CARENA 240 MG 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

CARENA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

CARENA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

CARENA 240mg/10mI İ.V. İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir ampul 240 mg teofilin etilendiamin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARENA nedir ve ne için kullanılır?
2. CARENA ’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CARENA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CARENA ’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

CARENA ne için kullanılır?

1. CARENA nedir ve ne için kullanılır?

 • CARENA etkin madde olarak her bir ampulde 240 mg teofilin etilendiamin içerir.
 • CARENA, ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • CARENA, 6 adet 10 ml’lik ampul içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır. Bununla beraber 100 adet 10 ml’lik ampul içeren hastane ambalajında bulunmaktadır.
 • CARENA, astım, kronik bronşit (akciğere giden hava yollarının müzmin iltihabı) ve amfizeme (akciğerdeki hava keseciklerinin aşırı genişlemesi) bağlı bronş darlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sol kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi ve gece ortaya çıkan nefes darlığında kullanılır.

CARENA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. CARENA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARENA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Teofilin, diğer ksantinler veya CARENA’nın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakımz) aleıjiniz varsa
 • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa CARENA kullanmayınız
 • Akut porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa
 • Efedrin içeren bir İlaç kullanıyorsanız

Altı aylığın altındaki çocuklarda CARENA IV kullanımı genel olarak önerilmemektedir.

CARENA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Kalp, böbrek, karaciğer veya akciğer hastalığınız varsa,
 • Kanda oksijen azlığı veya yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Vücudunuzda tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa,
 • Sigara kullanıyorsanız veya alkol probleminiz varsa,
 • Aktif grip enfeksiyonunuz varsa veya yakın zamanda grip aşısı yaptırmamışsanız,
 • Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diabet), kalp ve dolaşım bozukluğunuz ve epilepsiniz (nöbet) varsa, CARENA’yı dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARENA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

CARENA’mn yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARENA’yı doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARENA’yı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

CARENA’mn araç veya makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

CARENA’nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CARENA’mn içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

 • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,
 • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
 • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
 • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
 • Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
 • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
 • Disülfıram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Antasidler (mide rahatsızlıklannın tedavisi) alıyorsanız,
 • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Pentoksifılin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi tedavisi) alıyorsanız,
 • Barbitüratlar, primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
 • Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
 • Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
 • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
 • Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
 • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
 • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
 • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacı ile kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,
 • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HIV enfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
 • Sarı kantaron (St. John’s wort) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız.
 • Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
 • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
 • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
 • Zafirlukast (astım ve alerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,
 • înterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
 • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,
 • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız,
 • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlannı alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CARENA nasıl kullanılır?

3. CARENA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz kilonuza ve hastalığınızın derecesine göre dozunuzu belirleyecektir.

Eğer ürünün içerisinde parçacık fark ederseniz CARENA’yı kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Damar içi (intravenöz) yoldan infuzyonla kullanılır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda dozun vücut ağırlığına ve yaşa göre düzenlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Yaşldarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Eğer CARENA ‘mn etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARENA kullandıysanız

ÇAREN A ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARENA kullandıysanız acilen bir hastaneye başvurunuz.

CARENA’yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

CARENA’yı kullanmayı unutursanız doktorunuzu arayınız.

CARENA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CARENA’yı muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

CARENA yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CARENA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CARENA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Deride kızarıklık, kaşıntı, deriden hafif kabarık döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem), kurdeşen (ürtiker), eksfolyatif dermatit (deri soyulmasıyla seyreden bir çeşit cilt hastalığı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÇARENA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Havale
 • Kalbiniz ile ilgili sorunlar, kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı,
 • Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme, zihin karışıklığı (konfüzyon), havale (konvülsiyon), taşkınlık nöbeti (mani)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Uykusuzluk, kaygı, endişe (anksiyete), titreme,
 • Görme rahatsızlığı
 • Bulantı, kusma
 • iştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
 • Midede tahriş, karın ağrısı, ishal (diyare), reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması), mide-barsak kanalında kanama.
 • Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağn

Bunlar CARENA’nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CARENA nasıl saklanır?

5. CARENA’nın saklanması

CARENA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra CARENA ‘yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz CARENA’yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Biofarma ilaç San. Ve Tic. A.Ş.
AkpınarMah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / İstanbul

Üretim Yeri:
İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Samsun îli, Serbest Bölge, E Ada, 2 Parsel,
Limaniçi / Samsun

Bu kullanma talimatı …. tarihinde onaylanmıştır.

CARENA kullanma talimatı?

CARENA 240 MG AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

CARENA kısa ürün bilgisi?

CARENA 240 MG AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

CARENA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699578750428
ATC Kodu R03DA05
ATC Adı aminophylline
Etkin Madde AMINOFILIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 240
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

CARENA ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R03 – TIKAYICI (OBSTRÜKTİF) SOLUNUMYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • R03D – TIKAYICI HAVAYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN DİĞER SİSTEMİK İLAÇLAR
 • R03DA – KSANTİNLER
 • R03DA05 – AMİNOFİLİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz