ADOZIN 10 MG/2ML IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 2ML 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ADOZIN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ADOZIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ADOZİN 10mg/2ml İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzvon İçin Çözelti İçeren

Ampul Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Adenozin
 • Yardımcı maddeler: Mannitol, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde hu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında :

1. ADOZİN nedir ve ne için kullanılır?
2. ADOZİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ADOZİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ADOZİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ADOZIN ne için kullanılır?

1. ADOZİN nedir ve ne için kullanılır?

 • ADOZİN enjeksiyon veya inftizyon (serum ile) için çözeltidir.
 • Her bir mİ ADOZİN 5 mg adenozin içerir.
 • 10 adet ampul içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
 • ADOZİN antiaritmik bir ilaçtır. Anormal kalp ritimlerinin tanısı ve tedavisi için kullanılmaktadır.
 • Ayrıca, bir stres testi (kalbin fotoğrafının çekilmesi) ile bağlantılı olarak anormal kalpteki kan damarlarının genişletilmesine yönelik tanısal bir araç olarak da kullanılmaktadır.

ADOZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ADOZİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADOZİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Adenozine veya mannitole karşı alerjiniz var ise,
 • Ciddi kalp rahatsızlıkları geçirdiyseniz,
 • Aralıklı, hızlı ve yavaş kalp ritimleriniz varsa ve bunlar fonksiyonel bir kalp pili ile ayarlanmıyorsa,
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Göğüs çevrenizde boğucu bir ağrı hissediyorsanız,
 • Kalp yetmezliği geçirdiyseniz,
 • Kafa içi basıncınız yüksekse ADOZİN’i infüzyon yolu ile kullanmayınız,
 • Kan hacminiz azalmışsa (hipovolemi) ADOZİN’i infüzyon yolu ile kullanmayınız,
 • Kan pıhtısı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılan bir ilaç alıyorsanız (dipiridamol) ADOZİN’i infüzyon yolu ile kullanmayınız.

ADOZİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Sizi bu ilacın etkilerine karşı daha duyarlı hale getirecek bir kalp nakli geçirdiyseniz,
 • Kalp krizi de dahil olmak üzere, herhangi bir kalp sorunu yaşadıysanız,
 • Soluksuz kalmaktan, hırıltıdan veya akciğerlerinizi etkileyen herhangi bir hastalıktan şikayetçiyseniz,
 • Astım veya bronşit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (teofılin),
 • Kalp ritminizi etkileyen başka herhangi bir ilaç alıyorsanız

Bu ilaç çalışma mekanizması nedeniyle, kalbinizin fonksiyonunu etkileyebilir. Doktorunuz bu ilaç ile tedaviniz boyunca kalbinizin yanıtını takip edecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADOZİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADOZİN uygulamasından önceki 12 saat içinde kafein içeren gıda veya içecekler aldıysanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, sadece doktorunuz gereklilik olduğuna karar verirse ADOZİN kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ADOZİN emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

ADOZİN’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer astım veya bronşit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (teofılin) doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADOZIN nasıl kullanılır?

3. ADOZİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

ADOZÎN anormal kalp ritminin tanı ve tedavisi için kullanıldığında, hızlı bir enjeksiyon olarak uygulanmaktadır ve olağan doz aşağıda belirtildiği şekildedir:

Yetişkinlerde başlangıç dozu 5 mg’dır; eğer bu doz yeterli olmazsa, 10 mg ve sonrasında 15 mg verilebilir.

ADOZÎN bir tanı aracı (stres testi) olarak kullanıldığında, bir infüzyon (serum) verilmektedir ve normal infıizyon hızı 4-6 dakika boyunca 140 pg/kg/dakikadır.

Uygulama yolu ve metodu:

ADOZÎN size uzman bir doktor tarafından, ven içine uygulama yolu ile verilecektir.

ADOZÎN alırken, kalp hızınız takip edilecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarlarda kullanım:

Bebekler, çocuklar ve ergenlerde başlangıç dozu 50 pg/kg vücut ağırlığı olmak üzere, doz vücut ağırlığı ile bağlantılıdır. Uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ADOZÎN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADOZÎN kullandıysanız:

ADOZÎN’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADOZİN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADOZÎN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

ADOZÎN ile tedavi sonlandırıldığmda olumsuz bir etki beklenmemektedir.

ADOZIN yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi. ADOZÎN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ADOZİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz ve boyunda ani kızarıklık
 • Nefes alma güçlükleri
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ADOZÎN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerdcn herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göğüs rahatsızlığı, göğüs ağrıları,
 • Kalp fonksiyonunda düzensizlikler, mesela kalp atışınızda hızlanma veya yavaşlama, kalp çarpıntısı, kalp ritminizde değişiklikler,
 • Tansiyonunuzda düşüş
 • Nefes alma hızında artış
 • Bronşiyal astımın şiddetlenmesi
 • Bronkospazm (bronşiyal astımı veya obstrüktif akciğer hastalığı olmayan hastalarda bile gözlenebilen)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerdcn herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı (hasta hissetme), mide ağrısı
 • Anormal karıncalanma hissi
 • Terlemede artış
 • Ağızda metalik tat
 • Kasıklarda baskı
 • Sinirlilik
 • Bulanık görme
 • Çenede ağrı

Bunlar ADOZİN’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ADOZIN nasıl saklanır?

5. ADOZİN’in saklanması

ADOZİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Buzdolabında saklamayınız/dondurmayınız.

İlk kez açıldıktan veya sulandırıldıktan sonra: Hemen ve tek kullanım içindir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ADOZİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADOZİN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Caddesi Yeşilyurt sokak No: 3/2,
Çankaya – ANKARA

Üretim Yeri:

MEFAR İlaç Sanayi A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20
Pendik / Kurtköy TR 34906 İstanbul

Bu kullanma talimatı 26/03/2014 tarihinde onaylanmıştır.

ADOZIN kullanma talimatı?

ADOZIN 10 MG-2ML IV AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

ADOZIN kısa ürün bilgisi?

ADOZIN 10 MG-2ML IV AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ADOZIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699844750930
ATC Kodu C01EB10
ATC Adı adenosine
Etkin Madde ADENOZIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ISVEC

ADOZIN ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
 • C01E – DİĞER KALP PREPARATLARI
 • C01EB – DİĞER KARDİYAK PREPARATLAR
 • C01EB10 – ADENOZİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz