ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET (90 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ASACOL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ASACOL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ASACOL 800 mg GASTRO REZİSTAN TABLET

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin madde: Her gastro-rezistan tablette 800 mg mesalazin içerir.
 • Yardımcı maddeler:
  Tablet çekirdeği: Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, talk, povidon içerir.
  Tablet kaplama: Metakrilik asit-metil metakrilat kopolimer, talk, trietil sitrat, sarı pigment hidratı, kırmızı pigment, makrogol 6000 içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu kullanma talimatında

1. ASACOL nedir ve ne için kullanılır?
2. ASACOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ASACOL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ASACOL'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ASACOL ne için kullanılır?

1. ASACOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ASACOL, kırmızımsı kahverengi film kaplamalı, uzun oval (oblong) şekilde tabletlerdir. 90 film tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ASACOL, iltihabi (enflamatuvar) bağırsak hastalığına karşı kullanılan ilaçlar grubundandır..

Ülseratif kolit, kalın bağırsağın ve makata yakın bağırsak kısmının (rektum) iltihaplı hastalığıdır. ASACOL, ülseratif kolitte lokal olarak etki eder ve bağırsaktaki iltihabi durumu azaltır. ASACOL ayrıca ülseratif kolit hastalığının tekrar alevlenmesini de önleyebilir.

Crohn hastalığı, ince ve kalın bağırsak duvarlarının şiş ve ağrılı olduğu bir hastalıktır. ASACOL'ün, Crohn hastalığında lokal etki ederek hastalığın tekrar alevlenmesini önleyebilir.

ASACOL'ün etki mekanizması ya da size neden bu ilacın reçete edildiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

ASACOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ASACOL'Ü KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ASACOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Mesalazine veya ASACOL'ün içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Aspirin ya da diğer herhangi bir salisilata (aspirin benzeri ilaç grubu) alerjiniz varsa,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek probleminiz varsa,
 • Kanamaya meyilli mide ya da bağırsak ülseriniz varsa,
   

ASACOL, sadece erişkinlerin kullanması içindir, 6 yaştan küçük çocuklarda kullanılmaz.

ASACOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,
 • Kanla ilgili herhangi bir bozukluk ya da bir hastalığınız varsa,
 • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa,
 • Bazı nişasta veya şeker türlerine karşı alerjiniz varsa,
 • Akciğer fonksiyon bozukluğunuz (astım) varsa,
 • Daha önce iltihabi bağırsak hastalığına karşı kullanılan ilaçlara (sülfasalazin) alerjiniz varsa,
 • Kalbinizle ilgili alerji durumları (miyokardit, perikardit) varsa,
   

Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, ASACOL'ü kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Mide, bağırsak sisteminizde ülser varsa, tedaviye başlarken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında kan ile ilgili nadir görülen ciddi bozukluklar olabilir. Bu nedenle, doktorunuz bazı kan testleri yapmak isteyebilir. Beklenmeyen kanama, morarma, nokta ya da yama tarzında morluklar, inatçı ateş ve boğaz ağrısı varsa, doktorunuz başka kan testleri yapmak isteyebilir.

ASACOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASACOL tabletler, kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İdeal olarak tabletler yemeklerden önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik sırasında ASACOL kullanımıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. ASACOL, hamilelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğunda ve hekim kontrolünde dikkatle kullanılması önerilir..

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ASACOL'ün içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir.

ASACOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASACOL, süt şekeri (laktoz) içerdiğinden, bu ve benzeri şekerlere karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASACOL, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da ASACOL'ün işlevlerini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen ilaçları doktorunuzla kontrol ediniz:

 • Hazımsızlık, kabızlık gibi hastalıklarda kullanılan sentetik süt şekerleri (laktüloz)
 • Savunma sistemini baskılayan bazı ilaçlar (azatiyoprin, merkaptopürin)
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin)
 • İnflamasyon ve ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağrı kesiciler)
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (metotreksat)
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ASACOL nasıl kullanılır?

3. ASACOL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır.

Ülseratif kolitte düzelmeyi sağlamak için, günde 3 tablet doktorunuzun önerdiği şekilde bölünmüş dozlarda. Gerektiğinde doz 6 tablete kadar artırılabilir.

Ülseratif kolitte düzelmenin sürdürülmesi için, günde 2-3 tablet doktorunuzun önerdiği şekilde tek seferde veya bölünmüş dozlarda

Crohn hastalığında, günde 3 tablet doktorunuzun önerdiği şekilde tek seferde veya bölünmüş dozlarda

Eğer size uygulanan ASACOL dozundan emin değilseniz ya da ilacın dozu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

ASACOL, sadece ağız yolu ile kullanılır. Tabletler, kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İdeal olarak tabletler yemeklerden önce alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanıma ilişkin bilgiler sınırlıdır.

6 yaş ve üzerindeki çocuklarda

Düzelme sağlamak için; günlük 30-50 mg/kg doz bölünmüş dozlarda başlanıp, ihtiyaca göre 75 mg/kg'a çıkarılabilir. Günlük toplam doz 4 g'ı aşmamalıdır.

Düzelmenin sürdürülmesi için; günlük 15-30 mg/kg doz bölünmüş dozlarda uygulanabilir. Günlük toplam doz 2 g'ı aşmamalıdır.

Genel olarak, 40 kg'a kadar olan çocuklarda yetişkin dozunun yarısı; 40 kg üzerindeki çocuklarda ise normal yetişkin dozu uygulanabilir..

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda ileri derecede böbrek yetmezliği olmadığı sürece, normal yetişkin dozu uygulanabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Eğer ileri derecede böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda doktorunuz tarafından böbrek ya da karaciğer işlevleriniz belirli aralıklarla yakından izlenmelidir.

Eğer ASACOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASACOL kullandıysanız

Aşırı dozda ASACOL alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, belirtileri giderici ve destekleyici tedavi uygulanır.

ASACOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ASACOL'ü kullanmayı unutursanız

Eğer ASACOL'ü kullanmayı unutursanız, bir sonraki dozu almaya kısa bir süre kalmış olmamak kaydı ile, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Tedavinizin geri kalanını size önerilen şekilde tamamlayınız. Size verilen ilacın dozu konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ASACOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki oluşmaz.

ASACOL yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, ASACOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Şiddetli alerjik reaksiyonlara seyrek rastlanmakla birlikte bütün ilaçlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Eğer aşağıdaki hastalık belirtilerinden birini görürseniz derhal doktorunuza başvurunuz.

Alerjik deri döküntüsü

 • Ateş
 • Solunum zorluğu (nefes darlığı)
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer aşağıdaki yan etkileri yaşarsanız ilacı kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Genel sağlık durumunuzda kötüleşme ile birlikte ateş ve gırtlak bölgesinde ağrı yaşarsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Belirtiler, kanınızdaki akyuvarların azalmasına (agranülositoz) bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ağır bir enfeksiyon geçirme olasılığınız artar. Doktorunuz, akyuvar sayısının düşüp düşmediğini kontrol etmek amacıyla kan tahlili yapacaktır. Hekiminizi, kullandığınız ilaçlar konusunda bilgilendirmeniz önemlidir.

Ayrıca aşağıdaki yan etkiler gözlemlenmiştir:

Seyrek görülen yan etkiler:

(1000 hastada birinden daha azında görülür) *

 • Karın ağrısı, ishal (diyare), gaz, bulantı ve kusma 
 • Baş ağrısı, sersemlik
   

Çok seyrek görülen yan etkiler:

(10 000 hastada birinden daha azında görülür)

 • Bazen kol ve bacaklarda şişme veya yan ağrısının eşlik ettiği böbrek fonksiyon bouklukları,
 • Kalp problemleri nedeniyle göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da kol ve bacaklarda şişme,
 • Akut pankreas iltihabı nedeniyle şiddetli karın ağrısı,
 • Akciğerde alerjik reaksiyon nedeniyle şiddetli nefes darlığı,
 • Bağırsaklarda alerjik reaksiyon nedeniyle şiddetli ishal ve karın ağrısı,
 • Ciltte döküntü veya iltihap,
 • Kas ve eklem ağrısı,
 • Kan sayımındaki değişikliklerden dolayı ateş, boğaz ağrısı ya da kırıklık
 • Karaciğer ya da safra fonksiyon bozuklukları nedeniyle karın ağrısı ya da sarılık
 • Saç dökülmesi ya da kelleşme
 • El ve ayaklarda hissizlik ve karıncalanma (periferal nöropati)
 • Sperm üretiminde geri dönüşümlü (ilacın bırakılmasıyla birlikte yeniden düzelmesi) azalma
   

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ASACOL nasıl saklanır?

5. ASACOL'ÜN SAKLANMASI

ASACOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kuru bir yerde, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASACOL'ü kullanmayınız.

Eğer tabletlerin görünümünde renk değişimi veya başka herhangi bir değişiklik fark ederseniz ASACOL'ü kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.5
Levent 34394, İstanbul

ÜRETİCİ
Tillotts Pharma AG
Rheinfelden/İsviçre

Bu kullanma talimatı 19.01.2013 tarihinde onaylanmıştır.

ASACOL kullanma talimatı?

ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET KULLANMA TALİMATI

 

ASACOL kısa ürün bilgisi?

ASACOL 800 MG ENTERIK TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ASACOL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699586042058
ATC Kodu A07EC02
ATC Adı mesalazine
Etkin Madde MESALAZIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
Birim Miktar 800
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ISPANYA

ASACOL ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A07 – ANTİDİYAREİKLER, BARSAK ANTİENFLAMATUVAR/ANTİENFEKTİF AJANLAR
 • A07E – ANTİENFLAMATUVAR BARSAK AJANLARI
 • A07EC – AMİNOSALİSİLİK ASİT VE BENZER AJANLAR
 • A07EC02 – MESALAZİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz