CEREBROFIL 1 GR / 5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (12 AMPUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

CEREBROFIL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

CEREBROFIL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

CEREBROFİL 1 g/5 ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

Damardan uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: 5 ml'lik CEREBROFİL Enjeksiyonluk Çözelti 1 g pirasetam içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum asetat, asetik asit ve enjeksiyonluk su içerir
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEREBROFİL nedir ve ne için kullanılır?
2. CEREBROFİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CEREBROFİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CEREBROFİL'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

CEREBROFIL ne için kullanılır?

1. CEREBROFİL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

CEREBROFİL, berrak ve renksiz bir çözeltidir. Her kutuda 12 ampul bulunur.

CEREBROFİL, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

CEREBROFİL;

Erişkinlerde

 • Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,
 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.
   

Çocuklarda

 • 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

CEREBROFIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. CEREBROFİL KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

CEREBROFİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • CEREBROFİL'in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
   

CEREBROFİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa CEREBROFİL'i dikkatle kullanınız.
 • Yaşlıysanız ve uzun süredir CEREBROFİL kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
 • CEREBROFİL'i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
   

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEREBROFİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CEREBROFİL'in yiyecek veya içeceklerle bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

CEREBROFİL'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe CEREBROFİL hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEREBROFİL anne sütüne geçtiği için, CEREBROFİL'i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

Araç ve makine kullanımı

CEREBROFİL baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

CEREBROFİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEREBROFİL'in içeriğinde bulunan sodyum nedeniyle kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar bu durumu dikkate almalıdır

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • CEREBROFİL bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.
 • Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.
 • Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
 • 4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
 • Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan
 • 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur.. Bununla birlikte, CEREBROFİL ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez..

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CEREBROFIL nasıl kullanılır?

3. CEREBROFİL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. CEREBROFİL ampul formu yutma güçlüğü, bilinç kaybı gibi ağızdan uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda damar içine uygulanarak verilir.

Uygulama yolu ve metodu

CEREBROFİL ampul damar içine enjeksiyon ile sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

Çocuklarda kullanımı

CEREBROFİL'in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir

Eğer CEREBROFİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEREBROFİL kullandıysanız

CEREBROFİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CEREBROFİL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

CEREBROFİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEREBROFİL ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. CEREBROFİL ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

CEREBROFIL yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi CEREBROFİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CEREBROFİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anafilaktoid reaksiyon,
 • Aşırı duyarlılık
 • Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEREBROFİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür..

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
 • Sinirlilik,
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
 • Kaygı (Anksiyete),
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon),
 • Tromboflebit,
 • Kan basıncında düşme (Hipotansiyon)
 • Kanama bozukluğu
   

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

 • Kilo artışı,
 • Depresyon,
 • Yorgunluk (Asteni),
 • Baş dönmesi (Vertigo),
 • Karın ağrısı,
 • Üst karın ağrısı,
 • İshal,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma
 • Baş ağrısı,
 • Uykusuzluk,
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (Ürtiker),
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı,
 • Ateş.
   

Bunlar CEREBROFİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

CEREBROFIL nasıl saklanır?

5. CEREBROFİL'İN SAKLANMASI

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklıklarında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CEREBROFİL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii Türk A.Ş.
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4
Maslak Office Building Kat: 7-8
34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul
Tel:  0212 467 11 11
Fax: 0212 467 12 12

ÜRETİM YERİ
İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii Türk A.Ş.
Davutpaşa Cad. No: 12
Topkapı/İSTANBUL
 

Bu kullanma talimatı 18.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

CEREBROFIL kullanma talimatı?

CEREBROFIL 1 GR / 5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KULLANMA TALİMATI

 

CEREBROFIL kısa ürün bilgisi?

CEREBROFIL 1 GR / 5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

CEREBROFIL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699508750498
ATC Kodu N06BX03
ATC Adı piracetam
Etkin Madde PIRASETAM
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 12
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ITALYA

CEREBROFIL ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N06 – PSİKOANALEPTİKLER
 • N06B – PSİKOSTİMÜLANLAR VE NOOTROPİKLER
 • N06BX – DİĞER PSİKOSTİMÜLANLAR VE NOOTROPİKLER
 • N06BX03 – PİRASETAM

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz