CLIACIL 300000 IU/5 ML SURUP HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

CLIACIL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

CLIACIL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

CLİACİL 300.000 EÜ/5 ml şurup hazırlamak için kuru toz

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Fenoksimetilpenisilin (potasyum tuzu)
 • Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat, sodyum benzoat, sodyum siklamat, sodyum sitrat 2 H2O, sitrik asit, sukroz, çilek aroması, ahududu aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLİACİL nedir ve ne için kullanılır?
2. CLİACİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CLİACİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CLİACİL’‘in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

CLIACIL ne için kullanılır?

1. CLİACİL nedir ve ne için kullanılır?
 • CLİACİL fenoksimetilpenisilin potasyum etkin maddesini içerir. Fenoksimetilpenisilin, penisilin grubundan bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 • CLİACİL 5 ml’lik ölçeği ile birlikte 60 gram granül içeren bal rengi cam şişede kullanıma sunulmuştur. *E.Ü: Enternasyonel Ünite
 • Piyasada ayrıca CLİACİL 1.2 Mega film tablet adlı 20 çentikli film tablet içeren formu mevcuttur.
 • Doktorunuz size veya çocuğunuza CLİACİL’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçete etmiş olabilir:
 • Yutak ve bademciklerde enfeksiyon (Tonsillofarenjit)
 • CLİACİL’e duyarlı mikropların yol açtığı akciğerlerde meydana gelen enfeksiyonlarda, zatürre, orta kulak enfeksiyonları, sinüslerin enfeksiyonları)
 • Erizipel (yılancık), erizipeloid ve eritema migrans gibi deri enfeksiyonları, lenf düğümlerinin iltihaplanması (lenfadenit), lenf damarlarının iltihaplanmasında (lenfanjit).
 • Kızıl hastalığı tedavisi
 • Romatizmal ateş tedavisi veya tekrar etmesinin önlenmesi, kalbin kapak, duvar ve damar yapılarının iltihaplanmasının önlenmesinde
 • – Ağız boşluğu ve dişetlerinde bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda, ikinci ve üçüncü derecede diş çıkartma güçlükleri, yüzdeki sinüs boşluğu enfeksiyonunda sinüs boşluğunun dışarı açılması (antrum fistülü) tedavisi
 • – Yüksek risk grubu hastalarda (ör. Doğumsal (Konjenital) kalp hastalığı, yapay kalp kapakçığı olanlar, romatizmal endokardit geçirenler) diş çekimi ve diş-çene cerrahisi sırasında gelişebilecek enfeksiyonlardan korumada
 • – Virüslerden ileri gelen dişetleri ve ağız mukozası iltihaplarında (gingivit, stomatit) Gram- pozitif bakterilerin neden olduğu ikincil enfeksiyonların önlenmesinde.

CLIACIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. CLİACİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLİACİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer sizde veya çocuğunuzda:

 • Penisiline veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerji varsa
 • Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık gösteriyorsa (çapraz alerji ihtimali vardır)

CLİACİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Çok sayıda alerjene karşı duyarlılık

Doktorunuz penisilin tedavisine geçmeden, sizin veya çocuğunuzun daha önce penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer alerjen maddelere aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla cevap verip vermediğinizi (saman nezlesi, bronşiyal astım) araştırmalıdır.

 • Kusma ve ishalin eşlik ettiği ağır mide barsak rahatsızlığınız varsa
 • (Bu koşullar altında, vücut tarafından yeterli emilim gerçekleşemeyebilir. Gerektiğinde tedavinizi kesmesi için doktorunuza danışınız.)
 • Antibiyotik kullanımına bağlı gelişebilen uzun süreli ishal (psödomembranöz enterokolit) ortaya çıkması halinde CLİACİL tedavisi kesilmeli ve uygun başka tedaviye geçilmelidir.
 • Kalp hastalığı veya diğer nedenlere bağlı elektrolit bozukluğu (Doktorunuz tedavi boyunca CLİACİL’in içerdiği potasyumu dikkate alarak tedavinizi kontrol edecektir).
 • Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar çıkışınız olmadığında (anüri) doz aralığı 12 saat olmalıdır.
 • Uzun süreli tedavi (dirençli mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabileceğinden, doktorunuz ikincil bir enfeksiyon oluşmasına karşı uygun önlemleri alacaktır).
 • İdrarda şeker tayini için enzimatik olmayan yöntemler kullanıldığında (Bunlar yanlış pozitif sonuç verebilir. Aynı zamanda ürobilinojen saptanması da bozulabilir.)
 • Şeker hastalığı (diyabet) varsa
 • Frengi (sifiliz) ya da cüzzam (lepra) gibi spiroket enfeksiyonların tedavisi sırasında ateş, titreme, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi genel belirtilerin ortaya çıkması ile görülen Herxheimer reaksiyonu oluşabilir.
 • Hormonal bir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız (Etkinliklerinde belirgin bir azalma olabileceğinden hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi önerilir.)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

CLİACİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Gıdalarla birlikte alınması, CLİACİL’in emilim oranını azaltır. Bu nedenle, en iyi emilim oranına ulaşmak için CLİACİL mide boş iken, tercihen yemeklerden bir saat önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fenoksimetilpenisilin mutlak bir gereklilik olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLİACİL anne sütüne geçer, dolayısıyla bir önlem olarak süt vermeyi bırakmanız tavsiye edilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı için gereken beceriler üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

CLİACİL içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLİACİL şurup, sukroz (her dozunda 1,5 g sukroz) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse CLİACİL şurubu almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Şeker hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

CLİACİL şurup her dozunda 0.67 mmol (26.2mg) potasyum ihtiva eder. Böbrek fonksiyonunda azalma şikayetiniz varsa veya potasyum kontrollü bir diyet (potasyum içeriği azaltılmış) uygulamak zorundaysanız, bu durumu dikkate almalısınız.

CLİACİL şurup her dozunda 25,8 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum diyetinde tuz kısıtlaması yapılan hastalarda dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile CLİACİL’in birlikte kullanımı

 • – Bakterilerin üremesini durduran diğer antibiyotikler (örneğin, eritromisin, sülfonamid, tetrasiklinler ve kloramfenikol) (Birlikte kullanıldığında penisilinin aktivitesi azalabilir veya kaybolabilir).
 • – Romatizmal ağrı için kullanılan indometazin, fenilbutazon, salisilatlar, gut tedavisinde kullanılan sülfinpirazon ve probenesid (Birlikte kullanıldığında penisilinin serumdaki miktarı uzun süre yüksek kalabilir).
 • – Östrojen ve gestajenler (kadın cinsiyet hormonları) (Birlikte kullanıldığında bu hormonların plazmadaki miktarları hafif azalabilir).
 • – Doğum kontrolü amacıyla kullanılan ilaçlarla (oral kontraseptifler) eş zamanlı kullanıldığında bu ilaçların etkisi azaldığından başka bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.
 • – Aminoglikozid antibiyotikleri (Birlikte veya hemen sonrasında kullanıldığında CLİACİL’in emilimi azalabilir).
 • – Romatizmal hastalıklar ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat (Birlikte kullanılması, metotreksatın toksik etkisinin artmasına yol açabilir. Metotreksatın serum seviyelerinin izlenmesi gerekir).
 • Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CLIACIL nasıl kullanılır?

3. CLİACİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Dozaj genellikle aşağıdaki şekilde uygulanır:

Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar: enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine göre genellikle günde 3 – 4 kere olmak üzere 295 mg – 885 mg (yaklaşık 0.5 – 1.5 milyon IU)

Yaş grupları* (veya kg cinsinden vücut ağırlığı

tek doz (ml)

(mg ve ünite cinsinden fenoksimetilpenisilin eşdeğeri)

günlük doz (ml)

(mg ve ünite cinsinden fenoksimetilpenisilin eşdeğeri)

Yenidoğanlar ve 12 haftadan küçük bebekler

(3 – 5 kg arası)

1,25 ml

(44,2 mg veya 75.000

ünite)

3 defa 1,25 ml (=3,75 ml)

(132,7 mg veya 225,000 ünite)

12 haftadan 1 yaşına kadar olan bebekler

(10 kg’ a kadar)

2,5 ml

(88,5 mg veya 150.000

ünite)

3 defa 2,5 ml (=7,5 ml)

(265,5 mg veya 450,000 ünite)

1 – 2 yaş arası küçük çocuklar

(10 – 15 kg arası)

3,75 ml

(1,25 ve 2,5 ml şeklinde)

(132,7 mg veya 225.000

ünite)

3 defa 3,75 ml (=11,25 ml)

(398,2 mg veya 675.000 ünite)

2 – 4 yaş arası küçük çocuklar

(15 – 22 kg arası)

5 ml

(177 mg veya 300.000

ünite)

3 defa 5 ml (=15 ml)

(531 mg veya 900.000 ünite)

4 – 8 yaş arası çocuklar (22 – 30 kg arası)

7,5 ml

(2,5 ve 5 ml şeklinde)

(265,5 mg veya 450.000

ünite)

3 defa 7,5 ml (=22,5 ml)

(796,5 mg veya 1.350.000 ünite)

8 – 12 yaş arası çocuklar (30 kg’dan fazla)

10 ml

(2 defa 5 ml olarak)

(354 mg veya 600.000

ünite)

3 defa 10 ml (=30 ml)

(1.061,9 mg veya 1.800.000 ünite)

*Eğer hastaların yaş grupları ve vücut ağırlıkları net olarak tek bir doz aralığına dahil değilse, vücut ağırlığına göre seçilen doz tavsiye edilir.

Kutu içerisinde, dozlara uygun olarak işaretlenmiş ölçü kaşığı vardır. Tam dolu ölçek 5 ml içermektedir. Doktorunuz hastalığınızın seyrine göre dozu artırabilir.

Günlük doz gün içinde mümkünse eşit aralıklarla genellikle 3 – 4 doza bölünür (6 – 8 saatte bir).

CLİACİL’i boğaz ve bademcik enfeksiyonu (tonsillofarenjit) ve akut romatizmal ateş tedavisinde mutlaka 10 gün kullanmalısınız. Diğer enfeksiyonların tedavisinde genellikle 7 – 10 gün boyunca kullanılır, hastalık belirtileri kaybolduktan sonra en az 2 – 3 gün daha kullanmaya devam etmelisiniz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile lütfen bu süreye uyunuz.

Tedavi süresi mikroorganizmaların yanıtına ya da klinik tabloya bağlıdır. 3 – 4 gün sonra bir iyileşme fark edilmediği takdirde tedavinizi sürdüren, başka bir tedaviye karar verecek olan doktorunuza başvurunuz.

Akut romatizmal ateş profilaksisi (önleme tedavisi) için CLİACİL kullanılacaksa, her gün profilaksi süresince alınmalıdır.

Akut orta kulak iltihabında tedavi süresi rutin olarak 7-10 gündür. Doktorunuz komplike bir iyileşme seyri öngördüğünde tedavi süresini 10-14 güne çıkartabilir. Tedaviye, vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün daha devam edilmesi tavsiye edilir.

Bireysel olarak kullanım süresine, tedaviyi sürdüren doktor karar verir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Sulandırıldıktan sonra, 5 ml (=1 ölçek) şurup 300.000 E.Ü*. (=195 mg) fenoksimetilpenisilin içerir. 150 ml şurubun hazırlanması için 60 gram kuru toz kullanılır. Şişe yarısına kadar önceden kaynatılıp soğutulmuş içme suyu ile doldurulup kuvvetle çalkalanır. Köpük giderildikten sonra etiketin üst kenarındaki kırmızı çizgiye kadar tekrar su doldurulur ve berrak bir çözelti elde edilinceye kadar çalkalanır.

CLİACİL şurup aç karnına, tercihen yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

Çocuklarda düzenli kullanımı kolaylaştırmak için CLİACİL’i yemekler sırasında da verebilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

İlk 3 ayda oral (ağızdan) antimikrobiyal ajan kullanımı önerilmez.

Çocuklarda uygulanacak dozlar için (doktorunuz farklı bir doz önermedikçe) tabloya bakınız.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30-15 ml/dak aralığında olan hastalarda 8 saat ara ile uygulanan fenoksimetilpenisilin dozunun azaltılmasına genellikle gerek yoktur.

Şiddetli böbrek yetmezliği olup idrar çıkışı olmayan (anüri) hastalarda doz aralığı 12 saate çıkarılmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer CLİACİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLİACİL kullandıysanız:

Diğer penisilinlerde olduğu gibi, bir kereye mahsus gereğinden fazla miktarda CLİACİL alınması genel olarak zararlı değildir. CLİACİL yanlışlıkla aşırı dozda alındığında, tedaviyi bir süre durdurmanız gerekebilir.

CLİACİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer CLİACİL kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuza danışınız. Doktorunuz size bir sonraki ilaç alma zamanında değişiklik yapmaksızın devam edip edemeyeceğinizi veya dozda bir artışın yararlı olup olmayacağını bildirecektir.

CLİACİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CLİACİL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalıkla ilgili şikayetler tekrar ortaya çıkabilir.

CLIACIL yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLİACİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

 (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın:

 • -Alerjik reaksiyonlar (ör. deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker). Bunlar çoğunlukla tedavinin kesilmesinin ardından hızla kaybolurlar.
 • Hızlı ilerleyen tipte bir ürtiker reaksiyonu genellikle gerçek bir penisilin alerjisinin göstergesidir ve tedavinin kesilmesini gerektirir.
 • Bulantı, kusma, iştah kaybı, karın ağrısı, midede dolgunluk, karın ağrısı, şişkinlik, yumuşak dışkı ve bazen kanlı ishal. Bu yan etkiler genellikle orta şiddettedir ve tedavi sırasında ya da tedavi kesildikten sonra azalır.
 • – Deri döküntüleri (egzantem) ve başta ağız bölgesinde olmak üzere mukoza iltihabı (glossit, stomatit) ortaya çıkabilir.

Seyrek:

Siyah tüylü dil gelişebilir

Çok seyrek:

 • -Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni, granülositopeni, agranülositoz, pansitopeni), kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni) ya da kemik iliği fonksiyonlarının bozulması (miyelosüpresyon). Bu değişiklikler tedavi sona erdikten sonra normale döner.
 • – İlaç ateşi; eklem ağrısı; ciltte, mukozada ya da eklemlerde geri dönüşümlü şişkinlik (anjiyonörotik ödem), yüzde, dilde, solunum yollarında nefes almayı zorlaştıran şişme, nefes darlığı atakları, çarpıntı, solunum güçlüğü, geri dönüşümlü iltihabi doku zedelenmesi (serum hastalığı), damar iltihabı (vaskülit) sonucunda deride kabartılar (papüller), ciltte içi su dolu kabarcık oluşumu (Stevens-Johnson-Sendromu, Lyell-Sendromu), kan basıncında şoka yol açabilecek düşüş.
 • – Anafilaktik şoka kadar her derecede aşırı duyarlılık reaksiyonu, damar veya kas içine uygulama sonrası kadar sık olmamakla birlikte, ağızdan penisilin alımından sonra da gözlenmiştir.
 • – Tedavi sırasında veya takip eden haftalarda ağır, şiddetli ishal ortaya çıkarsa, acilen tedavi edilmesi gereken ancak kendini gizleyen ciddi bir bağırsak hastalığı söz konusu olabileceğinden, doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.
 • – Böbrek iltihabı (interstisiyel nefrit)
 • – Dişlerin renginde hafif bir solukluk
 • – Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit)

Bilinmiyor

 • – Ateş, titreme, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren Herxheimer reaksiyonu.
 • – Geçici ağız kuruluğu ve tat alma bozukluğu
 • – Dirençli bakteri veya mantar enfeksiyonu (süperenfeksiyon)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak, Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CLIACIL nasıl saklanır?

5. CLİACİL’in saklanması

CLİACİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Kuru tozu sulandırdıktan sonra şişenin ağzını kapatarak buzdolabında 10 gün süre ile saklayabilirsiniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLİACİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul

Tel: 212 339 10 00

Faks: 212 339 10 89

Üretim yeri: Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy/Tekirdağ

 

Bu kullanma talimatı…………. tarihinde onaylanmıştır.

CLIACIL kullanma talimatı?

CLIACIL 300000 IU 5 ML SURUP İÇİN KURU TOZ KULLANMA TALİMATI

 

CLIACIL kısa ürün bilgisi?

CLIACIL 300000 IU 5 ML SURUP İÇİN KURU TOZ KISA ÜRÜN BİLGİSİ

CLIACIL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699809571105
ATC Kodu J01CE02
ATC Adı phenoxymethylpenicillin
Etkin Madde PENISILIN V
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 60
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 150
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ALMANYA

CLIACIL ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
 • J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
 • J01CE – BETA LAKTAMAZA DUYARLI PENİSİLİNLER
 • J01CE02 – FENOKSİMETİLPENİSİLİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz