DODEX 1000 MCG/ML I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN (5 AMPUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DODEX SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

DODEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

DODEX İ.M. AMPUL 1000 mcg/ml

DEVA

Kas içine uygulanır

 • Etkin madde: Her bir 1 ml’lik ampul solüsyonu; 1000 mcg B12 vitamini (Siyanokobalamin) içermektedir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, Benzil alkol ve Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız-
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. DODEX nedir ve ne için kullanılır?
2. DODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DODEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DODEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DODEX ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. DODEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DODEX, 1 ml’lik renksiz ampüller içinde, kırmızı renkli, berrak solüsyondur.

Her 1 ml’ lik ampul etkin madde olarak siyanokobalamin (B12 vitamini) içerir.

DODEX;

 • B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlık (pernisiyöz anemi)
 • B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlık (hiperkrom makrositer anemi),
 • Şiddetli ve ani başlayan, şimşek çakar tarzda yüz ağrısı (trigeminus nevraljisi),
 • Sinir romatizması (siyatik),
 • Zona, akut sinir iltihabı (nevrit), ve sinir ağrısı (nevralji) tedavisinde kullanılır.

Ayrıca idrarda B12 vitamini miktarını ölçmede (Schilling testi) de teşhis amaçlı olarak kullanılır.

DODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. DODEX’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DODEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • B12 vitamini veya DODEX’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
 • Kanda B12 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında (optik nöropatiler) (Leber hastalığı) kullanılması uygun değildir.

DODEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Yalnızca kas içine uygulanır.
 • B12 vitamini, eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır.
 • İdame tedavisi sırasında tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3-6 ayda bir periyodik muayene gerekir.
 • B12 vitamini uygulanması esnasında, kloramfenikol kullanılması siyanokobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir.
 • Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi (kansızlık), üremi (kanda üre miktarının fazla olması) gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi (oksijensiz kalma) olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir.
 • Astım, ürtiker, egzama gibi allerjik hastalığınız varsa siyanokobalamin kullanmadan önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlı olup olmadığınız araştırılmalıdır.
 • DODEX, hiçbir zaman intravenöz yolla uygulanmamalı, kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır.
 • Hamilelikteki B12 vitamini eksikliği olduğu kanıtlanmamışsa kullanılmamalıdır. Hamilelikte ve emziren annelerde tavsiye edilen günlük B12 vitamini dozu 2,2 ve 2,6 mcg’dır. B12 vitamini anne sütüne geçer.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DODEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

DODEX’in alkol ile eş zamanlı kullanımı B12 vitamininin emilimini azaltacağı için önerilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

B12 vitamini anne sütüne geçer ve bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur..

DODEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir ampülde 15,0 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her bir ampulde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

B12 vitamini eksikliği görülen hastalarda, B12 vitamini ile kloramfenikolün birlikte kullanımı B12 vitaminine karşı, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili (hematopoetik) yanıtı engelleyebilir.

Metotreksat, primetamin, kolşisin ve paraaminosalisik asit gibi enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar, B12 vitamini için teşhis amacıyla yapılan mikrobiyolojik kan tahlillerinde yanlış sonuçlar verebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DODEX nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. DODEX NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Akut sinir ağrısı tedavisinde günde 500-1000 mcg B12 vitamini kas içine uygulanır. Akut sinir iltihabı ve ağrısı tedavisinin 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir. Zamanla tekrarlayan durumlarda, yeniden bir DODEX kürü yapılmalıdır.

B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıkta, tedaviye günaşırı 250-1000 mcg B12 vitamini uygulaması ile başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür. Daha sonra, kan tahlilleri sonuçları, normale dönüldüğünü kanıtlayana kadar, haftada 1 defa 250 mcg B12 vitamini uygulanır. Ancak sinir sistemi hastalığıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar mevcutsa günaşırı 1000 mcg B12 vitamini uygulanmaya devam edilir. Kan tahlili sonuçları düzeldiğini gösterdiğinde, ayda 1 defa 1000 mcg B12 vitamini kas içine enjekte edilerek idame tedavisi uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece kas içine enjeksiyonla uygulanır.

Eğer DODEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DODEX kullandıysanız

DODEX’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

DODEX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

DODEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, DODEX tedavisini durdurmayınız.

DODEX yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi DODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DODEX’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi,
 • Nefes darlığı,
 • Solunum sıkıntısı,
 • Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı,
 • Göğüste sıkışma hissi,
 • Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi,
 • Boğulma hissi,
 • Burun ve gözde kaşıntı,
 • Burun akıntısı,
 • Hapşırma,
 • Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,
 • Karın ağrısı, bulantı, kusma,
 • Baş dönmesi,
 • Bayılma hissi,
 • Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DODEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Tüm ilaçlar gibi DODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden tahmin edilemiyor..

DODEX kullanımına bağlı gözlenen yan etkiler

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • İnflamatuvarlı akne oluşumu veya alevlenmesi,
 • Folikülit (kıl köklerinde iltihaplanma) oluşumu veya alevlenmesi

Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Polisitemia vera (kemik iliğinde kan hücrelerinin sayısında anormal derecede artış)
 • Yürümede bozukluk
 • Kuvvetsizlik, güçten düşme
 • Kaygı, endişe
 • Baş dönmesi
 • Duyu azalması
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Sinirlilik hali,
 • Uyuşma
 • Baş ağrısı
 • Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık
 • Akciğer ödemi
 • Çevresel kan darmarlarında tıkanmaperiferal vasküler tromboz
 • Nefes darlığı
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Hafif, geçici ishal
 • Dil iltihabı
 • Kaşıntı
 • Geçici ekzantem (deride döküntü)
 • Artrit (eklem yerlerinde iltihaplanma)
 • Sırt ağrısı
 • Miyalji (kas ağrısı)
 • Vücutta şişme
 • Genel ağrı hissi
 • Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DODEX nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. DODEX’İN SAKLANMASI

DODEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DODEX’i kullanmayınız,

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DODEX’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

DEVA Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92
Faks: 0 212 697 00 24

İMAL YERİ

Deva Holding A.Ş.
Dumlupınar Mah. Ankara Cad.
No:2 Kartepe/KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 21.11.2012 tarihinde onaylanmıştır.

DODEX kullanma talimatı?

MONOVIT B12 1000 MCG-1 ML IM 5 AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

DODEX kısa ürün bilgisi?

MONOVIT B12 1000 MCG-1 ML IM 5 AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DODEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699525750556
ATC Kodu B03BA01
ATC Adı cyanocobalamin
Etkin Madde VITAMIN B12
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı DEVA HOLDİNG A.Ş.
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DODEX ATC sınıfı nedir?

 • B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
 • B03 – ANTİANEMİK PREPARATLAR
 • B03B – B12 VİTAMİNİ VE FOLİK ASİT
 • B03BA – B12 VİTAMİNİ (SİYANOKOBALAMİN VE ANALOGLARI)
 • B03BA01 – SİYANOKOBALAMİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz