AVIL 15 MG / 5 ML SURUP (100 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

AVIL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

AVIL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

AVİL ŞURUP 15 mg/5 mL

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin madde: Her ölçek (5 mL) 15 mg feniramin hidrojen maleat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Şeker, metil paraben, propil paraben, pharmaroma, distile su
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. AVİL nedir ve ne için kullanılır?
2. AVİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AVİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. AVİL'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

AVIL ne için kullanılır?

1. AVİL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

AVİL; berrak, hemen hemen renksiz, sarımtırak sıvıdır. 5 mL'sinde 15 mg etkin madde içeren şurup ve 5 mL'lik ölçü kaşığı ile birlikte 100 mL'lik şişelerde sunulmuştur.

AVİL, feniramin maleat isimli bir ilaç içerir. Antihistaminik grubuna giren ilaçlardan biridir. Saman nezlesi, burun akıntısı, kaşıntı gibi alerjik rahatsızlıkların ve kurdeşenin tedavisinde kullanılır. Antihistaminikler, histamin denen, vücutta da oluşan bir maddenin etkilerini önleyerek tesir eder.

AVIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. AVİL'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

AVİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Feniramine veya AVİL'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
 • Hasta 1 yaşından küçükse,
 • Astım dahil alt solunum yolları hastalıklarınız var ise,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz,
 • Erkekseniz ve prostatınızın büyümesi gibi bir durumunuz (prostat hipertrofisi) varsa.
   

AVİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, idrar yapamama geçmişiniz, dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği gibi hastalıklarınız var ise,
 • 60 yaşında veya üzerinde iseniz,
 • Kalp-damar hastalıklarınız veya yüksek tansiyonunuz var ise,
 • Bu ilacın kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar açılı göz tansiyonunda, göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.
   

Derinizde alerji testi yaptıracak iseniz en az 3 gün önce AVİL kullanmayı bırakmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AVİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AVİL'in yemeklerden sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Hamileyseniz, AVİL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, AVİL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

AVİL reaksiyon kabiliyetini azalttığından ve baş dönmesi, sedasyon ve uyku hali yaptığından Araç/makine kullanmayınız.

AVİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Şeker hastaları, AVİL'in bir ölçeğinde (5 mL) 1,75 g glukoza eşdeğer karbonhidrat içeriğini göz önünde tutmalıdırlar. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

AVİL metil paraben ve propil paraben içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen geç ortaya çıkan) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn., güçlü yatıştırıcılar (diazepam, meprobamat, hidroksizin gibi trankilizanlar), uyku vericiler (zolpidem gibi hipnotikler), sakinleştiriciler (alprozolam gibi sedatifler), endişe giderici ilaçlar (klorazepat gibi anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağrı kesiciler (fentanil, tramadol gibi opioid analjezikler),
 • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (aripiprazol, risperidon gibi nöroleptikler),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan bupropion,
 • Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezil,
 • Kanser tedavisinde kullanılan prokarbazin,
 • Beyindeki noradrenalin ve serotonin düzeylerinin yükselmesine neden olan ilaçlar (örn.. moklobemid),
 • Alkol,
 • Atropin (semptomatik bradikardinin (kalp atış hızının azalması) tedavisi ve cerrahi girişim öncesi vücut salgıların azaltılması amacıyla kullanılan bir ilaç) ve benzeri ilaçlar,
   

AVİL'in etkisini artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AVIL nasıl kullanılır?

3. AVİL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AVİL'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

AVİL şurup özellikle çocuklar için elverişlidir. Gençlere ve yetişkinlere günde 2-3 defa 1-2 ölçek verilir.

Uygulama yolu ve metodu

AVİL ağız yoluyla alınır.

Şurup yemeklerden sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

1-3 yaş arası çocuklar: Günde 2-3 defa yarım ölçek…

12 yaşına kadar olan çocuklar: Günde 2-3 defa 1 ölçek.

Yaşlılarda kullanımı

60 yaş ve üzerindekilerde baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

AVİL'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ağır karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunda ayarlama yapabilir.

Eğer AVİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİLkullandıysanız

AVİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AVİL'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozunuzu almayı unuttuysanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AVİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuza sorunuz..

AVIL yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi AVİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AVİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik (anaflaktik) şok; yutma ve nefes almada zorluğa yol açan yüz, dudaklar, ağızda ve boğazda şişme
 • Kan basıncının düşmesi
 • Kalp atım sayısının artması
 • Düzensiz kalp atımları, göğüste sıkışma
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AVİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin görülme sıklığı aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın                   : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın                          : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan            : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                          : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek                   : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor                     : Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor..

Yaygın görülen yan etkiler

 • Uyuşukluk
 • Bronş (nefes yolundan akciğerlere giden hava yolu) salgılarının yoğunluğunda artış
 • Ağız kuruluğu
 • Burun mukozasında kuruluk
 • Yutak bölgesinde kuruluk
   

Seyrek görülen yan etkiler

 • Sakinleşme, uyku hali
 • Uyuşukluk
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Yorgunluk, sersemlik
 • Aşırı duyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik
 • Titreme
 • Uykusuzluk
 • Aşırı hareketlilik (öfori)
 • Karıncalanma
 • Sinir iltihabı (nevrit)
 • Nöbetler
 • Bulanık görme, göz içi basıncının artması
 • Kulak çınlaması
 • Düşük kan basıncı
 • Çarpıntı
 • Seri ani kasılmalar
 • Göğüste sıkışma hissi
 • Burun tıkanıklığı
 • Bulantı, kusma, iştahsızlık, ishal, kabızlık, karın bölgesinde rahatsızlık
 • Alerjinin neden olduğu deri iltihabı
 • Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi
 • Kaşıntı
 • Aşırı duyarlılık
 • Işığa duyarlılık
 • Aşırı terleme
 • Kabus görme
 • Toksik psikoz (bir çeşit ruhsal bozukluk)
   

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

AVIL nasıl saklanır?

5. AVİL'İN SAKLANMASI

AVİL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
Hexal AG/Almanya lisansı ile Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6
34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul
 
ÜRETİM YERİ
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı 11.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.

AVIL kullanma talimatı?

AVIL 15 MG-5 ML SURUP (100 ML) KULLANMA TALİMATI

 

AVIL kısa ürün bilgisi?

AVIL 15 MG-5 ML SURUP (100 ML) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

AVIL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699516570330
ATC Kodu R06AB05
ATC Adı pheniramine
Etkin Madde FENIRAMIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

AVIL ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06AB – ALKİLAMİNLERİN YERİNE GEÇENLER
 • R06AB05 – FENİRAMİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz