DOXAFIN 2,5 MG/5 ML SURUP (150 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DOXAFIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  DOXAFIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DOXAFİN ŞURUP 2.5 mg/5 ml

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her 5 ml şurup (1 ölçek) 2.5 mg desloratadin içermektedir.
  • Yardımcı maddeler: Propilen glikol, sorbitol, sodyum sitrat, sodyum benzoat, disodyum EDTA, sitrik asit monohidrat, şeker, çilek aroması, gün batımı sarısı, deiyonize su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DOXAFİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. DOXAFİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DOXAFİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DOXAFİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DOXAFIN ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. DOXAFİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  DOXAFİN, 150 ml’lik şişelerde ambalajlanmıştır.

  DOXAFİN, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur..

  DOXAFİN alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

  DOXAFİN ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

  Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

  DOXAFIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box active”>2. DOXAFİN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DOXAFİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Desloratadin, loratadin veya özellikle renklendirici madde gün batımı sarısı olmak üzere DOXAFİN’in yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

  DOXAFİN 6 ay ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinler için endikedir.

  DOXAFİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Böbrek fonksiyonlarınız zayıfsa.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DOXAFİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DOXAFİN aç veya tok karnına alınabilir..

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz, DOXAFİN kullanmayınız..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız DOXAFİN kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Önerilen dozlarda, DOXAFİN’in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DOXAFİN, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

  DOXAFİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DOXAFİN sukroz ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

  DOXAFİN boyar madde olarak gün batımı sarısı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

  DOXAFİN’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DOXAFIN nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DOXAFİN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  6 ila 11 aylık çocuklar

  Günde bir kere 2 ml şurup alınız. Ölçülü kaşığı 2 ml’ye kadar kullanınız.

  1 yaş ila 5 yaşa kadar olan çocuklar

  Günde bir kere 2,5 ml şurup alınız. Ölçülü kaşığı 2.5 ml’ye kadar kullanınız.

  6 yaş ila 11 yaşa kadar olan çocuklar

  Günde bir kere 5 ml şurup alınız. Ölçülü kaşığı 5 ml’ye kadar kullanınız..

  Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklar

  Günde bir kere 10 ml şurup alınız. Ölçülü kaşığı 5 ml’ye kadar 2 kez kullanınız.

  Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DOXAFİN almanız gerektiğine karar verecektir..

  Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

  Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

  Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. DOXAFİN’i besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DOXAFİN 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  DOXAFİN’in etkinlik ve güvenilirliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir..

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım

  Karaciğer yetmezliğiyle kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

  Böbrek yetmezliğinde kullanım

  Şiddetli böbrek yetmezliğinde, DOXAFİN dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DOXAFİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOXAFİN kullandıysanız

  DOXAFİN’i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir..

  DOXAFİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOXAFİN’i kullanmayı unutursanız

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOXAFİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  DOXAFIN yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, DOXAFİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.

  İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

  Farklı organ sistemlerinde;

  Çok yaygın (1/10), yaygın (1/100 ila &λτ;1/10), yaygın olmayan (1/1,000 ila &λτ;1/100), seyrek (1/10.000 ila &λτ;1/1.000), çok seyrek (&λτ;1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Yaygın: Bitkinlik,

  Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

  Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü,), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormalllik, karaciğerde iltihap, sersemlik, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik,

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz..

  DOXAFIN nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. DOXAFİN’İN SAKLANMASI

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

  25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOXAFİN Şurup’u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DOXAFİN Şurup’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

  RUHSAT SAHİBİ

  Deva Holding A.Ş.
  Küçükçekmece-İSTANBUL
  Tel: 0212 692 92 92
  Faks: 0212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  ÜRETİM YERİ

  Deva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 09.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  DOXAFIN kullanma talimatı?

  DES-FIX 5 MG EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  DOXAFIN kısa ürün bilgisi?

  DES-FIX 5 MG EFERVESAN TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DOXAFIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525573957
  ATC KoduR06AX27
  ATC Adıdesloratadine
  Etkin MaddeDESLORATADIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar2,5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı150
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeFRANSA

  DOXAFIN ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06AX27 – DESLORATADİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz