BIEMEFRIN 4 MG/4 ML IV INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  BIEMEFRIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  BIEMEFRIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  BİEMEFRİN 4 mg/4 mİ I.V. infüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

  Damar içine uygulanır.

  • Etkin madde: Her ampul, 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.

  • Yardımcı maddeler: Sodyum metabisülfıt, sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu kullanma talimatında:

  1. BİEMEFRİN nedir ve ne için kullandır?
  2. BİEMEFRİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. BİEMEFRİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. BİEMEFRİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  BIEMEFRIN ne için kullanılır?

  1. BİEMEFRİN nedir ve ne için kullanılır?

  BİEMEFRİN hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır.

  BİEMEFRİN 10 adet 4 mİ çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak norepinefrin bitartarat içerir.

  BİEMEFRİN çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır.

  BİEMEFRİN aşağıdaki acil durumlarda kullanılır:

  • Akut hipotansiyon durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.

  BIEMEFRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. BİEMEFRİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BİEMEFRİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Norepinefrine veya BİEMEFRİN’in içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında
  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
  • Kan hacim eksikliğinden olan hipotansiyon durumlarında.
  • Kanda aşırı karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksi) ve tıkayıcı damar hastalığı durumlarında.
  • Prinzmetalz’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfarktüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
  • Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böyle hastalar norepinefrinin etkilerine karşı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
  • Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepinefrin kalp kaslarının uyarılabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

  BİEMEFRİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • BİEMEFRİN alt ekstremite bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
  • BİEMEFRİN’in güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşırı yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.
  • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
  • Şeker hastalığı diyabet, dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.
  • Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BİEMEFRİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BİEMEFRİN, plasentamn kan dolaşımını düşürebilir ve fetusun kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetusun boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden fazlaysa kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Norepinefrinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Norepinefrinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BİEMEFRİN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve BİEMEFRİN tedavisinin emziren anne açısından faydasını dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  BİEMEFRİN’in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

  BİEMEFRİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İçeriğinde bulunan sodyum metabisülfit nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün her ampulde (4ml) 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirliğini artıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile BİEMEFRİN kullanılmamalıdır.

  Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin) ile dikkatli kullanılmalıdır.

  Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin vazopresör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.

  Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir.

  Rezepin, guanetidin ve kokain BİEMEFRİN etkilerini arttırabilir.

  Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin) ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.

  Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.

  Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, Ş-hidroksibutirat ve glukozun dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  BIEMEFRIN nasıl kullanılır?

  3. BİEMEFRİN nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  BİEMEFRİN, %5’lik glukoz çözeltisi veya %5 glukoz ve %0,9 NaCl karışımı içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  BİEMEFRİN, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır. Eğer BİEMEFRİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BİEMEFRİN kullandıysanız:

  BİEMEFRİN hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasındaki ağrı, solukluk, aşırı terleme ve kusma.

  Tedavi:

  Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

  Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

  Uygulanması gerekenden fazla BÎEMEFRİN kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BÎEMEFRİN kullanmayı unutursanız:

  Geçerli değildir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  BIEMEFRIN yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, BİEMEFRİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:

  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:

  1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Çok yaygın:

  • -Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği. Güçlü damar daraltıcı etkiden dolayı iskemik hasar.

  Yaygın:

  • -Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki Pı adrenerjik etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği.

  Yaygın olmayan:

  • Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıntı, dikkat artışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
  • Göz içi basıncının ani yükselişi: iridokom açısının kapanmasına anatomik olarak ön yatkınlığı olanlarda çok sıktır.
  • Solunum yetmezliği ve güçlüğü, nefes darlığı.
  • Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü, uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunlukla sonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.

  Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepinefrin uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

  • Ciddi çepersel ve iç organsal damar daralması
  • Renal kan çıkışında azalma
  • İdrar üretiminde azalma
  • Dokularda yetersiz oksijen düzeyi
  • Kanda laktik asit seviyesinde artış.

  Norepinefrin’in olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif etkisinden kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyon meydana gelebilir.

  İntravenöz infüzyon sırasında norepinefrin sızıntısı infüzyon alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış infüzyonları ekstremitelerin kangreni takip edebillir.

  İnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızıntısız olabilir) sıcak sargı ve fentolamin (5mg/10ml serum fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alanın infıltrasyonu ile hafifletilebilir.

  Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

  Herhangi bir potent vazopressorun uzamış uygulaması plazma hacim deplasyonuna neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazma hacimleri düzelmezse, norepinefrin tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstrüksiyon riskiyle devam edebilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  BIEMEFRIN nasıl saklanır?

  5. BİEMEFRİN’in saklanması

  BİEMEFRİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. BÎEMEFRİN ampulleri 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Seyreltilen infüzyon çözeltileri 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında %0,9’luk sodyum klorür içeren (karışım 50/50 h/h) veya içermeyen %5’lik dektroz çözeltisinde 24 saat stabildir.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİEMEFRİN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BİEMEFRİN’i kullanmayınız.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız BİEMEFRİN’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat sahibi:

  Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Anıttepe Mah. Turgut Reis Cad. No: 21
  Tandoğan / Çankaya – Ankara

  Üretim Yeri:

  Mefar İlaç Sanayii A.Ş.
  Kurtköy-Pendik/İstanbul


  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  BIEMEFRIN kullanma talimatı?

  BIEMEFRIN 4 MG-4 ML IV AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  BIEMEFRIN kısa ürün bilgisi?

  BIEMEFRIN 4 MG-4 ML IV AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  BIEMEFRIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699702755046
  ATC KoduC01CA03
  ATC Adınorepinephrine
  Etkin MaddeNORADRENALIN BITARTARAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıBİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar4+4
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  BIEMEFRIN ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
  • C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
  • C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
  • C01CA03 – NOREPİNEFRİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz