EFERMAG 365 MG 30 EFERVESAN TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  EFERMAG SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  EFERMAG özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  EFERMAG EFERVESAN TABLET 365 mg

  ABDİ İBRAHİM

  Ağız yolu ile alınır.

  • Etkin madde: Her bir efervesan tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 613.2 mg magnezyum oksit içerir.
  • Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat susuz, povidon K30, sodyum sakarin, sodyum siklamat, limon aroması, makrogol, magnezyum stearat, kinolin sarısı.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. EFERMAG nedir ve ne için kullanılır?
  2. EFERMAG’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. EFERMAG nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. EFERMAG’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  EFERMAG ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. EFERMAG NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  EFERMAG efervesan tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.

  Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir..

  EFERMAG içerisinde 30 efervesan tablet, plastik tüpte ambalajlanmıştır.

  EFERMAG,

  • Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
  • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
  • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
  • Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi /pre-eklampsi ), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
  • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
  • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
  • Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)

  durumlarının tedavisinde kullanılır.

  EFERMAG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. EFERMAG KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  EFERMAG’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer EFERMAG’ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
  • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa

  EFERMAG’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
  • Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
  • Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
  • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise,
  • Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EFERMAG’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EFERMAG, yemeklerle birlikte alınmalıdır.. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EFERMAG’ı hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EFERMAG’ı, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  EFERMAG’ın araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

  EFERMAG’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum uyarısı

  Bir efervesan tablet 350 mg sodyum hidrojen karbonat, 15 mg sodyum sakarin, 12.45 mg sodyum siklamat ve 280 mg susuz sodyum karbonat içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlar EFERMAG ile tedaviyi etkileyebilir.. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

  • Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
  • Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
  • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
  • Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
  • Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
  • Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
  • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
  • Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
  • Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)

  Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) EFERMAG ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EFERMAG nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. EFERMAG NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

  Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

  EFERMAG, ağızdan kullanım içindir.

  1 efervesan tableti, bir su bardağı (150 mL) suda eriterek bekletmeden içiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz ½-1 tablettir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır..

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda EFERMAG kullanılmamalıdır..

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

  Eğer EFERMAG’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EFERMAG kullandıysanız

  EFERMAG’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EFERMAG’ı kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EFERMAG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  EFERMAG’ı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

  EFERMAG yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, EFERMAG’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EFERMAG’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
  • Solunum depresyonu
  • Koma
  • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
  • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EFERMAG’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir..

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Düşük tansiyon
  • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
  • Depresyon
  • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Kramp
  • Yorgunluk hissi
  • Zayıflık
  • Zihin karışıklığı
  • Bunlar EFERMAG’ın hafif yan etkileridir..

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  EFERMAG nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. EFERMAG’IN SAKLANMASI

  EFERMAG’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFERMAG’ı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EFERMAG’ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

  RUHSAT SAHİBİ

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
  No: 4 34467 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

  ÜRETİM YERİ

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi,
  No: 3 Esenyurt/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 27.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  EFERMAG kullanma talimatı?

  EFERMAG 365 MG 30 EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  EFERMAG kısa ürün bilgisi?

  EFERMAG 365 MG 30 EFERVESAN TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  EFERMAG detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699514020011
  ATC KoduA12CC10
  ATC Adımagnesium oxide
  Etkin MaddeMAGNEZYUM OKSIT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri5 – ORANLANMIS ESDEGERI
  Firma AdıABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
  Birim Miktar365
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  EFERMAG ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
  • A12C – DİĞER MİNERAL DESTEKLERİ
  • A12CC – MAGNEZYUM
  • A12CC10 – MAGNEZYUM OKSİT

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz