DEKSTOMID 200 MCG / 2 ML I.V. KONSANTRE INFUZYON COZELTISI ICEREN FLAKON (5 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DEKSTOMID SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  DEKSTOMID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DEKSTOMİD 200pg/2 mİ İ.V. konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon

  Damar içine uygulanır.

  Steril-apirojen

  Etkin madde: 100 mikrogram deksmedetomidin (baz)’e eşdeğer 118 mikrogram deksmedetomidin

  Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DEKSTOMİD nedir ve ne için kullanılır?
  2.
  DEKSTOMİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DEKSTOMİD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DEKSTOMİD’iıı saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DEKSTOMID ne için kullanılır?

  1. DEKSTOMİD nedir ve ne için kullanılır?

  • DEKSTOMİD 5 adet flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
  • Her flakonda 2 mİ konsantre infüzyon çözeltisi içerisinde etkin madde olarak 200 pg deksmedetomidin (100 pg/mL) içerir. DEKSTOMİD, berrak ve renksiz bir çözeltidir.
  • DEKSTOMİD’in etkin maddesi olan deksmedetomidin diğer hipnotikler ve sedatifler (uyku vericiler ve sakinleştiriciler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Deksmedetomidin hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde rahat soluk almalan için solunum yoluna boru yerleştirilmiş olan, uyarılabilir ve yönlendirilebilir olmayan hastalan sakinleştirmek için kullanılmaktadır.

  DEKSTOMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. DEKSTOMİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEKSTOMİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Deksmedetomidine ya da bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
  • Kalp atımlarınızda düzensizlik (2. ve 3. derece kalp bloğu) varsa,
  • Tedaviye cevap vermeyen düşük kan basıncınız varsa,
  • Yakın zamanda inme veya beyninize kan sağlanmasını engelleyen diğer ciddi bir rahatsızlık geçirdiyseniz.

  DEKSTOMİD almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  DEKSTOMİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer anormal düşük kalp hızınız varsa (hastalık ya da yüksek derecede fiziksel form

  nedeniyle),

  • Eğer düşük kan basıncınız varsa,
  • Eğer düşük kan hacminiz varsa, örneğin kanama sonrası,
  • Eğer bazı kalp rahatsızlıklarınız varsa,
  • Eğer yerleşik olarak kan basıncınız yüksekse,
  • Eğer şeker hastalığınız varsa,
  • Eğer yaşınız 65’in üzerindeyse,
  • Eğer nörolojik bir rahatsızlığınız varsa (baş veya omuriliğinizde bir yaralanma veya inme),
  • Eğer ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
  • Eğer bazı ilaçlardan özellikle anestezi yapan ilaçlardan sonra ateşiniz çok yükseliyorsa,

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEKSTOMİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEKSTOMİD tedavisi ile yiyecek ya da içecekler arasında etkileşim meydana gelmesi olası değildir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, DEKSTOMİD’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz ancak gerekli olması halinde size DEKSTOMİD verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, DEKSTOMÎD’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. DEKSTOMİD’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, doktorunuz, tedaviniz süresince emzirmeyi durdurmanızı isteyebilir.

  Araç ve makine kullanımı

  DEKSTOMİD uygulanmasını takiben araç ve makine kullanma kabiliyetinizde azalma olabileceği için herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  DEKSTOMİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DEKSTOMÎD her bir flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DEKSTOMİD birlikte uygulandığında anestetikler, sedatifler (sakinleştiriciler), hipnotikler (uyku verici ilaçlar) ve opioidlerin (afyon benzeri ilaçlar) etkilerinde artışa yol açabilmektedir. Birlikte uygulandıkları zaman, DEKSTOMİD ya da eşlik eden anestetik, sedatif, hipnotik ya da opioid dozunun azaltılması gerekebilir.

  Sevofluran, izofluran, propofol, alfentanil ve midazolam ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır, doz azaltılması gerekebilir.

  DEKSTOMİD’in, amfoterisin B (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve diazepam (kaygı giderilmesinde kullanılan bir ilaç) ile geçimsiz olduğu gösterildiğinden bu ilaçlarla birlikte aynı setle damar yoluna verilmemelidir.

  DEKSTOMİD, damar genişletici ve kalp atım hızını azaltıcı (negatif kronotropik ilaç) ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEKSTOMID nasıl kullanılır?

  3. DEKSTOMİD nasıl kullanılır?

  DEKSTOMİD yalnızca yoğun bakımdaki veya ameliyathanedeki hastalar konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz sizin için uygun doza karar verecektir. DEKSTOMÎD dozu, yaşınıza, kilonuza, genel sağlık durumunuza, gerekli sakinleştirme (sedasyon) düzeyine ve ilaca nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Gerekli olduğunda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz tedavi boyunca kalbinizi ve kan basıncınızı takip edecektir.

  DEKSTOMÎD, 24 saatten uzun süren uygulamalarda kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  DEKSTOMÎD uygulaması, kontrollü bir infüzyon cihazı kullanılarak damar içine yapılmalıdır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  DEKSTOMÎD 18 yaşından küçük çocuklarda kullanıma ilişkin herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Eğer DEKSTOMİD 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSTOMİD kullandıysanız:

  DEKSTOMİD doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

  DEKSTOMİD kullanmanız gerekenden veya reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEKSTOMÎD’i kullanmayı unutursanız

  DEKSTOMİD doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEKSTOMİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEKSTOMÎD doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise yaşayabileceğiniz olası yan etkiler için uygun tedavi yapılacaktır.

  DEKSTOMID yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DEKSTOMİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  DEKSTOMİD’in yan etkileri şunlardır:

  Çok yaygın

  • Kalp atımının yavaşlaması
  • Düşük ya da yüksek kan basıncı

  Yaygın

  • Dolaşan kan hacminin azalması (hipovolemi)
  • Kan şeker düzeyinde artış
  • Kan potasyum düzeyinde azalma
  • Huzursuzluk
  • Kalp atımının hızlanması
  • Kalp krizi
  • Solunumun baskılanması
  • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
  • Kan ve dokularda oksijen eksikliği
  • Akciğerlerin su toplaması
  • Bulantı
  • Ağız kuruluğu
  • Kusma
  • Yoksunluk belirtileri
  • Vücut ısısının 40°C’nin üstüne çıkması
  • Üşüme-titreme
  • Kol ve bacaklarda şişme
  • İdrara çıkmada azalma
  • İşlem sonrası kanama

  Yaygın olmayan

  • Vücutta asit birikmesi
  • Kan albümin düzeyinde azalma
  • Hayal görme
  • Azalmış kalp işlevi
  • Nefes darlığı, geçici solunumun durması
  • Karın şişliği
  • İlacın etkisiz olması
  • Susama

  Bilinmiyor

  • Kansızlık
  • Vücutta solunuma bağlı olarak asit birikmesi
  • Kan potasyum düzeyinde artma
  • Alkalin fosfataz artışı
  • Kan şeker düzeyinde azalma
  • Huzursuzluk
  • Zihin karışıklığı
  • Taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu
  • Yanılsama
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Sinir boyunca hissedilen ağrı
  • Sinir iltihabı
  • Konuşma bozukluğu
  • Havale
  • Gözün önünde ışık çakmaları
  • Anormal görme
  • Kanama
  • Solunum yollarının daralması
  • Vücut sıvılarında karbondioksit birikmesi
  • Solunum yetersizliği
  • Akciğerde tıkanıklık
  • Karın ağrısı
  • İshal
  • Karaciğer enzimlerinde artış
  • Anormal karaciğer fonksiyonu
  • Kan bilirubin düzeyinde artma
  • Terlemede artış
  • Kanda üre artışı
  • Az ya da aşırı miktarda idrar yapma
  • Ateş
  • Yüksek ateş
  • Hafif uyuşma
  • Ağrı
  • Sertlik

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yaıı etkilerin rapoıiaııması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç Yan Etki Bildirimi’ ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEKSTOMID nasıl saklanır?

  5. DEKSTOMİD’in Saklanması

  DEKSTOMİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Orijinal kutusunda 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSTOMİD’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEKSTOMİD’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:
  POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Vakıflar OSB Mahallesi,
  Sanayi Caddesi, No:22/1 Ergene/TEKİRDAĞ
  Tel: 0282 675 14 04
  Faks:0282 675 14 05

  Üretim Yeri:
  AROMA İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ.
  Vakıflar OSB Mahallesi,
  Sanayi Caddesi, No:22/1 Kat:2
  Ergene/TEKİRDAĞ
  Tel: (0282) 675 10 06
  Faks: (0282) 675 14 05


  Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

  DEKSTOMID kullanma talimatı?

  DEKSTOMID 200 MCG-2 ML I.V. FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  DEKSTOMID kısa ürün bilgisi?

  DEKSTOMID 200 MCG-2 ML I.V. FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DEKSTOMID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699606764700
  ATC KoduN05CM18
  ATC Adıdexmedetomidine
  Etkin MaddeDEKSMEDETOMIDIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıPOLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar200
  Birim CinsiMCG
  Ambalaj Miktarı5
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeABD

  DEKSTOMID ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N05 – PSİKOLEPTİKLER
  • N05C – HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
  • N05CM – DİĞER HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
  • N05CM18 – DEKSMEDOTOMİDİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz