ALK ALUTARD 4X5 ML 510 BASLANGIC (DERMATOPHAGOIDES MIX)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  ALK ALUTARD SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

  ALK ALUTARD özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  ALUTARD SQ enjeksiyonluk süspansiyon içeren flakon.

  Deri altına uygulanır.
   

  • ETKİN MADDE: ALUTARD SQ, alüminyum hidroksit üzerine adsorplanan standardize edilmiş alerjenler içeren bir depo preparattır. ALUTARD SQ’nun biyolojik aktivitesi, mL başına SQ Birimi (SQ-U/mL) ile ifade edilen alerjen konsantrasyonu ile ilgilidir. Enjeksiyon flakonu ve konsantrasyonu Flakon No, Renk, Konsantrasyon (SQ-U/mL): 1, Gri, 100; 2, Yeşil, 1000; 3, Turuncu, 10.000; 4, Kırmızı, 100.000. Flakonlar yalnızca konsantrasyon açısından farklılık göstermekte olup, içerdiği etkin maddeler açısından aynıdır.
  • YARDIMCI MADDELER: Sodyum klorür, sodyum hidrojen karbonat, fenol, ,alüminyum hidroksit enjeksiyonluk su. ALUTARD SQ, ağaç, ot, çayır polenleri, epitel, ev tozu akarı ve venom gibi bir veya daha fazla alerjenin neden olduğu alerjik hastalıkların tedavisinde (spesifik immünotedavi) kullanılan bir alerjen özütüdür.

  ALK ALUTARD ne için kullanılır?

  1. ALUTARD SQ nedir ve ne için kullanılır?

  ALUTARD SQ, size cam flakonlar içerisinde biri doz artırım aşamasında, diğeri idame aşamasında kullanılan iki farklı ambalaj halinde sunulmaktadır:

  Doz artırım aşaması ambalajında her biri farklı renklerde 4 flakon bulunur.

  Bunlardan gri renkli olanı 100 SQ-U/mL, yeşil renkli olanı 1,000 SQ-U/mL, turuncu renkli olanı 10,000 SQ-U/mL ve son olarak kırmızı renkli olanı 100,000 SQ-U/mL konsantrasyondadır. İdame aşaması ambalajı ise sadece kırmızı renkli 100,000 SQ-U/mL konsantrasyonluk tek bir flakon içermektedir.

  ALK ALUTARD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. ALUTARD SQ’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALUTARD SQ’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  Bağışıklık sistemini etkileyen bir rahatsızlığınız var ise, Bağışıklık sistemini baskılayan bir tedavi görüyorsanız, Kronik kalp ya da akciğer rahatsızlığınız var ise, Ciddi yüksek tansiyon hastası iseniz, Böbrek problemleriniz var ise, Kanser hastası iseniz, Ciddi kronik ya da mevsimsel astım hastalığınız var ise, Kan basıncını kontrol altına almak için beta-blokörü türü ilaçlar kullanıyorsanız, Trisiklik antidepresan ya da mono-amin oksidaz inhibitörleri türü antidepresan ilaç kullanıyorsanız, Kan basıncını kontrol altına almak için ACE-inhibitörü türü ilaçlar kullanıyorsanız.

  ALUTARD SQ’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu bilgilendiriniz;

  Antihistaminler, kortikosteroidler ya da mast hücresi stabilizörleri gibi belirtileri/yakınmaları giderici antialerjik ilaçlar alıyorsanız, Alüminyum içeren ilaçlar alıyorsanız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  ALUTARD SQ’NUN yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik: 

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALUTARD SQ gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Ancak, tedavi sırasında hamile kalınması durumunda, doktorunuz, genel durumunuzu ve ALUTARD SQ ile yapılan önceki enjeksiyonlara karşı oluşan reaksiyonları değerlendirerek tedaviye devam edebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme: 

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALUTARD SQ’nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Bu nedenle emzirmeye ya da tedaviye devam edip etmeme kararını verirken, emzirmenin çocuğunuz açısından faydası ile tedavinin sizin açınızdan faydasını dikkate alınız.

  Araç ve makine kullanımı:

  ALUTARD SQ tedavisi, motorlu araç ve makine kullanımını yorgunluk gibi istenmeyen etkiler sebebiyle, hafif ya da orta dereceli olarak etkiler.

  ALUTARD SQ’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

  ALUTARD SQ, her ml’sinde 1mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. İçerdiği bu miktarın çok düşük olması sebebiyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE KULLANIMI:

  Aşağıda yer alan ilaçları doktorunuza bildirmelisiniz:

  Alerjilerinizin belirtilerini/yakınmalarını giderici ilaçlar (antialerjik ilaçlar) (Alerji olduğunuzda vücudunuzun salgıladığı

  Histamin maddesinin etkisini giderici ilaçlar (antihistaminikler), vücudun salgıladığı doğal kortikosteroid hormonuna benzer, sentetik iltahap giderci ilaçlar (kortikosteroidler) ya da solunum yollarındaki mast hücreleri üzerine etkili ilaçlar (mast hücre stabilizörü) gibi) alıyorsanız,

  Alüminyum içeren ilaçlar alıyorsanız. Kan basıncını kontrol altına almak için (beta-blokörü ya da ACE inhibitörü türü) ilaçlar kullanıyorsanız,

  Depresyona karşı ilaçlar (Trisiklik antidepresan ya da mono-amin oksidaz inhibitörleri türü) kullanıyorsanız,

  Bağışıklık sisteminizi baskılayan bir tedavi görüyorsanız,

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu ilaç dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ALK ALUTARD nasıl kullanılır?

  3. ALUTARD SQ nasıl kullanılır?

  UYGUN KULLANIM VE DOZ/UYGULAMA SIKLIĞI İÇİN TALİMATLAR:

  • Flakon yavaşça 10-20 kez ters-düz çevrilince süspansiyon kullanıma hazır hale gelir.
  • ALUTARD SQ üst kol ya da kolunuzun dirsek ile bileğiniz arasında kalan kısmına uygulanır.
  • Enjeksiyonların değişimli olarak sağ ve sol kola yapılması önerilmektedir.
  • ALUTARD SQ daima alerji aşılaması konusunda uzman bir doktorun gözetiminde uygulanmalıdır.
  • Her bir enjeksiyon sonrası en az 30 dakika boyunca gözetim altında bulundurulmanız gerekmektedir.
  • Bu enjeksiyonun ciddi bir alerjik reaksiyona sebep olması durumunda sizin derhal tedavi edilebilmenizi sağlamak için gereklidir.
  • Her hasta bireysel olarak tedavi edilmektedir.
  • Bu nedenle doktorunuz sizin için hangi dozun en faydalı alacağına karar verecektir.
    

  UYGULAMA YOLU VE METODU:

  Deri altına uygulanır.

  DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARI:

  Çocuklarda kullanım:

  Çocuklara özel bir kullanım durumu yoktur.

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlılara özel bir kullanım durumu yoktur.

  ÖZEL KULLANIM DURUMLARI:

  Böbrek /karaciğer yetmezliği: ALUTARD SQ böbrek yetmezliğiniz varsa kullanılmamalıdır. Eğer ALUTARD SQ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALUTARD SQ kullandıysanız: ALUTARD SQ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. İstenenden fazla ALUTARD SQ dozu enjekte edilirse, sistemik reaksiyon riski artar. Hasta gözlem altında tutulmalı ve tüm reaksiyonlar ilgili semptomatik ilaç ile tedavi edilmelidir.

  ALUTARD SQ kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALUTARD SQ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Herhangi olumsuz bir etki beklenmez. 

  ALK ALUTARD yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ALUTARD SQ’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi derecelendirilir:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan
  Seyrek
  Çok seyrek
  bilinmiyor

  : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  : (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).


  Aşağıdakilerden biri olursa ALUTARD SQ’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Anafilaktik şok, Seyrek vakalarda, hastalarda ilaca karşı ciddi alerjik şok yani klinik anafilaksi/anafilaktik şok belirtileri oluşabilir.

  Anafilaksi belirtileri, hastanın alerjene maruz kalmasından sonra birkaç dakika içinde meydana gelir. Bu belirtiler tek başlarına gelişen reaksiyonlar olabileceği gibi anafilaktik şok belirtisi de olabilirler. Şiddetli alerjik reaksiyonların başlangıcını gösteren belirtiler çoğunlukla deri ve solunum sistemine aittir. Bazen kalp damar sistemine ilişkin belirtilere de rastlanır.

  Derideki belirtiler; yaygın sıcaklık artışı ve yanma duygusu ya da döküntüler olabilir. Yüz ve dil şişebilir.

  Solunuma ait belirtiler gırtlak bölgesinde ödem, soluk alma sırasında ıslık sesine benzer bir ses ve solunum zorluğudur. Damarların birden genişlemesiyle tansiyon düşer ve kan akımı yavaşlar bu durumu dengelemek için nabız yükselir. Beyne giden kan akışı yavaşlar. Buna bağlı olarak ta baş dönmesi ve bayılma olabilir. Oksijen miktarı azalır ve kalp ritim bozukluğu başlar. Bu durum bazen zamanla kaybolur, bazı zamanlarda ise ölümle sonuçlanabilir.

  Başka belirtiler olarak bulantı, kusma, karın krampları ve ishal görülebilir. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALUTARD SQ’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

   

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Anafilaktik reaksiyon, Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın yan etkiler: 

  • Baş ağrısı,
  • Enjeksiyon bölgesinde şişme,
  • Bu hafif yan etkiler çok yaygın görülür.
    
  • Yaygın yan etkiler: 
   Göz iltihabı,
   Cilt kızarması,
   Hırıltı, öksürük,
   nefes darlığı,
   İshal,
   kusma,
   mide bulantısı,
   hazımsızlık,
   Kurdeşen,
   kaşıntı,
   döküntü,
   Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı,
   enjeksiyon bölgesinde kurdeşen,
   sıkıntı,
   yorgunluk,
   Bu hafif yan etkiler yaygın görülür.
    

  Yaygın olmayan yan etkiler: 

  • Sırt ağrısı,
  • Bu hafif yan etkiler yaygın görülmez.
    

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: 

  • Baş dönmesi,
  • uyuşma,
  • karıncalanma,
  • yanma hissi gibi duyusal bozukluklar,
  • Göz kapağının şişmesi,
  • Çarpıntı,
  • kalp çarpıntısı,
  • morarma,
  • Tansiyon düşüklüğü,
  • solgunluk,
  • Astım, burun tıkanıklığı,
  • alerjik burun iltihabı,
  • aksırma,
  • nefes darlığı,
  • boğaz gıcıklanması,
  • yutkunma zorluğu,
  • Karın ağrısı,
  • Alerjiye bağlı olarak cildin yaygın olarak şişmesi ve kızarması,
  • deri kızarıklığı,
  • Eklem şişliği,
  • eklem ağrısı,
  • Kaşıntı,
  • göğüs ağrısı,
  • ürperme,
  • enjeksiyon bölgesinde kızarıklık,
  • enjeksiyon bölgesinde yumrular,
  • enjeksiyon bölgesinde ağrı,
  • yabancı cisim hissiyatı

  Bu hafif yan etkilerin görülme sıklığı, elde yeterli veri olmaması sebebiyle bilinmemektedir.

  Bunlar ALUTARD SQ’nun hafif yan etkileridir. Ancak bu yan etkiler seyrek olarak anafilaktik bir şokun belirtisi olabilirler.

  Bu nedenle bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  YAN ETKİLERİN RAPORLANMASI:

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr adresinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ALK ALUTARD nasıl saklanır?

  5. ALUTARD SQ’nun Saklanması

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALUTARD SQ’yu kullanmayınız.

  İZİN SAHİBİ: 
  ALK İlaç ve Alerji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi.
  Sahrayıcedid Mah., Halk Sok., No:42/A
  Kadıköy-İstanbul
  Tel: 0 216 477 71 72
  Faks: 0 216 477 81 81

  Üretim yeri: 
  ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 2970 Hørsholm DANİMARKA.
   

  Bu kullanma talimatı en son 31.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  Reçeteli satılır.

  Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.

  ALK ALUTARD kullanma talimatı?

  ALK ALUTARD 4 X 5 ML 510 BASLANGIC (DERMATOPHAGOIDES MIX) KULLANMA TALİMATI

   

  ALK ALUTARD kısa ürün bilgisi?

  ALK ALUTARD detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8681078093334
  ATC KoduV01AA
  ATC AdıAllergen extracts
  Etkin MaddeALLERJEN
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıALK İLAÇ VE ALERJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar5
  Birim CinsiML
  Ambalaj Miktarı4
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeITALYA

  ALK ALUTARD ATC sınıfı nedir?

  • V – ÇEŞİTLİ
  • V01 – ALERJENLER
  • V01A – ALERJENLER
  • V01AA – ALLERJEN EKSTRELERİ
  • V01AA – ALLERJEN EKSTRELERİ

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz