EMEDUR 200 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

EMEDUR SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

EMEDUR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

EMEDUR 200 mg FİLM KAPLI TABLET

Ağızdan uygulanır.

 • Etkin madde: Trimetobenzamid HCL    200 mg
 • Yardımcı madde: Laktoz, karboksimetil selüloz sodyum, nişasta, magnezyum stearat, HPMC 2910/15 cp, titanyum dioksit, makrogol/PEG 4000.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. EMEDUR nedir ve ne için kullanılır?
2. EMEDUR 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EMEDUR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EMEDUR'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EMEDUR ne için kullanılır?

1. EMEDUR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • EMEDUR film kaplı tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 200 mg trimetobenzamid hidroklorür içeren 20 tablet bulunur.
 • Piyasada EMEDUR'un ampul ve suppozituar formları da bulunmaktadır.
 • EMEDUR, bulantı ve kusmayı engelleyen (antiemetik) ilaçlar grubuna dahildir. EMEDUR, beyinde kusmaya yol açan sinyalleri azaltarak etkisini gösterir.
 • Doktorunuz bulantı ve kusma şikayetinizi kontrol altına almak için, EMEDUR'u reçete etmiştir.

EMEDUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. EMEDUR'U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

EMEDUR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, trimetobenzamid hidroklorüre veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, EMEDUR'u kullanmayınız.

EMEDUR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Herhangi bir nedene bağlı aniden oluşan kusma durumu
 • Akut ateşli bir hastalık, beyin iltihaplanması (ensefalit), mide barsak sisteminde iltihap (gastroenterit), aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon)ve elektrolit dengesizliği durumu
 • Başka bir bulantı ve kusma önleyici ilaç (antiemetik) kullanıyorsanız
 • Çocuklar (çocukların basit kusmalarının tedavisinde bulantı ve kusma önleyici ilaçlar verilmemeli, bu ilaçlar yalnızca nedeni bilinen uzun süren kusmalarda kullanılmalıdır)
 • Yaşlılar ve genel sağlık durumu bozulmuş kişilerde
 • Yakın zamanda merkezi sinir sistemi üstüne etki yapan ilaçlar (fenotiyazinler, barbitüratlar, belladon türevleri) kullandıysanız,
 • Şiddetli kusmalarda
 • EMEDUR, apandis iltihaplanması teşhisini ve diğer ilaçların doz aşımına bağlı toksisite belirtilerinin anlaşılmasını güçlendireceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Göz içi basıncının artması ile sonuçlanan kapalı açılı glokomunuz varsa
 • İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması (üriner retansiyon) varsa
 • Prostat doku ve hücrelerinde büyüme (prostat hiperplazisi) varsa
 • On iki parmak bağırsağı ile mide arasındaki bölgede bir tıkanma mevcutsa
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa
 • Alkol aldıysanız
   

EMEDUR'u dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EMEDUR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

EMEDUR'un emilimi gıda ve içeceklerden etkilenmez, yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek hamilelik sırasında EMEDUR tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da emzirme sırasında EMEDUR tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir..

Araç ve makine kullanımı

EMEDUR tedavisi ile bazı hastalarda uyuşukluk hissi meydana geldiği bildirilmiştir. Eğer, uyuşukluk hissi, baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler yaşarsanız, ilaca verdiğiniz bireysel cevap belirlenene kadar, dikkat gerektiren araç ve makine kullanımı gibi işleri yapmamalısınız.

EMEDUR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EMEDUR'un aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

 • Ağızdan alınan, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (Antikoagülan)
 • Merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını baskılayan ilaçlar (Güçlü ağrı kesiciler, uyku ilaçları, sakinleştiriciler, endişeyi gideren ilaçlar ve ciddi psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar)
 • Alkol
 • Atropin (ince barsak ve kalın barsak spazmlarında, acil canlandırma işleminde ve ameliyat öncesinde ve sırasında solunum yollarındaki salgıları önlemek için kullanılır)
 • Bazı depresyon ilaçları (trisiklik ve monoamin oksidaz inhibitörleri)
 • Aminoglikozid grubu antibiyotikler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EMEDUR nasıl kullanılır?

3. EMEDUR NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Yetişkin ve ergenlerde; doz günde 3-5 defa 1 film kaplı tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuğun vücut ağırlığı dikkate alınarak 1-4 doz halinde uygulanan 15 mg/kg/gün'dür.

15-45 kg arası çocuklarda günde 1-4 defa 1 film kaplı tablet kullanılır..

15 kg'ın altındaki çocuklarda 100 mg'lık EMEDUR suppozituarın kullanılması tavsiye edilir.

Yaşlılarda kullanımı

EMEDUR yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. İstenmeyen etkilerle ilgili risk artacağından doz ayarlaması gerekebilir. Yaşlı hastalar uyuşukluk hissi ve sersemlik gibi istenmeyen etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Doktorunuz EMEDUR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer EMEDUR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla EMEDUR kullandıysanız

EMEDUR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Düşük tansiyon, kasılma nöbetleri, merkezi sinir sistemi işlevlerinin azalması, kalpte ritim bozuklukları ve zihin karışıklığı belirtileri görülebilir.

EMEDUR'un kullanmayı unutursanız

Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz..

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EMEDUR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan EMEDUR tedavisini sonlandırmayınız, kusma şikayetiniz yeniden başlayabilir.

EMEDUR yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi EMEDUR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bildirilen diğer yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda listelenmiştir.

Yaygın
Yaygın olmayan           
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 

Aşağıdakilerden biri olursa, EMEDUR'un kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (Deride yaygın kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, dilde şişme, baygınlık ve nefes darlığı)
 • Sırtta yay gibi geriye doğru şiddetli kasılma olması (opistotonus)
 • Yüzde, ağızda, dilde, kollarda veya bacaklarda olağandışı, kontrol edilemeyen hareketler olması (ekstrapiramidal semptomlar)
 • Bilinç kaybı (koma)
 • Deride kızarma, toplu iğne başı gibi kanamalar, morarmalar olması,
 • Solunum durması
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin EMEDUR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
   

Diğer yan etkiler

Sıklığı bilinmiyor

 • Kan hücrelerinin sayılarında değişiklikler
 • Çökkün ruh hali
 • Uyuşukluk hissi, baş dönmesi, baş ağrısı, kasılma nöbetleri, zihin karışıklığı
 • Bulanık görme
 • Tansiyon düşüklüğü
 • İshal
 • Karaciğer bozukluğu
 • Kas krampları
 • İdrar torbasında idrar yapamamaya bağlı birikim
 • Sarılık (hepatit)
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

EMEDUR nasıl saklanır?

5. EMEDUR'UN SAKLANMASI

EMEDUR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EMEDUR'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No: 193
Levent 34394 Şişli-İstanbul
Tel:    0212 339 10 00
Faks: 0212 339 10 89

ÜRETİM YERİ

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanma talimatı 30.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.

EMEDUR kullanma talimatı?

EMEDUR 200 MG FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

 

EMEDUR kısa ürün bilgisi?

EMEDUR 200 MG FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

EMEDUR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8683060090123
ATC Kodu R06AA10
ATC Adı trimethobenzamide
Etkin Madde TRIMETOBENZAMID HCL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

EMEDUR ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06AA – AMİNOALKİL ETERLERİ
 • R06AA10 -TRİMETHOBENZAMİDE

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz