BUSPON 5 MG 50 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

BUSPON SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

BUSPON özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

BUSPON KAPSÜL 5 mg

DEVA

Ağız yolu ile uygulama içindir.

 • Etkin madde: Her bir kapsül 5 mg buspiron hidroklorür içermektedir.
 • Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat (inek sütünden üretilir), tartrazin (E102), nişasta, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), eritrosin (E127), indigotin (E132), jelatin (sığır kemiği jelatini).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç ki­şisel olarak sizin için reçete edilmiştir, baş­kalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. BUSPON nedir ve ne için kullanılır?
2. BUSPON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BUSPON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BUSPON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

BUSPON ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. BUSPON NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

BUSPON, 25 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.

BUSPON, buspiron hidroklorür etkin maddesini içermektedir.

BUSPON anksiyolitikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup beyindeki kimyasalların düzeylerini değiştirmektedir.

BUSPON aşağıdaki koşulları tedavisinde kullanılabilir:

 • Endişe bozukluğunun kısa dönem tedavisi
 • Ruhsal çöküntü belirtileri ile veya bu belirtiler olmaksızın endişe semptomlarının tedavisi

BUSPON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. BUSPON’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BUSPON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Buspiron hidroklorür’e veya BUSPON’un içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız
 • Sara hastalığınız varsa
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa

BUSPON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Geçmişte karaciğer veya böbrek hastalığı yaşadıysanız
 • Benzodiazepin (örneğin nitrazepam veya temazepam) veya başka bir yaygın sedatif veya hipnotik ilaç kullanıyorsanız, BUSPON’ u kullanmadan önce bu ilaçları kademeli şekilde kesmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUSPON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

BUSPON kullanırken greyfurt suyu içeren ürünler yemeden veya içmeden önce doktorunuza danışınız.

BUSPON kapsüllerin alkol birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız BUSPON kullanmayınız. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız:

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

BUSPON emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Kullandığınız kapsüller uyuşukluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Araç veya makine kullanmadan önce ilacın etkilerinden emin olunuz..

BUSPON’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir BUSPON kapsül 94 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUSPON kapsül tartrazin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, BUSPON’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • Fenelzin ve tranilsipramin gibi ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI)
 • haloperidol ve lityum (ruhsal hastalıkların tedavisi için)
 • diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
 • eritromisin, itrakonazol ve linezolid (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • sarı kantaron, nefazodon ve L-triptofan (depresyon tedavisi için)
 • fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re-uptake inhibitorleri (SSRI)
 • haloperidol ve lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili antipsikotik)
 • sumatriptan gibi triptanlar (migren tedavisi için)
 • tramadol (ağrı kesici)
 • baklofen (Kas gevşitici)
 • lofeksidin (bağımlılık tedavisi için)
 • nabilon (mide bulantısı tedavisi için)
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler)
 • nitrazepam veya temazepam gibi benzodiazepinler veya diğer sakinleştirici ve uyku verici ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BUSPON nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. BUSPON NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılar da dahil olmak üzere erişkinler

Başlangıç dozu günde iki veya üç kez alınan 5 mg olup, doz her iki veya üç günde bir yükseltilebilir.. Tedaviye devam ederken uygulayacağınız rutin günlük doz bölünmüş dozlar halinde alınan 15 mg ila 30 mg olup, izin verilen en yüksek günlük doz bölünmüş şekilde alınan 45 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu

BUSPON oral yolla uygulama içindir.

BUSPON kapsülleri suyla birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

İlacın çocuklardaki etkinlik ve güvenliliği bilinmediğinden bu hasta grubunda BUSPON kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde kullanıldığı gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz alacağınız dozu azaltabilir.

Eğer BUSPON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSPON kullandıysanız

Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız. Aşırı doz belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi, uyuşukluktur..

BUSPON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

BUSPON’ u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun zamanına çok yakın değilse hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

BUSPON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kapsülleri kullanmayı kesmeden önce doktorunuza danışınız ve doktorunuzun bu konudaki talimatlarını izleyiniz.

BUSPON yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi BUSPON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUSPON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Serotonin sendromunun başlıca belirtileri olan, aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, sersemlik, heyecanlanma, parestezi, uyku bozuklukları, en sık bildirilen advers etkilerdir. Diğerleri uyuşukluk, konfüzyon, nöbetler ve ağız kuruluğudur.
 • Kulak çınlaması,
 • Göğüs ağrısı, taşikardi, çarpıntılar,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Bulantı, boğaz ağrısı,
 • Terleme/nemlilik,
 • Yorgunluk,

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar­ılaş­ırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

BUSPON nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. BUSPON’UN SAKLANMASI

BUSPON’u çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUSPON’u kullanmayınız.

Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz BUSPON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0212 692 92 92
Faks: 0212 697 00 24
E-mail: deva@devaholding.com.tr

ÜRETİM YERİ

Deva Holding A.Ş.
Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 03.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.

BUSPON kullanma talimatı?

NOTUSS 50 MG SR 20 TABLET KULLANMA TALİMATI

 

BUSPON kısa ürün bilgisi?

NOTUSS 50 MG SR 20 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BUSPON detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699525150103
ATC Kodu N05BE01
ATC Adı buspirone
Etkin Madde BUSPIRON HCL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı DEVA HOLDİNG A.Ş.
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Reçete KONTROLE TABI RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

BUSPON ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N05 – PSİKOLEPTİKLER
 • N05B – ANKSİYOLİTİKLER
 • N05BE – AZASPİRODEKANEDYON TÜREVLERİ
 • N05BE01 – BUSPİRON

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz