CITANEST %2 ENJEKSIYONLUK COZELTI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

CITANEST SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

CITANEST özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon

Enjeksiyon yolu ile kullanılır.

 • Etkin madde: 20 mLTik her flakonda 400 mg (20 mg/mL) prilokain hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat (koruyucu olarak), sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışımız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. CİTANEST nedir ve ne için kullandır?
2. CİTANEST ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CİTANEST nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CİTANEST ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

CITANEST ne için kullanılır?

1. CİTANEST nedir ve ne için kullanılır?

CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon lokal anestezik olarak kullanılan bir ilaçtır.

CİTANEST 20 mİ Tik 1 flakon içeren ambalajlardadır.

CİTANEST , cerrahi operasyonlar için vücudun bir bölümünde anestezi yaratmak ve aynı zamanda ağrının duyulmamasını sağlamak amacı ile kullanılır.

CITANEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. CİTANEST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CİTANEST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

 • Prilokain hidroklorür’e ve CİTANEST’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
 • Aynı sınıftaki diğer lokal anestezik maddelere (lidokain veya bupivakain gibi) karşı alerjiniz varsa,
 • Anemi (kırmızı kan hücrelerinizde azalma-kansızlık) probleminiz var ise,
 • Kanınızdaki methemoglobin miktarının yüksek olmasından dolayı bir hastalığınız varsa (kanınızdaki pigment seviyeleri ile ilgili bir problem).
   

CİTANEST ile tedaviniz başlamadan önce aşağıdaki durumlarda mutlaka doktorunuza danışın:

 • Kan basıncınız yüksekse veya kalp problemleriniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa,
 • Nefes almada güçlük çekiyorsanız,
 • Epilepsi (sara) hastalığınız var ise,
 • Enjeksiyonun uygulanacağı bölgede bir enfeksiyon veya inflamasyon (iltihaplanma) varsa,
 • Porfiri denilen nadir bir kan pigment hastalığınız var ise veya ailenizden herhangi birinde var ise,
   

CİTANEST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalma planınız varsa CİTANEST size verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirin.

CİTANEST ’in hamile kadınlarda kullanımı tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Eğer emziriyorsanız CİTANEST size verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirin.

CİTANEST ’in emzirme döneminde kullanımı sırasında çocuklar üzerinde zararlı bir etkisi bulunmadığı düşünülmektedir.

Araç ve makine kullanımı:

CİTANEST geçici olarak sizin bedensel hareket yeteneğinizi etkileyebileceğinden, size CİTANEST verildiği ve cerrahi operasyon geçirdiğiniz gün, herhangi bir araç veya bir makine kullanmayınız.

CİTANEST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • CİTANEST 2.36 mg /mİ sodyum içermektedir (50 ml’lik ampulde 118 mg’a karşılık gelir.). Sodyum kontrollü bir diyet yapıyorsanız doktorunuz bunu dikkate alacaktır.
 • CİTANEST metil parahidroksibenzoat (E218) ve propil parohidroksibenzoat (E216) içermektedir. Bu maddeler deride döküntü gibi alleıjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durum CİTANEST uygulandıktan bir süre sonra ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda ani gelişen deri döküntüsü ve nefes alamama hali ortaya çıkabilir.
   

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıda örneği verilen ilaçlardan şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Nitrat içeren ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) tedavide kullanılan ilaçlar
 • Tansiyon yüksekliğine karşı kullanılan ilaçlar
 • Kanda methemoglobin miktarının artmasına sebep olabilecek ilaçlar, örneğin sulfonamid içeren ilaçlar, sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar (antimalaryaller), nitrik türevi ilaçlar gibi
 • Diğer lokal anestezikler ya da kalp düzensizliklerini tedavi etmek amacı ile kullanılan ilaçlar, CİTANEST’in normal kullanım dozu üzerinde etkili olabilir.
   

Doktorunuzun verilecek doğru dozu dikkatlice hesaplayabilmesi için kullandığınız diğer ilaçlarla ilgili tüm bu bilgilere ihtiyacı olacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CITANEST nasıl kullanılır?

3. CİTANEST nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CİTANEST mutlaka size bir doktor tarafından enjeksiyon yolu ile uygulanması gerekir. Doktor tarafından size verilecek doz ihtiyacınız olan ölçüde fiziksel durumunuza, yaşınıza, ve vücudunuzun ilacın enjekte edileceği kısmına göre belirlenecektir. İstenilen etkiyi sağlayabilecek en düşük doz verilecektir.

CİTANEST genellikle vücudunuzda operasyon yapılacak bölgeye yakın bir kısma enjekte edilecektir. CİTANEST beyne ağrı mesajını iletebilen sinirler durdurmaktadır, böylelikle ağrı hissetmezsiniz. Enjekte edildikten bir kaç dakika sonra etki etmektedir ve medikal operasyon sona erdikten sonra yavaşça etkisi kaybolmaktadır.

CİTANEST’in 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Eğer CİTANEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CİTANEST kullandıysanız:

Aşın doz nedeni ile ortaya çıkan ciddi yan etkiler özel bir tedavi gerektirir. Sizi tedavi eden doktorunuz bu tür durumlarda gerekli bilgiye ve ekipmana sahiptir.

Kullanılması gerekende daha fazla CİTANEST kullandığınızda görülen ilk belirtiler:

 • Hafif baş dönmesi, sersemlik,
 • Ağız çevresi ve dudaklarda hissizlik
 • Dilde hissizlik,
 • Duyma problemleri
 • Görme problemleri
   

Ciddi yan etkilerin riskini azaltmak için doktorunuz bu belirtiler sizde başladığında CİTANEST ‘i uygulamayı durduracaktır. Bu nedenle bu etkileri kendinizde farkederseniz veya size çok fazla miktarda CİTANEST verildiğini düşünüyorsanız DERHAL doktorunuza bildiriniz.

Konuşma bozukluğu belirtileri, kaslarda istemsiz hareket veya seğirme, ya da titremeler, nöbet ve şuur kaybı, kan basıncınızda düşme, düzensiz kalp atımı, kalp atımınızın yavaşlaması veya durması CİTANEST’in daha ciddi olan belirtilerdir.

Ciddi aşın doz ya da yanlış bölgeye enjeksiyon durumlarında şiddetli titreme, nöbet veya şuur kaybı görülebilir.

Kullanılması gerekenden daha fazla CİTANEST kullandıysanız akut methemoglobinemi görülme riski vardır.

Methemoglobinemi, tırnak dibi ve dudakların morararak soluk renk alması ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır.

Methemoglobinemi görüldüğü zaman bu istenmeyen durum metilen mavisi çözeltisinin damar içine (intravenöz) uygulaması ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Eğer aşın dozdan dolayı ortaya çıkan ilk belirtiler görülür görülmez CİTANEST enjeksiyonu durdurulursa ciddi istenmeyen etkilerin riski hızla azalır.

CİTANESı ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını verilmişse, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CİTANEST’i kullanmayı unutursanız

Geçerli değildir.

CİTANEST ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

CITANEST yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CİTANEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın :                     10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :                            10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :             100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :                            1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :                     10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :                        Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


Aşağıdakilerden biri sizde de görülürse DERHAL doktorunuza bildiriniz:

Çok yaygın:

Kan basıncının düşmesi (düşük tansiyon), hasta hissetme /mide bulantısı*

Yaygın:

Kusma, sersemlik, uyuşma, kalp atımında yavaşlama, yüksek kan basıncı

Yaygın olmayan:

Zehirlenme belirtileri (havaleler, ağız çevresi ve dudaklarda hissizlik, dilde hissizlik, işitme ve görme bozuklukları, titreme, kulaklarda çınlama, konuşma bozukluğu (zorluğu), şuur kaybı),

Seyrek:

Kalp durması, kalp atışlarında bozukluk, alerjik reaksiyonlar (örneğin yüzde şişme), sinir sistemi bozuklukları, sinir zedelenmesi, kandaki methemoglobin miktarının aşırı artması, tırnakların ve dudak renginin mavimsi bir renk alması, araknoidin iltihaplanması, solunum zorluğu, çift görme.

 Bu yan etki daha sık epidural bloktan sonra görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CITANEST nasıl saklanır?

5. CİTANEST’in Saklanması

CİTANEST ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Bu ilaç 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

CITANEST normalde doktorunuzda ya da hastanede saklanır.

CİTANEST’in doğru bir şekilde saklanması, kullanılması ve imhasından tıbbi personel sorumludur.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CİTANEST* 'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:
AstraZeneca PLC, İngiltere lisansı ile AstraZeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok, Kat:3-4
Levent – İstanbul
Tel:    (212)317 23 00
Faks:(212)317 24 05

Üretim yeri :
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkanştıran Mevkii 39780 Lüleburgaz Kırklareli


Bu kullanma talimatı .. /…/…. Tarihinde onaylanmıştır.

CITANEST kullanma talimatı?

CITANEST %2 -20 ML FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

CITANEST kısa ürün bilgisi?

CITANEST %2 -20 ML FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

CITANEST detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699874080496
ATC Kodu N01BB04
ATC Adı prilocaine
Etkin Madde PRILOKAIN
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı VLD DANIŞMANLIK TIBBİ ÜRÜNLER VE TANITIM HİZMETLERİ A. Ş.
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

CITANEST ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N01 – ANESTEZİKLER
 • N01B – LOKAL ANESTEZİKLER
 • N01BB – AMİDLER
 • N01BB04 – PRİLOKAİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz