ELOCON %0,1 30 GR POMAD

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ELOCON SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ELOCON özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ELOCON Pomat %0.1

Deriye sürülerek kullanılır.

 • Etkin madde: Mometazon furoat.
 • Yardımcı maddeler: Heksilen glikol, beyaz vaks, propilen glikol stearat, vazelin, saf su ve fosforik asit.
   

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ELOCON nedir ve ne için kullanılır?
2. ELOCON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ELOCON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ELOCON'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ELOCON ne için kullanılır?

1. ELOCON nedir ve ne için kullanılır?

ELOCON beyazımsı, pürüzsüz pomat olup, 30 gram pomat içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

ELOCON, deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.

Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.

ELOCON; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara (örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir hastalıktır.

ELOCON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

style=”text-align:justify”>2. ELOCON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

ELOCON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Mometazon fııroata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
 • Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
 • Suçiçeği
 • Uçuk
 • Göz çevresindeki deri hastalıklarında
 • Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında
 • Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
 • Akne
 • Ağız etrafında dermatit
 • Genital kaşıntı
 • Bebeklerde pişik
 • Zona
 • Diğer deri enfeksiyonları
 • Yaygın plak tipi psoriazis
   

ELOCON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, ELOCON kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
 • Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa; doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.
 • Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
 • Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması; tedavi bırakıldığında ortadan kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
   

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ELOCON kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ELOCON araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

ELOCON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ELOCON ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol stearat içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ELOCON’un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ELOCON nasıl kullanılır?

style=”text-align:justify”>3. ELOCON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz.

ELOCON’u doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. Kremi gözlerinize temas ettirmeyiniz.

ELOCON’u yüzünüze 5 günden fazla sürmeyiniz.

Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.

Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ELOCON’u hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ardından ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Özel kullanım durumları

Çocuklarda kullanım:Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Çocuklarda deriye sürülerek kullanılan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Eğer ELOCON'uın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ELOCON kullandıysanız:

ELOCON’u doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

ELOCON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ELOCON kullanmayı unutursanız:

Eğer ELOCON kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler:

ELOCON’u uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, pomatı kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını fark edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar pomatı kullanma sıklığınızı basamaklı olarak azaltacaktır.

ELOCON yan etkileri nelerdir?

style=”text-align:justify”>4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ELOCON da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek;

 • His kaybı
 • Kaşıntı
 • Deri incelmesi
   

Çok seyrek;

 • Abse
 • Yanma
 • Hastalığın şiddetlenmesi
 • Ciltte kuruluk
 • Kızarıklık
 • Nasır oluşumu
 • Sivilcedir.
   

Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler; tahriş, kıllarıma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride yumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkan döküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

ELOCON nasıl saklanır?

style=”text-align:justify”>5. ELOCON'un saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

ELOCON’u 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELOCON'u kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Levent-İstanbul

Üretim Yeri:
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli
 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

ELOCON kullanma talimatı?

ELOCON % 0,1 POMAD KULLANMA TALİMATI

 

ELOCON kısa ürün bilgisi?

ELOCON % 0,1 POMAD KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ELOCON detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699636380321
ATC Kodu D07AC13
ATC Adı mometasone
Etkin Madde MOMETAZON FUROAT
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 3 – DEPOCU FIYATI 8,26 TL NIN ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 0,1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

ELOCON ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
 • D07A – KOMBİNE OLMAYAN KORTİKOSTEROİDLER
 • D07AC – GÜÇLÜ (GRUP III) KORTİKOSTEROİDLER
 • D07AC13 – MOMETAZON

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz