BOTOX LIYOFILIZE TOZ ICEREN 100 IU 1 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  BOTOX LIYOFILIZE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

  BOTOX LIYOFILIZE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  BOTOX 100 U. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz

  Kas içine, mesane (idrar kesesi) duvarına ya da deri içine enjeksiyon (iğne olma) yoluyla kullanılır.

  Steril

  • Etkin madde: OnabotulinumtoksinA.
   Her bir BOTOX şişesi (flakon), 100 Allergan ünitesi OnabotulinumtoksinA içerir.
  • Yardımcı maddeler: İnsan albümini, sodyum klorür.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. BOTOX nedir ve ne için kullanılır?
  2. BOTOX’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. BOTOX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. BOTOX’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  BOTOX LIYOFILIZE ne için kullanılır?

  1. BOTOX nedir ve ne için kullanılır?

  • BOTOX, dondurularak kurutulmuş (liyofilize) beyaz toz formunda üretilmektedir. Sulandırılarak hazırlandıktan sonra enjeksiyonluk çözelti halini alır.
  • BOTOX, 100 Allergan ünitesi OnabotulinumtoksinA içeren flakonlarda (ilaç şişelerinde) piyasaya sunulmaktadır.
  • BOTOX’un etkin maddesi olan OnabotulinumtoksinA, Clostridium botulinum adındaki bir mikroorganizmadan elde edilmektedir. Kas içine, mesane (idrar kesesi) duvarına ya da cilde enjekte edilen kas gevşetici bir maddedir.

  BOTOX, enjekte edildiği kaslara gelen sinir uyarılarını kısmen engeller ve bu kaslardaki aşırı kasılmayı azaltarak, geçici ve geri dönüşümlü bir felç oluşturur.

  BOTOX cilde enjekte edildiğinde, ter bezleri üzerinde etki göstererek, oluşan ter miktarını azaltır.

  BOTOX kronik migreni önlemede kullanılır. Fakat BOTOX’un kronik migreni hangi yolla önlediği tam olarak bilinmemektedir.

  Mesane (idrar kesesi) duvarına enjekte edildiği zaman BOTOX mesane kasını etkileyerek idrar kaçağını (üriner inkontinans) azaltır.

  Kullanım yerleri:

  • BOTOX, doğrudan kasa enjekte edilebilir ve aşağıdaki bozuklukların kontrol altına alınması için kullanılır:
  • 2 yaş ve üzerinde, serebral palsi hastalığı (beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliği) olan ve yürüyebilen çocuklarda, inatçı kas kasılmalarının sebep olduğu ayaktaki şekil bozukluğunun kontrol altına alınması. BOTOX, bacaklardaki inatçı kas spazmlarını (kasılmalar) giderir.

  Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda:

  • – İrade dışı göz kırpma (blefarospazm)
  • – Göz kapakları ve yüzde inatçı kas spazmları (kasılmalar)
  • – Şaşılık (strabismus)

  Erişkinlerde:

  • – Boyun ve omuzlardaki inatçı kas spazmları (kasılmalar)
  • – İnme geçirmiş hastaların el bileği ve ellerindeki inatçı kas spazmları (kasılmalar)
  • – İnme geçirmiş hastaların ayak bileğindeki inatçı kas spazmları (kasılmalar)
  • – Başka lokal tedavilerin yetersiz kaldığı ve gündelik hayatı etkileyen aşırı koltuk altı terlemesi

  BOTOX ayrıca, kronik migreni olan erişkinlerde baş ağrılarının önlenmesi için kullanılmaktadır:

  Kronik migren sinir sistemini ilgilendiren bir hastalıktır. Kronik migren tanısının konulabilmesi için, her ay en az 15 gün ya da daha fazla baş ağrısı olmalı ve bu baş ağrıları, en azı 8 gün ya da daha fazla olmak üzere aşağıdaki özelliklerden en az ikisini taşımalıdır: – Başın sadece bir tarafını tutmalıdır

  • – Ağrı zonklayıcı tipte olmalıdır
  • – Ağrı orta derecede ve/veya şiddetli olmalıdır
  • – Ağrı gündelik bedensel aktiviteler ile ağırlaşmalıdır
  • Ayrıca aşağıdakilerden en az birisi ile birlikte olmalıdır:
  • – Bulantı, kusma, ya da ikisi birden
  • – Işık, koku ve ses hassasiyeti

  BOTOX’un kronik migreni olan yetişkinlerde kullanılabilmesi için;

  • 1) Bu alanda uzman bir nörolog tarafından tanı konulmalı
  • 2) Tedavi nörolog gözetiminde uygulanmalıdır.

  BOTOX, kronik migrenin yanı sıra önerilen dozun üzerinde kötü ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı olan hastalarda, en az iki ay süre ile koruyucu ilaç tedavisiz veya koruyucu ilaç tedavili döneme rağmen (aşırı ilaç kullanımının bırakılması ve tıbbi tedavi) baş ağrılarının geçmediği durumlarda baş ağrılarının önlenmesi için de kullanılmaktadır.

  BOTOX, erişkinlerde mesane (idrar kesesi) duvarına enjekte edildiğinde, idrar kaçırmayı (üriner inkontinans) azaltır ve aşağıdaki bozuklukların kontrol altına alınması için kullanılır:

  • – Başka ilaçlar (antikolinerjik denilen) etki etmediğinde, idrar kaçırma, mesaneyi (idrar kesesi) aniden boşaltma gereği ve normalden daha fazla tuvalete gitme ihtiyacıyla seyreden aşırı aktif mesaneyi kontrol etmek için
  • – Omurilik hasarına ya da multipl skleroza bağlı mesane (idrar kesesi) sorunları kaynaklı idrar kaçırma

  BOTOX erişkinlerde, aşağıda belirtilen yüz çizgileri hastanın psikolojisini önemli oranda etkiliyorsa, bu görünümlerin geçici olarak tedavisinde endikedir:

  • – Kaşlar maksimum derecede çatık iken, kaşlar arasındaki dikey çizgiler (glabellar çizgiler) ve/veya,
  • – Maksimum gülümsemede gözlerin kenarında görülen yelpaze şeklinde çizgiler (kaz ayağı çizgileri) ve/veya,
  • – Maksimum kaş kaldırma sırasında görülen alın çizgileri.

  BOTOX LIYOFILIZE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. BOTOX’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BOTOX’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  Eğer;

  • – OnabotulinumtoksinA veya BOTOX’un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
  • – Enjeksiyon yapılacak bölgede enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa
  • – İdrar kaçırma için tedavi oluyorsanız ve idrar yolları iltihabı ya da aniden ortaya çıkan mesaneyi (idrar kesesi) boşaltamama sorununuz varsa (ve düzenli olarak kateter (ince esnek özel bir tüp) kullanmıyorsanız)
  • – Eğer idrar kaçırma için tedavi görüyor ve gerekli görüldüğü halde kateter (ince esnek özel bir tüp) kullanmaya başlamayı istemiyorsanız

  BOTOX’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

  Virüs güvenliği

  • BOTOX’un bir yardımcı maddesi olan insan albümini, insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.
  • Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS’e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A,
  • Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeldt-Jacob hastalığı gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.
  • Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

  Ayrıca;

  BOTOX kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasına önlemek için uygun aşıları (Hepatit A, Hepatit B, vb.) yaptırmanızı önerebilir.

  Eğer aşağıdaki durumların herhangi biri sizin için geçerliyse mutlaka doktorunuza belirtilmelidir: – Geçmişte yutma güçlüğü çektiyseniz ya da yiyecekler/su istemeden soluk borunuza kaçmışsa; bu durum özellikle boyun ve omuzlardaki inatçı kas spazmları (kasılmalar) için tedavi görecekseniz daha fazla önem taşımaktadır,

  • – Eğer 65 yaşın üstündeyseniz ve başka ciddi hastalığınız varsa,
  • – Kaslarınızı ilgilendiren herhangi bir problem ya da kronik hastalık geçirdiyseniz (örn. myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı), Eaton-Lambert Sendromu (kol ve bacak kaslarında güçsüzlüğe neden olan nadir bir hastalık)),
  • – Sinir sisteminizi etkileyen belirli hastalıklar geçirdiyseniz (örn. amiyotrofik lateral skleroz (kasların şiddetli derecede kasılı kalması ve hızla ilerleyen kas zayıflığı), motor nöropati (duyu kaybına neden olmadan kas zayıflığına neden olan ender bir hastalık)),
  • – Doktorunuzun enjeksiyon yapmayı planladığı kaslarda belirgin bir zayıflık ya da küçülme varsa,
  • – Enjeksiyon yapılacak kasta değişikliğe yol açmış olabilecek ameliyat ya da yaralanma geçirdiyseniz,
  • – Geçmişte enjeksiyon (iğne olma) ile ilgili sorunlarınız olduysa (örn. baygınlık gibi),
  • – Doktorunuzun enjeksiyon yapmayı planladığı alandaki ciltte ya da kasta enflamasyon (iltihap) varsa,
  • – Kardiyovasküler hastalığınız (kalp ya da damar hastalığı) varsa,
  • – Nöbet geçiriyorsanız ya da geçmişte geçirdiyseniz,
  • – Dar açılı glokom (göz içinde basınç artışı) denilen bir göz hastalığınız varsa ya da sizde böyle bir hastalığa karşı eğilim bulunduğu söylendiyse,
  • – İdrar kaçırmalı aşırı aktif mesane (idrar kesesi) tedavisi olmak üzereyseniz ve idrar yapmada zorluk veya ince ya da kesikli idrar akışı gibi üriner obstruksiyon (idrar yollarında tıkanma) belirtileri olan bir erkekseniz,
  • – Yakın zamanda bir ameliyat geçirecekseniz,
  • – Herhangi bir kan sulandırıcı ilaç alıyorsanız.

  BOTOX tedavisi gördükten sonra:

  Tedaviden sonra aşağıdakilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal doktorunuza ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

  • – Nefes alma, yutma ya da konuşma güçlüğü çekiyorsanız,
  • – Kurdeşen, şişlik (yüz ve boğazda şişme dahil), hırıltılı soluma, baygınlık hissi ve nefes darlığı.

  Bunlar şiddetli bir alerjik reaksiyonun olası belirtileridir. Çok seyrek olarak botulinum toksini enjeksiyonundan sonra alerjik reaksiyon gelişebilir.

  Eğer kaşlar arasındaki dikey çizgiler ve/veya göz kenarındaki yelpaze şeklinde çizgiler için tedavi görüyorsanız ve eğer tedavinin ilk küründen bir ay sonra çizgilerinizde belirgin bir düzelme olmadıysa, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

  Genel uyarılar ve önlemler:

  • Diğer enjeksiyonlarda olduğu gibi, prosedürün sonunda enjeksiyon yerinde iltihap, ağrı, şişlik, yanma ya da batma, artan hassasiyet, duyarlılık, kızarıklık ve/veya kanama/morarma olması ihtimali mevcuttur.
  • Muhtemelen botulinum toksininin enjeksiyon bölgesinden uzaklara yayılmasına bağlı istenmeyen etkiler geliştiği bildirilmiştir; örn. kaslarda zayıflık, yutma güçlüğü ya da hava yollarına istenmeden yiyecek-içecek kaçması. Özellikle bu belirtilere karşı hassas hale getiren altta yatan hastalığı olan hastalar için risk mevcuttur.
  • Eğer çok sık ve yüksek doz BOTOX tedavisi görürseniz, BOTOX’un etkilerinde azalma olabilir. Bu riski sınırlandırmak için iki tedavi arasındaki süre, endikasyona bağlı olarak 2.5 ya da 3 aydan az olmamalıdır.
  • BOTOX, bu kullanma talimatında listelenmeyen durumların tedavisi için kullanılırsa ciddi reaksiyonlara neden olabilir, özellikle halihazırda yutmada sorun yaşayan ya da ciddi bitkinliği olan hastalarda.
  • BOTOX tedavisi görmeden önce, eğer uzun süredir yeterli egzersiz yapmamışsanız, enjeksiyonlardan sonra bu türlü aktivitelere birden değil ama kademeli olarak başlanmalıdır.
  • Çevredeki kaslar esneme yetilerini kaybetmiş ise, bu ilacın eklem hareket aralığında düzelme sağlama olasılığı pek bulunmamaktadır.
  • Eğer BOTOX uygulaması sonucunda fonksiyonda (örn: yürüme) ya da belirtilerde (örn: ağrı) bir iyileşme sağlanması beklenmiyorsa veya BOTOX uygulaması hastanın bakımına fayda sağlamayacaksa, inme geçirmiş yetişkin hastaların inme sonrasında ayak bileğinde oluşan inatçı kas spazmlarının tedavisinde kullanılmamalıdır. Eğer felç geçirmeniz üzerinden iki yıl geçmişse ya da ayak bileği spazmlarınız çok ciddi değilse, yürüme gibi ilgili aktivitelere bağlı gelişme sınırlı olabilir. Ek olarak, düşmesi daha muhtemel olan hastalar için bu tedavinin uygun olup olmadığına doktor karar verecektir.
  • BOTOX inme geçirmiş hastaların ayak bileğindeki kas spazmları tedavisinde sadece inme geçirmiş hastaların rehabilitasyonu konusunda tecrübeli bir hekim tarafından değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.
  • BOTOX, epizodik migren hastalarında, ayda 15 günden az meydana gelen baş ağrılarını önlemez.
  • BOTOX göz kapağındaki inatçı spazmların (kasılmalar) tedavisi için kullanıldığında, göz kapaklarınızı daha seyrek kırpmanıza neden olabilir ve bu durum gözünüzün yüzeyi için zararlı olabilir. Bunu önlemek için, göz damlaları, merhemleri, yumuşak kontakt lensler ya da koruyucu pansumanlar ile tedavi ihtiyacı duyabilirsiniz. Doktorunuz buna gerek olup olmadığını size söyleyecektir.
  • Kaşlar arasındaki dikey çizgilerin tedavisi, gözlerin kenarındaki yelpaze şeklinde çizgilerin tedavisi ve alın çizgilerinin için BOTOX uygulamasından sonra göz kapağınızda düşme meydana gelebilir.
  • BOTOX idrar kaçırmayı kontrol için kullanıldığında, doktorunuz tedaviden önce ve sonra idrar yolları enfeksiyonlarını engellemek için size antibiyotik verecektir.
  • Eğer enjeksiyondan önce kateter (ince esnek özel bir tüp) kullanmıyorsanız, enjeksiyondan yaklaşık iki hafta kadar sonra doktorunuz sizi muayene etmek isteyecektir. İdrarınızı boşaltmanız istenecek, sonra da mesanenizde (idrar kesesi) kalan idrar hacmi ultrason kullanılarak ölçülecektir. Doktorunuz aynı testin gelecek 12 haftada tekrar uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. İdrarınızı yapamamanız halinde, doktorunuzla irtibata geçilmelidir, çünkü bu durum sizin kateter (ince esnek özel bir tüp) kullanmaya başlamanızı gerektirebilir. Omurilik hasarına veya multipl skleroza (beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık) bağlı mesane (idrar kesesi) sorunları kaynaklı idrar kaçırma tedavisinden önce kateter (ince esnek özel bir tüp) kullanmayan hastaların yaklaşık üçte birinin tedaviden sonra kateter kullanmaya başlaması gerekebilir.
  • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse doktorunuza danışılmalıdır.

  BOTOX’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Çok açık bir gereklilik olmadığı sürece, BOTOX’un hamilelik sırasında ve doğum kontrolü uygulamayan çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlarda kullanılması önerilmemektedir.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BOTOX’un emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makine kullanımı

  • BOTOX genel bir halsizliğe, kas zayıflığına, baş dönmesine, uyku haline, yorgunluğa ve görme bozukluğuna neden olabilir. Sizde böyle bir durum var ise, araç sürmeyiniz ya da makine kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, bu tür aktivitelerde bulunmadan önce doktorunuza danışılmalıdır.
  • BOTOX’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  • Bu tıbbi ürün sulandırılmadan önce “şişe başına” 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Eğer aşağıdaki durumların herhangi biri sizin için geçerliyse mutlaka doktorunuza belirtilmelidir: – Herhangi bir antibiyotik (enfeksiyon tedavisi için), ya da kas gevşetici (örn: panküronyum) bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaçların bazıları BOTOX’un etkisini artırabilir.
  • – Son zamanlarda botulinum toksini içeren başka bir ilaç size enjekte edildiyse. Bu BOTOX’un etkisini aşırı ölçüde artırabilir.
  • – Eğer kan pulcuklarının fonksiyonunu etkileyen (antitrombositik) herhangi bir ilaç (aspirin gibi ürünler) ve/veya kan sulandırıcılar (antikoagülanlar, örn. varfarin içeren ürünler) kullanıyorsanız.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  BOTOX LIYOFILIZE nasıl kullanılır?

  3. BOTOX nasıl kullanılır?

  BOTOX tüm endikasyonlarında ilgili branşlarda uzmanlık sahibi doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Her kas başına enjeksiyon sayısı ve doz, kullanım yerine ve hastalığa bağlı olarak değişmektedir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doktorunuzun en düşük etkili dozu kullanması tavsiye edilir.

  BOTOX’un etki süresi de tedavi gördüğünüz tabloya göre değişiklik gösterir. Kullanıldığı tabloya göre detaylar aşağıda verilmektedir.

  Endikasyon

  Doz

  Etki Süresi

  Tedaviler Arasında Geçmesi Gereken Süre

  Serebral palsili çocukların bacaklarındaki inatçı kas spazmları (kasılmalar):

  Doktorunuz, etkilenen kasa birden fazla enjeksiyon yapabilir. Doz, çocuğunuzun ağırlığına bağlı olacaktır.

  Düzelme genellikle enjeksiyondan sonraki 2 hafta içinde ortaya çıkar.

  Etki azalmaya başladığında yeni bir tedavi mümkündür; ancak aradaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

  Doktor, tedavi aralarının 6 aya kadar çıkabileceği bir doz düzeyini belirleyebilir.

  Göz kapağı ve yüzde inatçı kas spazmları (kasılmalar):

  İlk tedavi seansı için maksimum doz, etkilenen alan başı 25 ünitedir (örneğin her göz başına). Takip eden tedavi seanslarında maksimum doz gerektiğinde 100 üniteye kadar çıkarılabilir.

  Genellikle enjeksiyondan sonraki 3 gün içinde bir düzelme görülür. En yüksek etki genellikle tedaviden 1 ile 2 hafta sonra ortaya çıkar.

  Etki azalmaya başladığında, ihtiyaca göre yeni bir tedavi uygulanabilir; ancak aradaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

  Şaşılık

  (strabismus):

  Her bir kas başına önerilen maksimum doz 25 ünitedir.

  Genellikle enjeksiyondan sonra 1 ya da 2 gün içinde etki görülür. Düzelme 2 ile 6 hafta sürer ve yaklaşık olarak benzer bir dönem içinde giderek azalır. Altı aydan uzun süren düzelmeler enderdir.

  Bazı hastalarda ilk enjeksiyondan sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak yeterli etki elde edilemez ve ek dozların uygulanması gerekebilir. Bu nedenle doktorunuz sizi 1-2 hafta sonra yeniden muayene etmek isteyebilir.

  İki tedavi arasındaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

  Boyun ve omuzlarda inatçı kas spazmları (kasılmalar):

  İlk tedavi için maksimum doz 200 ünitedir. Takip eden tedavi seanslarında maksimum doz 300 üniteye kadar çıkarılabilir.

  Genellikle enjeksiyondan sonraki 2 hafta içinde bir düzelme görülür. En yüksek etki genellikle tedaviden 6 hafta sonra ortaya çıkar.

  Etki azalmaya başladığında, ihtiyaca göre yeni bir tedavi uygulanabilir; ancak aradaki süre 10 haftadan daha kısa olmamalıdır.

  İnme geçirmiş hastaların el ve el bileklerinde inatçı kas spazmları (kasılmalar):

  Doktorunuz, etkilenen kasa birden fazla enjeksiyon yapabilir. Doz ve enjeksiyon sayısı, birden fazla faktöre bağlı olarak değişebilir.

  Genellikle enjeksiyondan sonraki 2 hafta içinde bir düzelme görülür. En yüksek etki genellikle tedaviden 4 ile 6 hafta sonra ortaya çıkar.

  Etki azalmaya başladığında, ihtiyaca göre yeni bir tedavi uygulanabilir; ancak aradaki süre 12 haftadan daha kısa olmamalıdır.

  İnme geçirmiş hastaların ayak bileklerinde inatçı kas spazmları:

  Doktorunuz, etkilenen kasa birden fazla enjeksiyon yapabilir. Toplam doz, her tedavi seansında 3 kasa bölünecek şekilde 300 ünitedir.

  Etki azalmaya başladığında, ihtiyaca göre yeniden tedavi uygulanabilir.

  İki tedavi arasındaki süre 12 haftadan daha kısa olmamalıdır.

  Kronik migreni olan erişkinlerde baş ağrılarının önlenmesi:

  Doktorunuz, yüz, baş, boyun ve omuz bölgenizdeki 7 kas grubuna her enjeksiyon yerine 5 ünite olacak şekilde çok sayıda enjeksiyon (31 ila 39 adet) yapacaktır. Enjeksiyonlar, alnınızdaki, başınızın yanlarındaki şakaklarınızdaki, başınızın arkasındaki, ensenizin üst bölgesindeki ve omuzlarınızdaki kaslara yapacaktır. Enjeksiyonlar, baş ve boynunuzun her iki tarafındaki kaslara ve kaşlarınızın arasındaki kasa yapılacaktır.

  Total doz, seans başına 155 ünite ile 195 ünite arasındadır.

  Etki azalmaya başladığında, yeni bir tedavi mümkündür.

  İki tedavi arasındaki süre 12 haftadan daha kısa olmamalıdır.

  Aşırı aktif mesaneye (idrar kesesi) bağlı idrar kaçırma

  Doktorunuz mesane (idrar kesesi) duvarınıza birden çok enjeksiyon yapacaktır. Enjeksiyonlardan önce size lokal anestezi verilebilir (mesaneniz (idrar kesesi) anestezik çözelti ile doldurulur ve sonra boşaltılır). Size sedatif (sakinleştirici ilaç) verilebilir. Tedavinizden sonra idrarınızı yapıp yapamadığınızın görülmesi için 30 dakika bekleyebilirsiniz.

  Genelde enjeksiyondan sonra iki hafta içinde iyileşme görülür. Genellikle tedavinin etkisi enjeksiyondan sonra 6-7 ay devam eder.

  Eğer herhangi bir zamanda idrarınızı yapamayacak olursanız doktorunuza haber vermelisiniz, çünkü kateter kullanmaya başlamanız gerekebilir. Klinik deneme çalışmalarında, tedavi öncesinde kateter kullanmayan 100 hastadan yaklaşık 6’sı, tedavi sonrasında kateter kullanmaya ihtiyaç duymuştur.

  Tedavinin etkisi geçmeye başladığında, gerekirse tedaviyi yeniden yaptırabilirsiniz, ancak bu her 3 ayda birden daha sık olmamalıdır.

  Omurilik hasarına ya da multipl skleroza bağlı mesane (idrar kesesi) sorunları kaynaklı idrar kaçırma:

  Doktorunuz, mesane (idrar kesesi) duvarınıza birden fazla enjeksiyon yapacaktır. Toplam doz 200 ünitedir. Enjeksiyonlardan önce size lokal ya da genel anestezi verilebilir. Size sedatif (sakinleştirici ilaç) verilebilir.

  Genelde enjeksiyondan sonra iki hafta içinde iyileşme görülmeye başlanır. Genelde tedavinin etkisi enjeksiyondan sonra 9-10 ay kadar devam eder.

  Enjeksiyondan sonra hastaneden ayrılmadan önce en az 30 dakika boyunca gözlem altında tutulacaksınız. Enjeksiyon sırasında, enjeksiyonun mesanenize uygulanma şeklinden ötürü, vücudunuzda kontrolsüz refleks reaksiyonları görme ihtimaliniz bulunmaktadır (örn. aşırı terleme, zonklayıcı baş ağrısı veya nabız sayısında artış).

  Tedavinin etkisi geçmeye başladığında, gerekirse tedaviyi yeniden yaptırabilirsiniz, ancak bu her 3 ayda birden daha sık olmamalıdır.

  Koltuk altında aşırı terleme:

  Doktorunuz, koltuk altınızın derisinin altına birden fazla noktaya enjeksiyon yapacaktır. Koltuk altı başına maksimum doz 50 ünitedir.

  Genellikle enjeksiyondan sonraki ilk hafta içinde bir düzelme görülür. Ortalama olarak, etki genellikle ilk enjeksiyondan sonra 4-7 ay arasındadır; yaklaşık 4 hastadan birinde ise 1 yıl sonrasında da halen daha kalıcıdır.

  Etki azalmaya başladığında, ihtiyaca göre yeni bir tedavi uygulanabilir; ancak aradaki süreler 16 haftadan daha kısa olmamalıdır.

  Kaşlar maksimum derecede çatık iken kaşlar arasındaki dikey çizgilerin tedavisi:

  BOTOX, doğrudan kaşların arasındaki etkilenen bölgeye, kas içine enjekte edilir. Olağan doz 20 ünitedir.

  Her 5 enjeksiyon yerine, tavsiye edilen 0.1 ml (4 ünite) BOTOX enjekte edilecektir.

  Maksimum kaş çatmasında kaşlar arasındaki çizgilerin derinliğinde düzelme, genellikle tedaviden sonraki hafta içinde ortaya çıkar. En yüksek etki enjeksiyondan 5 ile 6 hafta sonra gözlenir. Tedavi etkisinin enjeksiyondan sonra 4 aya kadar kalıcı olduğu gösterilmiştir.

  İki tedavi arasındaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

  Maksimum gülümsemede gözlerin kenarında görülen yelpaze şeklinde çizgiler:

  BOTOX, doğrudan gözlerin kenarındaki etkilenen bölgeye, kas içine enjekte edilir. Olağan doz 24 ünitedir. Her 6 enjeksiyon yerine (her bir gözün kenarındaki 3 enjeksiyon bölgesi), tavsiye edilen 0.1 ml (4 ünite) BOTOX enjekte edilecektir.

  Maksimum gülümsemede görülen gözlerin kenarındaki yelpaze şeklindeki çizgilerin derinliğinde düzelme, genellikle tedaviden sonraki hafta içinde ortaya çıkar. Tedavi etkisinin enjeksiyondan sonra ortalama 4 ay sürdüğü gösterilmiştir.

  İki tedavi arasındaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

  Maksimum kaş kaldırmada görülen alın çizgileri

  BOTOX, doğrudan alın üzerinde etkilenen bölgenin kası içine enjekte edilir.

  Olağan doz 20 ünitedir. 5 enjeksiyon yerinin her birine, tavsiye edilen hacim olan 0.1 mililitre (ml) (4 ünite) BOTOX enjekte edilir.

  Glabellar çizgiler (20 ünite) ile birlikte alın çizgilerinin (20 ünite) tedavisi için toplam doz 40 ünitedir.

  Maksimum kaş kaldırma sırasında görünen alın çizgilerinin şiddetindeki düzelme genellikle tedaviden sonra bir hafta içinde meydana gelir. Tedavi etkisinin, enjeksiyondan sonra yaklaşık 4 ay olduğu gösterilmiştir.

  İki tedavi arasındaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

  Maksimum gülme sırasında gözlerin köşelerinde görünen yelpaze şekilli çizgiler, maksimum kaş çatma sırasında kaşlar arasında görünen dikey çizgiler ve maksimum kaş kaldırma sırasında görünen alın çizgilerinin eş zamanlı tedavisi

   

  Eğer bu 3 yüz bölgesine ait çizgilerin tamamı aynı anda tedavi ediliyorsa toplam doz 64 ünitedir.

  Tedavi etkisinin enjeksiyondan sonra ortalama 4 ay sürdüğü gösterilmiştir.

  İki tedavi arasındaki süre 3 aydan daha kısa olmamalıdır.

   

   

   

   

  Uygulama yolu ve metodu:

  BOTOX kaslarınıza, mesaneye (idrar kesesi) enjeksiyon yapmak için kullanılan özel bir alet (sistoskop) yardımıyla mesane duvarına ya da cildinize enjekte edilecektir. Doğrudan vücudunuzun tutulan bölgesine enjekte edilir. Doktorunuz BOTOX’u genellikle, tutulan bölge içerisinde birkaç farklı noktadan enjekte edecektir.

  BOTOX, sulandırılarak hazırlandıktan sonra, her hastada yalnızca bir enjeksiyon uygulaması için kullanılmalıdır. Kalan kullanılmamış çözelti atılmalıdır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  BOTOX’un güvenlilik ve etkililiği, aşağıdaki tabloda belirtilen yaşların altında ve tedavilerde kanıtlanmamıştır:

  Serebral palsi

  2 yaş

  Şaşılık

  12 yaş

  Göz kapağı ve yüzdeki inatçı kas spazmları

  12 yaş

  Boyun ve omuzlar

  12 yaş

  Aşırı koltuk altı terlemesi

  12 yaş
  (12 ile 17 yaş arasındaki ergenlerde kısıtlı deneyim bulunmaktadır)

  Kronik migren

  18 yaş

  İnme geçirmiş hastaların el bileği, ayak bileği ve ellerindeki  inatçı kas spazmları

  18 yaş

  İdrar kaçırma

  18 yaş

   

  BOTOX’un 18 yaşından küçük çocuklarda, kaşlar arasındaki dikey çizgilerin tedavisinde ve gözlerin kenarındaki yelpaze şeklinde çizgilerin tedavisinde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanılan dozlar, erişkinlerde kullanılan dozların aynısıdır.

  65 yaşın üzerindeki hastalarda, kaşlar arasındaki dikey çizgilerin tedavisi, gözlerin kenarındaki yelpaze şeklindeki çizgilerin tedavisi ve alın çizgilerinin tedavisi konusunda BOTOX ile deneyim kısıtlıdır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Özel veri bulunmamaktadır.

  Eğer BOTOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanılması gerekenden daha fazla BOTOX kullanıldığını düşünüyorsanız:

  Aşırı miktarda BOTOX’un belirtileri, enjeksiyondan sonra belli bir süre ortaya çıkmayabilir. Kazaen BOTOX içilirse ya da enjekte edilirse, mutlaka doktorunuza başvurulmalıdır. Doktorunuz sizi birkaç hafta süreyle gözlem altında tutabilir.

  Eğer çok fazla BOTOX almışsanız, aşağıdaki belirtilerden herhangi biri görülebilir ve derhal doktorunuza başvurulmalıdır. Doktorunuz hastaneye yatmanıza gerek olup olmadığına karar verecektir.

  • – Enjeksiyon yerinde ya da enjeksiyon yerinden uzakta kas zayıflığı,
  • – Kas felci nedeniyle soluma, yutma ya da konuşmada güçlük,
  • – Kas felci nedeniyle yiyeceklerin ya da sıvıların soluk borusundan akciğerlerinize kaçması. Bu durumda akciğer iltihabı (zatürre/pnömoni) ortaya çıkabilir.
  • – Göz kapağında sarkma, çift görme,
  • – Genel bir halsizlik.

  BOTOX’tan kullanılması gerekenden fazlasının kullanılmış olduğunu düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BOTOX kullanmayı unutursanız:

  BOTOX doktor tarafından uygulanacağı için geçerli değildir.

  Unutulduğunu düşündüğünüz dozları dengelemek için çift doz alınmamalıdır.

  BOTOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  Hekiminiz buna karar vereceği için geçerli değildir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorulmalıdır.

  BOTOX LIYOFILIZE yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, BOTOX’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar ilacı kullanan her hastada ortaya çıkmaz.

  Yan etkiler genel olarak, enjeksiyonu izleyen ilk birkaç gün içinde ortaya çıkar. Genellikle kısa sürerler, ancak birkaç ay kalıcı olabilirler ve ender durumlarda daha uzun sürebilirler.

  BOTOX enjeksiyonundan sonra soluma, yutma ya da konuşma güçlüğü oluşursa, derhal doktorunuza başvurunuz.

  Kurdeşen, şişme (yüz ve boğazda şişme dahil), hırıltılı soluma, baygınlık hissi ve nefes darlığı ortaya çıkarsa, derhal doktorunuza başvurunuz.

  Aşağıda belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen

  : 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

  : 1,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

  : 10,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

  : 10,000 hastada 1’den az kişiyi etkileyen

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Gözlenen yan etkiler, BOTOX’un enjekte edildiği bölgeye göre değişmektedir. Aşağıda listelenen yan etkiler bu doğrultuda gruplanmıştır:

  Serebral palsili çocuklarda bacaklara yapılan enjeksiyonlar

  Çok yaygın görülen yan etkiler:

  • – Viral enfeksiyon
  • – Kulak enfeksiyonu

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Uykulu hal
  • – Yürümede zorluk
  • – Hissizlik
  • – Döküntü
  • – Kas ağrısı
  • – Kas zayıflığı
  • – Elde ve parmaklarda ağrı
  • – İdrar kaçırma
  • – Kendini genel olarak iyi hissetmeme
  • – Enjeksiyon yapılan yerde ağrı
  • – Halsizlik hissi
  • – Düşme

  Ağır serebral palsili çocuklarda BOTOX ile tedaviden sonra seyrek olarak aspirasyon pnömonisi ile ilişkilendirilen ölümler bildirilmiştir.

  İnme geçirmiş hastalarda el ve el bileğine yapılan enjeksiyonlar

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Kas gerginliğinde artış
  • – Deri altında morarma ve kanama sonucunda oluşan kırmızı-morluklar
  • – Elde ve parmaklarda ağrı
  • – Kas zayıflığı
  • – Enjeksiyon bölgesinde ağrı
  • – Ateş
  • – Grip benzeri belirtiler
  • – Enjeksiyon yapılan yerde kanama ya da yanma

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Ruhsal çöküntü hali
  • – Uykuya dalmada güçlük
  • – Derinin duyu yetisinde azalma
  • – Baş ağrısı
  • – Hissizlik
  • – Hareketler arasında uyum olmayışı (koordinasyon yokluğu)
  • – Hafıza kaybı
  • – Baş dönmesi ya da kişinin kendisinin veya çevresinin döndüğünü hissetmesi (vertigo)
  • – Ayağa kalkıldığında kan basıncının aşırı düşmesi sonucunda baş dönmesi, sersemlik hissi ya da baygınlık
  • – Bulantı
  • – Ağız çevresinde uyuşukluk
  • – Deri iltihabı (dermatit)
  • – Kaşıntı
  • – Döküntü
  • – Eklemlerde ağrı ya da iltihap
  • – Genel halsizlik hissi
  • – Ağrı
  • – Enjeksiyon yapılan yerde duyarlılık artışı
  • – Kendini genel olarak iyi hissetmeme
  • – El ve ayaklarda şişlik

  Yaygın olmayan bu yan etkilerin bazıları, altta yatan hastalığınıza da bağlı olabilir.

  İnme geçirmiş hastalarda ayak bileğine yapılan enjeksiyonlar

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Döküntü
  • – Eklemlerde ağrı ya da iltihap
  • – Kaslarda katılaşma ya da ağrı
  • – El ve ayaklarda şişlik
  • Göz kapağı ve yüze yapılan enjeksiyonlar
  • Çok yaygın görülen yan etkiler:
  • – Göz kapağında sarkma

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Korneada (gözün önünü kaplayan şeffaf yüzey) iğne ucu büyüklüğünde hasar
  • – Gözün tamamen kapatılmasında güçlük
  • – Göz kuruluğu
  • – Işıktan rahatsız olma
  • – Göz tahrişi
  • – Gözyaşı artışı
  • – Deri altında morarma
  • – Deride tahriş
  • – Yüzde şişme

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Baş dönmesi
  • – Yüz kaslarında zayıflık
  • – Yüzün bir tarafındaki kaslarda sarkma
  • – Korneada (gözün önünü kaplayan şeffaf yüzey) iltihap
  • – Göz kapaklarının dış ya da iç tarafa doğru anormal ölçüde dönmesi
  • – Çift görme
  • – Net görmede güçlük çekme
  • – Bulanık görme
  • – Döküntü
  • – Yorgunluk

  Seyrek görülen yan etkiler:

  • – Göz kapağında şişme

  Çok seyrek görülen yan etkiler:

  • – Korneada (gözün önünü kaplayan şeffaf yüzey) yara (ülser), harabiyet
  • Boyun ve omuza yapılan enjeksiyonlar
  • Çok yaygın görülen yan etkiler:
  • – Yutma güçlüğü
  • – Kas zayıflığı
  • – Ağrı

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Burun içinde şişme ve tahriş (burun iltihabı)
  • – Burun tıkanması veya akması
  • – Öksürük
  • – Boğaz ağrısı
  • – Boğazda gıcıklanma veya tahriş
  • – Baş dönmesi
  • – Kas krampları
  • – Derinin duyu yetisinde azalma
  • – Uykulu hal
  • – Baş ağrısı
  • – Ağız kuruluğu
  • – Bulantı
  • – Kaslarda sertlik ya da ağrı
  • – Halsizlik hissi
  • – Grip benzeri belirtiler
  • – Kendini iyi hissetmeme

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Çift görme
  • – Ateş
  • – Göz kapağında sarkma
  • – Nefes darlığı
  • – Seste değişiklik

  Kronik migreni olan hastalarda baş ağrılarının önlenmesi amacıyla baş ve boyuna yapılan enjeksiyonlar

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Baş ağrısı
  • – Migren
  • – Yüz kaslarında zayıflık
  • – Göz kapağında sarkma
  • – Döküntü
  • – Kaşıntı
  • – Boyun ağrısı
  • – Kas ağrısı
  • – Kas krampları
  • – Kaslarda katılık
  • – Kaslarda gerginlik
  • – Kas zayıflığı
  • – Enjeksiyon yapılan yerde ağrı

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Yutma güçlüğü
  • – Göz kapağında şişlik
  • – Ciltte ağrı
  • – Çene ağrısı

  Aşırı aktif mesaneyle (idrar kesesi) ilişkili idrar kaçırma için mesane duvarına enjeksiyon

  Çok yaygın görülen yan etkiler:

  • –       İdrar yolu enfeksiyonu
  • –       Enjeksiyondan sonra idrara çıkarken acı*

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • -İdrarda bakteri
  • – Mesaneyi (idrar kesesi) boşaltamamak (üriner retansiyon)
  • -Mesaneyi (idrar kesesi) tam boşaltamamak
  • -Gündüz sık idrara çıkma
  • -İdrarda beyaz kan hücreleri
  • -Enjeksiyondan sonra idrarda kan**

  * Bu yan etki enjeksiyon işlemine bağlı olabilir.

  ** Bu yan etki sadece enjeksiyon işlemine bağlıdır.

  Omurilik hasarı ya da multipl skleroza bağlı mesane (idrar kesesi) sorunları kaynaklı idrar kaçırmada mesane duvarına enjeksiyon

  Çok yaygın görülen yan etkiler:

  • – İdrar yolu enfeksiyonu (hastaların yaklaşık yarısında)
  • – Mesaneyi (idrar kesesi) boşaltamamak (üriner retansiyon)

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • –       Uykusuzluk (insomni)
  • –       Kabızlık
  • –       Kas zayıflığı
  • –       Kas spazmı (kasılması)
  • –       Enjeksiyondan sonra idrarda kan*
  • –       Enjeksiyondan sonra idrara çıkarken acı*
  • –       Mesane (idrar kesesi) duvarında şişkinlik (mesane divertikülü)
  • –       Yorgunluk
  • –       Yürümede sorunlar (duruş bozukluğu)
  • –       Enjeksiyon zamanı yakınlarında vücudun muhtemel kontrolsüz refleks hareketleri (örn: aşırı terleme, zonklama şeklinde baş ağrısı yada nabızda artış) (otonomik disrefleksi)*
  • – Düşme

  *Bu çeşit bazı yaygın yan etkiler enjeksiyon işlemine de bağlı olabilir.

  Koltuk altının aşırı terlemesi için yapılan enjeksiyonlar

  Çok yaygın görülen yan etkiler:

  • – Enjeksiyon bölgesinde ağrı

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Baş ağrısı
  • – Hissizlik
  • – Sıcak basmaları
  • – Koltuk altından başka bölgelerde aşırı terleme
  • – Cildin anormal kokması
  • – Kaşıntı
  • – Deri altında şişlik
  • – Saç dökülmesi
  • – Elde ve parmaklarda ağrı
  • – Ağrı
  • – Enjeksiyon yapılan yerde ağrı, reaksiyonlar ve şişme, kanama ya da yanma ve duyarlılık artışı
  • – Genel halsizlik

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Bulantı
  • – Kas zayıflığı
  • – Halsizlik hissi
  • – Kas ağrısı
  • – Eklem sorunları

  Kaşlar arasındaki dikey çizgilerin tedavisi için yapılan enjeksiyonlar

  Kaşlar arasındaki çizgilerin tedavisi için yapılan BOTOX enjeksiyonlarından sonra, yaklaşık her 4 hastadan birinde yan etkiler görülebilir. Bu reaksiyonlar tedaviye, enjeksiyon tekniğine ya da her ikisine birden bağlı olabilir.

  Bildirilen yan etkilerin çoğunluğu hafif ile orta şiddette olmuştur.

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Baş ağrısı
  • – Hissizlik
  • – Göz kapağında sarkma
  • – Ciltte kızarıklık
  • – Lokal kas zayıflığı
  • – Yüzde ağrı
  • – Enjeksiyon yerinde şişlik
  • – Ciltte morluk
  • – Enjeksiyon yerinde ağrı
  • – Enjeksiyon yeri tahrişi

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Enfeksiyon
  • – Korku ve endişe hali
  • – Baş dönmesi
  • – Göz kapağında iltihap
  • – Göz ağrısı
  • – Görme bozukluğu
  • – Ağız kuruluğu
  • – Şişme (yüz, göz kapağı, göz çevresi)
  • – Işıktan rahatsız olma
  • – Kaşıntı
  • – Cilt kuruluğu
  • – Kaslarda seyirme
  • – Grip benzeri belirtiler
  • – Kuvvet kaybı
  • – Ateş
  • – Bulantı (hasta hissetme)
  • – Ciltte gerginlik

  Gözlerin kenarındaki yelpaze şeklinde çizgilerin tekbaşına veya kaşlar arasındaki dikey çizgiler (glabellar çizgiler) ile eş zamanlı tedavisi

  Gözlerin kenarındaki yelpaze şeklinde çizgilerin tek başına veya kaşlar arasındaki dikey çizgilerle eş zamanlı tedavisi için yapılan BOTOX enjeksiyonlarından sonra, hastaların yaklaşık %8’inde yan etkiler görülebilir. Bu reaksiyonlar tedaviye, enjeksiyon tekniğine ya da her ikisine birden bağlı olabilir.

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Enjeksiyon yerinde morluk*

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • – Göz kapağında şişlik
  • – Enjeksiyon yerinde kanama*
  • – Enjeksiyon yerinde ağrı*
  • – Enjeksiyon yerinde karıncalanma veya uyuşma

  * Bu istenmeyen etkilerin bazıları enjeksiyon işlemi ile de ilgili olabilir.

  Alın çizgileri ile kaşlar arasındaki dikey çizgilerin; gözlerin kenarındaki yelpaze şeklinde çizgiler ile birlikte veya yelpaze şeklinde çizgiler olmadan tedavisi

  Alın çizgilerinin, kaşlar arasındaki dikey çizgilerle eş zamanlı tedavisi için yapılan BOTOX enjeksiyonlarından sonra, hastaların yaklaşık %20’sinde yan etkiler görülebilir.

  Alın çizgilerinin kaşlar arasındaki dikey çizgilerle eş zamanlı tedavisi, gözlerin kenarındaki yelpaze şeklinde çizgilerin tedavisi ile birleştirildiğinde, hastaların yaklaşık %14’ünde yan etkiler görülebilir. Bu reaksiyonlar tedaviye, enjeksiyon tekniğine ya da her ikisine birden bağlı olabilir.

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • – Baş ağrısı
  • – Göz kapağında düşme  1 
  • – Ciltte gerginlik
  • – Enjeksiyon yerinde morluk*
  • Yaygın olmayan yan etkiler:
  • – Kaşta düşme  2 
  • – Enjeksiyon yerinde ağrı*

   1  Göz kapağında düşmenin başlamasının ortalama süresi tedaviden sonraki 9 gündür

   2  Kaşta düşmenin başlamasının ortalama süresi tedaviden sonraki 5 gündür

  Uygulamaya bağlı istenmeyen etkiler

  Pazara verildikten bu yana, kullanıldığı herhangi bir endikasyonda BOTOX ile ilave olarak bildirilen yan etkiler aşağıdaki listede verilmektedir:

  • – Enjekte edilen proteinlere ya da seruma karşı olanlar dahil olmak üzere, alerjik reaksiyon
  • – Cildin alt tabakalarında şişlik
  • – Kurdeşen
  • – Yeme bozuklukları, iştah kaybı
  • – Sinir hasarı (brakiyal pleksopati)
  • – Seste ve konuşmada problemler
  • – Yüzün bir tarafındaki kaslarda sarkma
  • – Yüz kaslarında zayıflık
  • – Derinin duyu yetisinde azalma
  • – Kaslarda zayıflık
  • – Kasları etkileyen kronik hastalık (myastenia gravis)
  • – Kol ve omuz hareketlerinde güçlük
  • – Hissizlik
  • – Omurgadan başlayan ağrı, uyuşukluk ya da zayıflık
  • – Nöbet ve baygınlık
  • – Göz içi basıncında artış
  • – Göz kapağında düşme
  • – Şaşılık
  • – Bulanık görme
  • – Net görmede güçlük çekme
  • – Göz kapaklarındaki bir problem nedeniyle gözün tamamen kapanmaması (lagoftalmi)
  • – İşitme yetisinde azalma
  • – Kulakta gürültüler
  • – Baş dönmesi ya da kişinin kendisinin veya çevresinin döndüğünü hissetmesi (vertigo)
  • – Kalp krizi dahil kalp problemleri
  • – Yiyecek, içecek, tükürük veya kusmuğun yanlışlıkla yutulması sonucu akciğerde enflamasyon (Aspirasyon pnömonisi)
  • – Solunum problemleri, solunumun durması ve/veya solunumun hastalıkları
  • – Karın ağrısı
  • – İshal, kabızlık
  • – Ağızda kuruluk
  • – Yutmada zorluk
  • – Bulantı, kusma
  • – Saç dökülmesi
  • – Kaşta düşme
  • – Kaşıntı
  • – Değişik türlerde kırmızı, kabarık deri döküntüleri
  • – Aşırı terleme
  • – Kirpik/kaş dökülmesi
  • – Kas ağrısı, enjeksiyon yapılan kasta sinir tedariği kaybı ya da küçülme
  • – Kendini genel olarak iyi hissetmeme
  • – Ateş
  • – Halsizlik
  • – Deride sedef hastalığı benzeri lekeler (kırmızı, kalın, kuru ve pullu)

  Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında belirtilmeyen bir yan etki fark ederseniz doktorunuza ya da eczacınıza bildirilmelidir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  BOTOX LIYOFILIZE nasıl saklanır?

  5. BOTOX’un saklanması

  BOTOX’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Buzdolabında (2°C – 8°C) veya dondurucuda (-5°C veya daha altında) saklanmalıdır.

  Çözelti hazırlandıktan sonra hemen kullanılması önerilir; ancak sulandırıldıktan sonra 2°C ila 8°C arasında buzdolabında saklanmak koşuluyla 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BOTOX’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BOTOX’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Allergan İlaçları Ticaret A.Ş.
  Bilim Sokak, No: 5 Sun Plaza, Kat: 21-22-23
  Maslak/Sarıyer/İstanbul
  Tel: (0 212) 365 50 00
  Faks: (0 212) 290 72 11

  Üretim Yeri:

  Allergan Pharmaceuticals Ireland
  Castlebar Road
  Westport/Co. Mayo/İrlanda


  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  BOTOX LIYOFILIZE kullanma talimatı?

  BOTOX 100 IU FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  BOTOX LIYOFILIZE kısa ürün bilgisi?

  BOTOX 100 IU FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  BOTOX LIYOFILIZE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699490579015
  ATC KoduM03AX01
  ATC Adıbotulinum toxin
  Etkin MaddeONABOTULINUM TOKSIN A
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıALLERGAN İLAÇLARI TİC. A.Ş.
  Birim Miktar100
  Birim CinsiIU
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  BOTOX LIYOFILIZE ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
  • M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
  • M03AX – PERİFERİK ETKİLİ DİĞER KAS GEVŞETİCİLER
  • M03AX01 – BOTULİNUM TOKSİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz