BENICAL 100 ML SURUP

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

BENICAL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

BENICAL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

BENİCAL ŞURUP

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin maddeler: 10 mg dekstrometorfan hidrobromür, 20 mg psödoefedrin hidroklorür, 2 mg klorfeniramin maleat
 • Yardımcı maddeler: Sorbitol %70 (E 420), hidroksietil selüloz, sakkarin sodyum, sodyum benzoat (E 211), krema aroması, muz aroması, tri-sodyum sitrat, propilen glikol, demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. BENİCAL nedir ve ne için kullanılır?
2. BENİCAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BENİCAL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BENİCAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

BENICAL ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. BENİCAL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • BENİCAL şurup, 1 ölçeğinde (1 ölçek=5 ml) etkin madde olarak 10 mg dekstrometorfan hidrobromür, 20 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin maleat içerir. Dekstrometorfan, öksürüğün sıklık ve şiddetini azaltır. Psödoefedrin, üst solunum yollarındaki ödemi (hücre ve dokularda anormal bir şekilde sıvı toplanması) azaltır, sinüs (yüz kemiklerindeki hava boşlukları) salgılarının atılımını artırır ve ağız boşluğu ile kulağı bağlayan ve kulak borusundaki hava basıncıyla atmosfer basıncının dengesini sağlayan östaki borusunun genellikle alerji, soğuk algınlığı veya diğer bir üst solunum yolu iltihabından kaynaklanan tıkanıklığını giderir. Klorfeniramin, alerji (aşırı duyarlılık) gidericidir. Alerji nedeniyle tahriş olmuş burun ve göz mukozasını rahatlatır.
 • BENİCAL, 100 mililitrelik şişelerde bulunur.
 • BENİCAL, boğaz ve solunum yollarındaki tahriş, alerjik nedenlerle (aşırı duyarlılık nedeniyle) oluşabilen gece ve gündüz öksürüklerinin giderilmesinde kullanılır. Solunum yollarındaki ödemi (hücre ve dokularda anormal bir şekilde sıvı toplanması) azaltır.

BENICAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. BENİCAL’i KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BENİCAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) ve yüksek kalp atım hızının (taşikardi) eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,
 • Alkol, merkezi sinir sistemi depresanı (baskılayıcı) ilaçlar ve depresyon ilacı olan monoamino oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullanıyor iseniz veya depresyon (ruhsal bunaltı) ilacı olan oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullandıktan sonra 2 hafta süresince,
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH-uzun süreli tıkayıcı tipte) varsa,
 • Bronşiyal astım hastası iseniz,
 • Zatürre (pnömoni) iseniz,
 • Solunum yetmezliği ya da solunum depresyonunuz (solunum baskılanması) varsa,
 • Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu (Child-Pugh kategorisi>9)/akut hepatitiniz (karaciğer iltihabı) varsa,
 • Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan betablokörlerin kullanılması durumunda
 • Herediter yapısal hiperbilirubineminiz varsa (Morbus Moulengracht karaciğer hücrelerinin bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı ya da yeteri kadar temizleyemedikleri zaman ortaya çıkan, kanda bilürübin denilen maddenin yükselmesine neden olan, doğumsal ve kalıtsal bir hastalık),
 • Ağır hipertoniniz (kas/organların aşırı gerilmesi) varsa,
 • Mesane ve barsaklarda tıkanıklık varsa
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülser varsa,
 • Şeker hastalığınız (Diabetes mellitus) varsa,
 • Fazla çalışan tiroid durumlarında,
 • Astım dâhil herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Feokromasitoma (adrenal bez tümörü) hastalığınız varsa,

12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

BENİCAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Sigara içme, astım ve akciğerdeki hava keseciklerinin genişlediği amfizem ile birlikte ortaya çıkan ve uzun süre devam eden süreğen öksürüğünüz varsa,
 • 60 yaşın üzerinde iseniz,
 • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,
 • Önde nefes borusunun ilk halkaları, boynun ön ve iç kısmına yerleşik bir salgı bezi olan tiroid beziniz fazla çalışıyorsa (hipertiroidizm),
 • Kalp ve damar hastalığınız (kardiyovasküler hastalık) varsa,
 • İskemik (kalp kasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan bir) kalp hastalığınız varsa,
 • Kalp atım düzensizliğiniz (aritmi) varsa,
 • Ameliyat durumunda BENİCAL kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdı
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudu Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyonda ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,
 • BENİCAL kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),
 • Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, hipertansiyon, el, ayaklar ve göz etrafında şişme gibi belirtiler böbrek fonksiyonunda bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir)
 • Prostat bezinizde büyüme varsa (prostat hipertrofisi-hiperplazisi) kullanımdan kaçınını Kullanılması durumunda 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Kalp ritminde bozukluğa neden olan uzamış QT sendromu (kalbin elektrik sisteminde meydana gelen bir bozukluktur.. Bu rahatsızlık sizi bayılmaya, bazı durumlarda da kalp krizine ve muhtemelen ani ölüme neden olabilecek, hızla gelişen, kaotik kalp atışlarına karşı savunmasız bırakabilir.) veya Torsades de Pointes (QT aralığının uzun olmasına bağlı kalbin karıncık adı verilen bölümünde kalp atım sayısının artması) hastası iseniz
 • Karaciğer enzim aktivitelerinizde bozukluk varsa (İiştahsızlık, halsizlik, zayıflama, bağırsak bozuklukları, yemek sonrası uyku bastırması, kaşıntı gibi belirtiler karaciğer fonksiyonunda veya karaciğer enzim aktivitelerinde bir bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir.)
 • Halüsinasyonlar (varsanı, hayal görme) huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda kesilmelidir.
 • Perhiz durumunda,
 • Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk)

Fizyolojik ilaç bağımlılığı yaratabileceği ve Merkezi Sinir Sistemi’nde (SSS’de) istenmeyen etkilere sebebiyet verebileceğinden önerilen dozdan daha fazla veya daha uzun süre kullanmayınız.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

 • Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,
 • Çok fazla balgam oluşumu varsa BENİCAL’i 5 günden daha fazla kullanmayınız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BENİCAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ya da greyfurt suyu ile birlikte BENİCAL kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BENİCAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BENİCAL’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Baş dönmesi, uyku hali, yorgunluk, distoni (doku ve organlarda anormal gerginlik) ve görsel halüsinasyonlara (olmayan görüntüleri, sesleri, dokunmaları vb. algılama) sebebiyet verebileceğinden BENİCAL kullanırken araç ve makine kullanmayınız.. Eş zamanlı olarak alkol almayınız..

BENİCAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BENİCAL, yardımcı madde olarak sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BENİCAL, doz başına 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında BENİCAL’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • BENİCAL’in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa-ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.
 • Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturu
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırı
 • Ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırı
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırı
 • Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırı
 • Seratonerjik ilaçlar (serotonin benzeri etki oluşturan ilaçlar)
 • SSRI (Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri) (antidepresan-depresyon-ruhsal bunaltı-tedavisi için kullanılan ilaçların bir grubuna verilen isim)
 • CYP2D6 inhibitörleri (birçok antipsikotik ve antidepresan ilacın metabolizmasında rol oynayan CYP2D6 enzimini inhibe eden ilaçlar-Zihinle ilgili bozuklukların ve depresyon-ruhsal bunaltı-gibi rahatsızlıkları önlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kullanılan ilaçların metabolizmasında rol oynayan CYP2D6 isimli enzimin aktivitesini yavaşlatan veya durduran ilaçlar)
 • Mukolitik ajan (dokuların kimyasal ya da fiziksel bakımdan zarar görmesini engelleyen kaygan bir sıvı olan mukusun erimesini ve yumuşamasını sağlayan ilaçlar)
 • Alkol
 • Barbitürat grubu uyku ilaçları
 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar
 • Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler) testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

BENICAL nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. BENİCAL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, çeşitli yaş gruplarına göre tavsiye edilen dozlar aşağıdaki gibidir:

12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için

Günde 3-4 kez 1-2 ölçek ölçek (5-10 ml) (1 ölçek=5 ml) kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla kullanım içindir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaş ve altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyonlarında ağır bozukluk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Karaciğer fonksiyonlarında ağır bozukluk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Eğer BENİCAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BENİCAL kullandıysanız

Psödoefedrin ile doz aşımında heyecan, huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyon), yüksek tansiyon ve kalp ritm bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem şikayetleri ortaya çıkabilir.. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi değişebilir.

Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar

Dekstrometorfan aşırı dozda kullanıldığında, baş dönmesi, görme bulanıklığı ve idrar yapamama görülebilir. Belirtiler genelde çabuk kaybolur ve spesifik tedavi gerektirmez..

Klorfeniramin aşırı dozda alındığında nöbetler (konvülsiyon) ve kalp atım düzensizliği (aritmi) görülebilir. Böyle durumlarda mide boşaltılmalı, aktif kömür yutturulmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

BENİCAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BENİCAL’i kullanmayı unutursanız

Eğer BENİCAL’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BENİCAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

BENICAL yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, BENİCAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BENİCAL’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (aşırı duyarlılık ve anafilaktik reaksiyon)
 • Kalp atım düzensizliği veya hızlanma çarpıntı (aritmi)
 • Akciğerlerdeki hava keseciklerinin iyi gelişmemesi sonucu solunum güçlüğü oluşması durumu (kardiyo-respirituvar distres)
 • Ödem
 • Tansiyonda yükselme (hipertansiyon)
 • Kurdeşen (ürtiker: cilt yüzeyinde kaşıntılı ödemli kızarıklıklar, dudak, yüz ve boğazda şişme, bulantı)
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Solunum güçlüğü (astım sendromu)
 • Denge kaybı, sersemleme, terleme ve göz kararmasının eşlik ettiği baş dönmesi durumu (vertigo)
 • Kızarıklık (eritem)
 • Alerjiye bağlı gözlenen deri yangısı (alerjik dermatit)
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır;

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Mide sorunları,
 • Ağız kuruluğu
 • Sersemlik,
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Huzursuzluk,
 • Uykusuzluk,
 • Göz bebeklerinde büyüme (midriyasis),
 • Kas zayıflığı ve titreme (tremor),
 • Sinirlilik,
 • Uyku bozuklukları,
 • Karında rahatsızlık,
 • Kabızlık,
 • İshal

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Yorgunluk,
 • Telaş hali,
 • Huzursuzluk (ajitasyon)
 • İdrar yapmada güçlük (dizüri),
 • Erkek hastalarda idrar tutulması (üriner retansiyon)
 • Uyuşukluk,
 • Sersemlik

Seyrek görülen yan etkiler

 • Kalp atım hızının artması (taşikardi),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Kalp atım bozuklukları (kardiyak disritmiler),
 • Göğüs ağrısı (prekordiyal ağrı),
 • Çarpıntı (palpitasyonlar),
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (ventriküler aritmi)
 • Özellikle çocuklarda varsanı hayalgörme, sanrı, hezeyan (halusinasyon, paranoid delüzyon),
 • Uyarılabilirlik (eksitabilite)
 • Tahrişli veya tahrişsiz deri döküntüleri,
 • Aşırı duyarlılık tepkileri,
 • Alerjik deri iltihabı (dermatit),
 • Kansızlık (anemi),
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Dokulara yeterli oksijen gitmemesi (methemoglobinemi),
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma),
 • Trombositopenik purpura ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık),
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni),
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni),
 • Kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni),
 • Agranülositoz, (beyaz kan hücreleri sayısında azalma),
 • İştahsızlık (anoreksi),
 • Ruhsal bunaltı (depresyon),
 • Kâbuslar,
 • Baş dönmesi,
 • İritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği),
 • Konsantre olamama,
 • Bulanık görme,
 • Halsizlik,
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma,
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Endişe (anksiyete),
 • Sarılık dahil karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Göğüs sıkışması

Bilinmiyor

 • Tiroid bezinin aktivesinde hafif artış,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • İlgili laboratuvar ve klinik görünüm ile belirginleşen aşırı duyarlılık (hipersensitivite) ve anafilaktik reaksiyon (ani aşırı duyarlılık tepkisi); astım sendromu, potansiyel olarak cildi, solunum yollarını, mide-barsak kanalı ve kalp dolaşım sistemi hafif ila orta düzeyde etkileyen reaksiyonlar dahil döküntü, ürtiker, ödem, kaşıntı ve sıkıntılı solunum durumu (kardiyo-respiratuvar distresi) içerir.
 • İştahsızlık,
 • Burunda kuruluk,
 • Deride kızarıklık (eritem),
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hali, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • Düşük tansiyon (hipotansiyon),
 • Döküntülü deri iltihabı (eksfoliyatif dermatit) dahil alerjik reaksiyonlar,
 • Işık hassasiyeti (fotosensitivite),
 • Kas seğirmesi ve kasları kontrol edememe,
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Distoni (kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

BENICAL nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. BENİCAL’İN SAKLANMASI

BENİCAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BENİCAL’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Bayer Consumer Care AG, İsviçre lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad., No: 53
34770 Ümraniye-İSTANBUL

Tel: 0 216 528 36 00
Faks: 0 216 645 39 50

ÜRETİM YERİ

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.,
Topkapı-İstanbul

Bu kullanma talimatı 15/06/2015 tarihinde onaylanmıştır.

BENICAL kullanma talimatı?

SLEZOL FORTE 1 MG-ML + 3 MG-ML GOZ DAMLASI, COZELTI KULLANMA TALİMATI

 

BENICAL kısa ürün bilgisi?

SLEZOL FORTE 1 MG-ML + 3 MG-ML GOZ DAMLASI, COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BENICAL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699546575114
ATC Kodu R05X
ATC Adı other cold preparations
Etkin Madde DEKSTROMETORFAN HBR + KLORFENAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 10+2+20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete KONTROLE TABI RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

BENICAL ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
 • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
 • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
 • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz