DEKSIT 12,5 MG/ML+ 2,5 MG/ML DERIYE UYGULANACAK SPREY, COZELTI (50 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DEKSIT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

DEKSIT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

Deksit 12,5 mg/ml + 2,5 mg/ml Topikal Sprey

Haricen püskürtülerek uygulanır.

 • Etkin madde: 50 ml sprey solüsyonu 625 mg deksketoprofene eşdeğer 925 mg deksketoprofen trometamol ve 125 mg tiyokolşikosid içerir.
 • Yardımcı maddeler: Propilen glikol, fenoksietanol, gliserin, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKSİT nedir ve ne için kullanılır?
2. DEKSİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DEKSİT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DEKSİT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DEKSIT ne için kullanılır?

1. DEKSİT nedir ve ne için kullanılır?

DEKSİT, etkin madde olarak %1.25 a/h oranında deksketoprofen ve %0.25 a/h oranında tiyokolşikosid içeren sarımsı renkli çözelti şeklinde, deriye uygulanan sprey formunda bir üründür.

Deksketoprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar = NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Tiyokolşikosid, esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmları ile ilişkili semptomların (hastalık belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.

DEKSİT, aşağıdaki hastalıkların bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir;

 • Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kirişinin iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit) ve eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) gibi romatizmal hastalıklar,
 • Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku rahatsızlıkları,
 • Ağrı , iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistem hastalıkları.

DEKSIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. DEKSİT’İ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSİT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Deksketoprofen, tiyokolşikosid ya da ürünün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Asetilsalisilik aside (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Kanama probleminiz varsa ve kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız,
 • Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı meydana geldiyse,
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
 • Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine adresinden kontrol edilebilir.
 • Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.
 • DEKSİT tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

DEKSİT ‘in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

DEKSİT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.

 • Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, ultra viyole ışınlarına solaryuma maruz kalınmamalıdır.
 • Deksketoprofenin sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • DEKSİT’in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKSİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine püskürtülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

DEKSİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler DEKSİT’in içeriğinde bulunan propilen glikol, ciltte tahrişe neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deksketoprofen, deri/cilt üzerine uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

Diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEKSIT nasıl kullanılır?

3. DEKSİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ağrılı bölgeye günde 2 – 3 defa uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

DEKSİT haricen uygulanır.

DEKSİT’i etkilenen bölgeye püskürttükten sonra hafifçe ovarak yediriniz.

DEKSİT’i kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 18 yaş altındaki çocuklarda kullanmayınız..

Yaşlılarda kullanımı:

Deksketoprofen

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Tiyokolşikosid

Tiyokolşikosidin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Deksketoprofen

Şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Tiyokolşikosid

Tiyokolşikosidin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer DEKSİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSİT kullandıysanız:

DEKSİT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEKSİT’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEKSİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEKSIT yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEKSİT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKSİT’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKSİT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri, dermatit ( ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)
 • Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr adresinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEKSIT nasıl saklanır?

5. DEKSİT’in saklanması

DEKSİT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSİT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEKSİT’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No: 7/3
06520 Balgat/ANKARA

Üretim yeri:
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk / ANKARA

Bu kullanma talimatı 14/09/2017 tarihinde onaylanmıştır.

DEKSIT kullanma talimatı?

DEKSIT 12,5 MG-ML+ 2,5 MG-ML TOPIKAL SPREY KULLANMA TALİMATI

 

DEKSIT kısa ürün bilgisi?

DEKSIT 12,5 MG-ML+ 2,5 MG-ML TOPIKAL SPREY KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DEKSIT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699580510065
ATC Kodu M03BX55
ATC Adı thiocolchicoside, combinations
Etkin Madde DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL + TIYOKOLSIKOZID
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 12,5+2,5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 50
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DEKSIT ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
 • M03B – MERKEZİ ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
 • M03BX – DİĞER MERKEZİ ETKİLİ AJANLAR
 • M03BX55 – Tiyokolşikosid kombinasyonları

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz