ALERINIT 5 MG 20 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ALERINIT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ALERINIT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ALERİNİT 5 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg levosetirizin dihidroklorür
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir), kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, Hipromelloz (E464), Hipromelloz (E171), titanyum dioksit, Makrogol 400, Polisorbat 80 (E433)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALERİNİT nedir ve ne için kullanılır?
2. ALERİNİT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALERİNİT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALERİNİT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ALERINIT ne için kullanılır?

1.  ALERİNİT nedir ve ne için kullanılır?

 • ALERİNİT alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar, histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır.
 • ALERİNİT, blister ambalajlarda 20 tablet içeren kutuda kullanma talimatı ile birlikte takdim edilmektedir.
 • ALERİNİT, 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde, alerjik nezle (intermittan/persistan veya mevsimsel/perennial) ve nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen (kronik idiopatik ürtiker) ile ilişkili belirtilerin (kaşıntı, kabartı, kızarıklık) giderilmesinde endikedir.

ALERINIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ALERİNİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALERİNİT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Etkin madde levosetirizin dihidroklorür ya da ALERİNİT’in yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak.’nın altında ise) varsa.

ALERİNİT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • ALERİNİT’in bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 • ALERİNİT laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.
 • ALERİNİT alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizinin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin’in alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALERİNİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALERİNİT’i, yemekle beraber veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Ancak doktorunuzun risk/yarar oranını gözeterek verdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 •  

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Setirizin süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Levosetirizin dihidroklorür kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel uyanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiç bir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

ALERİNİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALERİNİT laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin’in merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ALERINIT nasıl kullanılır?

3. ALERİNİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALERİNİT’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışınız.

6 – 12 yaş arası çocuklarda: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

 • ALERİNİT sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Film tableti, bir su bardağı su ile tam olarak yutunuz. Günlük dozu tek bir seferde alınız.
 • ALERİNİT gıdalarla birlikte ya da tek başına alınabilir.

  Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

6 yaşın altındaki çocuklarda, film tablet ile doz ayarlaması mümkün olmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

 • Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
 • Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.
 • Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

ALERİNİT ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer ALERİNİT ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALERİNİT kullandıysanız:

ALERİNİT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda, huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

ALERİNİT’i kullanmayı unutursanız:

ALERİNİT’i almayı unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALERİNİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ALERİNİT’i belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, ALERİNİT tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

ALERINIT yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALERİNİT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALERİNİT’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • – Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi, nefes alma veya yutma güçlükleri (göğüs darlığı veya hırıltılı solunum), kurdeşen, ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içeren alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • – İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)
 • – Anormal karaciğer fonksiyonu
 • – Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • – Çarpıntı
 • – Nefes darlığı
 • – Görme bozukluğu
 • – Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin ALERİNİT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

 :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

 :10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

 :100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

 :10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Baş ağrısı
 • Uyku hali/uyuşukluk
 • Ağız kuruluğu
 • Bitkinlik

Yaygın Olmayan

 • Karın ağrısı
 • Yorgunluk

Çok seyrek

 • Çarpıntı
 • Kalp atış hızında artma

Bilinmiyor

 • İştah artışı
 • Salgırganca davranışlar
 • Aşırı derecede huzursuz davranışlar
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon)
 • Depresyon
 • Uyku bozuklukları
 • Tekrarlayan intihar endişesi ve/veya düşüncesi
 • Nöbet
 • Sersemlik
 • Uyuşma
 • Bayılma
 • Titreme
 • Disgözi (tat alma duyusundaki değişiklik)
 • Dönüş ve hareketlerde hassasiyet
 • Görme bozukluğu
 • Bulanık görme
 • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı herhangi bir yönde hareketi)
 • Nefes darlığı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İdrar yaparken ağrı
 • İdrar kesesinin tamamen boşaltılmaması
 • Kan damarında ve sinirlerde ödem
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Kurdeşen (deride şişme, kaşınma ve kızarma)
 • Kas ağrısı
 • Ödem
 • Kilo artışı
 • Anormal karaciğer fonksiyonu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ALERINIT nasıl saklanır?

5. ALERİNİT’in saklanması

ALERİNİTi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALERİNİT’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALERİNİT’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10 
34885 Sancaktepe/İstanbul
Telefon No: 0216 564 80 00

Üretim yeri:

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. Sok. No:1
Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı……… tarihinde onaylanmıştır.

ALERINIT kullanma talimatı?

CREBROS 0,5 MG/ML ORAL COZELTI KULLANMA TALİMATI

 

ALERINIT kısa ürün bilgisi?

CREBROS 0,5 MG/ML ORAL COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ALERINIT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699680090054
ATC Kodu R06AE09
ATC Adı levocetirizine
Etkin Madde LEVOSETIRIZIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 3 – DEPOCU FIYATI 8,26 TL NIN ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke FRANSA

ALERINIT ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06AE – PİPERAZİN TÜREVLERİ
 • R06AE09 – LEVOSETİRİZİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz