BEMIKS 30 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

BEMIKS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

BEMIKS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

BEMİKS FİLM TABLET

Ağızdan uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir film tablette 10 mg tianıin (B|), 2 mg riboflavin (B2), 2 mg piridoksin (B6). 20 mg niasinamid, 3 mikrogıam vitamin B|2. 2.5 mg folik asit ve 5 mg kalsiyum pantotenat
 • Yardımcı maddeler: Lııdipress (laktoz monohidrat), Kollidon VA 64. Magnezyum Stearat, Opadry 200 (200F230002)

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkii sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, liitfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya diişiik doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEMİKS nedir ve ne için kullanılır?
2. BEMIKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BEMİKS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BEMİKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

BEMIKS ne için kullanılır?

1.BEMİKS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

BEMİKS, bir tablette etkin madde olarak 10 mg tiamin (Bı), 2 mg riboflavin (B2), 2 mg piridoksin (B6), 20 mg niasinamid, 3 mikrogram vitamin B]2, 2.5 mg folik asit ve 5 mg kalsiyum pantotenat içerir. 30 film tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

BEMİKS film tablet, içerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır.

BEMIKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2.BEMİKS 'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BEMİKS ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • BEMİKS içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa
 • Bj2 vitamini görme siniri iltihabında (optik nörit) kullanılmamalıdır
   

BEMİKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Hamile iseniz
 • Emziriyorsanız.
 • B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
 • Bı? vitamini eksikliğine bağlı gelişen kansızlık hastalıklarında (pemisiyöz anemi, megaloblastik anemi) tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.
 • B]2 vitamini omurilikteki bozuklukların belirtilerini gizleyebileceğinden, omurilik bozukluklarında kesin tanı konulmadan kullanılmamalıdır.
   

BEMİKS 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseııiz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEMİKS, anne sütüne geçmektedir. Be vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına etkisi konusunda veri bulunmamaktadır.

BEMİKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Daha önce bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmamalısınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson hastalığı tedavisinde kulllanılan levodopa adındaki ilacı kullanıyorsanız BEMİKS bu ilacın etkisini azaltabilir.

Doğum kontrol ilaçları, piridoksin ve B|2 vitamini gereksinimini artırabilir.

Paraamino salisilik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi (eklem ağrılarında kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ıanitidin) B,2 emilimini etkiler.

B(, vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

Piridoksin fenitoin metabolizmasını artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.

Eğer ıeçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BEMIKS nasıl kullanılır?

3.BEMİKS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler (yaşlılar dahil) ve 9 yaşından büyük çocuklar: Günde 3 kez 1-2 tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan kullanılır.

İlacı daima doktorunuzun söylediği gibi kullanınız.

Tabletleri bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

9 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerdeki doz kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Eğer BEMİKS'in etkisinin çok gilçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS kullandıysanız

BEMIKS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEMİKS'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEMİKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

BEMIKS yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi BEMİKS’iıı içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

 • Çok yaygın              : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın                     : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan      : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek                     : 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek              : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor                : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Bilinmiyor:

-Alerjik deri döküntüsü, ağız ve burunda yaralar (mukozal ülserasyonlar)

 • Sıcaklık hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanınası

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri         dilek.gov.lr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenli 1 iği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

BEMIKS nasıl saklanır?

5. BEMİKS'İN SAKLANMASI

BEMİKS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMİKS'i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
Sanofı Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-îstanbul
Tel:    0 212 339 10 00
Faks: 0 212 339 10 89

ÜRETİM YERİ:
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklaıeli

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

BEMIKS kullanma talimatı?

BEMIKS 30 FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

BEMIKS kısa ürün bilgisi?

BEMIKS 30 FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEMIKS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8683060090017
ATC Kodu A11EX
ATC Adı vitamin b-complex, other combinations
Etkin Madde MULTIVITAMIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

BEMIKS ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A11 – VİTAMİNLER
 • A11E – KOMBİNASYONLARI DAHİL B VİTAMİNİ KOMPLEKSLERİ
 • A11EX – B VİTAMİNİ KOMPLEKSİ, DİĞER KOMBİNASYONLAR
 • A11EX – B VİTAMİNİ KOMPLEKSİ, DİĞER KOMBİNASYONLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz