DEKSAMET 8 MG 2 MLX100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DEKSAMET SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

DEKSAMET özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

DEKSAMET 8 mg / 2 mL Enjeksiyonluk Çözelti

Kas içine ve damar içine uygulama içindir.

Steril

 • Etkin madde: Her bir 2 mL’ lik ampul, 8 mg deksametazon fosfata eşdeğer deksametazon sodyum fosfat içermektedir.
 • Yardımcı madde(ler): Kreatinin 16 mg, sodyum sitrat 20 mg, sodyum metabisülfit 2 mg, metil paraben 3 mg, propil paraben 0.4 mg ve enjeksiyonluk su k.m.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKSAMET nedir ve ne için kullanılır?
2. DEKSAMET’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DEKSAMET nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DEKSAMET’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DEKSAMET ne için kullanılır?

1. DEKSAMET nedir ve ne için kullanılır?

DEKSAMET, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaçlar) grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren ampuldür.

DEKSAMET, Tip I camdan yapılmış, 2 mL’lik amber renkli ampullerde bulunur. Her bir karton kutu 1, 5, 50 ve 100 adet 2 mL’lik ampul içeren kutularda bulunmaktadır.

DEKSAMET, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

DEKSAMET, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri hastalıkları, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

DEKSAMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. DEKSAMET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSAMET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Deksametazon’a veya DEKSAMET’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı

duyarlılığınız var ise

 • Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak,

suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)

DEKSAMET’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Kalp yetmezliğiniz var ise
 • Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz
 • Tüberküloz hastalığınız var ise
 • Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise
 • Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız var ise
 • Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise
 • Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
 • Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
 • Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise
 • Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
 • Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise
 • Mide (peptik) ülseriniz varsa
 • Migreniniz varsa
 • Parazit enfeksiyonunuz varsa
 • Büyüme bozukluğunuz varsa
 • Cushing sendromu’nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal hastalık) varsa
 • Kafa travması geçiriyorsanız
 • İnme geçirdiyseniz

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKSAMET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKSAMET gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DEKSAMET’in araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

DEKSAMET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKSAMET kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

 • Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)
 • Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler
 • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar
 • Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları
 • Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin
 • Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid
 • Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEKSAMET nasıl kullanılır?

3. DEKSAMET nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Uygulama yolu ve metodu:

DEKSAMET ampul, doktorunuz tarafından damar ya da kas içine uygulanır.

 • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda DEKSAMET başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir. Başlangıç dozu, 0.02 – 0.3 mg/kg/gün’dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliği

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Eger DEKSAMET’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSAMET kullandıysanız:

DEKSAMET’den fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

DEKSAMET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEKSAMET’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

DEKSAMET ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu (gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.

 

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKSAMET yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKSAMET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKSAMET’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü
 • Kaşınma
 • Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma
 • Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKSAMET’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali
 • Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)
 • Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı
 • Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma
 • Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide şişkinliği
 • Bulantı veya kusma
 • Hıçkırık
 • İshal
 • Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)
 • Kanda tuz seviyesinde problemler
 • Kan basıncında yükselme
 • Kanın pıhtılaşması
 • Kalp krizini takiben kalp kası problemleri
 • Kan şekerinin yükselmesi
 • Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)
 • Kas zayıflığı
 • Ciltteki yaraların yavaş iyileşmesi
 • Sivilce
 • Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları
 • Menstrual düzensizlik
 • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması
 • Yüzde şişme
 • Nöbet veya epilepsinin tetiklemesi
 • Şiddetli baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • İştah artışı veya kilo kaybı
 • Ödem ve kilo artışı

Bunlar DEKSAMET’in hafif yan etkileridir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEKSAMET nasıl saklanır?

5. DEKSAMET’in saklanması

DEKSAMET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 oC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSAMET’i kullanmayınız. Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz DEKSAMET’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi 
OSEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Akbaba Mah. Maraş Cad. No:52
34820 Beykoz/İSTANBUL
Tel: (0216) 320 45 50 
Fax: (0216) 320 41 45


Üretim Yeri:
OSEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Akbaba Mah. Maraş Cad. No:52
34820 Beykoz/İSTANBUL
Tel: (0216) 320 45 50 
Fax: (0216) 320 41 45

 

Bu kullanma talimatı………………………. tarihinde onaylanmıştır.

DEKSAMET kullanma talimatı?

DEKSAMET 8 MG 2 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

DEKSAMET kısa ürün bilgisi?

DEKSAMET 8 MG 2 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DEKSAMET detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699788750348
ATC Kodu H02AB02
ATC Adı dexamethasone
Etkin Madde DEKSAMETAZON
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DEKSAMET ATC sınıfı nedir?

 • H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
 • H02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
 • H02A – KOMBİNE OLMAYAN SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
 • H02AB – GLUKOKORTİKOİDLER
 • H02AB02 – DEKSAMETAZON

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz