CANDISTAT 100 MG SERT KAPSUL (4 KAPSUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

CANDISTAT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

CANDISTAT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

style=”margin-left:13px”>CANDİSTAT 100 MG SERT KAPSÜL

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin maddeler: Her bir kapsül 100 mg itrakonazol içerir.
 • Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz E5, eudragit E-100, polietilen glikol 20000, şeker
 • Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, azorubin (E122), indigo carmine (E132), jelatin (sığır jelatini)
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANDİSTAT nedir ve ne için kullanılır?
2. CANDİSTAT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANDİSTAT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANDİSTAT 'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

CANDISTAT ne için kullanılır?

1. CANDİSTAT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • CANDİSTAT, vajina (kadınlarda iç üreme organlarıyla dış üreme organlarını birbirine bağlayan hazne), cilt, ağız, gözler, tırnaklar ya da iç organların mantar hastalıklarını (enfeksiyon) tedavi etmede kullanılan bir ilaçtır.
 • Her birinde 100 mg itrakonazol içeren mor-pembe kapsüller halinde 4, 15, 28 ve 30'luk blisterlerde sunulmaktadır.

CANDISTAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. CANDİSTAT KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

CANDİSTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • CANDİSTAT'ın içindekilere karşı aşırı duyarlı iseniz;
 • Hamileyseniz ya da hamile kalabiliyorsanız (doktorunuz aksini söylemedikçe);
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CANDİSTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz:

Eğer;

 • Böbreğiniz ile ilgili sorunlar yaşadıysanız. CANDİSTAT dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.
 • Sarılık gibi karaciğeriniz ile ilgili sorunlar yaşadıysanız, CANDİSTAT dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bu ilacı aldıktan sonra şu belirtilerin görülmesi durumunda CANDİSTAT kullanımına son vererek hemen doktorunuza başvurunuz: şiddetli iştah kaybı, bulantı, kusma, alışılmamış yorgunluk, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, cildin veya gözakının sararması, idrar renginin çok koyulaşması, soluk renkli dışkı veya saç dökülmesi.
 • Kalp yetmezliği (konjestif kalp yetmezliği ya da KKY olarak da adlandırılır) gibi kalbinizle ilgili bir sorun yaşadıysanız, CANDİSTAT yetmezlik durumunu daha da kötüleştirebilir. Bu ilacı aldıktan sonra nefes darlığı, beklenmeyen kilo artışı, bacaklarınızda veya karnınızda şişkinlik, alışılmamış yorgunluk hali olursa ya da geceleri uykunuzdan uyanmaya başlarsanız CANDİSTAT kullanımına son vererek hemen doktorunuza başvurunuz. Bunlar kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir.
 • Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromunuz (AIDS) varsa ya da bağışıklık sisteminiz olması gerektiği kadar iyi çalışmıyorsa.
 • Geçmişte başka bir mantar önleyici ürüne alerjik reaksiyon gösterdiyseniz.
   

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, CANDİSTAT almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe, CANDİSTAT kullanmadan 2 hafta önce ve CANDİSTAT kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

 • Rifampisin, rifabutin veya isoniazid adı verilen tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital adı verilen epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Efavirenz veya nevirapin adı verilen viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar
   

Aşağıdaki ilaçları almadan önce ya da halihazırda alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlar CANDİSTAT'ın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Doktorunuzun CANDİSTAT ya da diğer ilacınızın dozunu değiştirmesi gerekebilir:

 • Alfentanil, buprenorfrn (enjeksiyon veya dilaltı) ve oksikodon adı verilen güçlü ağrı kesiciler
 • Hazımsızlık, mide ülserleri veya reflü için kullanılan ilaçlar midede asit üretimini etkileyebilir. CANDİSTAT'ın vücudunuza geçebilmesi için midenizde yeteri kadar asit olmalıdır. Bu nedenle bu ilaçlardan birini aldıktan sonra CANDİSTAT'ı almadan önce en az bir saat ya da CANDİSTAT aldıktan sonra bu diğer ilaçlardan birini almadan önce iki saat bekleyiniz. Mide asidi üretimini durduran ilaçlar alıyorsanız, CANDİSTAT'ı kolalı bir içecekle (diyet kola değil) almalısınız.
 • Kaygı bozukluğu ya da uyumanıza yardımcı olmak için kullanılan buspiron, alprazolam veya brotizolam gibi ilaçlar (sakinleştiriciler)
 • Bortezomib, busulfan, dosetaksel, erlotinib, iksabepilon, lapatinib, trimetreksat gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve “vinka alkaloidleri' olarak bilinen bir ilaç grubu
 • Aripiprazol, haloperidol, perospiron, ketiapin, ramelteon ve risperidon gibi düşünceler, duygular ve davranışı etkileyen rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar
 • Varfarin ve dabigatran gibi kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar (antikoagülanlar)
 • Ritonavir, darunavir, indinavir, fosamprenavir ve sakuinavir gibi HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar (bunlara ‘antiviral proteaz inhibitörleri' denir), ayrıca maravirok
 • Siprofloksasin, klaritromisin veya eritromisin adı verilen bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kalp ve kalp damarları üzerinde etkili olan nadolol, digoksik ve silostazol adı verilen ilaçlar ya da dihidropiridinler ve verapamil gibi “kalsiyum kanal blokerleri'
 • İltihap, astım veya alerji tedavisinde kullanılan metilprednizolon, flutikazon, budesonid veya deksametazon adı verilen ilaçlar (ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla)
 • Genellikle organ naklinden sonra verilen sislesonid, siklosporin, takrolimus, rapamisin (sirolimus olarak da bilinir) veya temsirolimus adı verilen ilaçlar
 • Hiperaktif mesane tedavisinde kullanılan fesoterodin, imidafenasin, solifenasin veya tolterodin adı verilen ilaçlar
 • Egzama tedavisinde kullanılan alitretinoin (ağızdan)
 • Mide bulantısı ve kusmayı önlemek için kullanılan aprepitant ve domperidon
 • Kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılan atorvastatin
 • Hiperaktif paratiroid bezi tedavisinde kullanılan sinakalset
 • Alerji için kullanılan ebastin
 • Migren tedavisinde kullanılan eletriptan
 • Kandaki sodyum düzeylerinin düşüklüğünde kullanılan mozavaptan veya tolvaptan
 • Bağırsak kurtlarının tedavisinde kullanılan prazikuantel
 • Depresyon tedavisinde kullanılan reboksetin
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan repaglinid veya saksagliptin
 • Enflamasyon ve ağrıyı gidermek için kullanılan meloksikam
 • Damar içine verildiğinde rahatlamanıza ya da uyumanıza yardımcı olan midazolam
 • Ereksiyon problemleri için sildenafil ve tadalafil
   

Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini almadan önce ya da halihazırda alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. CANDİSTAT ya da diğer ilacınızın dozunu değiştirmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CANDİSTAT'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Her zaman için CANDİSTAT'ı tam bir öğünden hemen sonra almalısınız; çünkü bu şekilde ilaç vücudunuza çok iyi alınacaktır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe CANDİSTAT kullanmayınız. Bu ilacı alırken gebe kalmamanız için doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.

CANDİSTAT, kullanımına son verildikten sonra bir süre daha vücudunuzda kalmaya devam eder. Tedaviniz bittikten sonra da bir sonraki adet döneminize kadar doğum kontrol yöntemine devam etmelisiniz. Hangi doğum kontrol yöntemi tipinin kullanılacağı konusunda doktorunuza danışınız.

CANDİSTAT kürüne başladıktan sonra gebe kalırsanız, ilacı kullanmayı bırakarak derhal doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç küçük miktarlarda süte geçebileceğinden, CANDİSTAT kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

CANDİSTAT, bazı durumlarda baş dönmesi, bulanık/çift görme veya işitme kaybına neden olabilir. Sizde bu belirtiler varsa araç veya makine kullanmayınız.

Kan testleri

CANDİSTAT ile tedavi kürünüz bir aydan uzun sürerse, doktorunuz kan testi yaparak karaciğerinizi kontrol etmek isteyebilir.

CANDİSTAT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler CANDİSTAT sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. CANDİSTAT, azorubin (E122) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bunlar reçetesiz satılan veya bitkisel ilaçları da içermektedir.

CANDİSTAT kullanmaktayken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız ve kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • – Saman nezlesi ya da alerjik durumlar için kullanılan terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi ilaçlar;
 • – Lovastatin veya simvastatin gibi kolesterol düzeyini düşüren ilaçlar;
 • – Kinidin, disopiramid, dronedaron veya dofetilid adındaki kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek amacıyla kullanılan ilaçlar;
 • – Anjina ağrıları (göğüste sıkıştırıcı ağrı ile seyreden kalp hastalığı) ve yüksek tansiyon için kullanılan bepridil, felodipin, lerkanidipin, ivabradin, ranolazin ve nisoldipin;
 • – Migren tedavisinde kullanılan dihidroergotamin ve ergotamin;
 • – Uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde kullanılan levasetilmetadol ve metadon gibi ilaçlar;
 • – Sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;
 • – Gut hastalığı için kullanılan kolşisin (böbrek ve karaciğer sorunları olan hastalarda da);
 • – Bir diüretik (idrar söktürücü ilaç) olan eplerenon
 • – Doğum yaptıktan sonra kullanılan ergometrin (ergonovin) ve metilergometrin (metilergonovin)
 • – Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan halofantrin;
 • – Kanser tedavisinde kullanılan irinotekan;
 • – Kaygı bozukluğu ya da uyumanıza yardımcı olmak için kullanılan midazolam (ağızdan) veya triazolam;
 • – Pimozid, lurasidon ve sertindol gibi düşünceler, duygular ve davranışı etkileyen rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar;
   

Ayrıca, CANDİSTAT kürünüzü tamamladıktan sonra, yukarıda sıralanan ilaçları 2 hafta süreyle kullanmayınız.

Doktorunuz gerekli görmediği sürece CANDİSTAT ile kullanılması önerilmeyen aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz:

 • Dasatinib, nilotinib ve trabektedin gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aliskiren
 • Gut tedavisinde kullanılan kolşisin
 • Genellikle bir organ naklinden sonra verilen everolimus
 • Güçlü bir ağrı kesici olan fentanil
 • Kanı sulandırmak için kullanılan rivaroksaban
 • Astım ve diğer solunum problemleri için salmeterol
 • Erkeklerde idrar kaçırma için kullanılan tamsulosin
 • Ereksiyon problemleri için kullanılan vardenafil
   

Ayrıca, CANDİSTAT kürünüzü tamamladıktan sonra, yukarıda sıralanan ilaçları 2 hafta süreyle kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CANDISTAT nasıl kullanılır?

3. CANDİSTAT NASIL KULLANILIR?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için genel talimatlar:

 • Her zaman için CANDİSTAT'ı tam bir öğünden hemen sonra almalısınız; çünkü bu şekilde ilaç vücudunuza çok iyi alınacaktır. Kapsülleri bir miktar suyla yutunuz. Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne kadar süreyle uygulanacağına doktorunuz karar verecektir (Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedeni olan mantar hastalığının tipi ile hastalığın görüldüğü organınıza göre karar verecektir.)
 • Vücudunuzun bu ilacı kullanabildiğinden emin olabilmek için midenizde yeterli miktarda asit olmalıdır. Hazımsızlık, mide ülserleri ve mide ekşimesi için kullanılan ilaçlar midenin asit üretimini etkileyebilir. Bu nedenle, CANDİSTAT'ı aldıktan sonra bu ilaçlardan herhangi birini almak için 2 saat beklemelisiniz. Eğer, mide asidi üretimini durduran ilaçlar alıyorsanız CANDİSTAT'ı kola ile almalısınız.
   

Genellikle aşağıdaki dozlarda kullanılır:

ENFEKSİYONUN TİPİ

GÜNDE ALINACAK KAPSÜL SAYISI

NE KADAR SÜREYLE

* Vajina enfeksiyonu

Günde iki defada 2 kapsül veya
Günde bir defa 2 kapsül

1 gün
3 gün

* Cilt enfeksiyonu

Günde bir defada 2 kapsül veya
Günde bir defada 1 kapsül

7 gün
2 hafta

Avuç içlerinizle ayak tabanınızda da hastalık olması durumunda 7 gün süreyle günde iki defada 2 kapsül
ya da bir ay süreyle günde tek defada 1 kapsül almanız gerekebilir.

* Ağız içi enfeksiyon

Günde bir defada 1 kapsül

2 hafta

* Göz enfeksiyonu

Günde bir defada 2 kapsül

3 hafta

* Vücut iç organlarında enfeksiyon

Günlük 1-4 kapsül

Daha uzun sürelerle

*Tırnak enfeksiyonu

Bireysel gereksiniminize göre doktorunuz devamlı ya da aralıklı tedavi uygulayacaktır.

– Tırnak enfeksiyonu için devamlı tedavi

Günde bir defada 2 kapsül

3 ay

– Tırnak enfeksiyonu için aralıklı tedavi

Günde iki defada 2 kapsül

1 hafta

 

Bu 1 haftalık kullanımdan sonra CANDİSTAT kullanımına 3 hafta ara verilir. Daha sonra el tırnaklarındaki enfeksiyonlar için bir kür, ayak tırnaklarındakiler içinse (el tırnaklarında olsun veya olmasın) iki kür daha uygulanır (Aşağıdaki tabloya bakınız).
 

 

Hafta 1

Hafta 2

Hafta 3

Hafta 4

Hafta 5

Hafta 6

Hafta 7

Hafta 8

Hafta 9

Hafta 10

YALNIZ EL
TIRNAKLARI

Günde İki defada
2 kapsül

 

CANDİSTAT alınmayacak

 

Günde İki defada
2 kapsül

TEDAVİ SONLANDIRILIR
 
   

El tırnaklarında da olsun veya olmasın
AYAK TIRNAKLARI

Günde İki defada
2 kapsül

 

CANDİSTAT alınmayacak

 

Günde İki defada
2 kapsül

CANDİSTAT alınmayacak

 

Günde İki defada
2 kapsül

TEDAVİ SONLANDIRILIR

 

 

Cilt enfeksiyonlarında tedaviye son verildikten bir kaç hafta sonra derideki hastalıklı bölgeler düzelecektir. Bu mantarlarla olan yama tarzındaki cilt belirtileri için tipiktir: ilaç mantarın kendisini öldürmektedir, ama derideki hastalıklı bölge ancak bu bölgede yeniden sağlıklı deri büyümesiyle ortadan kalkmaktadır.

Tırnak enfeksiyonlarındaki hastalıklı alan ise, ilaç yalnızca mantarı öldürdüğünden tedaviye son verildikten 6 ila 9 ay sonra düzelmektedir. Tırnağın, mantarlar öldükten sonra da uzamasına gerek vardır ve bu aylar alabilir. Dolayısıyla tedaviniz sırasında bir iyileşme belirtisi görülmezse endişelenmeyiniz: ilaç tırnaklarınızda uzunca bir süre kalmaya ve etkisini göstermeye devam edecektir. Bu nedenle herhangi bir düzelme görmeseniz bile doktorunuzun önerdiği sürede tedaviyi kesmelisiniz.

İç organların enfeksiyonlarında daha yüksek dozlarla daha uzun süre tedavi gerekebilir.

– CANDİSTAT'ı zamanında almayı unutmayınız.

– Doktorunuz CANDİSTAT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CANDİSTAT ağız yoluyla bir miktar suyla yutularak alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CANDİSTAT normalde çocuklarda kullanılmaz, ancak doktorunuz istisnai durumlarda çocuklarda da CANDİSTAT reçeteleyebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

CANDİSTAT yaşlılarda kullanılırken azalmış karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonu ya da başka ilaç tedavisinin daha sık olduğu hesaba katılarak doz ayarlaması yapılabilir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanırken, dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırken, dikkatli olunmalıdır.

Eğer CANDİSTAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz ya da en yakın hastanenin acil bölümüne gidiniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANDİSTAT kullandıysanız:

CANDİSTAT 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CANDİSTAT kullanmayı unutursanız:

Kapsüllerinizi almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız. Ancak sonraki kapsülü alma vakti yakınsa, kaçırılan kapsülü atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CANDİSTAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CANDİSTAT'ı doktorunuzun size söylediği süreyle almaya devam ediniz. Daha iyi hissettiğiniz için tedavinizi bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CANDISTAT yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi CANDİSTAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz veya herhangi birinden şüphelenirseniz, CANDİSTAT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Döküntü, kurdeşen (ürtiker olarak da bilinir), şiddetli deri tahrişi, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişme gibi ani alerji belirtileri. Bunlar şiddetli bir alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir. Bu yalnızca çok az kişide görülür.
 • Soyulmayla seyreden ağır deri hastalıkları ve/veya küçük iltihaplı sivilceler (ateşle birlikte) ile seyreden döküntüler ya da deride, ağızda, gözlerde ve genital bölgede ateş, üşüme, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissiyle seyreden su kabarcıkları (Bu durum nadiren meydana gelir)
 • Kol ve bacaklarda karıncalanma hissi, uyuşukluk ya da güçsüzlük (Bu durum nadiren meydana gelir)
 • Şiddetli iştah kaybı, bulantı, kusma, alışılmamış halsizlik karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, cildin veya gözakının sararması (sarılık), idrar renginde ileri derecede koyulaşma, dışkı renginde açılma veya saç dökülmesi. Bunlar bir karaciğer rahatsızlığının belirtileri olabilir. (Bu yalnızca çok az kişide meydana gelir)
 • Nefes darlığı, beklenmedik kilo artışı, bacaklarda veya karında şişme, alışılmamış bir halsizlik ya da geceleri nefes darlığıyla uyanma. Bunlar kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir. Nefes darlığı akciğerlerde sıvı olduğunun belirtisi de olabilir (Bu durum nadiren meydana gelir)
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CANDİSTAT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunun veya eczacınıza söyleyiniz:

Yaygın

 • Karın ağrısı, bulantı
 • Baş ağrısı
   

Yaygın olmayan

 • Kadınlarda adetle ilgili bozukluklar
 • Sinüzit, burun akıntısı, öksürük ve nezle
 • Kabızlık, ishal, gaz, kusma, hazımsızlık
   

Seyrek

 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artışlar (kan testleriyle görülür)
 • Beklenmedik şekilde idrara çıkma ya da daha sık idrara çıkma ihtiyacı
 • – Bulanık görme ya da çift görme gibi görme rahatsızlıkları
 • Tat değişikliği
 • Enfeksiyon riskini artırabilecek bazı kan hastalıkları
 • Kulaklarda çınlama,
 • İşitme kaybı (kalıcı olabilir)
 • Genellikle bulantı ve kusmayla seyreden şiddetli üst karın ağrısı (pankreas iltihabı)
 • Deri altında sıvı birikmesine bağlı şişlikler
 • – Alışılmadık saç dökülmesi veya incelmesi (alopesi)
 • Kanda trigliserid miktarında artış (kan testlerinde görülür)
 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı, pullanma veya soyulma
 • Ciltte ışığa duyarlılık
 • Sertleşme güçlüğü
 • Ödem
   

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘' İlaç Yan Etki Bildirimi'' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CANDISTAT nasıl saklanır?

5. CANDİSTAT' IN SAKLANMASI

CANDİSTAT'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

CANDİSTAT'ı ışıktan korumak için ambalajında saklayınız. 25° C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ilacı kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra CANDİSTAT'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ: 
İstanbul İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kartal/İstanbul

ÜRETİM YERİ:      
Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Arifiye/Sakarya
 

Bu kullanma talimatı en son ../../… tarihinde onaylanmıştır.

CANDISTAT kullanma talimatı?

CANDISTAT 100 MG SERT KAPSUL KULLANMA TALİMATI

 

CANDISTAT kısa ürün bilgisi?

CANDISTAT 100 MG SERT KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

CANDISTAT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699567150093
ATC Kodu J02AC02
ATC Adı itraconazole
Etkin Madde ITRAKANAZOL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 3 – DEPOCU FIYATI 8,26 TL NIN ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 7 – BİREBİR ES URUNU VE ES URUNU OLAN CO-MARKETING URUN (ESKI KOD 1-4 OLAN)
Firma Adı İSTANBUL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 4
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

CANDISTAT ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
 • J02A – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
 • J02AC – TRİAZOL TÜREVLERİ
 • J02AC02 – ITRAKONAZOL

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz