ADENOTEK 6 MG/2ML IV ENJ/INF. ICIN COZ. ICEREN 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ADENOTEK SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

ADENOTEK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ADENOTEK 6mg/2ml IV Enjeksiyon ve İnfüzyon için Çözelti İçeren Ampul

Damar içine uygulanır.

Steril, apirojen

 • Etkin madde: Her 1 ml çözelti 3mg adenozin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

 • Bu Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. ADENOTEK nedir ve ne için kullanılır?
2. ADENOTEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ADENOTEK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ADENOTEK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ADENOTEK ne için kullanılır?

1. ADENOTEK nedir ve ne için kullanılır?

 • ADENOTEK antiaritmik bir ilaçtır.
 • Her bir ml ADENOTEK 3 mg adenozin içerir.
 • ADENOTEK enjeksiyon veya infüzyon yolu ile uygulanır.
 • 1 ve 10 adet ampul içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
 • ADENOTEK kalbin üst ve alt odacıkları arasındaki elektriksel iletimi yavaşlatarak çalışır. Böylece “aritmi” denilen hızlı veya düzensiz kalp atışlarınız yavaşlar.
 • Test esnasında kullanımı: Doktorunuzun, sizin ne tür bir düzensiz kalp atımına (aritmi) sahip olduğunuzu belirlemesinde yardımcı olur.
 • ADENOTEK paroksismal supraventriküler taşikardi (SVT) veya Wolff-Parkinson- White Sendromu denilen bir aritmiye sahipseniz, kalp atışlarını normale döndürmek için kullanılmaktadır.
 • Eğer çocuğunuzda paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) denilen bir kalp ritim bozukluğu varsa, çocuğunuzun kalp atışını normale döndürmek için ADENOTEK kullanılmaktadır.

ADENOTEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ADENOTEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADENOTEK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Adenozine veya ADENOTEK’in içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye alerjiniz var ise,
 • Alerjik reaksiyon belirtileri: kaşıntı, yutkunma veya nefes alma güçlüğü, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme.
 • Astım veya herhangi bir başka solunum probleminiz varsa,
 • Kan basıncınız düşükse (ciddi hipotansiyon),
 • Kalbiniz yeterli miktarda kan pompalamıyorsa,
 • Kalp ritminiz ile ilgili problemleriniz varsa ve bir kalp pili kullanmıyorsanız (2. veya 2. derece Atriyo ventriküler blok, hasta sinüs sendromu),
 • Uzamış QT sendromunuz varsa (Hızlı kalp atışı ve baygınlığa sebep olabilen, nadir görülen bir kalp problemidir).

ADENOTEK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Anormal bir kalp ritminiz varsa (atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter) özellikle aksesuar iletim yolağına sahipseniz,
 • Kalbinizin bölümlerindeki elektriksel iletilerin boşalmasının ve şarj olmasının normalden daha uzun sürmesi sebebiyle bir kalp probleminiz varsa (uzamış QT aralığı),
 • İlaçlarla tedavi edilerek düzeltilemeyen düşük kan hacminiz varsa,
 • Otonomik sinir sisteminizde problem varsa,
 • Boynunuzdaki ana arterlerde beyninize yeterli kanın gitmesini engelleyen bir daralma mevcutsa (serebrovasküler yetersizlik)
 • Nöbet veya kasılma geçirdiyseniz,
 • Nefes almada güçlük çekiyorsanız (bronkospazm),
 • Kalp kapakçıklarınızın daralmasına bağlı kalp rahatsızlıklarınız varsa (stenotik valvüler kalp rahatsızlıkları),
 • Kalp zarınızda iltihaplanma varsa veya kalbinizin etrafında sıvı birikmesi varsa (perikardiyal sıvı birikimi),
 • Kalbinizde sol-sağ şant varsa (Bunun anlamı kanın kalbinizin sol kısmından sağ kısmına direkt olarak geçmesidir).
 • Kalbinize kan akışını sağlayan sol ana arterinizde daralma varsa (sol ana koroner daralması)
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, ciddi kalp rahatsızlıklarınız varsa veya son yıllarda kalp transplantasyonu yapıldıysa,
 • Kalbinizle ilgili küçük probleminiz varsa (Birinci derece atriyo ventriküler blok veya dal bloğu)
 • Çok yavaş bir kalp atışına (ciddi bradikardi), solunum yetmezliğine, ölümcül olabilecek bir kalp problemine (asistoli), ciddi göğüs ağrılarına (angina) veya çok düşük kan basıncına (ciddi hipotansiyon) sahipseniz, ADENOTEK tedavisi durdurulmalıdır.
 • Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu olan çocuklarda ADENOTEK kullanımı, beklenmedik ciddi anormal kalp ritmine neden olabilir.

Yukarıda bahsedilen uyarıların sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, ADENOTEK almadan önce doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADENOTEK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
ADENOTEK almadan 12 saat önce çay, kahve, çikolata ve kola gibi kafein içeren gıda veya içeceklerden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse ADENOTEK kullanabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • ADENOTEK emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
ADENOTEK’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

ADENOTEK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ADENOTEK her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; ancak içerdiği dozu nedeniylesodyuma bağlı herhagi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız:

 • Dipirimidol (kanı sulandırmak için kullanılan ilaç). Doktorunuza Dipirimidol kullandığınızı mutlaka bildiriniz. Doktorunuz, ADENOTEK kullanmamanız gerektiğini veya ADENOTEK almadan 24 saat önce dipirimidol alımını bırakmanızı veya daha düşük dozlarda ADENOTEK verilmesi gerektiği hakkında sizi bilgilendirecektir.
 • Aminofilin veya teofilin (solunuma yardımcı ilaçlar). Doktorunuz ADENOTEK uygulamasından 24 saat önce bu ilaçları kullanmayı durdurmanız gerektiğini söyleyecektir.
 • Kafein (Bazı baş ağrısı ilaçlarında bulunur).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADENOTEK nasıl kullanılır?

3. ADENOTEK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 • ADENOTEK alırken, kalp hızınız ve kan basıncınız takip edilecektir.

Uygulama yolu ve metodu:
ADENOTEK size uzman bir doktor tarafından, damar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarlarda kullanım:

 • ADENOTEK, canlandırma ekipmanları mevcut olan sağlık merkezlerinde kullanım içindir.
 • Uygun olan dozu ve enjeksiyon sayısını çocuğunuzun kilosuna göre doktorunuz belirleyecektir. Çocuğunuzun damarına doktor tarafından enjeksiyon olarak uygulanacaktır. Çocuğunuzun kalbinin elektriksel aktivitesi, EKG (elektrodiogram) makinesi kullanılarak dikkatlice gözlenecektir.

Yetişkinlerde kullanım:

 • Yetişkinlerde başlangıç dozu 3 mg’dır, 2 saniye içinde verilmesi gerekir; eğer bu doz yeterli olmazsa, hızlı enjeksiyonla 6 mg ve sonrasında 12 mg verilebilir.
 • 12 mg’dan daha yüksek doz uygulanmayacaktır.

Yaşlılarda kullanım:
Yetişkinlerde uygulandığı gibidir.

Özel kullanım durumları:
Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ADENOTEK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADENOTEK kullandıysanız:
ADENOTEK size doktor gözetiminde uygulanacağı için kullanmanız gerekenden daha fazla ADENOTEK kullanmış olmanız mümkün değildir. Doktorunuz size verilecek olan ADENOTEK dozunu dikkatlice hesaplayacaktır.

Yine de kullanmanız gerekenden fazla ADENOTEK uygulandığından şüphe ediyorsanız, aşağıdaki etkiler görülebilir:

 • Çok düşük kan basıncı (ciddi hipotansiyon)
 • Kalp atışında yavaşlama (bradikardi)
 • Kalp problemi (asistoli)

Doktorunuz uygulama süresince sıklıkla kalbinizi izleyecektir.

Adenozin’in kanda kalma süresi çok kısa olduğundan çok fazla yan etkisi bulunmaz. Enjeksiyon durdurulduğunda, ADENOTEK etkisi kısa sürede kesilir. Bazen bu yan etkilerin durdurulması için aminofilin veya teofilin denilen ilaçların enjeksiyonu gerekli olabilir.

ADENOTEK’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ADENOTEK’i kullanmayı unutursanız

 • ADENOTEK size doktor gözetiminde uygulanacağı için dozun atlanması mümkün değildir.
 • Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADENOTEK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
ADENOTEK ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

ADENOTEK yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ADENOTEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Oluşan yan etkiler normalde enjeksiyondan saniyeler ya da dakikalar sonra yok olur ancak aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri oluşursa doktorunuza danışınız.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

:10 hastanın en az 1′ inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Yanma hissiyle birlikte deride kızarma,
 • Yavaş kalp atışı (bradikardi)
 • Atlanan kalp atışı veya ekstra kalp atışı
 • AV blok denilen bir kalp problemi
 • Ölümcül olabilecek ciddi kalp rahatsızlıkları (asistol) veya düzensiz kalp atışı
 • Nefes darlığı veya derin nefes alma isteği (dispne)
 • Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Yaygın:

 • Baş dönmesi veya sersemleme,
 • Bulantı,
 • Baş ağrısı,
 • Deride yanma hissi,
 • Sinirlilik.

Yaygın olmayan:

 • Bulanık görme,
 • Çok hızlı kalp atımı, çarpıntı
 • Ağızda metalik tat,
 • Normalden daha hızlı ve derin nefes almak (hiperventilasyon),
 • Kafada basınç hissi veya kollarınızda ağırlık hissi,
 • Genel bir halsizlik, rahatsızlık veya ağrı,
 • Terleme.

Çok seyrek:

 • Ciddi solunum güçlüğü veya nefes almada problem,
 • Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, acı veya şişlik,
 • Enjeksiyon sırasında rahatsızlık hissi,
 • Beyni etkileyen yüksek kan basıncı (intrakraniyal hipertansiyon),
 • Çok yavaş, hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Yavaş kalp atışı (ciddi bradikardi)

Bilinmiyor:

 • Bazen şiddetli düşük tansiyon (hipotansiyon),
 • Kalp durması,
 • Bilinç kaybı,
 • Havale (konvülsiyon),
 • Solunum yetmezliği,
 • Solunum durması
 • Kusma,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ADENOTEK nasıl saklanır?

5. ADENOTEK’in saklanması

ADENOTEK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız/dondurmayınız. İlk kez açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ADENOTEK’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADENOTEK’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Farma-Tek İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Beyan Sok. No:12
34775 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0-216-314 23 23
Faks: 0-216-31 462 65

Üretim Yeri:

MEFAR İlaç San ve A.Ş
Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20
Kurtköy/Pendik İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 05.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

ADENOTEK kullanma talimatı?

ADENOTEK 6 MG-2ML IV ENJ-INF. ICIN COZ. ICEREN AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

ADENOTEK kısa ürün bilgisi?

ADENOTEK 6 MG-2ML IV ENJ-INF. ICIN COZ. ICEREN AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ADENOTEK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699738751135
ATC Kodu C01EB10
ATC Adı adenosine
Etkin Madde ADENOZIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 5 – ORANLANMIS ESDEGERI
Firma Adı FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 6
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ISVEC

ADENOTEK ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
 • C01E – DİĞER KALP PREPARATLARI
 • C01EB – DİĞER KARDİYAK PREPARATLAR
 • C01EB10 – ADENOZİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz