EFEDRIN HIDROKLORUR 0,05 G BIOSEL 1 MLX100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

EFEDRIN HIDROKLORUR SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

EFEDRIN HIDROKLORUR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

EFEDRİN hidroklorür 0.05 g/mL Biosel Ampul

Steril

Damar içine, kas içine veya deri altına uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir 1 ıııLTik ampul 50 mg efedrin lıidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Dalıa sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. îlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EFEDRİN nedir ve ııe için kullanılır?
2. EFEDRİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EFEDRİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EFEDRİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EFEDRIN HIDROKLORUR ne için kullanılır?

1. EFEDRİN nedir ve ne için kullanılır?
 • EFEDRİN, etkin maddesi efedrin hidrokloıür olan kas içine, damar içine veya deri altına uygulama için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.
 • EFEDRİN, düşük tansiyonun (hipotansiyon) tedavisinde kullanılan “adrenerjik ve dopaminerjik ilaçlar” isimli ilaç grubuna dahildir.
 • Her kutuda 1 ml’lik amber renkli 10 veya 100 adet ampul bulunmaktadır.

EFEDRİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Kalp hızındaki azalmanın eşlik ettiği veya etmediği, genel veya lokal-bölgesel anestezi sırasında görülen düşük tansiyonun önlenmesinde ve tedavisinde;
 • Bronşiyal astım gibi solunum yolları hastalıklarında görülen şiddetli akut bronkospazmın (bronşların daralması) semptomatık (belirtilere yönelik) tedavisinde kullanılır.
 • EFEDRİN, şok ve aritmi (kalp atım düzensizliği) gibi diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir.

EFEDRİN’in nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

EFEDRIN HIDROKLORUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. EFEDRİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EFEDRİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Efedrin hidroklorür veya diğer sempatomımetik ilaçlara (efedrınin dahil olduğu ilaç grubu) veya EFEDRİN içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • Ruhsal bozukluk (psikonevroz), aşırı uyarılganlık (hipereksitabilite), tansiyonunuzun yükselmesine neden olan böbrek üstü bezi tümörü (feokromositoma), damar sertliği (ateroskleroz) veya anevrizma (damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma) hastalığınız varsa
 • Fenilpropanolamin, fenilefrın. psödoefedrin, metılfenidat gibi diğer dolaylı sempatomımetik ilaçlar alıyorsanız
 • MAO (monoamin oksidaz) inhıbitorleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemıd (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolıd (antibiyotik) gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içerisinde kullandıysanız
 • Gözünüzdeki basıncın aniden artmasına neden olan “dar açılı glokom” denilen bir hastalığınız varsa
 • Genel anestezide sıklopropan veya halojenlı hidrokarbon türevi anestezikler aldıysanız
 • Genel olarak vazopresör (kan basıncını yükselten) ilaçların kullanılmaması gereken durumlarda EFEDRİN kullanılmamalıdır.

EFEDRİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda dikkatli olunmalıdır:

 • Hıpovolemı (kan hacminde azalma)
 • Hıpoksi (dokularda oksijen yetmezliği), hiperkapni (kanda aşırı karbondioksit olması), asidoz (kanda aşırı miktarda asit birikimi)
 • Prostat hipertrofısi (prostat büyümesi)
 • Bilinen kalp hastalığınız veya uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabılen bir durum) ile ilgili aile hikayeniz varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ayrıca EFEDRİN. 2 yaşın altındaki çocuklarda çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Sporcular için uyarı:

Bu tıbbi ürün doping kontrol testlerinde pozitif sonuç verilmesine sebebiyet veren bir etkin madde içerir.

 

EFEDRİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İ/acz kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doğum sırasında uygulanan EFEDRİN’in anne karnındaki bebeğin kalp hızını arttırdığı bildirilmiştir.

Gebelikte annenin tansiyonu 130/80 mmHg’nin üzerinde ise EFEDRİN kullanılmamalıdır. EFEDRİN’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe EFEDRİN’ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EFEDRİN’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe EFEDRİN’i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

EFEDRİN’in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

EFEDRİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EFEDRİN içeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa, bu maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

EFEDRİN aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır:

 • Ağır depresyon tedavisinde kullanılan fenelzin ya da moklobemıt gibi ilaçlar . Bu ilaçları kullanmaktaysanız ya da kesmenize rağmen henüz ıkı hafta süre geçmemişse EFEDRİN’i kullanmayınız.
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., rezerpin, metildopa, guanetidin, klonıdın)
 • Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılan Teofılin ve türevi ilaçlar
 • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren baş ağrılarında veya doğum sırasında kullanılan bazı ilaçlar (örn., ergotamın. ergometrın. metilergometrin. oksitosin)
 • Trisiklik antidepresanlar (örn., ımıpramin) ve seratonerjık-noradrenerjik antidepresanlar (örn., minalsipram, venlafaksin) gibi depresyon / ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar

EFEDRİN ile etkileşim gösterebilecek diğer ilaçlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan Atropin sülfat
 • Kardiyak glıkozidler olarak bilinen kalp kasını güçlendiren ilaçlar (örn., dıgoksin)
 • Dıüretık (idrar söktürü) ilaçlar (örn., furosemid)
 • İdrarı daha bazik hale getiren ilaçlar (örn., asetazolamid. diklorfenamid, sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat)
 • Metilfenıdat
 • Fenilpropıl amin ya da psödoefedrın gibi dolaylı sempatik sinir sistemi inhibitörü ilaçlar

(burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • Fenilefrin (kan basıncı düşüklüğünün tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sempatik sinir sistemindeki alfa reseptörleri doğrudan uyararak etki eden ilaçlar (ağızdan ve/veya burundan kan basıncı düşüklüğü ve burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılırlar)
 • Halotan gibi inhalasyon yoluyla kullanılan anestezi ilaçları
 • Sıbutramin (iştah kesici olarak kullanılan bir ilaç)
 • Lınezolid (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kortikosteroidler (Değişik bir çok hastalıktaki enflamasyon (yangı veya iltihaplanma) ile alerjik durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç tipidir)
 • Epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Doksapram (Solunum problemlerinde kullanılan bir ilaçtır)
 • Oksitosin (doğum sırasında kullanılan bir ilaç)

EFEDRİN ile etkileşim gösterebilecek bu ilaçlar birlikte kullanılacaksa özel tedbirler alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şıı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EFEDRIN HIDROKLORUR nasıl kullanılır?

3. EFEDRİN nasıl kullanılır?

EFEDRİN size, doktorunuz veya bir hemşire tarafından uygulanacaktır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

EFEDRİN damar içine, kas içine veya deri altına uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun kilo veya boyuna bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:

EFEDRİN, yaşlı hastalarda özellikle prostat hastası olan erkeklerde dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa bu ürünü dikkatli kullanınız.

Eğer EFEDRİN ’in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EFEDRİN kullandıysanız

Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulandığından gereğinden fazla EFEDRİN kullanılması gibi bir şey muhtemel değildir. Ancak aşırı dozlarda migren, bulantı, kusma, yüksek tansiyon, kalp atımının hızlanması, ateş, ruhsal bozukluklar, hayal görme, kalp ritim bozuklukları, solunum zorlukları, havale ve koma görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birisinin sizde olduğunu düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz.

EFEDRİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EFEDRİN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EFEDRİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlaç sonlandırıldığında düşük tansiyon (hipotansiyon) yeniden oluşabilir. Doktorunuzun size önerdiği talimatlara dikkatlice uyunuz.

EFEDRIN HIDROKLORUR yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi. EFEDRİN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde oluşursa ilacı kullanmayı hemen kesiniz ve acil yardım için doktorunuza başvurunuz:

 • Soluk alıp vermede zorluk
 • Kalp ritminin anormalleşmesi
 • Kalpte çarpıntı, normalden hızlı çalışması, kan basıncının yükselmesi veya kalp bölgesinde ağrı, kalp hızının azalması, kan basıncının düşmesi
 • Kalp yetmezliği (kalp durması)
 • Beyin kanaması
 • Akciğerlerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem)
 • Göz içi basıncında yükselme (glokom)
 • İdrar yapmada zorlanma

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor  

: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az. fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:


 • Bilinçte bulanma, endişeli hissetme (anksiyete), depresyon
 • Sinirlilik, kolay uyarılabilirlik, huzursuzluk, halsizlik, uyku prblemlerı. başağrısı, terleme
 • Soluk kesilmesi
 • Bulantı, kusma

Bilinmiyor:

 • Kanın pıhtılaşmasıyla ilişkili sorunlar
 • Alerji (aşırı duyarlılık)
 • Kişilikte, ya da kendinizi nasıl hissettiğinizin ya da düşündüğünüzün değişmesi, korkular, baş dönmesi
 • Titreme, aşırı tükürük salgısı
 • İştahta azalma
 • Kandaki potasyum düzeylerinizin düşmesi ya da kan şekeri düzeylerinizde değişiklikler olması Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbı müdahale gerekebilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında balısi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsam: doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkilen www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkilen bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

EFEDRIN HIDROKLORUR nasıl saklanır?

5. EFEDRİN’in saklanması

EFEDRİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15-30 °C arasındaki oda sıcaklığında. ışıktan konıyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFEDRİN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi ve üretim yeri:
Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akbaba Mah. Maraş Cad. No: 52
34820 Beykoz / İSTANBUL

Bıı kullanma talimatı                tarihinde onaylanmıştır.

EFEDRIN HIDROKLORUR kullanma talimatı?

EFEDRIN HIDROKLORUR 0,05 G-ML BIOSEL AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

EFEDRIN HIDROKLORUR kısa ürün bilgisi?

EFEDRIN HIDROKLORUR 0,05 G-ML BIOSEL AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

EFEDRIN HIDROKLORUR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699788750393
ATC Kodu C01CA26
ATC Adı ephedrine
Etkin Madde EFEDRIN HCL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete KONTROLE TABI RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

EFEDRIN HIDROKLORUR ATC sınıfı nedir?

 • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
 • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
 • C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
 • C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
 • C01CA26 – Efedrin

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz