DUSPATALIN 100 MG 50 DRAJE

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

DUSPATALIN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

DUSPATALIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

DUSPATALİN DRAJE 100 mg

ABBOTT

Ağız yolundan uygulanır.

50 draje

 • Etkin madde: Her drajede 100 mg mebeverin hidroklorür
 • Yardımcı Maddeler: Çekirdek: Laktoz monohidrat, nişasta (patates), povidon, talk, magnezyum stearat
 • Kaplama: Talk, sukroz, jelatin, akasya, karnauba wax.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. DUSPATALİN nedir ve ne için kullanılır?
2. DUSPATALİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DUSPATALİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DUSPATALİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DUSPATALIN ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. DUSPATALİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DUSPATALİN, 100 mg mebeverin hidroklorür içeren yuvarlak, beyaz renkli, ağız yolundan kullanılan bir drajedir.

Mebeverin normal barsak hareketlerini bozmadan doğrudan mide-bağırsak sistemindeki kasılmaları çözerek etki gösterir.

DUSPATALİN yetişkinler ve 9 yaş üzerindeki çocuklarda aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

 • İrritabl bağırsak sendromu ile ilişkili karın ağrısı ve krampları, bağırsak rahatsızlığı ve bağırsak huzursuzluğunun semptomatik tedavisinde kullanılır.
 • Organik rahatsızlıklara bağlı mide-bağırsak kasılmalarının tedavisinde kullanılır.

DUSPATALIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. DUSPATALİN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DUSPATALİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer DUSPATALİN’in içeriğindeki etkin maddeye (mebeverin hidroklorür) veya herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
 • DUSPATALİN Draje laktoz içerdiğinden, galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir görülen kalıtsal bir rahatsızlığınız varsa,
 • DUSPATALİN Draje sükroz içerdiğinden, fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu veya sükraz-izomaltaz eksikliği gibi nadir görülen kalıtsal bir hastalığınız varsa DUSPATALİN’i kullanmayınız.

DUSPATALİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer laktozu veya fruktozu tolere edememe durumunuz varsa bunu mutlaka doktorunuza bildiriniz ve DUSPATALİN’i kullanmayınız.

DUSPATALİN’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

DUSPATALİN’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması konusunda özel bir bilgi mevcut değildir. İlacın alımı yemeklerden bağımsızdır, aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DUSPATALİN’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin çok sınırlı bilgi mevcuttur. Hamile iseniz DUSPATALİN kullanmayınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mebeverin ya da metabolitlerinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Eğer emziriyorsanız, DUSPATALİN’i kullanmayınız.

Doğurganlık

Erkek ya da kadında üreme yeteneği üzerinde DUSPATALİN’in etkisi üzerine klinik bilgi bulunmamaktadır; bununla birlikte hayvan çalışmaları DUSPATALİN’in zararlı etkisini göstermemiştir.

Araç ve makine kullanımı

DUSPATALİN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Pazarlama sonrası deneyim mebeverinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisini göstermemiştir..

DUSPATALİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DUSPATALİN, bir çeşit şeker olan laktoz ve sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Etkileşim çalışmaları yalnızca alkol ile yapılmıştır. DUSPATALİN ve etanol arasında anlamlı bir etkileşim gösterilmemiştir.

DUSPATALİN’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimine ilişkin veriler mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DUSPATALIN nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. DUSPATALİN NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DUSPATALİN’in yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklar için önerilen kullanım dozu; günde 4 defa alınacak 1 adet 100 mg drajedir.

9-10 yaş arasındaki çocuklarda önerilen kullanım dozu günde üç kere 1 adet 100 mg drajedir.

Doktorunuz ne kadar süre DUSPATALİN kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bununla birlikte genel olarak kullanım süresi sınırlı değildir.

Uygulama yolu ve metodu

DUSPATALİN yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

Drajeler yeterli miktarda suyla yutulmalıdır (en az 100 ml (bir su bardağı) suyla) ve hoş olmayan tadı nedeniyle çiğnenmemelidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

DUSPATALİN klinik veri olmaması nedeniyle 3 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

3-8 yaş grubunda 100 mg draje etkin madde miktarının yüksek olması nedeniyle kullanılmamalıdır..

Yaşlılarda kullanımı

Mevcut pazarlama sonrası verilerle yaşlı hastalar için spesifik bir risk tanımlanamamaktadır. Bu grup hastalarda DUSPATALİN dozunun özel olarak ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Mevcut pazarlama sonrası verilerle böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için spesifik bir risk tanımlanamamaktadır.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer DUSPATALİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUSPATALİN kullandıysanız

DUSPATALİN’i, tedaviniz için gerekli olandan daha yüksek dozda kullandıysanız ciddi belirtiler gözlenmeyebilir veya orta şiddette olabilir ve genellikle hızlı bir şekilde geri dönüşümlüdür.

Ancak daha şiddetli durumlarda midenizin yıkanması gerekebilir ve doktorunuz tarafından, belirtilerin giderilmesine ilişkin bir tedavi uygulanır.

DUSPATALİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DUSPATALİN’i kullanmayı unutursanız

Bir ya da iki dozu almayı unuttuysanız bir sonraki doz ile reçetelendiği gibi tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DUSPATALIN yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, DUSPATALİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DUSPATALİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar

 • anafilaktik reaksiyonlar (çok ciddi ve hızlı gelişen reaksiyonlar)
 • ürtiker (kurdeşen)
 • anjioödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • yüz ödemi
 • ekzantem (döküntü/kızarıklık)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUSPATALİN®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mudahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DUSPATALIN nasıl saklanır?

5. DUSPATALİN’İN SAKLANMASI

DUSPATALİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra DUSPATALİN’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2, Kelif Plaza, Kat: 12-20,
34768 Ümraniye-İstanbul

ÜRETİM YERİ

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
39780 Küçükkarıştıran Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

DUSPATALIN kullanma talimatı?

DUSPATALIN 100 MG 50 DRAJE KULLANMA TALİMATI

 

DUSPATALIN kısa ürün bilgisi?

DUSPATALIN 100 MG 50 DRAJE KISA ÜRÜN BİLGİSİ

DUSPATALIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699820120030
ATC Kodu A03AA04
ATC Adı mebeverine
Etkin Madde MEBEVERIN HCL
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

DUSPATALIN ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • A03AA – TERSİYER AMİNO GRUBU ESTERLİ SENTETİK ANTİKOLİNERJİKLER
 • A03AA04 – MEBEVERİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz