DEKLARIT 250MG/5ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL (100 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DEKLARIT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  DEKLARIT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DEKLARİT ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 250 mg/5 ml

  DEVA

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon 250 mg klaritromisin içerir.
  • Yardımcı madde(ler): Kolloidal silikon dioksit, ksantan zamkı, potasyum sorbat, muz aroması, sitrik asit monohidrat, titanyum dioksit, maltodekstrin, sukroz.
  • Kaplı granül içeriği: karbomer, povidon, hidroksipropil metilselüloz ftalat, hint yağı

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DEKLARİT nedir ve ne için kullanılır?
  2. DEKLARİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DEKLARİT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DEKLARİT’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DEKLARIT ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. DEKLARİT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

   

  • DEKLARİT, su ile hazırlandığında, etkin madde olarak 5 ml’de 250 mg klaritromisin içerir.
  • DEKLARİT süspansiyon 50 ml’lik veya 100 ml’lik şişede, 5 ve 2,5 ml’lik çift taraflı kaşık ile beraber satışa sunulmuştur.
  • DEKLARİT (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.
  • DEKLARİT çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:
  • Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
  • Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
  • Akut otitis medya (orta kulak iltihabı),
  • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  • Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.
  • 6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda yürütülen klinik çalışmalar klaritromisin pediatrik süspansiyon ile yapılmıştır. Bu nedenle 12 yaşından küçük çocuklar DEKLARİT kullanmalıdır.

  DEKLARIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. DEKLARİT’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DEKLARİT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Çocuğunuz makrolid antibiyotiklere karşı veya DEKLARİT içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) ise.
  • Çocuğunuz şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta ise: astemizol (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır), sisaprid (mide hastalığı için kullanılır), pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır), terfenadin (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır), ergotamin (migren için kullanılır), dihidroergotamin (migren için kullanılır), kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır)
  • Çocuğunuzun QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya kalp ritmi bozukluğu öyküsü varsa (uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir).
  • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği varsa.
  • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritmisi (çarpıntı) varsa doktorunuza danışınız.

  DEKLARİT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Çocuğunuz ishal olursa veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysa. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
  • Çocuğunuzun orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğu var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir.. Çocuğunuzda şiddetli böbrek yetmezliği varsa dikkatli olunmalıdır.
  • Çocuğunuzun karaciğerlerinde problem var ise.
  • Çocuğunuz kolşisin içeren bir ilaç kullanıyor ise. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
  • Çocuğunuzun kas zafiyet belirtileri şiddetlendiyse,
  • Çocuğunuz uzun süreli klaritromisin kullandıysa, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
  • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kan şekerini düzenleyen ilaçlar) ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
  • Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve pıhtılaşma zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) alındığında, pıhtılaşma zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
  • Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır..
  • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar) kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.
  • Klaritromisinin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
  • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.
  • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

  Uyarılar ve önlemler

  Kalp hastalığınız varsa, özellikle bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Önemli uyarı!

  DEKLARİT dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler.

  DEKLARİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEKLARİT aç ya da tok karına alınabilir, ayrıca süt ile de alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  DEKLARİT çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, DEKLARİT dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması önerilmez.

  Diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte DEKLARİT kullanılmamalıdır..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

  DEKLARİT’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  DEKLARİT’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır..

  DEKLARİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DEKLARİT, her dozda sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Dişlere zararlı olabilir.

  DEKLARİT hint yağı içerir. Mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini çocuğunuz alıyorsa, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • Aşağıdaki listede bulunan herhangi bir ilacı çocuğunuzda kullanmakta iseniz doktor ya da eczacınıza söyleyiniz, çünkü bu ilaçların kan düzeylerinde artış ve bunun sonucunda etkilerinde aşırılaşma görülebilir: Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazı beyin hastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç), disopiramid (kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri (sinir sistemi veya genito-üriner sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar), fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç), karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç), lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), midazolam (sakinleştirici grubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar, örn. varfarin), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), rifabutin (çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sirolimus, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), teofilin (solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), triazolam (sinir sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).
  • Rifampisin (bir tür antibiyotik), fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki) klaritromisin metabolizmasını artırabilir. Bu durum etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçların plazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçların düzeyini artabilir.
  • Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.
  • Klaritromisin, lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç) birlikte alındığında, nadiren rabdomiyoliz (iskelet kası yapısının bozulması) bildirilmiştir.
  • HIV (AIDS) hastalarında klaritromisinin zidovudin (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir; ancak bu durum klaritromisin ile birlikte zidovudin veya dideoksinozin verilen çocuk hastalarda gözlenmemiştir.
  • Klaritromisinin ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; günde 1 g’dan daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.
  • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) (bkz. Bölüm 2, DEKLARİT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
  • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.
  • İşitme sistemine zarar verebilecek (ototoksik) ilaçlarla, özellikle aminoglikozitlerle kullanımında dikkatli olunmalıdır.
  • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.
  • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.
  • Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitörleri (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.
  • Klaritromisinin atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.
  • Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.
  • Eşzamanlı olarak klaritromisin ve verapamil (kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.
  • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.
  • Şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), beta-laktam antibiyotikleri, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEKLARIT nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DEKLARİT NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • DEKLARİT’in çocuklarda önerilen dozu, günde iki kez 7,5 mg/kg’dır. Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde iki defa 500 mg’dır.
  • Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 5 ila 10 gün arasındadır.
  • Doktorunuz, çocuğunuzda bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, vermeniz gereken dozu ve ne kadar süreyle vereceğinizi söyleyecektir.
  • İlacın 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte kullanılmasına özen gösterilmelidir, böylelikle çocuğunuzun kanındaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Sulandırılmış ilaç aç veya tok karına verilebilir; ayrıca süt ile de verilebilir. Dozajı belirlemek için aşağıdaki tablolar yol gösterici olabilir:

  ÇOCUKLARDA DEKLARİT SÜSPANSİYON DOZ TAYİNİ

  Vücut Ağırlığına Göre

  KAŞIK DOZ TABLOSU

  Vücut Ağırlığı*

  Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu (2.5 ml’lik kaşık)

  Doz

  8-11 kg1/2 kaşık62.5 mg
  12-19 kg1 kaşık125 mg
  20-29 kg1 + 1/2 kaşık187.5 mg
  30-40 kg2 kaşık250 mg

  *Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.

  Kilosu 8 kg’dan az çocuklara 0,15 ml/kg (7,5 mg/kg) dozda günde 2 kez verilmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Böbrek/Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda kullanım

  Orta dereceden şiddetli dereceye kadar böbrek bozukluğu olan hastalarda da dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 30 ml/dakikadan az) olan çocuklarda günlük doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan çocuklar için günlük maksimum doz 500 mg’dır. Bu çocuklarda tedaviye 14 günden uzun süre devam edilmemelidir.

  Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara klaritromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bununla birlikte, şiddetli böbrek yetmezliği durumlarında, beraberinde karaciğer yetmezliği olsun veya olmasın, dozun azaltılması veya doz aralarının uzatılması uygun olabilir.

  Mikobakteriyel enfeksiyonları olan çocuklarda kullanım

  Yaygın veya lokalize mikobakteriyel enfeksiyonları olan çocuklarda önerilen doz, günde iki doza bölünmüş olarak 15-30 mg/kg klaritromisindir.

  İlacın kullanıma hazırlanması

  1. Açmadan önce şişeyi iki-üç kez sallayınız.
  2. Şişeye, şişe üzerindeki işaret çizgisini geçmeyecek şekilde bir miktar kaynatılıp soğutulmuş su ilave edip, kuvvetlice çalkalayınız.
  3. Birkaç dakika bekleyiniz. Sıvının düzeyi alçalacaktır. İşaret çizgisine kadar tekrar su ile tamamlayınız ve bu suretle elde edilen süspansiyon iyice homojen oluncaya kadar yeniden çalkalayınız.

  İlacınız şimdi kullanıma hazırdır. Aşağıda belirtilen şekilde kullanınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  Hazırlanmış süspansiyondaki klaritromisin konsantrasyonu 5 ml’de 250 mg’dır.

  İlacı çocuğunuza verirken doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKLARİT kullandıysanız

  DEKLARİT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı miktarlarda klaritromisin alımının, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler (kusma ve mide ağrısı) vermesi beklenir.

  DEKLARİT’i kullanmayı unutursanız

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacı kaldığınız yerden düzenli olarak çocuğunuza vermeye devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEKLARİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEKLARİT bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte DEKLARİT veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

  DEKLARIT yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi DEKLARİT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

  DEKLARİT’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Aşağıdakilerden biri olursa, DEKLARİT’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epidermal nekroliz/Stevens-Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar)

  Yaygın olmayan

  • Çarpıntı (palpitasyon)
  • Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)
  • Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)
  • Şiddetli kaşıntı (pruritus)
  • Lekeli ve kabarcıklı döküntü

  Sıklığı bilinmeyen

  • Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da karında hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomları
  • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları
  • Bazıları ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)
  • Kalpte şiddetli ritim bozuklukları
  • Pankreas iltihabı (enfeksiyonu)
  • İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)
  • Böbrek yetmezliği
  • Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi
  • İskelet kası yıkımı
  • Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)
  • Agranülositoz (titreme nöbetleri, ateş yükselmesi veya mukozalarda ülserlerin oluşması)
  • Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yaygın olmayan

  • Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar
  • Vertigo (baş dönmesi)
  • Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim
  • Akyuvarlar ve kan pulcuklarında azalma
  • Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme
  • Trombositemi (kanamanın durmaması, morarma)
  • Gastrit (yemek sonrası midede yanma)
  • Tremor (titreme)
  • Duyma bozukluğu
  • Kandidiaziz (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)
  • Vajinal enfeksiyon (döl yolu iltihabı)
  • Kas spazmları

  Sıklığı bilinmeyen

  • Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırı ve kendinden farklılaşma
  • Tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı
  • Akne (sivilce)
  • Anormal renkte idrar
  • Kanama (hemoraji)
  • Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR-pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı
  • Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)
  • Konvülsiyonlar (nöbet)
  • Kas ağrısı
  • Delice (manik) davranışlar
  • Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya karıncalanma hali (parestezi)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  Yaygın

  • İshal
  • Kusma
  • Karın ağrısı
  • Hazımsızlık
  • Bulantı
  • Uykusuzluk
  • Aşırı terleme
  • Mide ağrısı

  Yaygın olmayan

  • Gaz sebebiyle oluşan karın şişliği
  • İştahsızlık
  • Kabızlık
  • Ağız kuruluğu
  • Baş dönmesi
  • Sinirlilik
  • Çığlık atma
  • Endişe ve kuruntu hali
  • Kulak çınlaması
  • Titremeler
  • Halsizlik
  • Geğirme
  • Yüksek ateş

  Sıklığı bilinmeyen

  • Davranış değişikliği,
  • Kötü rüyalar
  • Zihin karmaşası
  • Çırpınma-kıvranmalar
  • Tat alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik;
  • Diş renginde bozulma

  Bu yan etkiler, DEKLARİT’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer çocuğunuzda bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DEKLARIT nasıl saklanır?

  5. DEKLARİT’İN SAKLANMASI

  DEKLARİT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  DEKLARİT süspansiyonu sulandırmadan önce 25°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak kuru bir yerde saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında sulandırıldıktan sonra aktivitesini 14 gün muhafaza eder.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKLARİT’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Deva Holding A.Ş.
  Küçükçekmece/İSTANBUL
  Tel: 0212 692 92 92
  Fax: 0212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  ÜRETİM YERİ

  Deva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 12.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  DEKLARIT kullanma talimatı?

  DEKLARIT 250 MG-5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL KULLANMA TALİMATI

   

  DEKLARIT kısa ürün bilgisi?

  DEKLARIT 250 MG-5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DEKLARIT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525282927
  ATC KoduJ01FA09
  ATC Adıclarithromycin
  Etkin MaddeKLARITROMISIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar250/5
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  DEKLARIT ATC sınıfı nedir?

  • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
  • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
  • J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
  • J01FA – MAKROLİDLER
  • J01FA09 – KLARİTROMİSİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz