DUSPATALIN RETARD 200 MG 30 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DUSPATALIN RETARD SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  DUSPATALIN RETARD özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DUSPATALİN RETARD KAPSÜL 200 mg

  (ABBOTT – FRANSA)
  ABBOTT

  30 kapsül

  Ağız yolundan uygulanır.

  • Etkin madde: Her kapsül 200 mg mebeverin hidroklorür içermektedir.
  • Yardımcı Maddeler: Kapsül (granüller): Magnezyum stearat, poliakrilat dispersiyonu %30, talk, hipromelloz, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyonu %30, gliserol triasetat
  • Kapsül kabuğu: Jelatin, titanyum dioksit (E171), baskı mürekkepleri: shellac (E904), siyah demir oksit (E172), propilen glikol, güçlü amonyak çözeltisi, potasyum hidroksit.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. DUSPATALİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. DUSPATALİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DUSPATALİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DUSPATALİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DUSPATALIN RETARD ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. DUSPATALİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  DUSPATALİN, 200 mg mebeverin hidroklorür içeren opak beyaz renkli sert jelatin kapsüldür. Ağız yolundan kullanılır.

  Mebeverin normal barsak hareketlerini bozmadan doğrudan mide-bağırsak sistemindeki kasılmaları çözerek etki gösterir. DUSPATALİN’in bu etkisi, otonomik sinir sitemi arcılığıyla ortaya çıkmadığı için, tipik antikolinerjik yan etkiler göstermemektedir..

  DUSPATALİN yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklarda aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

  • İrritabl bağırsak sendromu ile ilişkili karın ağrısı ve krampları, bağırsak rahatsızlığı ve bağırsak huzursuzluğunun semptomatik tedavisi.
  • Organik rahatsızlıklara bağlı mide-bağırsak spazmlarının tedavisi.

  DUSPATALIN RETARD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. DUSPATALİN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  DUSPATALİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer DUSPATALİN’in içeriğindeki etkin maddeye (mebeverin hidroklorür) veya herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) DUSPATALİN’i kullanmayınız.

  DUSPATALİN’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

  DUSPATALİN’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması konusunda özel bir bilgi mevcut değildir. İlacın alımı yemeklerden bağımsızdır, aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DUSPATALİN’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin çok sınırlı bilgi mevcuttur. Hamile iseniz DUSPATALİN® kullanmayınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Mebeverin ya da metabolitlerinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Eğer emziriyorsanız, DUSPATALİN’i kullanmayınız.

  Doğurganlık

  Erkek ya da kadında üreme yeteneği üzerinde DUSPATALİN’in etkisi üzerine klinik bilgi bulunmamaktadır; bununla birlikte hayvan çalışmaları DUSPATALİN®‘in zararlı etkisini göstermemiştir..

  Araç ve makine kullanımı

  DUSPATALİN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Pazarlama sonrası deneyim mebeverinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisini göstermemiştir.

  DUSPATALİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DUSPATALİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Etkileşim çalışmaları yalnızca alkol ile yapılmıştır. DUSPATALİN ve etanol arasında anlamlı bir etkileşim gösterilmemiştir.

  DUSPATALİN’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimine ilişkin veriler mevcut değildir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DUSPATALIN RETARD nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. DUSPATALİN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DUSPATALİN’in yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklar için önerilen kullanım dozu; biri sabah, biri akşam olmak üzere günde 2 defa alınacak 1 adet 200 mg kapsüldür.

  Doktorunuz ne kadar süre DUSPATALİN kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bununla birlikte genel olarak kullanım süresi sınırlı değildir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DUSPATALİN yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

  Kapsüller yeterli miktarda suyla yutulmalıdır (en az 100 ml (bir su bardağı) suyla), çiğnenmemelidir; çünkü kaplamanın amacı uzun süreli salım mekanizmasının sağlanmasıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DUSPATALİN klinik veri olmaması nedeniyle 3 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  3-10 yaş grubunda 200 mg retard kapsül etkin madde miktarının yüksek olması nedeniyle kullanılmamalıdır..

  Yaşlılarda kullanımı

  Mevcut pazarlama sonrası verilerle yaşlı hastalar için spesifik bir risk tanımlanamamaktadır. Bu grup hastalarda DUSPATALİN dozunun özel olarak ayarlanmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Mevcut pazarlama sonrası verilerle böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için spesifik bir risk tanımlanamamaktadır.

  Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

  Eğer DUSPATALİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DUSPATALİN kullandıysanız

  DUSPATALİN’i, tedaviniz için gerekli olandan daha yüksek dozda kullandıysanız ciddi belirtiler gözlenmeyebilir veya orta şiddette olabilir ve genellikle hızlı bir şekilde geri dönüşümlüdür.

  Ancak daha şiddetli durumlarda midenizin yıkanması gerekebilir ve doktorunuz tarafından, belirtilerin giderilmesine ilişkin bir tedavi uygulanır.

  DUSPATALİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DUSPATALİN’i kullanmayı unutursanız

  Bir ya da iki dozu almayı unuttuysanız bir sonraki doz ile reçetelendiği gibi tedaviye devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DUSPATALIN RETARD yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, DUSPATALİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DUSPATALİN®’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Alerjik reaksiyonlar

  • anafilaktik reaksiyonlar (çok ciddi ve hızlı gelişen reaksiyonlar)
  • ürtiker (kurdeşen)
  • anjioödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
  • yüz ödemi
  • ekzantem (döküntü/kızarıklık)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUSPATALİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mudahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DUSPATALIN RETARD nasıl saklanır?

  5. DUSPATALİN’İN SAKLANMASI

  DUSPATALİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

  Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra DUSPATALİN’i kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
  Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,  Kelif Plaza, Kat: 12-20,
  34768 Ümraniye -İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  Abbott Healthcare SAS Route de Belleville Lieu dit
  Maillard 01400 Chatillon-sur-Chalaronne/FRANSA

  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  DUSPATALIN RETARD kullanma talimatı?

  DUSPATALIN RETARD 200 MG 30 KAPSUL KULLANMA TALİMATI

   

  DUSPATALIN RETARD kısa ürün bilgisi?

  DUSPATALIN RETARD 200 MG 30 KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DUSPATALIN RETARD detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699820030360
  ATC KoduA03AA04
  ATC Adımebeverine
  Etkin MaddeMEBEVERIN HCL
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  Birim Miktar200
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeKOLOMBIYA

  DUSPATALIN RETARD ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A03AA – TERSİYER AMİNO GRUBU ESTERLİ SENTETİK ANTİKOLİNERJİKLER
  • A03AA04 – MEBEVERİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz