DILTIZEM 240 MG 16 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DILTIZEM SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  DILTIZEM özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DİLTİZEM UZATILMIŞ SALIMLI TABLET 240 mg

  GENSENTA

  Ağız yoluyla alınır.

  • Etkin madde: Her bir tablet 240 mg diltiazem hidroklorür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Hipromelloz, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen), magnezyum stearat.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DİLTİZEM nedir ve ne için kullanılır?
  2. DİLTİZEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DİLTİZEM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DİLTİZEM’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DILTIZEM ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. DİLTİZEM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  DİLTİZEM, kalsiyum kanal blokörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

  Kan damarlarını genişleterek kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, kalbin vücuda kan pompalamasını kolaylaştırarak anjinadan (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) kaynaklanan göğüs ağrısının önlenmesine yardımcı olur.

  DİLTİZEM, yuvarlak, bikonveks (her iki yüzü dış bükey), beyaz uzatılmış salımlı tabletler şeklindedir ve 16 ve 32 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

  DİLTİZEM tablet:

  • Anjina pektorisin (sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığı) tedavisi ve önlenmesinde
  • Hafif ve orta derecede yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır.

  DILTIZEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. DİLTİZEM’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DİLTİZEM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Diltiazeme veya DİLTİZEM’de bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa,

  Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü, yutma veya solunum problemleri, dudakların, yüzün, boğazın veya dilin şişmesidir.

  • Kalp atım hızınızda ciddi derecede yavaşlık (dakikada 50 bpm altında) varsa (bradikardi),
  • Kan basıncınız ciddi derecede düşükse,
  • Kalp kapakçığının açılmasında daralmanız (aort darlığı) varsa,
  • Kalp yetmezliğiniz ile birlikte akciğerlerinize kan akışıyla ilgili problemleriniz varsa. Bu tür hastalıklarınız varsa nefessiz kalabilirsiniz ve ayak bilekleriniz şişebilir.
  • Kalp pili uygulaması ile tedavi edilmemiş, düzensiz bir kalp atışını içeren kalbinizle ilgili başka ciddi sağlık problemleriniz varsa,
  • Belirli kalp hastalıklarının tedavisi için ivabradin içeren bir ilacı önceden almaktaysanız,
  • Dantrolen adı verilen bir kas gevşetici size uygulanıyorsa (Şiddetli kas spazmları veya şiddetli ateş (“malign hipertermi” olarak adlandırılır) için kullanılır). (Bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı“),
  • Akut porfiri denilen nadir görülen kalıtsal bir kan pigment hastalığınız varsa,
  • Hamile iseniz, çocuk doğurma potansiyeli olan yaşta iseniz veya emziriyorsanız (Bkz. “Hamilelik” ve “Emzirme“).

  DİLTİZEM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz doktorunuza söyleyiniz.

  • Anjina ya da yukarıda bahsi geçenlerin dışında herhangi bir kalp probleminiz varsa,
  • Yavaş kalp atımı, birinci derece kalp bloğu, kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik (uzamış PR aralığı) dahil kalp sorunlarınız varsa,
  • Genel anestezi gerektiren bir cerrahi operasyon geçirecekseniz,
  • Depresyon dahil ani ruhsal durum değişikliği riski altında iseniz,
  • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili problemleriniz varsa,
  • İlacı kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan ve devam eden cilt problemleriniz varsa

  Özellikle hapları ilk almaya başladığınızda aşağıdaki durumlar varsa, doktorunuz sizi daha yakından kontrol edecektir:

  • 65 yaşın üzerindeyseniz,
  • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
  • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
  • Diyabet hastası iseniz.. (Diltiazem tabletler glukoz toleransınızı bozabildiğinden diyabet tedavinizde ayarlama yapılması gerekebilir.),
  • Astım iseniz ya da daha önceden geçirdiniz ise,
  • Herhangi bir beta blokör ilaç alıyorsanız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DİLTİZEM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİLTİZEM’i alkol ile birlikte almayınız.

  DİLTİZEM alırken içtiğiniz greyfurt suyunun miktarını sınırlamanız önerilir; çünkü bu, etkin madde diltiazemin kan seviyesini artırabilir ve yan etkilere yakalanma olasılığınızı arttırabilir.

  Eğer endişe duyuyorsanız, greyfurt suyu içmeyi bırakmalı ve doktorunuza danışmalısınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç bebeğiniz için sorunlara neden olabileceğinden, hamile iseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da çocuk doğurma potansiyeli olan yaşta iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç az miktarda anne sütüne geçebilmektedir.. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  DİLTİZEM sersemlik veya yorgunluğa sebep olabilir. Bu durumda, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

  DİLTİZEM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİLTİZEM 41 mg laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz. Buna bitkisel ilaçlar ve reçetesiz satın aldığınız ilaçlar da dahildir. Bazı ilaçlar birbirinin ya da DİLTİZEM’in çalışma şeklini etkileyebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları almayınız, alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  • Dantrolen infüzyonu (Şiddetli kas spazmları veya şiddetli ateş (“malign hipertermi” olarak adlandırılır) için kullanılan bir kas gevşetici)
  • Bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ivabradin içeren ilaçlar

  DİLTİZEM, aşağıdaki ilaçların etkisini artırabilir:

  • Doksazosin, tamsulosin, atenolol, propranolol veya asebutolol gibi yüksek tansiyon ilaçları
  • Amiodaron ve digoksin gibi düzensiz bir kalp atımını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
  • Gliseril trinitrat veya izosorbit mononitrat gibi nitratlar (bir çeşit kalp hastalığı olan anjinanın tedavisi için kullanılır),
  • Simvastatin, fluvastatin ve atorvastatin gibi yüksek kolesterolün tedavisinde kullanılan statinler,
  • Siklosporin (organ naklinden sonra bağışıklık sisteminini baskılamak için kullanılır),
  • Fenobarbital, fenitoin veya karbamazepin (sara hastalığı için kullanılır),
  • Aspirin veya klopidogrel (kan pıhtısı oluşma olasılığını azaltmak için kullanılan antitrombositik ilaçlar),
  • İyot içeren kontrast maddeler (X-ışını içeren testlerde kullanılır),
  • Teofilin (astım gibi solunum ile ilgili problemlerde kullanılır),
  • Lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılır),
  • Triazolam veya midazolam (uykusuzluk ve kaygı için kullanılır),
  • Metilprednisolon (inflamasyonun tedavisinde kullanılan kortikosteroidler),
  • Silostazol (bacaklarınızdaki kan dolaşımının yetersiz olmasından kaynaklanan, bacaklarınızdaki aralıklı kramp benzeri ağrı için kullanılır).

  DİLTİZEM, aşağıdaki ilaçların etkisini azaltabilir:

  • Rifampisin (tüberkülozun tedavisi için kullanılır)

  Aşağıdaki ilaçlar, DİLTİZEM’in etkisini artırabilir:

  • Simetidin ve ranitidin (mide yaraları gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılır)

  DİLTİZEM ile kullanıldığında dikkat edilmesi gereken diğer ilaçlar:

  • Lisinopril gibi ACE inhibitörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
  • Aldeslökin (bazı kanserlerde kullanılır)
  • Antihipertansifler (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
  • Antipsikotikler (ruhsal bozukluklarda kullanılır)
  • İmipramin ve diğer trisiklik antidepresanlar (depresyon için kullanılır)
  • Diüretikler (idrar söktürmek için kullanılır)
  • Prazosin gibi alfa blokörler (yüksek tansiyonda ve prostat büyümesinde kullanılan ilaçlar)
  • Anestezikler (narkoz için kullanılan ilaçlar)
  • Atazanavir, ritonavir (AIDS tedavisinde kullanılır)

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

  DILTIZEM nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DİLTİZEM NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Anjina tedavisinde başlangıç dozu günde üç veya dört defa 30 mg tablettir. Hipertansiyon tedavisinde başlangıç dozu günde iki defa 60-120 mg’dır. Gerekli durumlarda doz kademeli olarak günde 2 kez 120 mg veya günde 2 kez 180 mg’a artırılabilir. Özellikle stabil olmayan anjinası bulunan bazı hastalarda 480 mg/gün’e kadar dozlarda yarar sağlanmıştır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile) alınız. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak, aç karnına yutunuz.

  Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bu ilacın çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir..

  Yaşlılarda kullanımı

  Başlangıç dozu günde 2 kez 60 mg diltiazem hidroklorürdür. Tedaviye yanıtınıza göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Başlangıç dozu günde 2 kez 60 mg diltiazem hidroklorürdür. Tedaviye yanıtınıza göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır.

  Böbrek veya karaciğer fonksiyonunuzda bozulma varsa doktorunuz testler isteyerek sizi takip etmek isteyebilir..

  Eğer DİLTİZEM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DİLTİZEM kullandıysanız

  Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız. Eğer fazla miktarda alırsanız en yakın hastaneye başvurunuz ve doktorunuza söyleyiniz. İlacınızın kutusunu ve kalan tabletleri yanınıza alınız. Böylelikle doktorunuz ne aldığınızı bilecektir. Aşırı doz alımı, kollapsa (ileri derecede halsizlik) sebep olabilen kan basıncında şiddetli düşmeye ve kalp ritminde bozukluklara, baş dönmesi, bulanık görme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, geveleyerek konuşmaya, zihin karışıklığına, koma, ani ölüm ve böbrek fonksiyonlarında azalmaya yol açabilir.

  Acil bir durumda, hasta hızlı bir şekilde tedavi edilirse, ani ölüm potansiyel sonuç değildir.

  DİLTİZEM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DİLTİZEM’i kullanmayı unutursanız

  Bir DİLTİZEM dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DİLTİZEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi sonlandırana kadar DİLTİZEM’i almaya devam ediniz. Daha iyi hissettiğiniz ve iyileştiğinizi düşündüğünüz için tedavinizi kesmeyiniz. Eğer durursanız, hastalığınız kötüleşebilir.

  DİLTİZEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  DILTIZEM yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi DİLTİZEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DİLTİZEM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Bilinmiyor

  • Alerjik bir reaksiyon, döküntü, yüz, dudaklar, dil, ağız veya boğazda nefes darlığına ya da yutma güçlüğüne neden olabilen şişmeler gibi belirtileri ile kendini gösterebilir,
  • Deride kırmızılık veya düzensiz kabarık lekelerle birlikte döküntü, şişmiş göz kapakları, yüz, dudak, boğaz veya dil, yutmakta zorluk gibi belirtilerin herhangi biri görülebilir,
  • Astımınızda kötüleşme,
  • Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma (“bronkospazm” olarak adlandırılır),
  • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgelerde şiddetli soyulma durumu, grip benzeri belirtiler ve ateş (Stevens-Johnson sendromu),
  • Kabartı ve diğer ciddi deri reaksiyonları, ciddi deri kabartıları ve derinin soyulması. Genel olarak kendinizi iyi hissetmez ve ateş, titreme ve kas ağrılarınız olabilir (toksik epidermal nekroliz),
  • Özellikle avucunuzun veya ayaklarınızın üzerinde pembe/kırmızı, soluk merkezli üzeri pullu veya içi sıvı dolu bir halka şeklinde kızarıklık, kaşıntılı döküntü (eritema multiform).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİLTİZEM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza söyleyiniz. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir

  Yaygın

  • Yavaş veya düzensiz kalp atışı
  • Çok hızlı, düzensiz veya güçlü kalp atışı (çarpıntı)

  Bilinmiyor

  • Kan damarlarında daralma ve tıkanmanın neden olduğu deri döküntüleri (“vaskülit” olarak adlandırılır)
  • Nefes darlığı, şişmiş ayak bilekleri ve bacaklar ile birlikte yorgun hissetmek. Bu belirtiler, kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir.
  • Dilin olağandışı hareketleri, yüzde kas kasılmaları, yuvarlanan gözler ve titreme
  • Yüksek ateş, yorgun hissetmek, iştahsızlık, mide ağrısı, hasta hissetmek. Bunlar “hepatit” olarak adlandırılan karaciğer iltihabı belirtileri olabilir.
  • Sık idrara çıkma, aşırı susama ve ağız ve cilt kuruluğu. Bunlar yüksek kan şekeri (hiperglisemi) belirtileri olabilir.
  • Diltiazem kullananlarda kullanmayanlara göre daha ciddi boyutta güneş yanığı oluşması kolaylaşır. Bu ilacı kullanırken güneş koruyucu kullanmalısınız.
  • Erkeklerde memelerin büyümesi,
  • Kalp yetmezliği,

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, HEMEN doktorunuza söyleyiniz

  Çok yaygın

  • Alt bacaklarda şişme
  • Şişkinliğe neden olabilen su tutulumu

  Yaygın

  • Hazımsızlık, mide ağrısı, kabızlık ve ishal

  Yaygın olmayan

  • Düşük kan basıncına bağlı olarak baş dönmesi, sersemlik ya da ayağa kalkarken bayılma hissi,
  • Karaciğer enzimlerinde (kan testlerinde görülebilir) artış.

  Seyrek

  • Ağız kuruluğu,
  • Düzensiz kabarık lekelerle birlikte kaşıntılı deri döküntüsü (ürtiker)

  Bilinmiyor

  • Diş etlerinin şişmesi
  • Damar iltihabı,
  • Terleme,
  • Trombosit adı verilen kan hücrelerinin sayısında azalma (kan testlerinde görülebilir),

  Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birinin ciddileşmesi ya da birkaç günden uzun sürmesi durumunda doktorunuza veya eczacınıza söyleyin

  Yaygın

  • Baş ağrısı
  • Yüzde kızarma (sıcaklık hissi)
  • Hastalık hissi veya hasta olma (kusma)
  • Genel rahatsızlık hissi
  • Zayıflık ve yorgunluk
  • Baş dönmesi hissi
  • Deride kırmızılık

  Yaygın olmayan

  • Uyumada güçlük
  • Sinirlilik

  Bilinmiyor

  • Ruhsal durumda değişiklikler (depresyon dahil)
  • Cilt altında kanama ve morarma

  Testler

  Bu ilacı kullanırken doktorunuz, karaciğerinizi ve böbreklerinizi kontrol etmek düzenli kan testleri ya da kalp testleri yapabilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr“>www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DILTIZEM nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. DİLTİZEM’İN SAKLANMASI

  DİLTİZEM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra DİLTİZEM’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİLTİZEM’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  İş Kuleleri, Levent Mah., Meltem Sok. No: 10
  Kule: 2 Kat: 24 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul
  Tel: 0212 337 38 00

  ÜRETİM YERİ

  Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Sanayi Cad. No: 13 Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 05.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

  DILTIZEM kullanma talimatı?

  DILTIZEM 240 MG 16 TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  DILTIZEM kısa ürün bilgisi?

  DILTIZEM 240 MG 16 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DILTIZEM detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699541030502
  ATC KoduC08DB01
  ATC Adıdiltiazem
  Etkin MaddeDILTIAZEM HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıGENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar240
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı16
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  DILTIZEM ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C08 – KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
  • C08D – DİREKT KARDİYAK ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
  • C08DB – BENZOTİAZEPİN TÜREVLERİ
  • C08DB01 – DİLTİAZEM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz