DILTIZEM-L 25 MG LIYOFILIZE ENJEKSIYONLUK TOZ (1 LIYOFILIZE AMPUL; 1 COZUCU AMPUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DILTIZEM-L SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

DILTIZEM-L özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

DİLTİZEM-L 25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz

Damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her ampul 25 mg diltiazem hidroklorür içerir. Çözüldükten sonra her ml’de 5 mg diltiazem hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DİLTİZEM-L nedir ve ne için kullanılır?
2. DİLTİZEM-L’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DİLTİZEM-L nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DİLTİZEM-L’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DILTIZEM-L ne için kullanılır?

1. DİLTİZEM-L nedir ve ne için kullanılır?

DİLTİZEM-L beyazımsı krem renkte kuru toz içeren, enjeksiyonluk su ile çözülmesi sonrasında damar içine uygulanan; her kutuda bir ampul toz ve bir ampul enjeksiyonluk su içeren bir tıbbi üründür.

DİLTİZEM-L kalsiyum kanal blokörü olarak sınıflandırılan diltiazem hidroklorür isimli etkin maddeyi içermektedir.

Kalsiyum kanallarından iyon geçişini engelleyen bir madde (blokör) olan diltiazem hidroklorür, kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalbin yükünü azaltır ve dolaylı olarak kan basıncını düşürür.

DİLTİZEM-L’nin kullanıldığı durumlar:

 • – Supraventriküler taşiaritmiler (kalbin kulakçık kökenli olarak hızlı ritimle hareket etmesi),
 • – Vazospastik ve stabil olmayan anjina pektoris (sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığı),
 • –    Anjiyoplastik postoperatif iskemi (vücutta bir bölgenin yerel bir çeşit kanlanma eksikliği) ve

vazospazm (kan damarlarının daralması).

DILTIZEM-L kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. DİLTİZEM-L’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİLTİZEM-L’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

– Diltiazeme veya DİLTİZEM-L’nin içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa,

– Kalp atım hızında ciddi derecede yavaşlık, dakikada 50 atımdan az (bradikardi), pace-maker gerekmeyen (kalp atımını düzenleyen cihaz) kalp ritminde çarpıntı veya bayılmaya sebep olan bozukluğunuz (hasta sinüs sendromu) varsa,

– Kan basıncınız ciddi derecede düşükse,

– Düşük kan akımı ile birlikte kalp yetmezliğiniz varsa,

– Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık olan konjestif kalp yetmezliğiniz varsa,

– Akut miyokard infarktüsü (yeni geçirilmiş kalp krizi) ve pulmoner konjesyon hastalığınız (akciğerde sıvı birikmesi) varsa,

– Kalp pili ile tedavisi gerekebilen bir durum olan pace-maker gerekmeyen ikinci veya üçüncü derecede kalp bloğunuz varsa,

– Kalp kapakçığının açılmasında daralmanız varsa,

– Kalp sorunlarının sebep olduğu şok (kardiyojenik şok) gibi bir durumunuz varsa,

– Dantrolen adı verilen bir kas gevşetici size uygulanıyorsa.

– İvabradin içeren bir ilacı belirli kalp hastalıklarının (WPW sendromu veya PR sendromu gibi) tedavisi için kullanmaktaysanız,

– Hamile iseniz veya çocuk doğurma potansiyeli olan yaşta iseniz ve hamile kalma olasılığınız varsa,

– Akut porfiri denilen nadir görülen kalıtsal bir kan pigment hastalığınız varsa,

– Kalp karıncığından (ventrikülden) kaynaklanan aritmisi olan hastalarda.

DİLTİZEM-Lyi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz doktorunuza söyleyiniz.

– Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

– Böbrek yetmezliğiniz varsa,

– Depresyon,

– Genel anestezi gerektiren bir cerrahi operasyon geçirecekseniz,

– Mide ve bağırsaklarınızla ilgili problemleriniz varsa,

– Yavaş kalp atımı, birinci derece kalp bloğu, kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik (uzamış PR aralığı) dahil kalp sorunlarınız varsa,

– İlacı kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan ve devam eden cilt problemleriniz varsa,

– Diyabet hastası iseniz. (Diltiazem tabletler glukoz dayanıklılığınızı bozabildiğinden diyabet tedavinizde ayarlama yapılması gerekebilir.)

DİLTİZEM-L, kalp hızınızın fazla yavaşlamasına ve kan basıncının düşmesine neden olabilir. Bu sebeple düzenli olarak kalp fonksiyonlarınızı ve tansiyonunuzu ölçtürmeniz yararınıza olacaktır.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonlarınızda azalma olabileceğinden düzenli aralıklarla gerekli tetkiklerin yaptırılması faydalı olacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİLTİZEM-Lnin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından yiyecek ve içecekle etkileşimi yoktur.

2/7

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİLTİZEM-L’nin hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diltiazem hidroklorür anne sütüne geçmektedir. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Eğer DİLTİZEM-L kullanımı gerekli ise, bebeğin beslenmesi için alternatif bir yöntem uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DİLTİZEM-L sersemlik veya yorgunluğa sebep olabilir, bu sebeple araç veya makine kullanmadan önce etkilenmediğinizden emin olunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diltiazem hidroklorürün bazı başka ilaçlarla birlikte kullanılması halinde her iki ilacın da etkilerinde artma, azalma veya değişiklikler meydana gelebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları diltiazem hidroklorür ile birlikte kullanırken doktorunuza haber veriniz:

– Dantrolen infüzyonu (bir kas gevşetici)

– Bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ivabradin içeren ilaçlar

– Bazı kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanılan buspiron içeren ilaçlar

– Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar (düzensiz bir kalp atımını tedavi etmek için kullanılır)

– Lisinopril gibi ACE inhibitörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

– Aldeslökin (bazı kanserlerde kullanılır)

– Nitrat türevi ilaçlar (kan basıncını düşürmek ve anjina tedavisi için kullanılır)

– Antihipertansifler (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

– Antipsikotikler (ruhsal bozukluklarda kullanılır)

– Lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılır)

– Midazolam veya triazolam (sedasyon ve anestezi için kullanılır)

– Rifampisin (tüberkülozun tedavisi için kullanılır)

– İmipramin ve diğer trisiklik antidepresanlar (depresyon için kullanılır)

– Fenobarbital, fenitoin veya karbamazepin (sara hastalığı için kullanılır)

– Siklosporin (örn; organ naklinden sonra bağışıklık sisteminini baskılamak için kullanılır)

– Tansiyonu, kan basıncını düşmede ve ağrı kesici olarak kullanılan klonidin içeren ilaçlar

– Teofilin (astım gibi solunum ile ilgili problemlerde kullanılır)

– Digoksin gibi dijital glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılır)

– Propranolol gibi beta blokerler (kalp hastalıklarında kullanılır)

– Simetidin gibi H2 antagonistleri (mide ülserleri gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılır)

– Diüretikler (idrar söktürmek için kullanılır)

– Prazosin gibi alfa blokörler (yüksek tansiyonda ve prostat büyümesinde kullanılan ilaçlar)

– Anestezikler (narkoz için kullanılan ilaçlar)

– Simvastatin gibi statinler (yüksek kolesterolün tedavisinde kullanılır)

– Kortikosteroidler (inflamasyonun tedavisinde kullanılır)

– Atazanavir, ritonavir (AIDS tedavisinde kullanılır)

– Kinidin (bazı tür aritmilerin tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DILTIZEM-L nasıl kullanılır?

3. DİLTİZEM-L nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DİLTİZEM-L size doktorunuz tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

DİLTİZEM-L, enjeksiyonluk su veya uygun diğer çözücüler ile kullanıma hazır hale getirildikten sonra bolus veya sürekli infüzyon (zerk) olarak damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocukların kullanımı için DİLTİZEM-L’nin güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yaşlıysanız, azalan böbrek, karaciğer ve kalp fonksiyonlarınıza bağlı olarak doktorunuz size uygun uygulama dozunu ve sıklığını belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacı daha düşük dozda kullanmanız gerektiğine karar verebilir.

Eğer DİLTİZEM-L’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİLTİZEM-L kullandıysanız:

DİLTİZEM-L’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı dozda diltiazem hidroklorür alındığında gözlenebilecek etkiler şöyledir:

– Kalp hızında azalma (bradikardi)

– Kalpte, odacıklar arasındaki iletimin bozulması (yüksek-derece AV blok)

– Kalp yetmezliği

– Düşük tansiyon (hipotansiyon)

DİLTİZEM-L’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİLTİZEM-L ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

DİLTİZEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

DILTIZEM-L yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİLTİZEM-L’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DİLTİZEM-L’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları semptomları: Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi, nefes alma veya yutma güçlükleri (göğüs darlığı veya hırıltılı solunum), ürtiker, ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içerir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİLTİZEM-L’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:

 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)
 • Kalp ritminde düzensizlik (aritmi)
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kaşınma, yanma) ve yüz kızarması

Yaygın olmayan

 • Baş dönmesi, parestezi (karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi)
 • Kan akışının olmaması (asistol), kulakçıklarda bir ya da daha fazla hızlı dolaşımdan kaynaklanan bir aritmi (atriyal çarpıntı), ciddi kalp ritim bozuklukları (1. derece ve 2. derece), kalbin normalden yavaş atması, göğüs ağrısı, kronik kalp yetmezliği, kalpte kasılmaları başlatan elektriksel sinyallerin iletiminde bozukluk, bayılma, kalp karıncıklarındaki bir tür ritim bozukluğu
 • Kabızlık, karaciğer testlerinde bazı enzim (SGOT ya da alkalen fosfataz) değerinde yükselme, bulantı, kusma
 • Kaşıntı, terleme
 • Göz tembelliği, kronik yorgunluk, ağız kuruluğu, nefes darlığı, deri altında sıvı toplanması, baş ağrısı, kanda yüksek ürik asit seviyesi

Aşağıda yer alan yan etkiler diltiazem etkin maddesini içeren ağız yoluyla alınan ilaçlar ile meydana gelebilir:

Yaygın:

 • Kalp ritminde düzensizlik (aritmi)

Bilinmiyor

 • Anormal rüyalar, hafıza kaybı, depresyon, hareket bozukluğu belirtileri, yürüme bozukluğu, halüsinasyonlar (varsanı, hayal görme), uykusuzluk, sinirlilik, kişilik değişikliği, uykuya eğilim, titreme
 • Kalp ritim bozuklukları (1. derece), kalp karıncığı içerisinde iletim kesintisi (dal bloğu), EKG’de anormallik, çarpıntı, bayılma, kalbin normalden hızlı atması (taşikardi), kalp karıncıklarının fazladan kasılması sırasında oluşan düzensiz kalp kasılmaları
 • İştahsızlık, ishal, tat alma bozukluğu, sindirim bozukluğu, bir tür karaciğer enzimleri olan SGPT ve LDH değerlerinde hafif yükselmeler, susama, vücut ağırlığında artış
 • Saç dökülmesi, eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), kan damarlarında iltihaplanma, ışığa karşı aşırı duyarlılık, deri içi ve deri altı kanama sonucu ciltte oluşan lekeler (peteşi ve purpura), döküntü, kaşıntılı kırmızı-beyaz kabartılar
 • İçi su dolu kabarcık veya yara ile birlikte deri kabartılarının ciddi durumu (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz dahil)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Deri altı dokuyu etkileyen ürtiker (anjiyoödem)
 • CPK değerinde artma,
 • Burun kanaması,
 • Göz iritasyonu, gözün iç tabakasının hastalanması,
 • Diş eti büyümesi,
 • Demir eksikliğine bağlı olmayan anemi,
 • Şeker düzeyinde artış, üre seviyesinde artış,
 • Erkekte meme büyümesi, erkekte cinsel güçsüzlük, cinsel güçlük,
 • Kilo alma,
 • Serumda aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) karaciğer enzimlerinde artış, kreatin kinaz, alkalin fosfataz gibi kanda bakılan bazı belirteçlerin düzeylerinde artış,
 • Kanama süresinde artış,
 • Kas ağrısı, kas hastalıkları, nazal konjesyon, eklemlerde ağrı,
 • Pembe-kırmızı-kahverengi pulcuklar ve tabakalar ile güneşe maruz kalan cilt bölgelerinde deride koyulaaşmayı da içeren ışığa karşı aşırı duyarlılık,
 • Aşırı miktarda idrara çıkma, gece sık idrara çıkma,
 • Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma, beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma,
 • Kulak çınlaması

Hastalığın doğal öyküsünden kolaylıkla ayırt edilemeyen kalp krizi gibi olaylar da görülmüştür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DILTIZEM-L nasıl saklanır?

5. DİLTİZEM-L’nin saklanması

DİLTİZEM-L’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sulandırıldıktan veya sulandırılıp, seyreltildikten sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve buzdolabında (2-8°C) saklanırsa 24 saat süreyle etkinliğini korur.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİLTİZEM-L’yi kullanmayınız.

Parenteral ilaç ürünleri sulandırıldıklarında, iyice çalkalanmalı ve uygulamadan önce partikül bakımından gözle kontrol edilmelidir. Eğer solüsyonda partikül görülürse, ilaç atılmalıdır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİLTİZEM-L’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:          
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Levent Mah., Meltem Sok. No: 10 Kule: 2 Kat: 24
4. Levent, Beşiktaş, İstanbul
Tel: 0212 337 38 00

Üretim Yeri:              
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Sanayi Cad. No:13
Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı ../../  tarihinde onaylanmıştır.

DILTIZEM-L kullanma talimatı?

DILTIZEM-L 25 MG LIYOFILIZE ENJEKSIYONLUK TOZ KULLANMA TALİMATI

 

DILTIZEM-L kısa ürün bilgisi?

DILTIZEM-L 25 MG LIYOFILIZE ENJEKSIYONLUK TOZ KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DILTIZEM-L detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699541791700
ATC Kodu C08DB01
ATC Adı diltiazem
Etkin Madde DILTIAZEM HCL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 3 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR AMA PAZARDA DEGIL
Firma Adı GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DILTIZEM-L ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C08 – KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
 • C08D – DİREKT KARDİYAK ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
 • C08DB – BENZOTİAZEPİN TÜREVLERİ
 • C08DB01 – DİLTİAZEM

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz