DEKORT 0,5 MG 20 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DEKORT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  DEKORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DEKORT TABLET 0.50 mg

  DEVA

  Ağız yolu ile uygulama içindir.

  • Etkin madde: Her bir tablet 0.5 mg deksametazon içermektedir.
  • Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DEKORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. DEKORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DEKORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DEKORT’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DEKORT ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. DEKORT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  DEKORT, kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren tablettir.

  DEKORT, 10 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 20 tablet içermektedir.

  DEKORT, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

  DEKORT, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir..

  Deksametazon alerjik bozukluklar, deri hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalığı, eklem iltihabı, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıklar, kan hastalıkları, kas hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkları tedavisinde kullanılır.

  DEKORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. DEKORT’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DEKORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Deksametazon’a veya DEKORT’un bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
  • Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
  • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)

  DEKORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Kalp yetmezliğiniz var ise,
  • Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz
  • Tüberküloz hastalığınız var ise
  • Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise
  • Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız (şeker hastalığı) var ise,
  • Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise,
  • Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
  • Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
  • Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise
  • Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
  • Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise
  • Mide (peptik) ülseriniz varsa
  • Migreniniz varsa
  • Parazit enfeksiyonunuz varsa
  • Büyüme bozukluğunuz varsa
  • Cushing sendromu’nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal hastalık) varsa
  • Kafa travması geçiriyorsanız
  • İnme geçirdiyseniz

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEKORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEKORT’u yemeklerden sonra alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEKORT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır…

  Araç ve makine kullanımı

  DEKORT’ un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  DEKORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir DEKORT 0.5 mg tablet 150 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKORT kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

  • Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)
  • Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,
  • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
  • Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar,
  • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
  • Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar,
  • Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları,
  • Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin,
  • Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid,
  • Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon,

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEKORT nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DEKORT NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Başlangıç dozu, günde 0.75-9 mg arasında değişebilir. Hafif olgularda 0.75 mg’ ın altına inilebilir daha ciddi olgularda ise 9 mg’ ın üzerine çıkabilir. Günlük dozun 3 veya 4 kısma bölünerek verilmesi gerekir.

  Hastaların klinik tablosuna göre kullanılan doz değişebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DEKORT’u kırmayınız veya çiğnemeyiniz. Bir miktar su ile yutunuz..

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda DEKORT başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir.

  Başlangıç dozu, 0.02-0.3 mg/kg/gün’dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

  İdame dozu 0.01-0.1 mg/kg/gün’dür..

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Eğer DEKORT’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKORT kullandıysanız

  DEKORT’dan fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir..

  DEKORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEKORT’u kullanmayı unutursanız

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEKORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir.

  Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu(gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit..

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  DEKORT yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi DEKORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DEKORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Döküntü
  • Kaşınma
  • Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma
  • Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

  DEKORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali
  • Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)
  • Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı
  • Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma
  • Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Mide şişkinliği
  • Bulantı veya kusma
  • Hıçkırık
  • İshal
  • Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)
  • Kanda tuz seviyesinde problemler
  • Kan basıncında yükselme
  • Kanın pıhtılaşması
  • Kalp krizini takiben kalp kası problemleri
  • Kan şekerinin yükselmesi
  • Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)
  • Kas zayıflığı
  • Ciltteki yaraların yavaş iyileşmesi
  • Sivilce
  • Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları
  • Menstrual düzensizlik
  • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması
  • Yüzde şişme
  • Nöbet veya epilepsinin tetiklemesi
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • İştah artışı veya kilo kaybı
  • Ödem ve kilo artışı

  Bunlar DEKORT’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DEKORT nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. DEKORT’UN SAKLANMASI

  DEKORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKORT’u kullanmayınız.

  Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz DEKORT’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Deva Holding A.Ş.
  Küçükçekmece/İSTANBUL
  Tel : 0212 692 92 92
  Fax: 0212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  ÜRETİM YERİ

  Deva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 04.01.2013 tarihinde onaylanmıştır.

  DEKORT kullanma talimatı?

  DEKORT 0,5 MG 20 TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  DEKORT kısa ürün bilgisi?

  DEKORT 0,5 MG 20 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DEKORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525010186
  ATC KoduH02AB02
  ATC Adıdexamethasone
  Etkin MaddeDEKSAMETAZON
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar0,5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı20
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  DEKORT ATC sınıfı nedir?

  • H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
  • H02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
  • H02A – KOMBİNE OLMAYAN SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
  • H02AB – GLUKOKORTİKOİDLER
  • H02AB02 – DEKSAMETAZON

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz