DEXPASS 25/300 MG EFERVESAN TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DEXPASS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

DEXPASS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

DEXPASS 25/300 mg EFERVESAN TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir efervesan tablette 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36,88 mg deksketoprofen trometamol ve 300 mg parasetamol içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Sitrik asit anhydrus, sodyum bikarbonat, sodyum klorür, polivinilpirolidon, polietilen glikol, sukraloz (E955) ve limon aroması içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. DEXPASS nedir ve ne için kullanılır?
2. DEXPASS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DEXPASS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DEXPASS'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DEXPASS ne için kullanılır?

1. DEXPASS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DEXPASS 25/300 mg efervesan tablet etkin madde olarak deksketoprofen trometamol ve parasetamol içerir.

Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar = NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Parasetamol ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

DEXPASS, kas ve iskelet sistemi ağrıları, adet ağrıları, diş ağrısı ve ameliyat sonrası ağrılar gibi hafif ve orta şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır.

DEXPASS 20 ve 30 efervesan tablet Silikajelli kapak/Plastik tüp ambalajlarda bulunur.

DEXPASS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. DEXPASS'I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DEXPASS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • DEXPASS formülünde bulunan deksketoprofen, parasetamol veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,
 • Asetilsalisilik aside karşı aşırı duyarlılık varsa,
 • Astım atakları, akut alerjik nezle (burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı), nazal polipler (burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler), kurdeşen, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) veya asetilsalisilik asit, diğer steoridal olmayan anti-inflamatuar ilaçları aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa,
 • Daha önceden mide ülseri (yara)/kanama, sindirim bozukluğundan dolayı şikayetiniz varsa veya iltihabın neden olduğu barsak (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) problemleriniz varsa,
 • Mide veya barsak kanama öykünüz varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliği hastalığınız varsa,
 • Bronşiyal astım öykünüz varsa,
 • Ağır kalp yetmezliği, orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığınız veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa,
 • Kan pıhtılaşma hastalığınız varsa,
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız.
   

DEXPASS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Diğer ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Herhangi bir alerjiniz varsa,
 • Böbrek, kalp ve karaciğer hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği veya sıvı tutulumundan dolayı terleme,
 • Kan hastalığınız, lupus eritematozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya mikst bağ doku hastalığınız varsa,
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Peptik ülser veya kanama riskini artıracak diğer ilaçlar, örn. oral steroidler, bazı antidepresanlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri gibi), varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullanıyor iseniz,
 • Yaşlıysanız; yan etki yaşama şansı yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir.
 • Diüretik ilaç (idrar söktürücü) kullanıyorsanız.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEXPASS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilim hızını geciktirdiği için yemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEXPASS hamilelik döneminde kullanılmamalıdır..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEXPASS emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DEXPASS baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır.

DEXPASS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEXPASS'ın her bir efervesan tabletinde 6.3 mmol (144.7 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı taktirde dozların ayarlanması gerekir.

 • Asetilsalisik asit, kortikosteroidler veya salisilat, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Lityum (bazı duygu durum hallerin tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Metotreksat (kanser ve römatid artirit tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Hidantionlar ve fenitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Sulfametoksazol (bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç)
 • ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Pentoksifilin ve okspentifilin (kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Zidovudin (viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Klorpropamid ve glibenklamid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan ilaçlar)
 • Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Digoksin (kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Mifepriston (hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Karbamazepin, barbituratlar, primidon, rifampisin
 • Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler
 • Diflunisal (ağrı tedavisinde kullanılır)
 • Kolestiramin (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 • Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar
 • Hibiscus (bamya çiçeği), ekinazya (Echinacea augustifolia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria)
 • Varfarin, heparin, kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar
 • Gingko (Gingko biloba), ginseng (Panax ginseng), sarımsak (Allium sativum), yaban mersini (Vaccinium myrtillis), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium).
 • Sarıpapatya (Anthemis nobilis), at kestanesi (Aesculus hippocastaneum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus) Meryem ana dikeni (Silybum marianum) gibi bitkisel ürünler
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

DEXPASS nasıl kullanılır?

3. DEXPASS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DEXPASS'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz günde üç defa (8 saatte bir) bir efervesan tablettir (25/300 mg).

Deksketoprofenin toplam günlük dozu 75 mg'ı, parasetamolün toplam günlük dozu 4 g'ı geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu

DEXPASS ağızdan alınır.

Yemeklerden en az 30 dakika önce aç karnına alınması önerilir.

DEXPASS bir bardak (150 mL) suda eritilerek içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli veya kırılmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı

DEXPASS çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş yukarısı)

Yaşlılarda önerilen deksketoprofenin başlangıç dozu günde 50 mg'dan fazla olmamalıdır.. Parasetamolün yaşa bağlı nedenlerle yaşlı hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir..

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Hafif derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda deksketoprofenin toplam günlük dozu 50 mg'a indirilmelidir. DEXPASS orta ve şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Hafif veya orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar tedaviye düşük dozlarda (deksketoprofenin toplam günlük dozu 50 mg olmalı) başlamalı ve yakından izlenmelidir. DEXPASS şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer DEXPASS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla DEXPASS kullandıysanız

DEXPASS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEXPASS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz..

DEXPASS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Eğer DEXPASS kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak DEXPASS kullanımını sonlandırabilirsiniz

DEXPASS yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi DEXPASS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEXPASS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anaflaktik reaksiyon (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (Anjiyonörotik ödem)
 • Stevens Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Bayılma
 • Kalp çarpıntısı
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Fotosensitif reaksiyonlar (ışığa karşı duyarlı olma hali)
 • Böbrek iltihabı
 • Pankreas iltihabı
 • İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
 • Mide ülseri, mide ülseri kanaması
 • Düşük tansiyon
 • Yüksek tansiyon
 • Solunum sıklığının azalması
 • Nefes darlığı, nefes almada güçlük
 • Kalp atımının hızlanması
 • Uyuşma
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
 • Kan pulcuğu sayısında azalma
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Kulak çınlaması
 • Üst solunum yolları enfeksiyonu
   

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
 • Yorgunluk, ağrı, güçsüzlük, titreme, keyifsizlik
 • Kaşıntı
 • Sık idrara çıkma
 • Sırt ağrısı
 • Adet döngüsü bozuklukları, prostat ile ilgili bozukluklar
 • Kurdeşen
 • Ciltte kızarıklık
 • Sivilce
 • Terlemede artış
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik
 • Bulantı ve/veya kusma, karın ağrısı, ishal
 • Kulak çınlaması
 • Hazımsızlık
 • Al basma
 • Görmede bulanıklık
 • İştahsızlık
 • Uykusuzluk
   

Bunlar DEXPASS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.com.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEXPASS nasıl saklanır?

5. DEXPASS'IN SAKLANMASI

DEXPASS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

DEXPASS'ı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXPASS kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEXPASS'ı kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat: 3
Esenler/İSTANBUL
Tel:    0850 201 23 23
Faks: 0212 482 24 78
E-mail: bilgi@neutec.com.tr
 

ÜRETİM YERİ
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No: 3
Adapazarı/SAKARYA
Tel:   (0 264) 295 75 00
Fax: (0 264) 291 51 98

Bu kullanma talimatı 15.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.

DEXPASS kullanma talimatı?

DEXPASS 25-300 MG EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

 

DEXPASS kısa ürün bilgisi?

DEXPASS 25-300 MG EFERVESAN TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DEXPASS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680881029462
ATC Kodu N02BE51
ATC Adı paracetamol, combinations excl. psycholeptics
Etkin Madde DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL + PARASETAMOL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 5 – ORANLANMIS ESDEGERI
Firma Adı NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Birim Miktar 25+300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DEXPASS ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N02 – ANALJEZİKLER
 • N02B – DİĞER ANALJEZİKLER VE ANTİPİRETİKLER
 • N02BE – ANİLİDLER
 • N02BE51 – PSİKOLEPTİKLER HARİÇ PARASETAMOL KOMBİNASYONLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz