ADENOSIN-L.M. 5 MG/ML ENJ/INF. ICIN COZ. ICEREN 10 ML 10 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ADENOSIN-L.M. SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ADENOSIN-L.M. özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ADENOSIN – L.M. 5 mg/ml I.V.

Enjeksiyon/İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon – 10 ml

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Adenozin (5 mg/ml)
 • Yardımcı Maddeler: Mannitol, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ı z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularını z olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kiş isel olarak sizin için reçete edilmiş tir, ba ş kaları na vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandı ğınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADENOSIN – L.M. nedir ve ne için kullanılır?
2. ADENOSIN – L.M.’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ADENOSIN – L.M. nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ADENOSIN – L.M.’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ADENOSIN-L.M. ne için kullanılır?

1. ADENOSIN – L.M. nedir ve ne için kullanılır?

 • ADENOSIN – L.M. enjeksiyon veya infüzyon (serum ile) için çözeltidir.
 • Her bir ml ADENOSIN – L.M. 5 mg adenozin içerir.
 • 10 adet flakon içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
 • ADENOSIN – L.M. antiaritmik bir ilaçtır. Anormal kalp ritimlerinin tanısı ve tedavisi için kullanılmaktadır.
 • Ayrıca, bir stres testi (kalbin fotoğrafının çekilmesi) ile bağlantılı olarak anormal kalpteki kan damarlarının genişletilmesine yönelik tanısal bir araç olarak da kullanılmaktadır.

ADENOSIN-L.M. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ADENOSIN – L.M.’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADENOSIN – L.M.’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Adenozine veya mannitole karşı alerjiniz var ise
 • Ciddi kalp rahatsızlıkları geçirdiyseniz
 • Aralıklı, hızlı ve yavaş kalp ritimleriniz varsa ve bunlar fonksiyonel bir kalp pili ile ayarlanmıyorsa
 • Kan basıncınız düşükse
 • Göğüs çevrenizde boğucu bir ağrı hissediyorsanız
 • Kalp yetmezliği geçirdiyseniz
 • Kafa içi basıncınız yüksekse ADENOSIN – L.M.’yi infüzyon yolu ile kullanmayınız.
 • Kan hacminiz azalmışsa (hipovolemi) ADENOSIN – L.M.’yi infüzyon yolu ile kullanmayınız.
 • Kan pıhtısı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılan bir ilaç alıyorsanız (dipiridamol) ADENOSIN – L.M.’yi infüzyon yolu ile kullanmayınız.

ADENOSIN – L.M.’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Sizi bu ilacın etkilerine karşı daha duyarlı hale getirecek bir kalp nakli geçirdiyseniz
 • Kalp krizi de dahil olmak üzere, herhangi bir kalp sorunu yaşadıysanız
 • Soluksuz kalmaktan, hırıltıdan veya akciğerlerinizi etkileyen herhangi bir hastalıktan şikayetçiyseniz
 • Astım veya bronşit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (teofilin)
 • Kalp ritminizi etkileyen başka herhangi bir ilaç alıyorsanız

Bu ilaç çalışma mekanizması nedeniyle, kalbinizin fonksiyonunu etkileyebilir. Doktorunuz bu ilaç ile tedaviniz boyunca kalbinizin yanıtını takip edecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADENOSIN – L.M.’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADENOSIN – L.M. uygulamasından önceki 12 saat içinde kafein içeren gıda veya içecekler aldıysanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile iseniz, sadece doktorunuz gereklilik olduğuna karar verirse ADENOSIN – L.M. kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırası nda hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • ADENOSIN – L.M. emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

ADENOSIN – L.M.’nin araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer astım veya bronşit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (teofilin) doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADENOSIN-L.M. nasıl kullanılır?

3. ADENOSIN – L.M. nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 • ADENOSIN – L.M. anormal kalp ritminin tanı ve tedavisi için kullanıldığında, hızlı bir enjeksiyon olarak uygulanmaktadır ve olağan doz aşağıda belirtildiği şekildedir:
 • Yetişkinlerde başlangıç dozu 5 mg’dir; eğer bu doz yeterli olmazsa, 10 mg ve sonrasında 15 mg verilebilir.
 • ADENOSIN – L.M. bir tanı aracı (stres testi) olarak kullanıldığında, bir infüzyon (serum) verilmektedir ve normal infüzyon hızı 4-6 dakika boyunca 140 Lig/kg/dakikadır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • ADENOSIN – L.M. size uzman bir doktor tarafından, ven içine uygulama yolu ile verilecektir.
 • ADENOSIN – L.M. alırken, kalp hızınız takip edilecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:
Bebekler, çocuklar ve ergenlerde başlangıç dozu 50 Lg/kg vücut ağırlığı olmak üzere, doz vücut ağırlığı ile bağlantılıdır. Uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir.

Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ADENOSIN – L.M.’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ADENOSIN – L.M. kullandıysanız:
ADENOSIN – L.M.’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADENOSIN – L.M.’yi kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADENOSIN – L.M.’yi ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
ADENOSIN – L.M. ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

ADENOSIN-L.M. yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ADENOSIN – L.M.’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ADENOSIN – L.M.’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz ve boyunda ani kızarıklık
 • Nefes alma güçlükleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ADENOSIN – L.M.’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göğüs rahatsızlığı, göğüs ağrıları
 • Kalp fonksiyonlarınızda düzensizlikler; mesela kalp atışınızda hızlanma veya yavaşlama, kalp çarpıntısı, kalp ritminizde değişiklikler,
 • Tansiyonunuzda düşüş
 • Nefes alma hızında artış
 • Bronşiyal astımın şiddetlenmesi
 • Bronkospazm (bronşiyal astımı veya obstrüktif akciğer hastalığı olmayan hastalarda bile gözlenebilen)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı (hasta hissetme), mide ağrısı
 • Anormal karıncalanma hissi
 • Terlemede artış
 • Ağızda metalik tat
 • Kasıklarda baskı
 • Sinirlilik
 • Bulanık görme
 • Çenede ağrı

Bunlar ADENOSIN – L.M.’nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ADENOSIN-L.M. nasıl saklanır?

5. ADENOSIN – L.M.’nin saklanması

ADENOSIN – L.M.’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız/dondurmayınız.

İlk kez açıldıktan veya sulandırıldıktan sonra: Hemen ve tek kullanım içindir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADENOSIN – L.M.’yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADENOSIN – L.M.’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abfen Farma San. Ve Tic. Ltd. Şti.,
Cinnah Cad. Vali Dr. Reşit Sk. 5/2
Çankaya/Ankara, Türkiye
Telefon : + 90 312 439 3161
Faks     : +90 312 439 3160
e-mail  :info@abfen.com

Üretim Yeri:

Apoteket AB Produktion & Laboratorier Umeâ, Box 6124, SE- 906 04 Umeâ, İsveç

Bu kullanma talimatı 27/01/2009 tarihinde onaylanmıştır.

ADENOSIN-L.M. kullanma talimatı?

SPASMO-PANALGINE 125 MG SUPOZITUAR PROSPEKTÜS

 

ADENOSIN-L.M. kısa ürün bilgisi?

ADENOSIN-L.M. 5 MG-ML ENJ-INF. ICIN COZ. ICEREN 10 ML 10 FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ADENOSIN-L.M. detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699220750028
ATC Kodu C01EB10
ATC Adı adenosine
Etkin Madde ADENOZIN
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ABFEN FARMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ISVEC

ADENOSIN-L.M. ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
 • C01E – DİĞER KALP PREPARATLARI
 • C01EB – DİĞER KARDİYAK PREPARATLAR
 • C01EB10 – ADENOZİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz