ALYSE 300 MG 56 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  ALYSE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

  ALYSE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  ALYSE 300 mg KAPSÜL

  Ağızdan alınır.

   

  • Etkin madde: Her bir ALYSE kapsül 300 mg pregabalin içerir.
  • Yardımcı Maddeler: Mikrokristalin selüloz (tip 102), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacmıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ALYSE nedir ve ne için kullanılır?
  2. ALYSE ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ALYSE nasıl kullandır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. AL YSE’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  ALYSE ne için kullanılır?

  1. ALYSE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  ALYSE 300 mg kapsül, beyaz gövde-kırmızı kapaklı beyaz renkli kapsüldür. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 28 ve 56 kapsüllük blister ambalajlarda sunulmaktadır.

  ALYSE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  ALYSE, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkililik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

  Nöropatik Ağrı

  ALYSE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

  Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

  Epilepsi

  ALYSE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, ALYSE'i tedavinize ekleyebilir. ALYSE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  ALYSE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

  ALYSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  style=”text-align:justify”>2. ALYSE'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  ALYSE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer, ALYSE'in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa ALYSE kullanmayınız.

  Emniyet bandı açılmış veya hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

  ALYSE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • ALYSE kullanan bazı hastalar yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişmenin yanı sıra yaygın cilt döküntüsü gibi alerjik reaksiyonu düşündüren belirtiler bildirmiştir. Bu reaksiyonların herhangi birini yaşamanız durumunda hemen doktorunuzla temas kurunuz. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa ALYSE derhal kesilmelidir.
  • ALYSE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
  • ALYSE bulanık görme veya görme kaybına ya da görme duyusunda başka değişikliklere neden olabilir, bunların çoğu geçicidir. Görmenizde herhangi bir değişiklik yaşamanız durumunda hemen doktorunuzla görüşmelisiniz.
  • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
  • Omurilik yaralanması olan hastalar örneğin ağrı veya spastisiteyi tedavi etmek amacıyla pregabaline benzer yan etkileri olan, başka ilaçlar da alıyor olabileceğinden uykululuk hali gibi bazı yan etkiler daha yaygın olabilir ve bu etkilerin şiddeti söz konusu ilaçlar birlikte alındığında artabilir.
  • Bazı hastalarda ALYSE alırken kalp yetmezliği bildirilmiştir; bu hastalar çoğunlukla kardiyovasküler rahatsızlıkları olan yaşlı hastalardır. Bu ilacı almadan önce kalp hastalığı öykünüz varsa doktorunuza bildirmelisiniz.
  • ALYSE kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
  • ALYSE gibi antiepileptik (sara tedavisinde etkili) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda kendine zarar verme veya intihar etme düşüncesi gözlenmiştir. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
  • ALYSE kabızlığa neden olabilecek başka ilaçlarla (bazı ağrı kesiciler gibi) birlikte alındığında gastrointestinal sorunların (örn., kabızlık, bağırsak işlevlerinin durması) baş göstermesi olasıdır. Kabızlık yaşıyorsanız, özellikle bu sorunu yaşamaya yatkınsanız, doktorunuza söyleyiniz.
  • Alkol veya herhangi bir ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.
  • ALYSE alırken veya ALYSE almayı bıraktıktan hemen sonra nöbetler olduğu bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
  • ALYSE kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
    

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar ve Adölesanlar

  Çocuk ve adölesanlarda (18 yaş altı) güvenlilik ve etkililik belirlenmemiştir. Bu nedenle pregabalin bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

  ALYSE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALYSE aç ya da tok olarak kullanılabilir.

  ALYSE kullanırken alkol almayınız. ALYSE ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALYSE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma ihtimali olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçtiği için ALYSE kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir. ALYSE doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  ALYSE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. ALYSE'in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

  ALYSE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  ALYSE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir. ALYSE'in yatıştırıcı etkileri olan (opioidler dahil) belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu etkilerde artış görülebilir ve solunum yetmezliği, koma ve ölüme neden olabilir.

  ALYSE, aşağıdakileri içeren ilaçlarla birlikte alınırsa, baş dönmesi, uykululuk hali ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir:

  • Oksikodon (narkotik ağrı kesiciler)
  • Lorazepam (kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlar)
  • Alkol
    

  ALYSE ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ALYSE nasıl kullanılır?

  style=”text-align:justify”>3. ALYSE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  ALYSE'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALYSE'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

  Nöropatik Ağrı

  • Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.
  • Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.
  • Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere ALYSE alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere ALYSE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.
  • Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
    

  Epilepsi

  • Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.
  • Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.
  • Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere ALYSE alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere ALYSE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.
  • Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
    

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  • Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.
  • Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle toplam 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.
  • Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere ALYSE alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere ALYSE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.
  • Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
    

  ALYSE'in etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Doktorunuz ile görüşmeden ALYSE'i aniden bırakmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  ALYSE ağız yoluyla alınır.

  ALYSE'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  ALYSE'in çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkililik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda ALYSE normal dozlarında kullanılabilir. Böbrek fonksiyonları azalan yaşlı hastalarda pregabalin dozunun azaltılması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer ALYSE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALYSE kullandıysanız:

  ALYSE'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer almanız gerekenden fazla ALYSE kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz ALYSE kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz. Ayrıca nöbetler de bildirilmiştir.

  ALYSE'i kullanmayı unutursanız:

  ALYSE'i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

  Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

  • Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
  • Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.
    

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALYSE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla görüşmeden ALYSE'i aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme, sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre ALYSE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALYSE yan etkileri nelerdir?

  style=”text-align:justify”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, ALYSE'in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yüzde şişme
  • Dilde şişme
    

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALYSE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan                 
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  :10 hastanın en az birinde görülebilir.
  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   

  Çok yaygın:

  • Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı
    

  Yaygın:

  • İştah artışı
  • Soğuk algınlığı (nazofarenjit)
  • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet (irritabilite), kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi (dezoryantasyon)
  • Dikkat bozukluğu, sakarlık, hafıza bozukluğu, hafıza kaybı, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, uyuşma, sakinlik, uyuşukluk, uykusuzluk (insomni), aşırı halsizlik, anormallik hissi
  • Bulanık görme, çift görme
  • Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme
  • Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, ishal, bulantı, karın boşluğunda şişkinlik
  • Peniste sertleşme bozukluğu
  • Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik
  • Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem
  • Kilo artışı
  • Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde kramp (servikal spazm)
  • Boğaz kuruluğu
  • İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
  • Boğaz ağrısı
  • Grip benzeri semptomlar
  • Solunum güçlüğü
  • Miyasteni
  • Anormal yürüyüş
    

  Yaygın olmayan:

  • İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi
  • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) dalgalanması, kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, sinirlilik, aşırı mutluluk hali, bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk, cinsel istekte artış, orgazm olamamayı da kapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
  • Görme alanında bozukluklar, anormal göz hareketleri, tünel görüşü şeklinde görme değişiklikleri, ışık parlaması gibi görme değişiklikleri, düzensiz hareketler, reflekslerde zayıflama, artmış aktivite, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, hassas deri, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), bilincin azalması, bilinç kaybı, bayılma hali, sese/gürültüye hassasiyet, iyi hissetmeme, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi)
  • Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında artma, gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi)
  • Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, kalbin normalden yavaş atması
  • Yüz kızarması, sıcak basması, el ve ayaklarda soğukluk
  • Nefes darlığı, burunda kuruluk, burunda tıkanma
  • Tükürük salgısında artma, mide ekşimesi, ağız çevresinde hissizleşme
  • Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı
  • Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği, boyun ağrısı
  • Meme ağrısı
  • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
  • Halsizlik, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme, ateş, vücut ısısının normalden yüksek olması
  • Bazı kan ve karaciğer test sonuçlarında değişiklikler (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında azalma, kandaki alyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme
  • Aşırı duyarlılık, yüzde şişme, kaşınma, kurdeşen, burun akıntısı, burun kanaması, öksürük, horlama, burun boşluğu iltihabı (rinit)
  • Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore)
  • Ağızdaki duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (oral hipoestezi), konuşma bozukluğu, düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), sersemlik/uyuşukluk, unutkanlık, saldırganlık (agresyon)
  • Dekübitus ülseri
    

  Seyrek:

  • Var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme kaybı
  • Göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi)
  • Soğuk terleme, boğazda gerginlik, dilde şişme, boğaz kuruluğu
  • Pankreas iltihabı
  • Yutmada zorluk
  • Hareketlerde yavaşlama veya azalma
  • Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)
  • Karın boşluğunda sıvı toplanması
  • Akciğerlerde sıvı toplanması
  • Nöbet
  • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektiriksel aktivite kayıtlarında (EKG) değişiklik
  • Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs aritmisi)
  • Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
  • Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi
  • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore)
  • Böbrek yetmezliği, idrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede idrar birikmesi (idrar retansiyonu)
  • Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki akyuvarların azalması)
  •  Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (duygudurum)
  • Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü, kabartı, cildin soyulması ve ciltte ağrı ile karakterize ciddi bir deri enfeksiyonunu (Stevens-Johnson sendromu) da içerebilir)
  • Sarılık (ciltte ve gözde sararma)
    

  Çok seyrek

  • Karaciğer yetmezliği
  • Hepatit (karaciğer iltihabı)
    

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ALYSE nasıl saklanır?

  style=”text-align:justify”>5. ALYSE'İN SAKLANMASI

  ALYSE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  ALYSE'i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALYSE'i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALYSE'i kullanmayınız.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ALYSE'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat sahibi:
  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
  34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

  Üretim yeri:
  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3
  Esenyurt / İstanbul
   

  Bu kullanma talimatı ../../… tarihinde onaylanmıştır.

  ALYSE kullanma talimatı?

  ALYSE 300 MG KAPSUL KULLANMA TALİMATI

   

  ALYSE kısa ürün bilgisi?

  ALYSE 300 MG KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  ALYSE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699514150237
  ATC KoduN03AX16
  ATC Adıpregabalin
  Etkin MaddePREGABALIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
  Birim Miktar300
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı56
  ReçeteYESIL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeFRANSA

  ALYSE ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX16 – PREGABALİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz