AVIL % 1.25 MERHEM

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  AVIL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  AVIL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  AVİL %1.25 MERHEM

  Deri üzerine uygulanır.

  • Etkin madde: 1 g merhem; su/yağ emülsiyonunda 12.5 mg feniramin hidrojen maleat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Macrogol (PEG) 2000, macrogol (PEG) 400, beyaz petrolatum, macrogol 35 (Cremophor EL), essence lilac 133.375/B, deiyonize su
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında

  1. AVİL nedir ve ne için kullanılır?
  2. AVİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. AVİL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. AVİL'in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  AVIL ne için kullanılır?

  1. AVİL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

  AVİL; beyaza yakın renkte, homojen, pürüzsüz yüzeyli merhemdir. 25 g' lık aluminyum tüp içeren karton kutuda sunulmuştur.

  AVİL; kaşıntı, kızarıklık ve şişkinlik gibi şikayetlerin bulunduğu:

  • Alerjik deri hasarları (örn. kurdeşen)
  • Böcek sokmaları ve ısırıklar
  • Güneş yanığı
  • Birinci derecede yanıklar
  • Nörodermatit (bir tür deri hastalığı) de dahil olmak üzere egzamaların tedavisinde kullanılır.

  AVIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. AVİL'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  AVİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Feniramin hidrojen maleat veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

  AVİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Üreme ve idrar yolu bölgelerinde kullanım durumunda, içerdiği mineral yağ prezervatifin yırtılmasına ve sızıntıya neden olabilir. Bu yüzden AVİL ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AVİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir..

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Doktorunuz AVİL tedavisinin faydaları, risklerinden daha ağır basıyorsa bu ilacı size uygulayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, AVİL kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Sistemik olarak uygulandığında, hastaların şehir trafiğine aktif olarak katılmalarını ve bazı araç/makineleri kullanmalarını güçleştirecek kadar reaksiyon kabiliyetini azalttığı bilindiğinden dikkatli olunmalıdır.

  AVİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AVİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir ilaç etkileşmesi görülmemiştir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  AVIL nasıl kullanılır?

  3. AVİL NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  AVİL'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Merhem hasta olan cilt üzerine ince bir tabaka halinde hasarın veya kaşıntının şiddetine göre günde birkaç kez sürülür. Merhem kalıntıları su ile kolaylıkla temizlenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Deri üzerine sürülerek uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  AVİL 4 hafta ile 1 yaş arası bebekler ile küçük çocuklarda geniş cilt alanlarına sürülmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  AVİL'in yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  AVİL'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur.

  Eğer AVİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİL kullandıysanız

  Antihistaminiklerin (alerji ilaçları) yüksek dozlarda kullanılması özellikle çocuklar için tehlikelidir. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır..

  AVİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AVİL'i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AVİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  AVIL yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi AVİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın                   : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
  Yaygın                          : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan            : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek                          : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Çok seyrek                   : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Bilinmiyor                     : Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor..

  Sinir sistemi hastalıkları

  Bilinmiyor:

  Geniş vücut yüzeylerine uygulanması uyku hali gibi sistemik yan etkilere neden olabilir.

  Küçük çocuklarda önerilenin üzerinde doz uygulanması huzursuzluğa yol açabilir.

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

  Bilinmiyor:

  Geniş vücut yüzeylerine uygulanması aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. deride) gibi sistemik yan etkilere neden olabilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

  AVIL nasıl saklanır?

  5. AVİL'İN SAKLANMASI

  AVİL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİL'i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİL'i kullanmayınız..

  RUHSAT SAHİBİ
  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6
  34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul
  ÜRETİM YERİ
  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Gebze/Kocaeli

  Bu kullanma talimatı 20.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

  AVIL kullanma talimatı?

  GEMCITABINE KABI 1 G INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ, FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  AVIL kısa ürün bilgisi?

  GEMCITABINE KABI 1 G INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ, FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  AVIL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699516380311
  ATC KoduD04AA16
  ATC Adıpheniramine
  Etkin MaddeFENIRAMIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıSANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar0,0125
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı25
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  AVIL ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D04 – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04A – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04AA – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • D04AA16 -PHENİRAMİNE

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz