ADVANTAN S %0,1 COZELTI %0,1 20 ML

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ADVANTAN S SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ADVANTAN S özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ADVANTAN S %0.1 ÇÖZELTİ

Cilt üzerine haricen uygulanır.

 • Etkin madde: 1 ml ADVANTAN S Çözelti, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h)'lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer miktarda) içerir.
 • Yardımcı maddeler: İzopropil miristat, izopropil alkol
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç yalnızca size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ADVANTAN S nedir ve ne için kullanılır?
2. ADVANTAN S'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ADVANTAN S nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ADVANTAN S'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ADVANTAN S ne için kullanılır?

1. ADVANTAN S NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Advantan S, iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlarını baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağrı) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

Advantan S saçlı deride görülen iltihabi ve kaşıntılı deri hastalığının tedavisinde; örneğin ani gelişen ekzema (sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı), seboreik ekzema (kızarık saha üzerinde sarı, hafifçe yağlı ve kuru kabuklar halinde görülen döküntüler) temas ekzeması, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema, herhangi başka bir şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemada kullanılır.

ADVANTAN S 20 ml veya 50 ml, beyaz polietilen şişelerde karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır..

ADVANTAN S kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ADVANTAN S'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ADVANTAN S'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • ADVANTAN S'in içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
 • Tedavi alanında tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) hasarı, viral hastalıklar (ör: varicella (su çiçeği) ya da herpes (uçuk,zona)), rozasea (gül hastalığı), perioral dermatit (ağız çevresinde iltihaplanma), ülser, akne vulgaris (sivilce), atrofik deri hastalıkları (deride incelme) varsa ve aşı sonrası deri reaksiyonları gözlemlenmişse
 • Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
   

ADVANTAN S'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • ADVANTAN S'in de dahil olduğu glukokortikoid (bir hormon çeşidi) sınıfı ilaçlar, özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.
 • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
 • Deriye uygulanan glukokortikoid kullanımına bağlı olarak, lokal deri enfeksiyonları oluşma potansiyeli artabilir..
 • ADVANTAN S kullanılırken, gözlere, mukozaya ve açık derin yaralar ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
 • ADVANTAN S yanıcı özelliğe sahiptir, açık alev yanında uygulanmamalıdır.
 • ADVANTAN S, geniş alanlara uygulanmamalıdır (vücut yüzey alanının %40'ından daha fazla).
 • Deriye uygulanan glukokortikoidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman koşullarında sistemik (tüm vücudu etkileyen) yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır.
 • Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.
 • Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.
 • Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom (göziçi basıncının artması) gelişebilir.
 • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preparatların kullanılması sakıncalıdır.
 • Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir..
 • Emziren kadınların göğüs bölgesine ADVANTAN S uygulanmamalıdır.
 • Emziren kadınlar özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınmalıdır.
 • Advantan S uygulaması sonrasında eller yıkanmalıdır.
 • ADVANTAN S'in kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADVANTAN S'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADVANTAN S'i yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. İlaç lokal uygulandığı için bir etkileşme beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Advantan S doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır..
 • Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preparatların kullanılması sakıncalıdır.
 • Özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınınız.
 • ADVANTAN S ile tedavinin etkileri gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.
   

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

 • Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Emziren kadınların göğüs bölgesine ADVANTAN S uygulanmamalıdır.
 • Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınınız.
   

Araç ve makine kullanımı

ADVANTAN S'in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur..

ADVANTAN S'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ADVANTAN S'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADVANTAN S nasıl kullanılır?

3. ADVANTAN S NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ADVANTAN S'i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

ADVANTAN S, günde bir kez damlatılarak hafifçe hastalıklı deriye sürülmelidir.

Kullanım süresi genel olarak 4 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Haricen hastalıklı deriye damlatılarak kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

ADVANTAN S'in çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır. Mevcut hiçbir veri yoktur..

Süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Advantan S'in yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb

Advantan S'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer ADVANTAN S 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN S kullandıysanız

ADVANTAN S'i 1 defalık kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız (bir defa geniş bir yüzeye uygulama) endişelenmeyiniz. ADVANTAN S'ten bir defalık aşırı doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında risk beklenmemektedir.

ADVANTAN S'in küçük miktarlarda dahi kaza ile yutulması durumunda derhal bir doktora başvurunuz.

ADVANTAN S'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADVANTAN S'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

ADVANTAN S ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ADVANTAN S'i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz..

ADVANTAN S yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, ADVANTAN S'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100 ila<1/10); yaygın olmayan (1/1.000 ila<1/100); seyrek (1/10.000 ila<1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın sıklıkta görülen yan etkiler

Uygulama bölgesinde yanma hissi

Yaygın olmayan sıklıkta görülen yan etkiler

Uygulama bölgesinde kaşıntı, ağrı, kıl kökü iltihabı (folikülit), kuruma, tahriş, ekzema, bölgesel sıcaklık hissi, saçlı deride yağlanmayla seyreden durumlar (seboreik kapit), saç dökülmesi

Bilinmeyen sıklıkta

Deride incelme (atrofi), uygulama bölgesinde kızarıklık (eritem), deride çatlaklar (striae), aşırı kıllanma (hipertrikoz), kılcal damarların genişlemesi (telanjiyektaziler), ağız çevresindeki deride iltihaplanma (perioral dermatit), deride renk değişikliği, akne, alerjik deri reaksiyonları, sulu kesecikler (veziküller) oluşabilir.

Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak tüm vücudu etkileyen durumlar ortaya çıkabilir.

Bunlar ADVANTAN S'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ADVANTAN S nasıl saklanır?

5. ADVANTAN S'İN SAKLANMASI

ADVANTAN S'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVANTAN S'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel: (0212) 366 84 00
Faks: (0212) 276 20 20

ÜRETİM YERİ
BerliMed S.A., Alcala de Henares/Madrid/İspanya
 

Bu kullanma talimatı 16.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.

ADVANTAN S kullanma talimatı?

XENICAL 120 MG SERT KAPSUL KULLANMA TALİMATI

 

ADVANTAN S kısa ürün bilgisi?

XENICAL 120 MG SERT KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ADVANTAN S detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699514650164
ATC Kodu D07AC14
ATC Adı methylprednisolone aceponate
Etkin Madde METILPREDNIZOLON ASEPONAT
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 0,1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 20
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ITALYA

ADVANTAN S ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
 • D07A – KOMBİNE OLMAYAN KORTİKOSTEROİDLER
 • D07AC – GÜÇLÜ (GRUP III) KORTİKOSTEROİDLER
 • D07AC14 – METİLPREDNİZOLON ASEPONAT

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz