COLDAWAY COLD & FLU 24 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  COLDAWAY COLD SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  COLDAWAY COLD özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>COLDAWAY COLD & FLU FİLM TABLET

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir film tablet 200 mg İbuprofen ve 30 mg Psödoefedrin hidroklorür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrus, kroskarmelloz sodyum, povidon (K-30), mikrokristalin selüloz, silikon dioksit-syloid 244, talk, hidrojenize kastor yağı, izopropil alkol, sheffcoat yellow 1163Y37

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. COLDAWAY COLD & FLU nedir ve ne için kullanılır?
  2. COLDAWAY COLD & FLU’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. COLDAWAY COLD & FLU nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. COLDAWAY COLD & FLU’nun saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  COLDAWAY COLD ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. COLDAWAY COLD & FLU NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  COLDAWAY COLD & FLU, 12, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır.

  COLDAWAY COLD & FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

  COLDAWAY COLD & FLU’nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

  COLDAWAY COLD & FLU, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

  • Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar

  COLDAWAY COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”tbp”>2. COLDAWAY COLD & FLU’YU KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  COLDAWAY COLD & FLU’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

  • NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme (felç) riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
  • COLDAWAY COLD & FLU koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

  Sindirim sistemi ile ilgili riskler

  • NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadırlar.

  Eğer,

  • COLDAWAY COLD & FLU’nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
  • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
  • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
  • Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
  • Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
  • İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
  • Hamileyseniz,
  • Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
  • Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
  • Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
  • Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
  • Şiddetli kalp yetmezliğiniz (NYHA Sınıf IV) varsa,
  • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygudurum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
  • 12 yaş altı çocuklarda
  • Emziriyorsanız,
  • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa,
  • Feokromasitoma hastalığınız varsa (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).

  COLDAWAY COLD & FLU’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza COLDAWAY COLD & FLU’nun kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  Eğer;

  • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız..
  • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
  • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
  • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde COLDAWAY COLD & FLU kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
  • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
  • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
  • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, COLDAWAY COLD & FLU böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
  • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, COLDAWAY COLD & FLU, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir.. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).
  • İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında COLDAWAY COLD & FLU tedavisine devam ediniz.
  • COLDAWAY COLD & FLU kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
  • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa COLDAWAY COLD & FLU kullanırken dikkatli olunuz.
  • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
  • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi , COLDAWAY COLD & FLU hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
  • Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait belirti (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.
  • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
  • 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız..
  • Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
  • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
  • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
  • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
  • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  COLDAWAY COLD & FLU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  COLDAWAY COLD & FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İbuprofenin anne sütüne çok düşük miktarlarda geçtiği bilinmesine rağmen Psödoefedrin anne sütüne önemli miktarda geçer.

  COLDAWAY COLD & FLU emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  COLDAWAY COLD & FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

  COLDAWAY COLD & FLU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün hidrojenize kastor yağı içermektedir. Bu durum mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
  • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
  • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi, mide-bağırsak kanalında kanama riskini artırabilir.
  • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
  • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
  • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında COLDAWAY COLD&FLU’nun etkisi gecikebilir.
  • İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiyazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
  • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
  • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.
  • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
  • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
  • Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
  • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
  • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antirombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
  • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
  • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
  • COLDAWAY COLD & FLU’nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (ör. Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
  • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
  • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
  • Birlikte kullanımda COLDAWAY COLD & FLU, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  COLDAWAY COLD nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. COLDAWAY COLD & FLU NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

  Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  COLDAWAY COLD & FLU ağızdan, bir bardak su ile alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  COLDAWAY COLD & FLU, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda COLDAWAY COLD & FLU’nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

  Eğer COLDAWAY COLD & FLU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla COLDAWAY COLD & FLU kullandıysanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla COLDAWAY COLD & FLU kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere her zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

  Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş dönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

  COLDAWAY COLD & FLU’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  COLDAWAY COLD & FLU’yu kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  COLDAWAY COLD & FLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  COLDAWAY COLD & FLU tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  COLDAWAY COLD yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, COLDAWAY COLD & FLU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, COLDAWAY COLD & FLU’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı duyarlılık-Alerji),
  • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
  • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
  • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
  • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),
  • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
  • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
  • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
  • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
  • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
  • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme). Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
  • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı-halüsinasyon)
  • DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS’in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı.

  COLDAWAY COLD & FLU gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COLDAWAY COLD & FLU’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler

  Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  • Sinirlilik
  • Uykusuzluk
  • Baş dönmesi
  • Sersemlik
  • Ağız kuruluğu
  • Bulantı,
  • Kusma

  Yaygın olmayan

  • Kansızlık
  • Kurdeşen
  • Kaşıntı
  • Kızarıklık
  • Yüzde döküntü
  • Yorgunluk
  • Telaş hali
  • Huzursuzluk
  • Baş ağrısı
  • Bacaklarda su toplaması
  • Karında ve midede ağrı, şişkinlik
  • Hazımsızlık,
  • İdrarda yanma
  • İdrar yapamama

  Seyrek

  • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)
  • Kişilik bozukluğu
  • Tansiyonda artış
  • Çarpıntı, kalp atımının hızlanması
  • Kalp yetmezliği
  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • İshal ya da kabızlık,
  • Gaz
  • Deri döküntüsü
  • Alerjik dermatit (egzema)
  • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

  Çok seyrek

  • Deride kan oturması, kanama
  • Akyuvar sayısında azalma
  • Kan pulcuğu sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, burun ya da deride kanama)
  • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma ateş, ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı
  • Görme bozukluğu
  • Kulak çınlaması
  • Baş dönmesi
  • Mide ülseri, delinmesi
  • İltihabi bağırsak hastalığı
  • Kan kusma
  • Karaciğer iltihabı, sarılık
  • Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması
  • Hırıltı
  • Ağızda yara
  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı
  • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
  • İdrarda kan tespit edilmesi
  • Ödem

  Bilinmiyor

  • Endişe hali
  • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
  • DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir.
   DRESS’in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı

  Bunlar COLDAWAY COLD & FLU’nun hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘’İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  COLDAWAY COLD nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. COLDAWAY COLD & FLU’NUN SAKLANMASI

  COLDAWAY COLD & FLU’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLDAWAY COLD & FLU’yu kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi
  No: 4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 04.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.

  COLDAWAY COLD kullanma talimatı?

  FORFLU 200 MG / 30 MG FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  COLDAWAY COLD kısa ürün bilgisi?

  FORFLU 200 MG / 30 MG FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  COLDAWAY COLD detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699514093251
  ATC KoduR05X
  ATC Adıother cold preparations
  Etkin MaddeIBUPROFEN + PSEDOEFEDRIN HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
  Birim Miktar200+30
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı24
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  COLDAWAY COLD ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz