ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ALDACTAZIDE SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ALDACTAZIDE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ALDACTAZİDE® TABLET 25 mg

ALİ RAİF

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum sülfat dihidrat, mısır nişastası, PVP K-30, magnezyum stearat, nane aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. ALDACTAZİDE® nedir ve ne için kullanılır?
2. ALDACTAZİDE®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALDACTAZİDE® nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALDACTAZİDE®’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ALDACTAZIDE ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. ALDACTAZİDE® NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ALDACTAZİDE®, beyaz, yuvarlak, nane kokulu, bir yüzünde “SEARLE” yazan, diğer yüzünde ay şeklinde “ALDACTAZİDE” yazan tabletlerdir ve 30 tabletlik ambalajlar halinde sunulmuştur.

Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir ve aldosteron antagonistleri gurubundandır.

ALDACTAZİDE® birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

ALDACTAZİDE® ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

 • Konjestif kalp yetersizliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,
 • Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,
 • Dijital gurubu kalp ilacı (Dijitoksin, Digoxin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.

ALDACTAZIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. ALDACTAZİDE®’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ALDACTAZİDE®‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamamak,
 • Akut böbrek yetmezliği,
 • Böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk,
 • Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması,
 • Akut ve ya ciddi karaciğer yetersizliği,
 • Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığı,
 • Spironolakton’a, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, süfanamid türevi ilaçlara ya da ALDACTAZİDE®‘in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet varsa,
  ilacı kullanmayınız.

ALDACTAZİDE®‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa (ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
 • Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda ALDACTAZİDE® dikkatle kullanılmalıdır.
 • Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç gurubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için ALDACTAZİDE® bu hasta gurubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.
 • Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji gelişebilir..
 • Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu nadiren ALDACTAZİDE® kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için ALDACTAZİDE® kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
 • Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,
 • Hamileyseniz

Uyarılar ve önlemler

ALDACTAZİDE®‘i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. ALDACTAZİDE® kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

ALDACTAZİDE®‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALDACTAZİDE®’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALDACTAZİDE®‘in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Eğer emziriyorsanız ALDACTAZİDE® kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve ALDACTAZİDE® kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

ALDACTAZİDE®‘in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

ALDACTAZİDE®‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALDACTAZİDE®‘in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez..

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza ALDACTAZİDE® kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun ALDACTAZİDE®‘dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

 • Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde kullanılan bir çeşit ilaç),
 • Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
 • Diğer idrar söktürücü ilaçlar,
 • ASA (asetilsalisilik asit), indometazin, mefanamikasit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç gurubu olan non steroid antienflamatuarlar (NSAİİ),
 • Potasyum takviyeleri
 • Lityum içeren ilaçlar
 • Alkol, barbituratlar yada narkotiklerin ALDACTAZİDE® ile beraber kullanımı; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.
 • Diyabet tedavisinde kullanılanilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)
 • Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılankortikosteroidler,
 • Hipofiz bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan Adrenokortikotropik hormonu (ACTH)
 • Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler
 • Kolestiramin ve kolestipol içeren kolestrol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Amonyumklorid içeren, vücuttaki aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ALDACTAZIDE nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. ALDACTAZİDE® NASIL KULLANILIR?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz sizin ne kadar ALDACTAZİDE®‘a ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir.. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

ALDACTAZİDE® ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuklarda etkililik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/yetmezliği

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır..

Karaciğer yetmezliği

Akut ve ciddi hepatik bozukluk durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer ALDACTAZİDE®‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALDACTAZİDE® kullandıysanız

ALDACTAZİDE®‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan yoktur. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisini genel destekleyici tedavidir.

ALDACTAZİDE® kullanmayı unutursanız

Eğer ALDACTAZİDE®‘i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Ancak hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALDACTAZİDE® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

ALDACTAZIDE yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, ALDACTAZİDE®‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

 • Çok yaygın:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok Seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALDACTAZİDE®‘u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Bilinmiyor

 • Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnson sendromu)
 • Sarı renkli deri ve gözler (sarılık), ALDACTAZİDE® karaciğer fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
 • Düzensiz kalp atışı, karıncalanma hissi, felç veya nefes almada zorluk; kandaki potasyum seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyum ve diğer elektrolit seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır. Eğer gerek görürse tedavinizi sonlandırabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Bilinmiyor

 • Cilt ve dudak kanseri (Melanom dışı cilt kanseri)
 • Mide bulantısı, mide bozukluğu,
 • Uyuşukluk, sersemlik,
 • Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,
 • Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,
 • Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kanda yüksek kalsiyum)
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni); kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücre sayısında azalma(trombositopeni),
 • Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandırıldığında geçer; göğüste yumrulaşma, göğüs ağrısı,
 • Kadınlarda seste kalınlaşma,
 • Deride kızarıklık, genellikle kaşıntı,
 • Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride alerji; aşırı kıllanma (hipertrikozis),
 • Saç kaybı,
 • Genel yorgunluk, kas krampları
 • Geçici bulanık görüş, cisimlerin sarı renkte görülmesi
 • Böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ALDACTAZIDE nasıl saklanır?

5. ALDACTAZİDE®’İN SAKLANMASI

ALDACTAZİDE®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALDACTAZİDE®’i kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

Pfizer Inc/ABD lisansıyla,
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No: 4
34418 Kağıthane/İstanbul

ÜRETİM YERİ

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi* Cadde No: 3/1 A
Başakşehir/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 05.04.2019 tarihinde onaylanmıştır.

ALDACTAZIDE kullanma talimatı?

ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET KULLANMA TALİMATI

 

ALDACTAZIDE kısa ürün bilgisi?

ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ALDACTAZIDE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699543010014
ATC Kodu C03EA01
ATC Adı hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents
Etkin Madde SPIRONOLAKTON+HIDROKLOROTIAZIT
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Birim Miktar 25+25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

ALDACTAZIDE ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C03 – DİÜRETİKLER
 • C03E – DİÜRETİKLER VE POTASYUM TUTUCU AJANLARIN KOMBİNASYONU
 • C03EA – DÜŞÜK TAVANLI DİÜRETİKLER VE POTASYUM TUTUCU AJANLAR
 • C03EA01 – HİDROKLOROTİAZİD VE POTASYUM-TUTUCU AJANLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz