CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK HAZIRLAMA KITI 6 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

CARDIO-SPECT radyofarmasötik hazırlama kiti

Damar içine enjeksiyon yolu ile kullanılır.

Etkin Madde:

Metoksi-izobutil-isonitril-balcır-tetrafloroborat

Yardımcı Maddeler:

 • Kalay klorür dihîdrat
 • Tetrasodyum pirofosfat dekahidrat
 • L-sistein hidroklorür monohidrat
 • Glisin
 • Sodyum klorür

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDIO-SPECT nedir ve ne için kullanılır?
2. CARDIO-SPECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CARDIO-SPECT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CARDIO-SPECT’in saklanması

Başbkları yer almaktadır.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK ne için kullanılır?

1. CARDIO-SPECT nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilaç sadece tanısal amaçlı kullanım içindir.

CARDIO-SPECT, koroner arter hastalığının tanısal çalışmalarında ve aynı zamanda kalp krizi ve kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılan steril bir üründür. CARDIO-SPECT radyofarmasötik ajanlar olarak adlandırılan bir gruba dahildir. İlaç, “mTc-perteknetat ile işaretlendikten sonra, doktorunuz tarafından size damar yolu ile enjekte edilecektir. Böylece egzersiz yaptığınız sırada ve istirahat döneminde kalbinizin içindeki kan akımı bir kamera aracılığı ile görüntülenecektir.

CARDIO-SPECT paratiroid bezinin (kalsiyum dengesini kontrol etmekle görevli ve boynun alt kısmında yer alan bir bezdir) aşın çalışmasını değerlendirmek amacı ile de kullanılır.

. Aynı zamanda, memede bir kitlenin varhğmı ve boyutlarını tespit etmek amacı ile de kullanılabilir.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. CARDIO-SPECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDIO-SPECT uygulanmasından önce doktorunuz size uygulama yöntemi ve verilecek radyoaktif madde hakkında bilgi verecektir. Teknisyum (Tc-“m) sestamibi kullanımı ile düşük dozda bir radyoaktiviteye maruz kalacaksınız. Oluşan risk düşüktür ve doktorunuz sizin için . sağlanacak yararın bu riskten fazla olduğuna inandığı için bu uygulamaya karar vermiştir.

CARDIO-SPECT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • CARDIO-SPECT’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (hipersensitivite) var ise,

CARDIO-SPECT’İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • 18 yasından küçükseniz doktorunuza danışınız.
 • İlaç doktorunuz tarafından uygulandıktan sonra bol sıvı alınız (ör; su, meyve suyu) ve mesanedeki radyoaktiviteyi azaltmak için sık sık idrara çıkınız.

Eğer böbrek ve/veya karaciğerinizle ilgili bir problem yaşıyorsanız veya safra kesenizle ilgili bir sorun varsa, doktorunuza bildiriniz.

■ Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara radyoaktivite içeren ilaçların verilmesinden önce mutlaka hamilelik durumu sorgulanmalıdır. Eğer hamile olma ihtimaliniz varsa doktorunuza mutlaka bildiriniz. Adet döneminizde gecikme varsa ve hamile olmadığınız kanıtlanmamışsa, hamile olduğunuz kabul edilmeli ve bu ilaç size uygulanmamalıdır. Bu nedenle böyle bir durum varsa doktorunuza adetinizin gecikmiş olduğunu mutlaka söyleyiniz.

Genel olarak, hamilelik dönemlerinde radyofarmasötiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Doktorunuz ancak bu tetkikten size sağlanacak yararın, oluşabilecek riskten fazla olduğuna karar verirse bu ilacı size uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, bu bilgiyi doktorunuzla paylaşınız. Doktorunuz yapılacak tetkiki emzirme döneminizin sonuna erteleyebilir veya radyoaktif ilaç vücudunuzdan tamamen atılıncaya kadar emzirmeyi kesmenizi söyleyebilir. Doktorunuz CARDIO_SPECT uygulandıktan sonraki 24 saat boyunca bebeğinizi emzirmemenizi, bu süre içinde uygun mamalar kullanmanızı da isteyebilir. Bu süre boyunca sağdığınız sütünüzü atınız.

İlacı aldıktan sonra radyoaktivite vücudunuzdan tamamen atıhncaya kadar küçük çocuklarınıza ve bebeklerinize çok yaklaşmayınız.

Araç ve makine kullanımı

CARDIO-SPECT’in araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi yoktur.

CARDIO-SPECT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler halikında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her dozu başına 1 mm ol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK nasıl kullanılır?

3. CARDIO-SPECT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz bu ilacın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Bu miktar gerekli bilgiyi sağlamaya yetecek en az ilaç miktarı olacaktır.

Eğer kalbinizin görüntülenmesi söz konusu ise, biri egzersiz yaparken, diğeri istirahat halinde olmak üzere size iki enjeksiyon yapılacaktır.

Eğer memenizin görüntülemesi söz konusu ise, sadece bir enjeksiyon yapılacaktır.

Tek uygulama dozu 185 MBq ile en fazla 2000 MBq (Megabekerel -radyoaktivite ölçüm birimidir) arasında değişir. İki enjeksiyon yapılması halinde, uygulanacak toplam doz 1800MBq’dir.

Doktorunuz bu ilacı kalbinizdeki kan akımını ölçmek için kullanıyorsa, incelemeden en az 4 saat öncesinden başlayarak hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz. Doktorunuz her enjeksiyondan sonra, görüntülemeden önce hafif yağlı bir yemek yemenizi veya bir-iki bardak süt içmenizi isteyebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CARDIO-SPECT toplar damar içine enjekte edilir. Bu uygulama sadece bu ilaçlar konusunda eğitimli ve deneyimli sağlık personeli tarafından kullanılabilir.

RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE VE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN UYGULANMALIDIR.

Size CARDIO-SPECT uygulandıktan sonra:

 • Radyoaktif maddeyi vücudunuzdan atmak için uygulamadan hemen sonra 2 litre sıvı tüketiniz ve sık sdc idrara çıkınız.
 • Doktorunuz önermedikçe başka bir ilaç almayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz ilacı çocuklarda ve adolesanlarda klinik İhtiyaçlara göre gerekli değerlendirmeleri yaparak kullanabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDIO-SPECT kullandıysanız

Eğer doktorunuz gerekenden fazla dozda Teknesyum (99nıTc) CARDIO-SPECT kullandıysa, radyoaktif maddenin vücudunuzdan atılımmı hızlandırmak amacı ile sık sık idrar ve dışkılama yapmalısınız. Bugüne kadar bildirilmiş herhangi bir yüksek doz vakası bulunmamaktadır.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CARDIO-SPECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler herkeste görülmeyebilir.

Yan etkilerin görülme sıklığı şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastahkları:

Yaygın: enjeksiyondan hemen sonra oluşan ağızda metalik veya acı tat, bazı vakalarda beraberinde ağız kuruluğu olabilir. Koku duyusunda değişiklik gözlenebilir.

Seyrek: ateş, kınklık, baş dönmesi, geçici artrit benzeri eklem ağrıları

Kardiyak hastalıkları:

Yaygın olmayan: göğüs ağnsı/anjina pektoris, anormal EKG

Seyrek: Aritmi

. Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın olmayan: Bulantı

Seyrek: Abdominal ağn

Sinir sistemi hastahkları:

Yaygın olmayan: Baş ağrısı

Seyrek: Nöbet geçirme (CARDIO-SPECT uygulanmasından kısa süre sonra), bayılma

. Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Seyrek: Solunum güçlüğü, tansiyonda düşme, kalp atışının yavaşlaması, asteni ve kusma (genellikle CARDIO-SPECT uygulamasını takip eden iki saat içinde) ve anjiyoödem gibi şiddetli hipersensitivite reaksiyonları.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Seyrek:      Deri üzerinde kızartı ve kırmızı kabarcıklarla birlikte allerjik cilt ve mukoza

reaksiyonları (prurit, ürtiker, ödem), damarların genişlemesi, enjeksiyon bölgesinde lokal

 • etkiler, hipoestezi, parestezi, yüzde ateş basması

Çok seyrek: yatkınlığı olan hastalarda diğer aşın duyarlılık etkileri de tanımlanmıştır.

Eğer hipersensitivite bulgulan ortaya çıkarsa doktorunuz ilaç uygulanmasını hemen kesecek ve eğer gerekli ise intravenöz tedaviye başlayacaktır. Acil durumlar için gerekli ilaçların ve cihazlann (ör; endotrakeal tüp ve ventilatör) hazır bulundurulması gerekir.

Diğer sorunlar

İyonize radyasyona maruziyet ile kanser ve kalıtımsal bozukluklar arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Nükleer tıp ürünleriyle yapılan tanısal incelemelerin çoğu 20 mSv’den düşük radyasyon dozlan ile yapıldığı için bu istenmeyen etkilerin ortaya çılana olasılığı düşüktür.

. Önerilen maksimum aktivite olan 925 MBq verildiğinde efektif doz 3,8 mSv’dir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK nasıl saklanır?

5. CARDIO-SPECT’in saklanması

CARDIO-SPECT’İ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında . saklayınız.

CARDIO-SPECT’i etiket ve kutunun üzerinde basılmış olan son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız. Son kullanım tarihi yazılı olan ayın son günüdür.

Soğuk kiri 25aC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

CARDIO-spect’i sodium perteknetat (99mTc) ile işaretlendikten sonra, 25DC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

İşaretlenmiş ürün 8 saat içinde kullanılmalıdır.

Ürünü, ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Atıklar, Türkiye Atom Eneıjisi Kurumu’nun (TAEK) ‘Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişirin Yönetmelik’ ve ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

İlaçlar musluğa dökülmemelidir. Artık kullanılmayacak ilaçlan nasıl imha edeceğinizi eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ruhsat sahibi:
Can Radyofarmasötik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ali Paşa Sanayi Bölgesi 12. Sokak, No: 19
Silivri-İstanbul

İmal Yeri:
Medi-Radiopharma Ltd
Budapeşte-Macaristan

Bu kullanma talimatı 15/02/2013 tarihinde onaylanmıştır.

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK kullanma talimatı?

CARDIO-SPECT 500 MCG FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK kısa ürün bilgisi?

CARDIO-SPECT 500 MCG FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699360730164
ATC Kodu V09GA01
ATC Adı technetium (99mTc) sestamibi
Etkin Madde METIL IZOBUTIL IZONITRIL BAKIR TETRAFLOROBORAT
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı MEDİCHECK NÜKLEER ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 0,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 6
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke MACARISTAN

CARDIO-SPECT RADYOFARMASOTIK ATC sınıfı nedir?

 • V – ÇEŞİTLİ
 • V09 – DİYAGNOSTİK RADYOFARMASÖTİKLER
 • V09G – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • V09GA – TEKNESYUM (99MTC) BİLEŞİKLERİ
 • V09GA01 – TEKNESYUM (99MTC) SESTAMİBİ

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz