ALECAST 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ALECAST SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ALECAST özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ALECAST FİLM KAPLI TABLET 10 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 10 mg montelukast (10.4 mg montelukast sodyum olarak) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir), kroskarmelloz sodyum, selüloz tozu, magnezyum stearat, polietilen glikol 3350, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, titanyum dioksit, talk, polivinil alkol, soya lesitini.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. ALECAST nedir ve ne için kullanılır?
2. ALECAST’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALECAST nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALECAST’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ALECAST ne için kullanılır?

1. ALECAST NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • ALECAST lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir.
 • ALECAST steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir. Çalışmalar ALECAST’ın çocukların büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve alerjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).
  ALECAST inatçı astımın tedavisi, alerjik nezlenin (rinitin) ve uzun süren sebebi bilinmeyen kurdeşen (kronik idiyopatik ürtiker) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım

 • ALECAST 15 yaş ve daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde inatçı astımın tedavisinde kullanılır..
 • ALECAST’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit

 • ALECAST alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. ALECAST tablet, 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.
 • ALECAST 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde 10 mg etkin madde (montelukast) bulunmaktadır.

Astım nedir?
Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

 • Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı

Alerjik rinit nedir?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.
 • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
  -Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

  -Hapşırık

Kronik idiyopatik ürtiker

 • ALECAST ayrıca, 15 yaş ve üzeri hastalarda alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı (kronik idiyopatik ürtiker) ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında kullanılır.

ALECAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. ALECAST’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ALECAST’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),

ALECAST’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • ALECAST akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir.. ALECAST’ı doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanmayınız.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, ALECAST alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • Montelukast kullanımı sırasında duygudurum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, dezoryantasyon, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir. Bu tür değişiklikler ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

ALECAST’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALECAST 10 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, ALECAST almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz bu dönemde ALECAST kullanıp kullanamayacağınız değerlendirecektir..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALECAST’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, ALECAST almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

ALECAST’ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. ALECAST ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve sersemlik) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

ALECAST 10 mg’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALECAST laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ALECAST soya lesitini ihtiva eder.. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ALECAST’ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya ALECAST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, ALECAST’a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ALECAST nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. ALECAST NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Ergen ve erişkin astım hastaları (15 yaş ve üzeri)

 • ALECAST’ı günde bir kez akşamları alın (bkz. Uygulama yolu ve metodu). Öğün zamanlarından bağımsız olarak alabilirsiniz.
 • ALECAST’ı astım belirtileri yaşamasanız bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün almalısınız.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacı daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • ALECAST’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir..
 • Astım atakları için kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarınızıalmayı bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli ergen ve erişkinlerde (15 yaş ve üzeri)

 • ALECAST’ı günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.
 • ALECAST’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.

Kronik idiyopatik ürtiker

Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığının (kronik idiyopatik ürtiker) tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

 • ALECAST sadece ağız yoluyla alınır.
 • ALECAST’ı öğün zamanlarından bağımsız olarak alabilirsiniz.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

ALECAST kullanıyorsanız, montelukast etkin maddesi içeren başka bir ilaç almadığınızdan emin olunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

 • 2-5 yaş arası çocuklar için ALECAST 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için ALECAST 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer ALECAST’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALECAST kullandıysanız

Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar karında ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

ALECAST’ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALECAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer ALECAST almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımınızı tedavi edebilir.

ALECAST’ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. ALECAST astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALECAST yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi ALECAST’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Montelukast 10 mg film kaplı tabletler ile yapılan klinik çalışmalarda en yaygın şekilde bildirilen (tedavi edilen 100 hastadan en az birinde ve tedavi edilen 10 hastadan 1’inden az görülen) ve Montelukast ile ilişkili olduğu düşünülen yan etkiler şunlardır:

 • karın ağrısı
 • baş ağrısı

Montelukast’ın yan etkileri genellikle hafiftir ve montelukast ile tedavi edilen hastalarda plaseboya (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastadan en az 1’inde görülür.
 • Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür.
 • Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10’unda görülür.
 • Seyrek: 10.000 hastadan 1-10’unda görülür.
 • Çok seyrek: 10.000 hastadan birinden az görülür.

Ayrıca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

Çok yaygın

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu

Yaygın

 • Diyare, bulantı, kusma
 • Döküntü
 • Ateş

Yaygın olmayan

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Davranış ve ruh hali değişiklikleri
 • Baş dönmesi, sersemlik, karıncalanma/uyuşma, nöbetler
 • Burun kanaması
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık,
 • Morluklar, kaşıntı, ürtiker
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları
 • Bitkinlik/halsizlik, kendini iyi hissetmeme, şişlik

Seyrek

 • Kanama eğiliminde artış
 • Çarpıntı
 • Dikkat eksikliği
 • Unutkanlık

Çok seyrek

 • Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek)
 • Dezoryantasyon(zaman-mekan bilincini yitirme)
 • İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme)
 • Akciğerlerde şişme (iltihaplanma)

Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ALECAST nasıl saklanır?

5. ALECAST’IN SAKLANMASI

ALECAST’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALECAST’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALECAST’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

RUHSAT SAHİBİ
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10
34885 Sancaktepe/İstanbul
Telefon: 0216 564 80 00

ÜRETİM YERİ
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

3. Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No: 1
Selçuklu/Konya

Bu kullanma talimatı 30.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

ALECAST kullanma talimatı?

ALECAST 10 MG FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

 

ALECAST kısa ürün bilgisi?

ALECAST 10 MG FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ALECAST detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699680090252
ATC Kodu R03DC03
ATC Adı montelukast
Etkin Madde MONTELUKAST SODYUM
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke FRANSA

ALECAST ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R03 – TIKAYICI (OBSTRÜKTİF) SOLUNUMYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • R03D – TIKAYICI HAVAYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN DİĞER SİSTEMİK İLAÇLAR
 • R03DC – LÖKOTRİEN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
 • R03DC03 – MONTELUKAST

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz