BEMIKS KOMPOZE ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

BEMIKS KOMPOZE SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

BEMIKS KOMPOZE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

BEMİKS KOMPOZE AMPUL

Ağızdan uygulanır.

 • Etkin madde: Her 2 ml’lik ampulde 25 mg tiamin (Bı), 2 mg riboflavin (B2), 5 mg piridoksin (B6), 50 mg niasinamid ve D-pantenol
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum fosfat, sitrik asit monohidrat, polisorbat 80, metilparaben, propilparaben, enjeksiyonluk su
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkii sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, liitfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEMİKS nedir ve ne için kullanılır?
2. BEMIKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BEMİKS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BEMİKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

BEMIKS KOMPOZE ne için kullanılır?

1.BEMİKS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

BEMİKS, 2 ml’lik ampulde 25 mg tiamin (Bı), 2 mg riboflavin (B2), 5 mg piridoksin (Bö), 50 mg niasinamid ve D-pantenol içerir. Sarı renkli Berrak çözelti amber renkli cam ampulde kullanıma sunulmuştur.

BEMİKS, içerdiği vitaminlerin ağız yolu ile kullanımının uygun olmadığı durumlarda eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır. B vitamini eksikliğinde dilde, ağızda ya da dudaklarda şişme, sinirlerde ağrı, gerginlik ya da işlev kaybına yol açabilen şişlik, gözde görmeyi etkileyebilecek şekilde yeni kan damarları oluşması, vitamin Bı (tiamin) eksikliğinde görülen berberi hastalığındaki kalp rahatsızlıkları ve nikotinamid eksikliğinde görülen pellagra hastalığına bağlı deri bozuklukları ortaya çıkabilir.

BEMIKS KOMPOZE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. BEMİKS 'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BEMİKS ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

BEMİKS içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa

BEMİKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Hamile iseniz
 • Emziriyorsanız.
 • B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
   

BEMİKS 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEMİKS, anne sütüne geçmektedir. Be vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına etkisi konusunda veri bulunmamaktadır.

BEMİKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan levodopa adındaki ilacı kullanıyorsanız BEMİKS bu ilacın etkisini azaltabilir.

Doğum kontrol hapları piridoksin (Be) gereksinimini artırabilir.

Be vitamini, idrarda yapılan bir test olan Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

Piridoksin (Be) sara nöbetlerinin kontrol edilmesinde kullanılan fenitoinin kandaki düzeyini düşürür.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BEMIKS KOMPOZE nasıl kullanılır?

3. BEMİKS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler (yaşlılar dahil) ve 3 yaşından büyük çocuklar: Günde 1 -2 ampul.

Uygulama yolu ve metodu:

Kas içine (intramüsküler) ya da bir sıvı içine eklenerek damar içine yavaş biçimde (infuzyon) uygulanır.

İlacı daima doktorunuzun söylediği gibi kullanınız.

BEMİKS kompoze ampul, %5 Dekstroz, %10 Dekstroz, %20 Dekstroz, %10 Fruktoz, %5 Dextroz + %0.2 NaCl, %5 Dekstroz + %0.9 NaCl, 1/6 M Sodyum laktat ve Laktatlı Ringer
çözeltilerine eklenerek infüzyon halinde uygulanabilir. Geçimsizlik olasılığı nedeniyle yukarıda belirtilen çözeltiler dışındaki ilaç ve çözeltilerle karıştırılmamalıdır.

Damar içine uygulama, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) riskine karşı, yalnızca hastaneye yatırılan hastalara uygulanmalı ve uygulama sırasında çözelti ışıktan korunmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerdeki doz kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Eğer BEMÎKS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS kullandıysanız

BEMÎKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEMİKS'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEMİKS ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

BEMIKS KOMPOZE yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi BEMİKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:
 

 • Çok yaygın              : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın                     : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan      : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek                     : 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek              : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor                : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor
   

Bilinmiyor:

-Alerjik deri döküntüsü, ağız ve burunda yaralar (mukozal ülserasyonlar)

 • Sıcaklık hissi
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

BEMIKS KOMPOZE nasıl saklanır?

5. BEMİKS'İN SAKLANMASI

BEMÎKS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMÎKS’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent
34394 Şişli-İSTANBUL
Tel:     (0212)339 10 00
Faks: (0 212)339 10 89

ÜRETİM YERİ:
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

BEMIKS KOMPOZE kullanma talimatı?

BEMIKS KOMPOZE ENJEKSIYONLUK COZELTI KULLANMA TALİMATI

 

BEMIKS KOMPOZE kısa ürün bilgisi?

BEMIKS KOMPOZE ENJEKSIYONLUK COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEMIKS KOMPOZE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8683060750034
ATC Kodu A11EA
ATC Adı vitamin b-complex, plain
Etkin Madde MULTIVITAMIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

BEMIKS KOMPOZE ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A11 – VİTAMİNLER
 • A11E – KOMBİNASYONLARI DAHİL B VİTAMİNİ KOMPLEKSLERİ
 • A11EA – KOMBİNE OLMAYAN B VİTAMİNİ KOMPLEKSİ
 • A11EA – KOMBİNE OLMAYAN B VİTAMİNİ KOMPLEKSİ

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz