DOXAFIN 5 MG 30 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DOXAFIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  DOXAFIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DOXAFİN FİLM TABLET 5 mg

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir film tablet 5 mg desloratadin içermektedir.
  • Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz (PH 102), talk, sodyum stearil fumarat, hipromelloz, laktoz monohidrat (sığır sütünden üretilir), triasetin, titanyum dioksit (E 171), FD&C mavi No:2/indigokarmin alüminyum lak (E 132), sarı demir oksit (E 172)

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DOXAFİN film tablet nedir ve ne için kullanılır?
  2. DOXAFİN film tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DOXAFİN film tablet nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DOXAFİN film tablet’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DOXAFIN ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. DOXAFİN FİLM TABLET NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  DOXAFİN film tablet, bir antihistaminik ilaç sınıfından desloratadini içerir.

  DOXAFİN, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

  DOXAFİN 5 mg film tabletler, 20 veya 30 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır..

  DOXAFİN film tablet alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

  DOXAFİN film tablet ayrıca, ürtiker (alerjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) ile birlikte görülen kaşınma ve derideki kabartı ve kızarıklık gibi semptomların ortadan kaldırılmasında endikedir.

   

  Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

  DOXAFIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. DOXAFİN FİLM TABLET’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DOXAFİN film tablet’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

  DOXAFİN film tablet’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise DOXAFİN film tableti almadan önce doktorunuz, veya eczacınız ile konuşunuz.
  • Eğer kalp-damar rahatsızlığınız varsa, DOXAFİN’i dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DOXAFİN film tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DOXAFİN film tablet aç veya tok karnına alınabilir..

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Eğer hamileyseniz DOXAFİN film tableti kullanmanız önerilmemektedir.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız DOXAFİN film tableti kullanmanız önerilmemektedir.

  Araç ve makine kullanımı

  Önerilen dozlarda, bu ilacın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir. Hastaların çoğu uyku hali yaşamasa da tıbbi ürüne verdiğiniz cevabı anlayıncaya kadar araç veya makine kullanma gibi zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde bulunmamanız tavsiye edilir.

  DOXAFİN film tabletin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürünün her bir tableti 1,2 mg laktoz monohidrat içerir. Bu durum, şeker hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

  DOXAFİN Film Tablet‘in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DOXAFIN nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DOXAFİN FİLM TABLET NASIL KULLANILIR?

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar

  Önerilen doz günde bir kez bir tablettir. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.

  Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır. Tableti bütün olarak aç ya da tok karnına bir bardak su ile yutunuz.

  Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DOXAFİN film tableti almanız gerektiğine karar verecektir..

  Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir..

  Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

  Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır.

  Tableti bütün olarak aç ya da tok karnına bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bu ilacı 12 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  DOXAFİN film tabletin etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım

  Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri yoktur.

  Böbrek yetmezliğinde kullanım

  Şiddetli böbrek yetmezliğinde DOXAFİN film tablet dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DOXAFİN film tabletin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOXAFİN film tablet aldıysanız

  DOXAFİN film tableti yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir..

  DOXAFİN film tabletten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOXAFİN film tablet’i kullanmayı unutursanız

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOXAFİN film tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  DOXAFİN film tableti kullanmayı durdurursanız

  Bu ilacın kullanımına ilişkin başka herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

  DOXAFIN yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.

  İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 1.000 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Desloratadin film tabletin pazarlandığı dönemde, şiddetli alerjik reaksiyon vakaları (solunum güçlüğü, hırıltılı solunum, kaşıntı, kurdeşen ve şişlik) çok seyrek olarak rapor edilmiştir. Bu ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, ilacı almayı bırakınız ve derhal acilen tıbbi tavsiye isteyiniz.

  Yetişkinlerdeki klinik çalışmalarda yan etkilerin plasebo tablet ile gözlenenlerle neredeyse aynı olduğu görülmüştür. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plasebo tablete göre daha sık bildirilmiştir.

  Desloratadin film tablet ile yürütülen klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler şu şekilde bildirilmiştir:

  Yaygın

  • Yorgunluk
  • Ağız kuruluğu
  • Baş ağrısı

  Bunlar Desloratadin film tabletin hafif yan etkileridir.

  Desloratadin film tabletin pazarda bulunduğu dönemde aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Çok seyrek

  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar,
  • Döküntü,
  • Artan vücut hareketiyle huzursuzluk,
  • Kalp atışının hızlanması,
  • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
  • Karaciğerde iltihap,
  • Mide ağrısı,
  • Bulantı (hastalık hissi),
  • Kusma,
  • İshal,
  • Uykusuzluk,
  • Uyku hali,
  • Kas ağrısı,
  • Mide rahatsızlığı,
  • Halüsinasyonlar,
  • Nöbetler.

  Bilinmiyor

  • Cildin güneşe (hava bulutlu olsa bile) ve UV ışınlarına karşı duyarlılığında artış (örneğin, solaryumdaki UV ışınları)
  • Kalp atım ritminde değişiklik
  • Deri ve/veya gözlerde sararma
  • Sıradışı yorgunluk

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

  DOXAFIN nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. DOXAFİN FİLM TABLET’İN SAKLANMASI

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra DOXAFİN Film Tablet’i kullanmayınız.

  Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

  RUHSAT SAHİBİ

  Deva Holding A.Ş.
  Küçükçekmece/İSTANBUL

  Tel: 0212 692 92 92
  Faks: 0212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr

   

  ÜRETİM YERİ

  Deva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 20.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  DOXAFIN kullanma talimatı?

  DESIUS 2,5 MG-5 ML SURUP KULLANMA TALİMATI

   

  DOXAFIN kısa ürün bilgisi?

  DESIUS 2,5 MG-5 ML SURUP KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DOXAFIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525097385
  ATC KoduR06AX27
  ATC Adıdesloratadine
  Etkin MaddeDESLORATADIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  DOXAFIN ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06AX27 – DESLORATADİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz