CORSAL 300 MG/5MG/2MG KAPSUL (30 KAPSUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  CORSAL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  CORSAL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  CORSAL KAPSÜL 300 mg/5 mg/2 mg

  İ.E.ULAGAY

  Ağız yoluyla alınır.

  • Etkin madde: Her bir kapsül; 300 mg parasetamol, 4,105 mg fenilefrine eşdeğer 5,0 mg fenilefrin hidroklorür, 1,406 mg klorfeniramine eşdeğer 2,0 mg klorfeniramin maleat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, eritrosin, tartrazin (E102), titanyum dioksit, jelatin (sığır kaynaklı)

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. CORSAL nedir ve ne için kullanılır?
  2. CORSAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. CORSAL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. CORSAL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  CORSAL ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. CORSAL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • CORSAL, kapsül formunda bir ilaçtır. Turuncu kapak ve gövdeli her bir kapsül, beyaz kokusuz toz içerir.
  • CORSAL, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.
  • CORSAL, sığır kaynaklı jelatin içermektedir.
  • CORSAL, 30 kapsül içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.
  • CORSAL grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, ateş ve eşlik eden titreme, burun ve burun boşluklarının (sinüs) tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırık gibi belirtilerini azaltır.

  CORSAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. CORSAL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  CORSAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya CORSAL’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa,
  • Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI-monoaminoksidaz enziminibaskılayan ilaçlar) bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2 hafta içinde kullandıysanız,
  • Şiddetli kalp-damar, karaciğer (Child-Pugh kategorisi>9) veya böbrek hastalığınız varsa,
  • Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,
  • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu (üreme sistemi organının büyümesi) denilen rahatsızlığınız varsa,
  • Sindirim kanalında tıkanıklık varsa,
  • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz (mide zarında ya da oniki parmak bağırsağında yara) varsa,
  • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
  • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
  • Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği),
  • Şeker (diabetes mellitus) hastasıysanız,
  • Sara (Epilepsi) hastasıysanız,
  • Troid bezinin salgıladığı troid hormonlarının fazla çalışması (hipertiroid) varsa,
  • Parasetamol içeren başka ilaç kullanıyorsanız,
  • Beta bloker (kalp ve dolaşım bozuklukları için kullanılan ilaçlar) ilaçları kullanıyorsanız,
  • Trisiklik antidepresan (depresyon için kullanılan ilaçlar) kullanıyorsanız,
  • Burun açıcı (nazal dekonjestanlar), iştah kesici ilaçlar gibi, diğer sempatomimetik ilaçları kullanıyorsanız,
  • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olur) hastasıysanız,
  • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
  • 12 yaşından küçükseniz.

  CORSAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Alkol kullanıyorsanız,
  • Geçmişte kalbin atım hızının bozulmasına (aritmi) bağlı olarak Torsades de Pointes veya QT uzaması görüldü ise,
  • Kalp-damar sistemi hastalıklarınız varsa,
  • Böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,
  • Serebral ateroskleroz hastasıysanız,
  • Belirsiz nedenle tansiyonunuz düşüyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) varsa,
  • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
  • İdrar tutulmasına hassas olabileceğinizden, prostat büyümeniz varsa,
  • Bronşiyal astımınız varsa,
  • Şeker (Diabetes mellitus) hastasıysanız,
  • Sürekli yetersiz beslenme (Kronik malnutrisyon) ve aşırı sıvı kaybınız (dehidrasyon) varsa,
  • Karaciğer enzimlerinde yükselme (örneğin alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi) ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
  • Ameliyat olacaksanız,
  • Nefes alma problemleriniz (astım, amfizem ya da kronik bronşit gibi) varsa,CORSAL’i doktor kontrolü altında kullanmalısınız.
  • CORSAL’i önerilenden daha uzun ya da daha kısa süreli kullanmayınız. CORSAL önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir..
  • Parasetamol ani yüksek dozlarda ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.
  • Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
  • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
  • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
  • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
  • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır..
  • Eğer astım, amfizem ya da kronik bronşit gibi nefes alma problemleriniz varsa,
  • Şikayetleriniz 3-5 gün içinde düzelmezse ya da eşlik eden yüksek ateş varsa, ateş 3 günden uzun sürmüşse, deri döküntüsü (kurdeşen) ya da inatçı baş ağrısı olursa doktorunuza danışınız.
  • CORSAL’i önerilen dozunu aşmayınız. CORSAL ile birlikte parasetamol içeren daha başka ürünler kullanmayınız. Günlük maksimum dozu aştığınızda şiddetli karaciğer hasarı görülebilir.
  • Glutatyon seviyesi azalmış, düzenli alkol kullanan, aşırı iştahsız (anoreksik), düşük vücut kütle indeksi olan ya da beslenme yetersizliğiniz varsa karaciğer fonksiyon bozukluğu riski nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.
  • Glutatyon eksikliğiniz varsa, CORSAL metabolik asidoz riskini artırabilir.

  Metabolik asidozun aşağıdaki belirtileri vardır:

  • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İştahsızlık

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CORSAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CORSAL alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • CORSAL gerekli olmadıkçca hamilelik döneminde kullanılmamalıdır..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  • CORSAL gerekli olmadıkçca emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  CORSAL uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

  CORSAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CORSAL, boyar madde olarak tartrazin içerdiğinden alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

  • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) depresyon ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. MAOI kullanıyorsanız ya da son iki hafta içinde kullanmış iseniz CORSAL’i almayınız.

  Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında CORSAL’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar
  • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör.. propantelin)
  • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. metoklopramid gibi)
  • Kolestiramin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar
  • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan ilaçlar) (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin gibi) ve tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin, izoniyazid)
  • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
  • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
  • Zidovudin (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)
  • Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)
  • Alkol
  • Antidepresanlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar: imipramin, amitiriptilin, bitkisel bir ilaç sarı kantaron-St.John Wort gibi)
  • Kalp ve astım hastalığı için kullanılan (sempatomimetikler) ilaçlar
  • Kalp ritm bozukluğu ve tansiyon için kullanılan ilaçlar (beta-blokerler, debrisokin, guanetidin, rezerpin)
  • Migren tedavisinde kullanılan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)
  • Sinir sisteminin uyarılmasını azaltmak için kullanılan antikolinerjik ilaçlar (ör. Bazı psikotrop ilaçlar, atropin ve idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar)
  • Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin ve kardiyak glikozitler
  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
  • Gut hastalığının (eklemlerde görülen bir hastalık) tedavisinde kullanılan probenesid
  • Parasetamolün non steroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİ) denen ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar ile birlikte kullanılması, NSAİ’ların böbreklerdeki olumsuz etkilerini arttırabilir.
  • Birden fazla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar ile kombinasyon tedavisinden kaçınılması önerilmektedir.
  • Parasetamol, özellikle gut hastalarında kandaki ürik asit düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan fosfotungstik ürik asit testlerini etkileyebilir.
  • Alerji ilaçları (antihistaminikler), derideki histamin yanıtını baskılayabileceği için alerji testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir.
  • Parasetamol içeren ya da dekonjestan içeren grip ve soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanılması önerilmez.
  • Antikolinerjik (istem dışı çalışan bazı sinir sinyallerini engelleyici/azaltıcı etkisi olan) ilaçlar (ör. bazı psikiyatrik ilaçlar, atropin ve idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CORSAL nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. CORSAL NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

  12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde

  Her 6 saatte bir 1-2 kapsül kullanılabilir.

  Durumunuza göre doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1-2 kapsül kullanılabilir. Günde 12 kapsülden fazla kullanılmamalıdır.

  CORSAL’i 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CORSAL’i yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

  CORSAL’i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz..

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CORSAL, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  CORSAL kapsülün yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  CORSAL, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  CORSAL şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer CORSAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CORSAL kullandıysanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halisünasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir.

  Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir. Parasetamol ile doz aşımı karaciğer hasarı, ensefalopati (beyin dokusunda değişikliklere neden olan hastalık), koma ve ölüme neden olabilir.

  CORSAL’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CORSAL’i kullanmayı unutursanız

  Eğer CORSAL’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız..

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CORSAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  CORSAL yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi CORSAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CORSAL kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik cilt reaksiyonları
  • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni)
  • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
  • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
  • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
  • Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
  • Astım ve nefes darlığı
  • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk
  • Karaciğer enzimlerinin yükselmesi

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek : 1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali, uyuşma
  • Üst solunum yolu hastalık belirtileri
  • Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık

  Yaygın olmayan

  • Mide-barsak kanaması
  • Tedavi dozlarında uzun süreli kullanımda böbrek üzerine zararlı etki

  Seyrek

  • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayım değişiklikleri
  • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
  • Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)
  • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma
  • İshal, hazımsızlık
  • Karaciğerde bozukluk, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)
  • Halsizlik, göğüs sıkışması
  • İştahsızlık
  • Depresyon, kabus görme
  • İritabilite, konsantre olamama
  • Bulanık görme
  • Kulak çınlaması
  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı, kalpte ritm bozukluğu (aritmi)
  • Düşük tansiyon

  Çok seyrek

  • Lyell sendromu (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak bir gelişebilen deri hastalığı)
  • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma
  • Aspirin ve diğer NSAI ilaçlara duyarlı kişilerde nefes darlığı (bronkospazm)

  Bilinmiyor

  • Bağışıklık sistemine bağlı nefes darlığı (bronkospazm), pozitif alerji testi, bazı kan hücrelerinin azalması (trombositopeni)
  • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), ellerde titreme (tremor)
  • Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk, heyecanlanma
  • Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)
  • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
  • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker
  • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
  • Ağız kuruluğu
  • İdrar yapmada zorlanma, ağrılı idrar yapma
  • Göz bebeğinin büyümesi (midriyazis), gözün ön bölümündeki sıvı akışının azalmasıyla göz için basıncını artması (akut açılı glokom)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  CORSAL nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. CORSAL’İN SAKLANMASI

  CORSAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CORSAL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CORSAL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
  Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4
  Maslak Office Building Kat: 7-8
  34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
  Davutpaşa Cad. No: 12
  34010 Topkapı/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 31.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.

  CORSAL kullanma talimatı?

  DEFLU TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  CORSAL kısa ürün bilgisi?

  DEFLU TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  CORSAL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699508150229
  ATC KoduR05X
  ATC Adıother cold preparations
  Etkin MaddeFENILEFRIN HCL + KLORFENIRAMIN MALEAT + PARASETAMOL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma Adıİ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.
  Birim Miktar5+2+300
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  CORSAL ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz