AKLOVIR %5 10 GR KREM

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

AKLOVIR SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

AKLOVIR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

AKLOVİR % 5 KREM

Haricen kullanılır.

 • Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir.
 • Yardımcı maddeler: Polioksamer 407, sodyum lauril sülfat, setostearil alkol, beyaz petrolatum, mineral yağ, propilen glikol.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. AKLOVİR nedir ve ne için kullanılır?
2. AKLOVİR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AKLOVİR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. AKLOVİR'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

AKLOVIR ne için kullanılır?

1. AKLOVİR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

AKLOVİR, Herpes simplex (HSV) tip I ve II ile Varicella zoster adlı virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

AKLOVİR etken madde olarak asiklovir içerir ve 2 ve 10 g'lık alüminyum tüp ambalajlar halindedir.

AKLOVİR, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes simplex deri enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisinde kullanılır.

AKLOVIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. AKLOVİR'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

AKLOVİR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • AKLOVİR'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
 • Eğer asiklovir, valasiklovir (bir çesit antiviral ilaç), propilen glikol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.
   

AKLOVİR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • AKLOVİR'i, ağız, göz veya vajina gibi alanlara uygulamanız tahriş edici olabileceğinden tavsiye edilmez. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edin.
 • Şiddetli bağışıklık yetmezliğiniz (örneğin; AIDS hastalığı veya kemik iliği nakli) varsa AKLOVİR'in ağızdan alınan formları düşünülmelidir.
 • Eğer bu tip bir hastalığınız varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi için mutlaka doktorunuza danışınız.
 • AKLOVİR içerisinde bulunan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontakt dermatite) sebep olabilir.
 • AKLOVİR özel bazı nedeniyle sulandırılmamalı veya diğer ilaçların sulandırmak için kullanılmamalıdır.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AKLOVİR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. AKLOVİR hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde AKLOVİR'in krem formu kullanıldığında, sütten bebeğe geçecek miktarı önemsenmeyecek orandadır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine veri yoktur.

AKLOVİR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.

AKLOVİR içeriğinde yer alan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontakt dermatit) sebep olabilir.

Kremi kullanmadan önce ve sonra daima ellerinizi yıkayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AKLOVİR diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AKLOVIR nasıl kullanılır?

style=”text-align:justify”>3. AKLOVİR NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AKLOVİR'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını talip edin.

AKLOVİR'i, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın.

AKLOVİR'i belirtilerin veya enfeksiyonun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken hasarlı bölgeye uygulayın (kızarıklık veya hastalığın başlayacağına dair sezgi). Tedaviye sonraki belirtilerde de (kabarıklık veya sıvı dolu kabarcık) başlayabilirsiniz.

Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam ettirilmelidir.

Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye 10 gün kadar devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

AKLOVİR'den az bir miktar etkilenmiş bölgeye sürün.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Veri yoktur.

Eğer AKLOVİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AKLOVİR kullandıysanız:

Herhangi bir ters etki beklenmez. Bununla birlikte kaza ile tekrarlayan dozlarda asiklovir ağız yoluyla birkaç gün kullanıldığında gastrointestinal (bulantı ve kusma) ve nörolojik (baş ağrısı ve konfüzyon) etkiler ortaya çıkmıştır. Asiklovir hemodiyaliz (kanı temizlemek amacıyla uygulanan tedavi) ile uzaklaştırılabilir.

AKLOVİR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AKLOVİR'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AKLOVİR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

AKLOVIR yan etkileri nelerdir?

style=”text-align:justify”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi AKLOVİR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa AKLOVİR'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
 • Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:              10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:                     10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:       100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:                     1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:              10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:                 Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Ciltte geçici yanma veya batma
 • Deride hafif kuruma ve pullanma
 • Kaşınma
   

Seyrek görülen yan etkiler:

 • Kızarıklık
 • Temas dermatiti (bir tür deri hastalığı)
   

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

AKLOVIR nasıl saklanır?

style=”text-align:justify”>5. AKLOVİR'İN SAKLANMASI

AKLOVİR'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Buzdolabına koymayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AKLOVİR'i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 15A
34750 Ataşehir/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ:
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9. Cadde No: 1
41400 Gebze/KOCAELİ
 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

AKLOVIR kullanma talimatı?

AKLOVIR % 5 10 GR KREM KULLANMA TALİMATI

 

AKLOVIR kısa ürün bilgisi?

AKLOVIR % 5 10 GR KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ

AKLOVIR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699516355616
ATC Kodu D06BB03
ATC Adı aciclovir
Etkin Madde ASIKLOVIR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 0,05
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

AKLOVIR ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D06 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLER
 • D06B – TOPİKAL KULLANIM İÇİN KEMOTERAPÖTİKLER
 • D06BB – ANTİVİRALLER
 • D06BB03 – ASİKLOVİR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz