DYSPORT 500 U ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  DYSPORT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

  DYSPORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  DYSPORT 500 U ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

  Kas içine, deri içine veya deri altına uygulanır.

  Steril.

  • Etkin madde: Her flakon 500 Ünite Clostridium botulinum tip A toksin-hemaglutinin kompleksi (etkin madde üretimine giren hammaddelerin hazırlanışında domuzdan elde edilmiş "Proteoz Pepton No.3", domuz ve sığırdan elde edilmiş "NZ Amin-A" bulunmaktadır) içerir.
  • Yardımcı maddeler: İnsan albumin çözeltisi, laktoz (sığırdan elde edilir).
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DYSPORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. DYSPORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DYSPORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DYSPORT'un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  DYSPORT ne için kullanılır?

  1. DYSPORT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  DYSPORT, Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen bir toksindir ve kasların kasılmasını durdurarak çalışır. Bu, normal olarak kasların kasılmasını sağlayan ve sinirlerle kaslar arasında bulunan bir kimyasalın (asetilkolin) salımının engellenmesiyle gerçekleşir. Böylelikle “spazm” olarak bilinen anormal kas kasılmalarının azalması sağlanır.

  DYSPORT, aynı zamanda, alındaki çizgilere ve kazayağı çizgilerine sebep olan kasların kasılmasını engeller. Kaslardaki bu gevşeme geçicidir ve etkisi kademeli olarak yok olur.

  DYSPORT kas içine, deri içine veya deri altına uygulanan, dondurulmuş-kurutulmuş, beyaz renkli bir tozdur. DYSPORT flakonu içindeki toz, %0,9 sodyum klorür çözeltisi içinde önce çözülerek, sonra seyreltilerek kullanılır. DYSPORT 3 mL'lik cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon tek bir doz içerir. Üniteler preperatlara özgüdür ve botulinum toksinin diğer preperatları ile değiştirilemez.

  DYSPORT;

  • Yetişkinlerde, istem dışı göz kırpmaya ve gözlerin kapanmasına sebep olan göz kası fonksiyonu hasarında (blefarospazm),
  • Yetişkinlerde, yüzün tek tarafında seyreden istem dışı kas kasılmalarında (hemifasiyal spazm),
  • Yetişkinlerde boynun dönmüş pozisyonda kalarak baş ve omuzların olağan dışı duruşuna sebep olan durumlarda (spazmodik tortikolis),
  • Yetişkin hastalarda kollarda görülen, kasların istek dışı, birdenbire ve şiddetli kasılmasında,
  • Yetişkinlerde, inme veya travmatik beyin hasarından kaynaklanan ve bacak kaslarında olup ayak bileğini etkileyen istem dışı kasılmaların tedavisinde,
  • Yetişkinlerde yaşam kalitesini etkileyen, bölgesel tedaviye dirençli ve kalıcı, fazla ter salgılanması (aksiller hiperhidroz) durumlarının tedavisinde,
  • 65 yaşın altındaki hastalarda, kaşlar arasında oluşan orta veya şiddetli derecedeki dikey çizgilerin (glabella çizgileri) ve kazayağı çizgilerinin (lateral kantal çizgiler) geçici olarak giderilmesinde,
  • İki yaş veya üzeri, beyinle ilişkili felç (serebral palsi) gelişen çocuklarda, bacak kaslarının aşırı kasılması sonucu ayaklarda görülen hareket güçlükleri ve şekil bozukluklarında (dinamik ekinus ayak deformitesi) kullanılır.

  DYSPORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. DYSPORT'U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Clostridium botulinum toksin tip A-hemaglutinin kompleksi, insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

  Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS'e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeld-Jacobs hastalığı gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

  Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

  Ayrıca;

  DYSPORT kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A, Hepatit B vb.) yaptırmanızı önerebilir.

  DYSPORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer; DYSPORT içinde yer alan Clostridium botulinum toksin tip A-hemaglutinin kompleksi ya da bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.

  DYSPORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Yutma probleminiz varsa,
  • Eğer 65 yaşın üstündeyseniz ve bacak kaslarında olup ayak bileğini etkileyen istem dışı kasılmalardan kaynaklı düşme riskiniz bulunuyorsa,
  • Bronşit, zatürre veya solunum problemi öykünüz varsa,
  • Daha önce herhangi bir botulinum toksine karşı alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyon deneyimlediyseniz,
  • Miyastenia gravis (bir çeşit kas hastalığı) gibi, kaslarınızı etkileyen başka problemleriniz veya hastalıklarınız varsa,
  • Kolayca kanama gösteren bir hastalığınız varsa,
  • Enjeksiyonun yapılacağı yerde bir iltihaplanma varsa veya bu bölge şişmiş ise,
  • Yüzünüzde daha önceden bir ameliyatınız varsa veya yüzünüze ilişkin veya diğer şekillerde herhangi bir ameliyat geçirme ihtimaliniz varsa (eğer alın bölgesindeki çizgiler veya kazayağı çizgileri için tedavi olmayı düşünüyorsanız),
  • Son tedavinizin ardından çizgilerinizde belirgin bir iyileşme meydana gelmediyse (eğer alın bölgesindeki çizgiler veya kazayağı çizgileri için tedavi olmayı düşünüyorsanız);
    

  bu koşullar altında DYSPORT kullanmanın riski artmaktadır.

  Dysport'a karşı vücudun ürettiği bir savunma proteini meydana gelebilir. Bu ise ilacın etkinliğini azaltabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DYSPORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DYSPORT çok gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  DYSPORT, yüksek dozlarda uygulandığında doğurganlığı etkileyebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DYSPORT'un emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makine kullanımı

  DYSPORT kaslarda güçsüzlüğe ve görme bozukluklarına neden olabileceğinden, araç ve makine kullanım yeteneğinizi etkileyebilir.

  Bu etkilerden herhangi birini deneyimlediyseniz araç veya makine kullanmayınız.

  DYSPORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DYSPORT insan kanından elde edilen az miktarda albumin ve laktoz içermektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer bir enfeksiyon için herhangi bir antibiyotik ilaç (örn. gentamisin veya amikasin gibi aminoglikozidler), sinir kas fonksiyonunu direkt veya indirekt olarak etkileyen ilaçlar (kürar benzeri non-depolarizan blokörler) veya kas gevşetici ilaçlar kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlardan bazıları DYSPORT'un etkisini arttırabilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DYSPORT nasıl kullanılır?

  3. DYSPORT NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Bir DYSPORT flakonu yalnızca sizin için ve tek bir tedavi seansı için kullanılmalıdır. Tüm DYSPORT enjeksiyonları yalnızca hastanede gerçekleştirilir. DYSPORT yalnızca uygun eğitimi almış doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz size enjeksiyonu uygulayacak ve tedaviye hangi sıklıkta ihtiyaç duyacağınıza karar verecektir. Bu, sizin ne için tedavi gördüğünüze bağlıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Kol ve omuzda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  Uygulanacak DYSPORT dozu doktorunuz tarafından belirlenecek olup, genellikle 500 ila 1000 Ünite arasındadır. Doktorunuz belirlenen dozu etkilenen kol ve omuz kasları arasında bölüştürebilir. Kas kasılmalarınız normal şartlarda 1 hafta içerisinde iyileşmelidir. Enjeksiyonlar genellikle 12-16 hafta arasında tekrarlanacaktır.

  Bacaklarınızda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  DYSPORT dozu genellikle 1500 Ünite olacaktır ve bu doz aşılmamalıdır. Doktorunuz bu miktarı etkilenen bacak kaslarınız arasında bölüştürebilir.

  Enjeksiyonlar yaklaşık 12-16 haftada bir uygulanacaktır.

  Kol ve bacaklarınızda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  Eğer tek bir tedavi seansında hem kolunuz hem de bacağınız için enjeksiyon uygulamasına ihtiyaç duyarsanız, doktorunuz ilaç dozunu kol ve bacağınız arasında, onaylı doz önerilerine uygun olarak bölüştürebilir ancak, toplam doz 1500 Ünite'yi aşmamalıdır.

  Boynunuzda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  İlk DYSPORT dozu, boyunda birkaç bölgeye (muhtemelen durumdan en çok etkilenen 2-3 boyun kasına) bölüştürülerek uygulanacak olan 500 Ünite'dir. Çok zayıf veya yaşlı hastalara daha düşük bir doz verilebilir. Kas kasılmalarınız 1 hafta içerisinde iyileşmelidir. Enjeksiyonlar, etkilerin kaslarda ne kadar devam ettiğine bağlı olarak veya tedaviye verilen yanıtın devamı için gerektiği kadar ancak, 12 haftadan daha sık olmamak koşuluyla, yaklaşık her 16 haftada bir uygulanacaktır. Maksimum doz 1000 Ünite'yi aşmamalıdır.

  Göz çevresindeki kas kasılmalarının tedavisi:

  İlk enjeksiyon genellikle her bir göze uygulanan 40 Ünite'dir. İlaç, göz çevresindeki çeşitli bölgelere, derinin hemen altına enjekte edilir. Eğer yalnızca bir göz etkilenmişse, doktorunuz yalnızca o göz çevresine DYSPORT enjeksiyonu uygulayacaktır. Enjeksiyonlar, etkilerin ne kadar süreceğine bağlı olarak yaklaşık her 12 haftada bir uygulanır. Verilen DYSPORT miktarı sonraki muayenelerde her göze en fazla 120 Ünite olacak şekilde arttırılabilir.

  Yüzde meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  Enjeksiyonlar yüzün etkilenen tarafına uygulanır. İlk enjeksiyon genellikle 120 Ünite'dir. Enjeksiyonlar, etkilerin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak yaklaşık her 12 haftada bir uygulanacaktır. Sonraki DYSPORT uygulamalarınız 80 veya 60 Ünite'ye düşürülebilir.

  İki yaş veya üzeri, beyinle ilişkili felç (serebral palsi) gelişen çocuklarda bacak kaslarında meydana gelen kasılmaların tedavisi:

  Doz, doktorunuz tarafından belirlenecektir. DYSPORT, etkilenen bacak kaslarına enjekte edilecektir. Bir tedavi seansında verilen doz, 1000 Ünite'den veya 30 Ünite/kg'dan fazla olmamalıdır. Doktorunuz tedaviyi, 12 haftadan daha sık olmamak koşuluyla, yaklaşık 16-22 haftada bir veya gereken sıklıkta tekrarlayacaktır.

  Glabella çizgilerinin ve/veya lateral kantal çizgilerin görünüşünde geçici iyileştirme:

  DYSPORT yalnızca uygun kalifikasyonlara, uzmanlığa ve gerekli ekipmanlara sahip doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

  Enjeksiyonları doktorunuz hazırlayacak ve uygulayacaktır. Bir flakon DYSPORT tek bir tedavi seansında ve yalnızca sizin için kullanılmalıdır.

  Önerilen doz:

  • Glabella çizgileri için: Alına, burnun ve kaşların üstündeki 5 enjeksiyon bölgesinin her birine 10 Ünite şeklinde uygulanan toplam 50 Ünite'dir.
  • Lateral kantal çizgileri için: Her iki kazayağı alanındaki 6 enjeksiyon bölgesinin her birine 10 Ünite şeklinde uygulanan toplam 60 Ünite'dir.
    

  Farklı botulinum toksin ürünleri için kullanılan üniteler aynı değildir. DYSPORT üniteleri, diğer botulinum toksin ürünleri ile değiştirilebilir değildir.

  Tedavinin etkisi, enjeksiyondan sonraki birkaç gün içerisinde fark edilebilmelidir. DYSPORT tedavileri arasındaki süre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Enjeksiyonlar 12 haftadan daha sık uygulanmamalıdır.

  Koltuk altında aşırı terleme tedavisi:

  Başlangıç dozu genellikle her koltuk altına 100 Ünite'dir. Doktorunuz bu dozu etkilenen alanlara bölüştürebilir. Semptomlar genellikle 2 hafta içerisinde iyileşmelidir. Etki yaklaşık olarak 48 haftaya kadar devam edebilir. Doktorunuzun size uygulayacağı bir sonraki dozun miktarı ve ilave enjeksiyonların ne zaman uygulanacağı, sizin tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak değişecektir. Tedaviler arasındaki minimum süre 12 haftadır. Uygulanabilecek maksimum doz ise her koltuk altı için 200 Ünite'dir.

  Yalnızca uygun niteliklere sahip tedavi ve gerekli ekipmanların kullanımı konusunda uzmanlık sahibi doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  DYSPORT sadece iki yaş veya üzeri, beyinle ilişkili felç gelişen çocuklarda ayaklarda görülen şekil bozukluklarında (dinamik ekinus ayak deformitesi) güvenle kullanılabilir.

  18 yaşın altındaki çocuklarda alın bölgesindeki çizgilerin veya kazayağı çizgilerinin giderilmesinde; istem dışı göz kırpmaya ve gözlerin kapanmasına sebep olan göz kası fonksiyonu hasarında (blefarospazm); yüzün tek tarafında seyreden istem dışı kas kasılmalarında (hemifasiyal spazm); boynun dönmüş pozisyonda kalarak baş ve omuzların olağan dışı duruşuna sebep olan durumlarda (spazmodik tortikolis); kollarda görülen, kasların istem dışı, birdenbire ve şiddetli kasılmasında; yaşam kalitesini etkileyen, bölgesel tedaviye dirençli ve kalıcı, fazla ter salgılanması (aksiller hiperhidroz) durumlarının tedavisinde kullanımı yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Klinik çalışmalar dozaj ayarlanması gerekliliğini göstermemiştir.

  Genel olarak yaşlı hastalar, eşlik eden hastalıklar ve diğer ilaç tedavilerinin sıklığı sebebiyle DYSPORT tolere edilebilirliğinin belirlenmesi amacıyla gözlemlenmelidir. Yaşlılarda düşme riski yüksek olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

  Özel veri bulunmamaktadır.

  Eğer DYSPORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DYSPORT kullandıysanız:

  Eğer ihtiyacınızdan fazla DYSPORT uygulandıysa, enjeksiyonun yapıldığı kasların dışında diğer kaslarda zayıflık hissedebilirsiniz. Bu hemen olmayabilir; böyle bir durum mevcutsa derhal doktorunuza bildiriniz. Solunumda, yutmada veya konuşmada zorluk hissederseniz acilen tıbbi yardım alınız.

  DYSPORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DYSPORT'u kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir enjeksiyon atlandıysa birtakım kasılmalar veya kas sertlikleri nüksedebilir.

  Durumu doktorunuza bildiriniz; doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  DYSPORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DYSPORT ile tedavi sonlandırıldığında kasların kasılması tedavi öncesi duruma dönecektir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DYSPORT yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, DYSPORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  DYSPORT, enjekte edildiği bölgeden uzaktaki bölgelerde nadiren yan etkilere sebep olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DYSPORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Eğer yutma, soluk alma veya konuşmada herhangi bir problem yaşıyorsanız veya kas güçsüzlüğünüz kötüleşiyor ise,
  • Eğer yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişlik, ciltte kızarıklık veya ürtikerle (kaşıntılı yumrulu döküntü) birlikte veya yalnızca solunum güçlüğü çekiyorsanız, bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
    

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin DYSPORT'a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan           
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   

  Bazı yan etkiler DYSPORT ile tedavi edilen herhangi bir hastada meydana gelebilir iken, diğer yan etkiler tedavi edilen duruma bağlı olarak değişebilir.

  Sizin için geçerli olan tüm bölümleri okuduğunuzdan emin olunuz.

  Herhangi bir durumun tedavisi (tüm hastalar):

  • Yaygın: Enjeksiyonun yapıldığı bölgenin etrafında morarma veya ağrı, genel kuvvetsizlik, yorgunluk, grip-benzeri semptomlar.
  • Yaygın olmayan: Kaşıntı.
  • Seyrek: Deride döküntü, omuz ve/veya kolda aniden gelişen aşırı ağrı ve kuvvetsizlik (nevraljik amiyotrofi).
    

  Kol ve omuzda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  • Yaygın: Kaslarda kuvvetsizlik, kas-iskelet ağrısı.
  • Yaygın olmayan: Yutmada güçlük, el ve parmaklarda ağrı.
    

  Bacaklarda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  • Yaygın: Yutmada güçlük, bacak kasında güçsüzlük, kas ağrısı, düşme.
    

  Gözlerde veya yüzde meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

  • Çok yaygın: Üst göz kapağında düşüklük.
  • Yaygın: Çift görme, göz kapağında şişlik, yüz kaslarında felç, göz kuruluğu veya normalden fazla gözyaşı.
  • Yaygın olmayan: Yüz sinirinin felci.
  • Seyrek: Göz hareketlerinde zorluk, göz kapağı kenarlarının göz yuvarına doğru kıvrılması (entropion).
    

  Boyunda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisinde:

  • Çok yaygın: Kaslarda kuvvetsizlik, yutmada güçlük (bu yan etkinin 2-4 hafta içinde geçmesi beklenebilir), ağız kuruluğu.
  • Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme veya net görmeyle ilgili diğer problemler, yüz kaslarında felç, kas sertliği, nefes darlığı, ses tonunda değişiklik, boyun ağrısı, kas ağrısı, el ve parmaklarda ağrı.
  • Yaygın olmayan: Kas dokusu kaybı, çene problemleri, üst göz kapağında düşüklük, çift görme, bulantı.
  • Seyrek: Yiyecek, içecek, tükürük veya kusmuğun kazara solunmasından kaynaklanan akciğer iltihabı (aspirasyon pnömonisi).
    

  Çocuklarda, serebral palsiden dolayı bacakta meydana gelen kas kasılmalarının tedavisinde:

  • Yaygın: Kas ağrısı, kaslarda kuvvetsizlik, idrar kaçırma, grip benzeri hastalık, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, morarma, yürümede anormallik, yorgunluk, düşme.
  • Yaygın olmayan: Güç kaybı ve kuvvetsizlik.
    

  Kaşlar arasında oluşan dikey çizgilerin geçici olarak iyileştirilmesinde:

  • Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kızarma, şişme, tahriş, döküntü, kaşıntı, karıncalanma, ağrı, rahatsızlık, batma ve morarma), baş ağrısı.
  • Yaygın: Göz yorgunluğu veya soluk görme, göz kapağında düşüklük, göz kapağında şişlik, normalden fazla göz yaşı, göz kuruluğu, göz çevresindeki kaslarda seğirme, geçici yüz felci.
  • Yaygın olmayan: Bulanık görme, çift görme, görmede bozukluk, baş dönmesi, göz hareketlerinde bozukluk, bağışıklık sisteminde aşırı duyarlılık.
  • Seyrek: Kaşıntılı ve yumrulu döküntü (kurdeşen).
    

  Kazayağı çizgilerinin geçici olarak iyileştirilmesinde:

  • Yaygın: Baş ağrısı, geçici yüz felci, göz kapağında şişlik, üst göz kapağında düşüklük, göz çevresinde morarma, kaşıntı ve şişme.
  • Yaygın olmayan: Göz kuruluğu.
    

  Bu yan etkiler genellikle, kaşlar arasındaki dikey çizgilerin veya kazayağı çizgilerinin tedavisinden sonra, enjeksiyonları takip eden ilk hafta içerisinde meydana gelir ve uzun sürmez. Genellikle hafif ve orta şiddettedirler.

  Koltuk altında aşırı terleme tedavisinde:

  • Yaygın: Vücudun diğer kısımlarında artan terleme (telafi edici terleme).
    

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DYSPORT nasıl saklanır?

  5. DYSPORT'UN SAKLANMASI

  DYSPORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  DYSPORT'u buzdolabında saklayınız (2oC-8oC). Dondurmayınız.

  DYSPORT'un sulandırıldıktan sonra 2oC-8oC'de 24 saatlik stabilitesi kanıtlanmış olmasına rağmen hemen kullanılması önerilmektedir. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanım öncesi saklama süresi ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son gününe işaret etmektedir.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DYSPORT'u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DYSPORT'u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ:
  GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3,
  06520, Çankaya/ANKARA
  Tel:    + 90 (312) 219 62 19
  Faks: + 90 (312) 219 60 10

  ÜRETİM YERİ:
  Ipsen Biopharm Ltd.
  Ash Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL 139 UF – Birleşik Krallık
   

  Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  DYSPORT kullanma talimatı?

  DYSPORT 500 U ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  DYSPORT kısa ürün bilgisi?

  DYSPORT 500 U ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  DYSPORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699783790110
  ATC KoduM03AX01
  ATC Adıbotulinum toxin
  Etkin MaddeABOBOTULINUM TOKSIN A
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar500
  Birim CinsiIU
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  DYSPORT ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
  • M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
  • M03AX – PERİFERİK ETKİLİ DİĞER KAS GEVŞETİCİLER
  • M03AX01 – BOTULİNUM TOKSİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz