DORMOFOL %1 500 MG/50 ML IV INFUZYONLUK/ENJEKSIYONLUK EMULSIYON (1 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DORMOFOL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  DORMOFOL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DORMOFOL %1 İ.V.İNFÜZYONLUK/ENJEKSİYONLUK EMÜLSİYON 500 mg/50 mL

  Damar içine uygulanır.

  Steril

  • Etkin madde: Her bir ml etkin madde olarak 10 mg propofol içerir.
  • Yardımcı maddeler: Rafine edilmiş soya yağı, orta zincirli trigliserid, yumurta lesitini, gliserol, sodyum oleat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danış­ınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiş­tir, baş­kalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dış­ında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DORMOFOL nedir ve ne için kullanılır?
  2. DORMOFOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DORMOFOL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DORMOFOL’ün saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DORMOFOL ne için kullanılır?

  1. DORMOFOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • DORMOFOL, propofol denilen bir ilaç içermektedir. Bu ilaç genel anestezikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Genel anestezikler cerrahi müdahalelerin veya diğer işlemlerin yapılabilmesi için bilinçsizlik (uyku) sağlamak için kullanılır. Ayrıca sizi sedate etmek için de (uykulu, ama tam uyumuyor olmanız için) kullanılabilirler.
  • DORMOFOL size bir doktor tarafından enjeksiyon ile verilecektir.

  DORMOFOL’ün, yetişkinlerde ve 1 aydan büyük çocuklarda kullanım alanları:

  • Bir operasyon veya diğer prosedürler öncesinde uyutmak için.
  • Bir operasyon veya diğer prosedürler sırasında uykuda tutmak için
  • Tek başına veya lokal veya rejyonal anestezi ile birlikte teşhis veya cerrahi müdahaleler sırasında sedasyonda kullanılır.

  DORMOFOL’ün 16 yaşından büyüklerde ayrıca kullanım alanları:

  • Yoğun bakım ünitesinde yapay solunum alırken sedasyonda

  DORMOFOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. DORMOFOL’Ü KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DORMOFOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Propofol, soya, fıstık veya bu ilacın içerdiği maddelerden (yardımcı maddelere bakınız) herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

  16 yaşında veya daha küçük hastalarda yoğun bakım sırasında sedasyon için kullanılmamalıdır.

  DORMOFOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  DORMOFOL’ün yenidoğanlarda kullanımı önerilmemektedir.

  DORMOFOL kullanmadan önce doktorunuz, anestezi uzmanınız veya hemşirenize danışınız.

  Bu ilacı almadan önce aşağıdakilerden herhangi biri geçerli ise doktorunuza, anestezi uzmanınıza veya hemşirenize söyleyiniz:

  • Nöbet veya konvülsiyon geçirdi iseniz,
  • Kanınızda çok yüksek düzeylerde yağ olduğu söylendiyse,
  • Vücudunuzun yağı kullanma açısından sorunlara sahip olduğu söylendiyse,
  • Vücudunuz çok su kaybetmiş ise,
  • Kalbiniz, nefes almanız, böbrekleriniz veya karaciğerinizdeki sorunlar gibi diğer sağlık sorunlarına sahipseniz,
  • Bir süredir genel olarak iyi değilseniz,
  • Mitokondriyal hastalığınız varsa,

  Genç hayvanlarda yapılan çalışmalar ve klinik veriler, 3 yaşından küçük çocuklarda ve hamile kadınlarda ilk üç ayda genel anestetik ve sedasyon ilaçlarının tekrarlı veya uzun süre kullanımının çocuğun beyin gelişimi üzerinde negatif etkileri olduğunu önermektedir. Ebeveynler ve bakıcılar, anestetik veya sedasyon gerektiren ameliyat veya prosedürlerin faydaları, riskleri, zamanlaması ve uzunluğu konusunda doktorları ile görüşmelidirler

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DORMOFOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Doktorunuz sizi DORMOFOL kullanımından önce ve sonraki alkol tüketimi ile ilgili bilgilendirecektir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danış­ınız..

  Eğer hamile iseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  DORMOFOL hamilelikte çok gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır. Plasentayı geçer ve yenidoğanın hayati fonksiyonlarını baskılayabilir.

  Ancak, propofol indüklenmiş düşükte kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız süt vermeyi kesmelisiniz ve DORMOFOL’ü kullandıktan sonra ilk 24 saat sağdığınız sütünüzü atmalısınız. Emziren annelerle yapılan araştırmalar propofolün küçük miktarlarda anne sütüne geçtiğini göstermiştir.

  Araç ve makine kullanımı

  DORMOFOL kullandıktan sonra bir süre uykulu hissedebilirsiniz. Etkilerin geçtiğinden emin olana kadar belli bir süre araba ve makine kullanmamalısınız..

  • DORMOFOL aldıktan kısa bir süre sonra eve gidebilecek halde iseniz araba ve herhangi bir alet veya makine kullanmamalısınız.
  • Doktorunuza bu aktiviteleri ne zaman tekrar yapmaya başlayabileceğinizi ve ne zaman çalışmaya başlayabileceğinizi sorunuz.

  DORMOFOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DORMOFOL ender durumlarda şiddetli alerjik reaksiyonlara sebep olabilen soya fasulyesi yağı içermektedir. Eğer soya fasulyesi yağına karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendirmelisiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız özel bir dikkat göstermeniz gerekmektedir.

  • Ameliyat öncesi verilen ilaçlar (Anestezi uzmanınız DORMOFOL’ün hangi ilaçlarla etkileşebileceğini bilecektir)
  • Genel, bölgesel ve lokal anestezikler ile inhalasyon (solunum yoluyla uygulanan) anestezikleri (Daha düşük dozda DORMOFOL gerekli olabilir. Anestezi uzmanınız bunu bilecektir)
  • Ağrı kesiciler
  • Güçlü ağrı kesiciler (fentanil veya opioidler)
  • Parasempatolitik ajanlar (örn. Organların ağrılı kramplarını, astım ve Parkinson hastalığını tedavi eden ilaçlar)
  • Benzodiyazepinler (Anksiyeteyi tedavi eden ilaçlar)
  • Süksametonyum (kas gevşetici)
  • Kalp atış hızı gibi birçok vücut işlevi üzerinde etkisi olan ilaçlar (örneğin atropin)
  • Alkol içeren ilaçlar veya içecekler
  • Neostigmin (Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) diye adlandırılan hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaç)
  • Siklosporin (organ reddini önlemek için kullanılan ilaç)
  • Valproat (epilepsiyi veya zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ilaç)
  • Rifampisin (tüberküloz-TB için)

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz..

  DORMOFOL nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DORMOFOL NASIL KULLANILIR?

  DORMOFOL sadece anesteziyoloji ve/veya acil tıp uzmanları tarafından yoğun bakım ünitelerinde uygulanır..

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Size uygulanacak doz yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve fiziksel durumunuza bağlı olarak değişebilir. Doktorunuz tepkilerinizi ve hayat göstergelerinizi (nabız, kan basıncı, solunum, vs.) dikkatlice izleyerek, anesteziyi başlatmak ve devam ettirmek için veya gereken sedasyon (sakinleşme) seviyesine ulaşmak için size doğru dozu uygular.

  Gerekirse, doktorunuz ayrıca uygulama süresi şuurlarına da dikkat eder.

  DORMOFOL genellikle genel anesteziyi başlatmak için kullanıldığında enjeksiyon olarak, genel anesteziyi devam ettirmek için kullanıldığında ise sürekli infüzyon (yavaş, uzun süren enjeksiyon) olarak verilir. İnfüzyon olarak seyreltilmiş veya seyreltilmemiş olarak verilebilir.

  Sedatif (sakinleştirici) olarak kullanıldığında genellikle infüzyon olarak verilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DORMOFOL intravenöz (damar içine) enjeksiyon veya infüzyon ile, yani, damarlarınızdan birine yerleştirilen iğne veya küçük bir tüp yoluyla uygulanır. Doktor aynı zamanda enjeksiyonun ne kadar hızlı verildiğini kontrol etmek için bir elektrikli pompa kullanabilir. Bu, uzun bir operasyon geçiriyorsanız veya yoğun bakım ünitesinde iseniz yapılabilir.

  DORMOFOL koruyucu maddeler içermediği için, bir şişenin infüzyon süresi 12 saati geçmemelidir.. Bir ambalaj seyreltilmiş DORMOFOL’ün infüzyonu 6 saatten uzun sürmemelidir.

  Enjeksiyon veya infüzyon uygulandığı sürece kan dolaşımınız ve solunumunuz sürekli olarak izlenir..

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DORMOFOL’ün kullanımı yenidoğan (1 aylıktan küçük) bebeklere tavsiye edilmez.

  16 yaşında ve daha küçük çocuklara yoğun bakımda sakinleştirici olarak kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda anestezinin başlatılması ve devam ettirilmesi için daha düşük dozların uygulanması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa, bu ilaç sizde dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DORMOFOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DORMOFOL kullandıysanız

  Uygulanan dozlar çok dikkatli kontrol edildiği için bu durumun gerçekleşmesi olası değildir. Yine de, kazayla fazla doz verildiyse, kardiyak fonksiyonunuz ve solunumunuz baskılanabilir (deprese olabilir). Bu durumda, doktorunuz gereken tedaviyi derhal uygular.

  DORMOFOL’ü kullanmayı unutursanız

  Geçerli değildir.

  DORMOFOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  DORMOFOL size doktorunuz tarafından uygulanacaktır. DORMOFOL kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  DORMOFOL yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi DORMOFOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Anestezi sırasında görülebilen yan etkiler

  Aşağıdaki yan etkiler anestezi sırasında görülebilir (enjeksiyon size verilirken veya uykuda ya da uykulu iken). Doktorunuz bunlara dikkat edecektir. Gerçekleşir ise doktorunuz uygun tedaviyi verecektir.

  Çok yaygın

  • Enjeksiyon yerinde ağrı hissi (enjeksiyon verilirken, uykuya dalmadan önce)

  Yaygın

  • Düşük kan basıncı
  • Nefes alma düzeninizde farklılıklar
  • Yavaş veya hızlı kalp atışı
  • Öksürük, hıçkırık

  Seyrek

  • Vücudun kasılması ve sarsılması veya nöbet (uyandığınızda da görülebilir)
  • Anormal idrar rengi (uyandığınızda da görülebilir).

  Çok seyrek

  • Alerjik reaksiyonlar
  • Kalp atışının durması
  • Nefessiz kalmanıza neden olabilen, akciğerlerde sıvı birikmesi (uyandığınızda da görülebilir)

  Bilinmiyor

  • Sığ nefes alma

  Anestezi sonrasında görülebilen yan etkiler

  Aşağıdaki yan etkiler anesteziden sonra görülebilir (uyanırken veya uyandıktan sonra)

  Yaygın

  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Baş ağrısı

  Yaygın olmayan

  • Venlerde (toplar damarlarda) pıhtı oluşumu veya yangı.

  Çok seyrek

  • Uyanma süresi esnasında seksüel kontrol kaybı
  • Ateş
  • Enjeksiyonun verildiği yerde kızarıklık veya hassasiyet
  • Operasyon sonrasında bilinçsizlik (Bu durum görüldüğünde hastalar sorun olmadan eski hallerine dönmüşlerdir)
  • Doku hasarı

  Bilinmiyor

  • Enjeksiyon yerinde ağrı hissi
  • Enjeksiyon yerinde şişme

  Diğer potansiyel yan etkiler

  Aşağıdaki yan etkiler propofol Yoğun Bakımda, önerilenden yüksek dozlarda kullanıldığını görülmüştür.

  Çok seyrek

  • Kalp yetmezliği
  • Şiddetli karın ağrısına neden olan pankreas yangısı (pankreatit)
  • Kanda yüksek oranda asit. Daha hızlı nefes almanıza neden olabilir.
  • Kanda artan potasyum miktarı
  • Kanda lipid denen türde yağ düzeylerinin yüksek olması
  • Anormal kalp atışı
  • Karaciğer büyümesi
  • Böbrek yetmezliği

  Aşağıdaki yan etkiler yoğun bakımda propofol ani olarak kesildiğinde görülmüştür.

  Yaygın

  • “Geri çekilme semptomları”. Bunlar normal olmayan davranış, terleme, titreme ve endişeli hissetmeyi içermektedir.
  • Cildin kızarması.

  Bu yan etki listesi konusunda endişelenmeyiniz. Hiçbirini yaşamayabilirsiniz.

  Bilinmiyor

  • Kendini iyi hissetme (öfori)
  • İstemsiz hareketler
  • Cinsel istek
  • Propofolün ilaç istismarı ve bağımlılığı, genellikle sağlık personeli tarafından
  • Anormal EKG
  • Kas hücrelerinde bozukluk (rabdomiyoliz)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DORMOFOL nasıl saklanır?

  5. DORMOFOL’ÜN SAKLANMASI

  DORMOFOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  DORMOFOL ambalajı açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

  DORMOFOL dilüsyonları hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

  Ürünü çalkaladıktan sonra iki ayrı faz görülürse, DORMOFOL’ü kullanmayınız.

  Herhangi bir ilacı atık suya veya ev tipi çöpüne atmayınız. Kullanmadığınız ilaçların atılması hakkında eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DORMOFOL’ü kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DORMOFOL’ü kullanmayınız..

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ
  VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş

  Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde No: 10B/49
  Çankaya/ANKARA

  ÜRETİM YERİ
  VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Fatih Blv. No: 38
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 13.12.2018 tarihinde onaylanmış­tır.

  DORMOFOL kullanma talimatı?

  DORMOFOL % 1 500 MG-50 ML IV INFUZYONLUK-ENJEKSIYONLUK EMULSIYON KULLANMA TALİMATI

   

  DORMOFOL kısa ürün bilgisi?

  DORMOFOL % 1 500 MG-50 ML IV INFUZYONLUK-ENJEKSIYONLUK EMULSIYON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DORMOFOL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699844771973
  ATC KoduN01AX10
  ATC Adıpropofol
  Etkin MaddePROPOFOL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıVEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar10
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  DORMOFOL ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N01 – ANESTEZİKLER
  • N01A – GENEL ANESTEZİKLER
  • N01AX – DİĞER GENEL ANESTEZİKLER
  • N01AX10 – PROPOFOL

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz