BI-PROFENID 150 MG 10 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  BI-PROFENID SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  BI-PROFENID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  Bİ-PROFENİD TABLET 150 mg

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her tablette, iç içe geçmiş iki tabakada (beyaz renkli çabuk salımlı tabakada 75 mg ve sarı renkli değiştirilmiş salımlı tabakada 75 mg olmak üzere) toplam 150 mg ketoprofen bulunur.
  • Yardımcı maddeler: Laktoz, nişasta, hidratlı silika, jelatin, magnezyum stearat, hidroksietilselüloz, kalsiyum hidrojenfosfat, riboflavin fosfat (sodyum) içerir.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. Bİ-PROFENİD nedir ve ne için kullanılır?
  2. Bİ-PROFENİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Bİ-PROFENİD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Bİ-PROFENİD’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  BI-PROFENID ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. Bİ-PROFENİD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  Bİ-PROFENİD, opak blister içerisinde, oval, sarı ve beyaz iki tabakalı, bölünebilir tabletler halinde ağız yolundan uygulanan bir ilaçtır. Her bir tablet 150 mg ketoprofen içerir.

  Bİ-PROFENİD, ağrı ve iltihabın tedavisinde kullanılan non-steroidal anti-inflamatuvar (NSAİİ) bir ilaçtır. Ketoprofen etkisini vücudunuzda inflamasyona (iltihabi durum) sebep olan kimyasalları bloke ederek göstermektedir..

  Osteoartrit (harabiyete bağlı eklem iltihabı), romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması) ve ankilozan spondilit (Ağrılı ve ilerleyici bir iltihabi hastalık) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (Ürik asit kristallerinin eklemde birikmesi ile meydana gelen iltihabi durum), ani başlangıçlı (akut) kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (adet sancısı) tedavisinde kullanılır.

  Bİ-PROFENİD, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

  Bİ-PROFENİD’in etki mekanizması ya da size neden bu ilacın reçete edildiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

  BI-PROFENID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. Bİ-PROFENİD KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Bİ-PROFENİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Ketoprofene veya Bİ-PROFENİD’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılık) varsa,
  • Aspirin (asetilsalisik asit) ve ibuprofen veya indometazin gibi diğer steroid olmayan inflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) karşı bilinen aşırı duyarlılık (örn. yutkunmada ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme, astım atağı, burun akıntısı, deride kaşıntı ve döküntü gibi) reaksiyonları gösterdiyseniz,
  • Hamileliğin son üç ayında iseniz,
  • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
  • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
  • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,
  • Mide ya da bağırsakta ülser veya kanama probleminiz varsa veya geçmişte bu hastalıklardan birini geçirdiyseniz,
  • Daha önce steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanmanıza bağlı olarak mide veya bağırsakta kanama veya delinme problemi yaşadıysanız.
  • Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa
  • Kalp damarlarının değiştirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki ağrı sırasında

  PROFENİD kullanmayınız.

  Bİ-PROFENİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Astım hastasıysanız,
  • Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarınızda iltihabi hastalıklarınız varsa
  • Yaşlı bir hastaysanız (65 yaş ve üzeri),
  • Gebe kalmayı planlıyor veya gebe kalmakta problem yaşıyorsanız. PROFENID gebe kalmanızı zorlaştırabilir..
  • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa veya bu hastalıklar açısından risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (yüksek kan basıncı (tansiyon), diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız),
  • Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagülan, heparin) ilaç, aspirin dahil başka bir anti-inflamatuvar ilaç, lityum (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), tiklodipin (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçları kullanıyorsanız (doktorunuz aksini önermedikçe)

  Bİ-PROFENİD gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük de olsa artışa neden olabilir. Herhangi bir riskin uzun süreli tedavide ve yüksek dozda kullanımla ortaya çıkması daha muhtemeldir. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım süresini aşmayınız.

  Aşağıdaki durumlardan biri sizde mevcut ise doktorunuz ilacın uygulanması sırasında sizi kontrol altında tutmak veya kısa süreli bir tedavi uygulamak isteyebilir:

  • Kolesterolünüz veya kan yağlarınız yüksek ise
  • Diyabet (şeker) hastasıysanız
  • Sigara kullanıyorsanız
  • Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa
  • Diüretik (idrar miktarını arttırıcı ilaç) tedavisi alıyorsanız

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bİ-PROFENİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bİ-PROFENİD ile tedavi süresince alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, Bİ-PROFENİD’in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde Bİ-PROFENİD kullanmamalısınız. Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, doğmamış çocuğa zarar verebileceği ve doğumda sorunlara yol açabileceğinden Bİ-PROFENİD gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır..

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bİ-PROFENİD kullanıyorken emzirmeyiniz. Bİ-PROFENİD’in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir.

  Araç ve makine kullanımı

  Bİ-PROFENİD sersemleme, uyku hali, halsizlik ve görmede bozukluk gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

  Bİ-PROFENİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bİ-PROFENİD, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da Bİ-PROFENİD’in işlevlerini etkileyebilir..

  Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz:

  • İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)
  • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar)
  • Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar
  • Digoksin-kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç
  • Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar: heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi
  • Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz
  • Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler): siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin
  • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi
  • İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon veya prednisolon
  • Siklosporin-organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç
  • Mifepriston-gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç
  • Mifepriston kullanımı takip eden 8-12 gün içerisinde Bİ-PROFENİD kullanmayınız.
  • Lityum-bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç
  • Metotreksat-kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç
  • Pentoksifilin-Beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç
  • Takrolimus-Organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç
  • Probenesid-Gut hastalığı için kullanılan ilaç
  • Zidovudin-HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  BI-PROFENID nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. Bİ-PROFENİD NASIL KULLANILIR?

  Bİ-PROFENİD’i mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki dozların uygulanması önerilir:

  Günde bir kez bir tablet (150 mg) ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Günlük en yüksek doz 200 mg’dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Tableti ağız yoluyla alın.
  • Tableti yemek sırasında veya yemeklerden sonra alabilirsiniz.
  • Tableti bölmeden/kırmadan bütün olarak bir bardak suyla yutun.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bİ-PROFENİD’in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir..

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda Bİ-PROFENİD kullanımı sırasında yan etkilerin görülmesi daha muhtemeldir. Bu nedenle yaşlı bir hasta iseniz, doktorunuz tedavinize mümkün olan en düşük doz ile başlamanızı önerebilir

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda başlangıç dozunun düşürülmesi ve tedaviye etkili en düşük dozla başlanması önemlidir. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli ve bu hastalarda etkili en düşük dozlar kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır..

  Eğer Bİ-PROFENİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla Bİ-PROFENİD kullandıysanız

  Eğer siz ya da yakınızdaki herhangi biri, Bİ-PROFENİD’i önerilenden daha fazla miktarda kullandıysa, derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Hastaneye başvururken ilacınızın kutusunu yanınızda bulundurunuz. Bu sayede doktorunuz da hangi ilacı aldığınızı görebilecektir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla Bİ-PROFENİD kullandığınızda aşağıdaki belirtileri görebilirsiniz:

  • Sersemlik hissi
  • Mide ağrısı
  • Hasta hissetme
  • Kan basıncınızın düşmesi nedeniyle bayılma
  • Nefes almada zorlanma
  • Güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak
  • Göğüste daralma hissi, sıkışma
  • Dışkıda kan

  Bİ-PROFENİD 150 mg Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bİ-PROFENİD’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer Bİ-PROFENİD’i kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Ancak bir sonraki dozu almanıza az bir zaman kaldıysa, unutulan dozu atlayınız (almayınız). Unutulan dozu telafi için iki doz birden kullanmayınız.

  Bİ-PROFENİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  BI-PROFENID’i doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Tedavinizi doktorunuzun talimatı olmadan sonlandırmanız, ilaçtan beklenen etkiyi görememenize neden olabilir.

  BI-PROFENID yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, Bİ-PROFENİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdaki istenmeyen etkiler listesi, ketoprofen ile tedavi sırasında bildirilen tüm yan etkileri içermektedir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, Bİ-PROFENİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Nadir (1/1000’den az kişide görülen)

  • Astım atağı
  • Midenizde açlıkla birlikte hissedilen yanma hissi ve ağrı. Bu belirtilen midenizdeki ülserden veya guttan kaynaklanıyor olabilir.

  Sıklığı bilinmeyen

  • Cildinizin herhangi bir kısmında, kaşıntılı, pütürlü bir döküntü ile birlikte veya bu olmaksızın kabarcıklanma, soyulma veya kanama. Bu belirti dudak, gözler, ağız, burun, genital bölge, eller ve ayaklarda görülebilir. Aynı zamanda grip benzeri belirtiler de görebilirsiniz. Medikal tedavi gerektirecek ciddi bir cilt problemi yaşayabilirsiniz.
  • İdrarda kan, idrar miktarında değişiklik veya özellikle bacak, bilek veya ayaklarda şişlik. Bu belirtiler ciddi bir böbrek sorunundan kaynaklanıyor olabilir.
  • Kalp ağrısı ve ani ve şiddetli baş ağrısı.

  Bİ-PROFENID grubunda yer alan ilaçlar kalp krizi riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  • Yutkunmayı, nefes almayı zorlaştıracak veya hırıltılı nefes almanıza veya göğsünüzde daralmaya neden olacak şekilde yüz, dudak ve boğazda şişme; aynı zamanda kaşınma ve döküntü görülebilir. Bu belirtiler ciddi bir alerjik reaksiyon göstergesidir.
  • Kan kusma, ciddi mide ağrıları veya koyu renkli dışkılama.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Bİ-PROFENİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir..

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Seyrek (1/1000’den az kişide görülen)

  • Ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma veya ürperme (parestezi)
  • Ciltte vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanama oluyorsa. Bu ciddi bir kan probleminden kaynaklanıyor olabilir.
  • Ciltte solgunluk veya yorgun hissetme, baygınlık veya baş dönmesi. Bu belirtiler kansızlık ile ilişkili olabilir.
  • Bulanık görme
  • Gözde veya ciltte sararma (sarılık). Bu belirti karaciğerle ilgili bir problemin belirtisi olabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Sıklığı bilinmeyen

  • Crohn hastalığında veya kolitte kötüleşme
  • Işığa veya ultraviyole lambasına karşı ciltte reaksiyon (ışığa duyarlılık)
  • Saç dökülmesi
  • Normalden daha fazla enfeksiyon geçirme. Bu belirti ciddi bir kan düzensizliğinden kaynaklanıyor olabilir.
  • Hastalık nöbetleri
  • Gözlerde ağrı

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  Yaygın (1/10’dan az kişide görülen)

  • Sindirim güçlüğü, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi, mide ağrısı. Bu etkiler ilacın yemekler ile birlikte kullanılmasıyla azaltılabilir.
  • Hasta hissetme (bulantı) ve kusma

  Yaygın olmayan (1/1000’den az kişide görülür)

  • Kabızlık, ishal veya gaz
  • Ciltte döküntü ve kaşıntı
  • Su tutulmasına bağlı olarak kollarda ve bacaklarda şişme
  • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşuk veya uykulu hissetme, yorgunluk veya kendini iyi hissetmeme

  Seyrek (1/1000’den az kişide görülür)

  • Kulak çınlaması (tinnitus)
  • Kilo artışı
  • Ağızda iltihaplanma

  Çok seyrek (1/10000’den az kişide görülür)

  • Ciddi mide ve sırt ağrısı. Bu pankreatit (pankreasta iltihaplanma) belirtisi olabilir.

  Sıklığı bilinmeyen

  • Denge problemleri (vertigo), baş dönmesi
  • Uykulu hissetme veya uyuyamama, ruh hali değişikliği
  • Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)
  • Tat almada değişiklik
  • Burunda akma, batma, hapşırma, burunda tıkanıklık
  • Ciltte kızarma
  • Depresyon
  • Zihin bulanıklığı
  • Olmayan şeyleri duyma veya görme

  Kan testleri

  Kan testlerinizde karaciğer veya böbreklerinizin çalışmasıyla ilgili değişikler görülebilir.

  Bunlar Bİ-PROFENİD’in hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  BI-PROFENID nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. Bİ-PROFENİD’İN SAKLANMASI

  Bİ-PROFENİD’i, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanım tarihinden sonra Bİ-PROFENİD’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi, o ayın son günü anlamına gelir.

  Bİ-PROFENİD’i orijinal kutusu içerisinde, 25°C altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

  Eğer tabletlerin görünümünde renk değişimi veya başka herhangi bir değişiklik fark ederseniz Bİ-PROFENİD’i kullanmayınız..

  İlaçlar, atık suyla veya ev atığı olarak imha edilmemelidir. Artan ve ihtiyaç duyulmayan ilaçların nasıl imha edileceğini eczacınıza sorunuz.Bu önlemler, çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
  Büyükdere Cad. No: 193
  Levent 34394 Şişli-İstanbul
  Tel: 0 212 339 10 00
  Faks: 0 212 339 10 89

  ÜRETİM YERİ

  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklareli

  Bu kullanma talimatı 20.11.2014 tarihinde onaylanmıştır.

  BI-PROFENID kullanma talimatı?

  FASTJEL % 2,5 50 GR JEL KULLANMA TALİMATI

   

  BI-PROFENID kısa ürün bilgisi?

  FASTJEL % 2,5 50 GR JEL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  BI-PROFENID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699809018341
  ATC KoduM01AE03
  ATC Adıketoprofen
  Etkin MaddeKETOPROFEN
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıSANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar150
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  BI-PROFENID ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M01 – ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
  • M01A – NON-STEROİD ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
  • M01AE – PROPİYONİK ASİT TÜREVLERİ
  • M01AE03 – KETOPROFEN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz