BEMIKS C FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

BEMIKS C SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

BEMIKS C özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

BEMİKS C FİLM TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film tablet şunları içerir.

Vitamin B1                   25 mg
Vitamin B2                   10 mg
Vitamin B6                   10 mg
Vitamin B12                 30 mcg
Vitamin C                     100 mg
Kalsiyum pantotenat    25 mg
Nikotinamid                  100 mg
Biotin                            0.15 mg
Folik asit                       1.5 mg
 

 • Yardımcı maddeler: Ludipress (laktoz monohidrat), mikrokristalin selüloz (avicel PH101), kollidon VA 64, koloidal susuz silika (Aerosil), magnezyum stearat, Opadry 200 (200F230002).
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. BEMİKS C nedir ve ne için kullanılır?
2. BEMİKS C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BEMİKS C nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BEMİKS C'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

BEMIKS C ne için kullanılır?

1. BEMİKS C NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

BEMİKS C, Vitamin C ile kombine Vitamin B-Kompleksidir ve 28 film tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

BEMİKS C film tablet içerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır.

BEMIKS C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. BEMİKS C'Yİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BEMİKS C'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız.
 • Alerjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanmadan önce hekiminizi bilgilendiriniz.
   

BEMİKS C'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Görme sinirinin iltihabı durumlarında B12 vitamini kullanılmamalıdır.
 • BEMİKS C, B12 vitamini eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık durumlarının tedavisi amacıyla kullanılmamalıdır. B12 vitamini omuriliğin harabiyet bulgularını maskeleyebildiğinden tam teşhis konmadan kullanılmamalıdır.
 • BEMİKS C'nin yüksek dozlarda alındığında etkileri ve yan etkilerinde artışa (hipervitaminoza) yol açabileceği unutulmamalıdır.
 • B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
 • "Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"
   

BEMİKS C'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

BEMİKS C'nin yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEMİKS C gebelikte sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEMİKS C, anne sütüne geçer. B6 vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS C kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.

Araç ve makine kullanımı

BEMİKS C'nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

BEMİKS C'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Daha önce bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmamalısınız.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Doğum kontrol ilaçları, B12 Ve C vitamini gereksinimini artırabilir.
 • Paraamino salisilik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi (eklem ağrılarında kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin) B12 emilimini etkiler. B6 vitamini 5mg gibi çok düşük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle Parkinson hastalığı tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.
 • B6 vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.
 • Piridoksin fenitoin metabolizmasını artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.
 • Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alerjilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz. Gelecekte herhangi bir tıbbı sorun nedeniyle bir doktora danışmanız gerektiğinde BEMİKS C tedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BEMIKS C nasıl kullanılır?

3. BEMİKS C NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Yetişkinler ve 9 yaş üstü çocuklarda:
 • Profilaksi (önleme) amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet
   

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

İlaçları daima doktorunuzun söylediği gibi alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktor tarafından önerilmedikçe 9 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu grup hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer BEMİKS C'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS C kullandıysanız

BEMİKS C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEMİKS C'yi kullanmayı unutursanız

Anımsar anımsamaz hemen bir tablet alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelmiş ise, bu dozu olması gerektiği şekilde kullanın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEMİKS C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

BEMİKS C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

BEMIKS C yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi BEMİKS C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BEMİKS C kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
 • İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa:
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEMİKS C'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye Veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
   

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın                     :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın                            :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan             : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                           : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek                    :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor                      : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

 • Alerjik deri döküntüsü
 • Mukozada (Bazı organların iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) gözlenen ülserler (yara)
 • Sıcaklık hissi
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

BEMIKS C nasıl saklanır?

5. BEMİKS C'NİN SAKLANMASI

BEMİKS C'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMİKS C'yi kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEMİKS C'yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No:193 Levent
34394 Şişli-İstanbul
Tel:    0 212 339 10 00
Faks: 0 212 339 10 89

ÜRETİM YERİ:
Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

BEMIKS C kullanma talimatı?

BEMIKS C FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

 

BEMIKS C kısa ürün bilgisi?

BEMIKS C FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEMIKS C detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8683060090024
ATC Kodu A11BA
ATC Adı multivitamins, plain
Etkin Madde MULTIVITAMIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 28
Reçete RECETESIZ
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

BEMIKS C ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A11 – VİTAMİNLER
 • A11B – KOMBİNE OLMAYAN MULTİVİTAMİNLER
 • A11BA – KOMBİNE OLMAYAN MULTİVİTAMİNLER
 • A11BA – KOMBİNE OLMAYAN MULTİVİTAMİNLER

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz