DESAL 20 MG/2 ML IM/IV 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DESAL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

DESAL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

DESAL 20 mg / 2 ml İ.M./İ.V. AMPUL

Damar içine veya kas içine uygulanır.

 • Etkin madde: Furosemid 20 mg
 • Yardımcı maddeler. Sodyum hidroksit, sodyum kloriir. enjeksiyonluk su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayım:. Dalıa sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. DESAL nedir ve ne için kullanılır?
2. DESAL ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DESAL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DESAL in saklanması

Baslıkları yer almaktadır.

DESAL ne için kullanılır?

1. DESAL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DESAL. kas veya damar içine uygulanan, 20 ıııg furosemid etkin maddesini içeren 2 nıl’lik ampul formundadır. 5 ve 100 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca tablet formu da bulunmaktadır.

DESAL idrar söktürücü (diüıetik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılını hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. DESAL güçlü bir idrar söktüriicüdür.

Doktorunuz size DESAL' i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması dununu
 • Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması dununu
 • Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atilininim devanı ettirilmesi
 • Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktüriicü tedavi gerekiyorsa)
 • Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması dunınıu (eğer aldosteron antagonistlerı ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa)
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)
 • Vücuttan idrar atilininim zorlanmasının gerektiği durumlarda (örneğin zehirlenmelerde) destek olarak

DESAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. DESAL'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DESAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • İlacın içerdiği etkin madde olan furoseıııide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
 • Sülfoııamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfoııilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 • Aşırı sıvı kaybettiysenız (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla)
 • Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa
 • Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum DESAL kullanılmasına cevap vermiyorsa
 • Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
 • Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
 • Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa
 • Bebeğinizi emziriyorsanız
   

DESAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (DESAL ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkısından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).
   

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

 • Düşük tansiyon
 • Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık
 • Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı
 • Gut (damla) hastalığı
 • Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)
 • Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır)
 • Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerim yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografı uygulayacaktır).
   

DESAL tedavisi boyunca doktorunuz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

Rısperidoıı (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

Bunaması olan hastalarda risperidoıı ile DESAL’in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedır. Dolayısıyla doktorunuz risperidoıı ile DESAL’ııı birlikte kullanılması gereken duııımda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

DESAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DESAL ampul, damar içine veya kas içine zerk edilerek (enjeksiyon yoluyla) kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zorlayıcı tıbbı nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında DESAL’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimim yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Furoseııııd anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında DESAL’i kullanmamanız gerekir. DESAL ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

DESAL. kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

DESAL’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

 • Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat
 • Amınoglikozıdler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzeıiııde zararlı etkisi olan ilaçlar)
   

Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar

 • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • ACE inhibitörleıi veya anjiyotensiıı II reseptör antagonisti (kalp-daıııar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
 • Risperidoıı (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)
   

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar

 • Aspirin dahil ııoıı steıoidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)
 • Fenıtoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)
 • Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mıde-barsak hastalıklarında kullanılır)
 • Digitalis prepaıatları (kalp-daıııar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
 • Probenesid (gut-damla- hastalığında kullanılır)
 • Metotıeksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Epinefrin, norepinefrııı (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)
 • Küıaı-tıpı kas gevşeticiler
 • Teofiliıı (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Bazı sefalosporiııler
 • Siklosporiıı A (organ nakilleri sırasında kullanılır)
 • Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler:
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DESAL nasıl kullanılır?

3. DESAL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

DESAL ampul fonun yalnızca ağızdan uygulamanın mümkün veya etkili olmadığı durumlarda (önı. bağırsak emilimi bozukluğunda) ya da eğer hızlı etki gerekiyorsa damar içine uygulanarak verilir. Eğer damar içine uygulanan tedavi kullanılıyorsa, mümkün olan en kısa sürede ağızdan uygulanan tedaviye geçilmesi önerilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/böbıek yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Diğer:

Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

Eğer DESAL 'in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DESAL kullandıysanız:

DESAL ampul doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir dunııııun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir dunıııı söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

DESAL’i kullanmayı unutursanız:

DESAL ampul doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir dununun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

DESAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

DESAL tedavisini doktonınuzuıı onayı olmadan bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden yükselebilir veya vücudunuzda yeniden aşırı sıvı tutulumu oılaya çıkabilir.

DESAL yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Timi ilaçlar gibi, DESAL ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DESAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, içi sıvı dolu kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu,
 • Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklaı-büller-ile seyreden bir deri hastalığı,
 • Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit),
 • İğne başı sekimde kırınızı morarmalar (purpuıa), ışığa duyarlılık
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksık epiderıııal nekıoliz)
 • Kan pıhtısı (bacaklarda ağrı, şişlik veya hassasiyet olması)
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, DESAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bıldiıileıı diğer yan etkiler aşağıda listelemııiştir. Bu yan etkileıdenheıhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz veya eczacınıza söyleyiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın
Yaygın 
Yaygın olmayan         
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmeyen

: 10 hastanın en az 1 ’iııde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanm bilinden fazla görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın bilinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Çok yaygın

 • Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)
 • Özellikle yaşlılarda kan hacminde azalma (hipovoleıııı) ve vücuttan su kaybı (dehidratasyon)
 • Kanda kıeatiııin miktarında ve ve triglıserid adlı kan yağlarında aıtış
 • Kan basıncı düşüklüğü (otum ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü dahil)
   

Yaygın

 • Hemokonsaııtrasyon (Kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın konsantrasyonunda artma)
 • Kanda sodyum, klor, potasyum değerlerinin düşmesi, kanda kolesterol ve ürik asit değerlerinin yükselmesi,
 • Gut atakları (Eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artısı ile karakterize hastalık)
 • Karaciğer yetmezliği olan hastalarda lıepatik ensefalopati (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma)
 • İdrar miktarında artış
   

Yaygın olmayan

 • Kandaki troıııbosit sayısında azalma (olağan dışı kanama veya morarmalar)
 • Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma
 • Kandaki protein miktarında anormal düşüş olan hastalarda, özellikle böbreklerinde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve bazen geri döııüşümsüz sağırlık
 • Bulantı
 • Kaşıntı, döküntü
   

Seyrek

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeııi)
 • Kanda eoziııofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • Uyuşma
 • Kulak çınlaması
 • Kan damarı iltihabı (vaskülit)
 • Kusma, ishal
 • Böbrek iltihabı
 • Ateş
   

Çok seyrek

 • Agıaııülositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma), asplastik anemi (kan hücrelerinin sayısında ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Akut pankreas iltihabının belirtisi olabilen şiddetli karın veya sırt ağrısı
 • Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer enzimlerinde artış
   

Bilinmiyor:

 • Kanda kalsiyum, magnezyum düzeyinde azalma üre artışı, metabolik alkaloz nedeniyle ağız kumluğu, güçsüzlük, yorgunluk, huzursuzluk, nöbetler, kas zayıflığı veya krampları, düşük kan basıncı, hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Uzun süreli kullanımda Pseudo-barter Sendromıı (kusma, idrar yapamama ve şuur bulanıklığı ile kendim gösterir.)
 • İdrarda sodyum ve klortir artışı, idrar yapamama
 • Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbreklerde kalsiyum tuzlarının biıikıııesi. böbrek taşı oluşumu
 • Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde bir tür kalp-damar hastalığı olan “patent dııctus arteıiosus”un (kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığm doğumdan soma kapanıııayıp açık kalınası dumınu) devam etme riskinde artış
 • Enjeksiyon yerinde ağrı
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin ıaporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Faımakovijilaııs Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DESAL nasıl saklanır?

5. DESAL'İN SAKLANMASI

DESAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayım:.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DESAL ’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
METİN Sağlık Ecza Deposu İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yeşiloba Malı. 46118 Sk. No:3/B Edip Özaltııı Sitesi 01110
Seyhan-Adana

ÜRETİCİ:
İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Serbest Bölge, E Ada, 2 Parsel
Limaııiçi / SAMSUN

Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

DESAL kullanma talimatı?

DESAL 20 MG/2 ML IM/IV 100 AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

DESAL kısa ürün bilgisi?

DESAL 20 MG/2 ML IM/IV 100 AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DESAL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8681023750046
ATC Kodu C03CA01
ATC Adı furosemide
Etkin Madde FUROSEMID
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı METİN SAĞLIK ECZA DEPOSU İLAÇ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DESAL ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C03 – DİÜRETİKLER
 • C03C – YÜKSEK TAVANLI DİÜRETİKLER
 • C03CA – KOMBİNE OLMAYAN SÜLFONAMİDLER
 • C03CA01 – FUROSEMİD

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz