EMLA %5 KREM

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

EMLA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

EMLA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

EMLA % 5 krem

Deri üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: 1 gram kremde 25 mg lidokain ve 25 mg prilokaİn içerir.
 • Yardımcı maddeler: Arlaton 289, karboksiprolimetilen (Karbomer 974 P), sodyum hidroksit (pH 8.7-9.7), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışımız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu İlacın kullanımı sırasında, doktor veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EMLA Krem nedir ve ne için kullandır?
2. EMLA Krem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EMLA Krem nasd kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EMLA Krem’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EMLA ne için kullanılır?

1. EMLA Krem nedir ve ne için kullanılır?

EMLA Krem deri üzerine uygulanan bir lokal anesteziktİr (uyuşturucu).Uygulandığı bölgede geçici hissizlik ile duyu kaybını sağlar. Yine de uygulanan bölgeye dokunduğunuzda his mevcuttur. EMLA Krem deri üzerine, genital (üreme organı) mukozaya ve bacak ülserlerine uygulanır.

EMLA Krem 5 adet 5 g’lık tüplerde bulunmaktadır.

 • EMLA Krem, iğne uygulaması ve küçük deri cerrahisinde, girişimden önce deri üzerinde ağrının azaltılmasında kullanılır.
 • EMLA Krem ayrıca, cerrahi girişimlerden veya diğer lokal anesteziklerin enjeksiyonla uygulanmasından önce genital mukoza üzerine uygulanabilir.
 • EMLA Krem ayrıca temizlemeyi kolaylaştırmak için bacak ülserlerinde ağrının giderilmesinde kullanılır.

EMLA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. EMLA Krem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EMLA Krem’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

 • Lidokain, prilokain veya EMLA Krem’in içindeki herhangi bir maddeye karşı allerjinİz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • EMLA Krem’i prematür yenidoğan bebeklerde kullanmayınız.
 • Kandaki methemoglobin seviyelerini etkileyen diğer ilaçlar ile aynı anda tedavi edilen 12 aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.

EMLA Krem’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

 • Eğer EMLA Krem ya da diğer herhangi bir ilaç kullanımı sırasında olağandışı veya hoş olmayan bir alerjik durumla karşılaştıysanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • EMLA Krem’i bacak ülseri dışında, diğer açık yaralar, kesikler ve döküntülü deri üzeride kullanmayınız.
 • EMLA Krem’i göze temas ettirmeyiniz. Tahrişe neden olabilir. Yanlışlıkla gözünüz ile temas ederse gözünüzü derhal ılık su veya sodyum klorür çözeltisi İle yıkayınız ve gözünüzü his kaybı geçene dek koruyunuz.
 • EMLA Krem kulak zarı hasarında uygulanmaz.
 • EMLA Krem ’İ deri içine yapılan aşı uygulamalarından önce (örneğin tüberküloz aşısı)

kullandığınızda, aşı sonucunun takip edildiği sürenin                    ardından doktorunuz ile

görüşünüz.

 • Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği veya doğuştan veya sebebi bilinmeyen

methemoglobinemi gibi nadir görülen metabolik bir probleminiz var ise, doktorunuza bilgi veriniz.

(Methemoglobin hemoglobin fazlasının methemoglobine dönüştüğü bir durumdur. Normalde kanda bir miktar hemoglobin methemoglobin denilen bir formda az miktarda bulunmaktadır. Eğer çok fazla methemoglobin oluşursa, kanın vücuda oksijen taşıması güçleşir.)

 • Sizde veya çocuğunuzda atopik dermatit söz konusuysa, kremin en fazla 30 dakika süreyle uygulanmasına dikkat ediniz.

“Bu uyanlar geçmişteki bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

EMLA Krem’in yiyecek ve içecekle kullanılması

Deri ve mukoza üzerine uygulandığında EMLA Krem’in etkisi yiyecek ve içeceklerle değişmez.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz EMLA Krem’i kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

EMLA Krem anne sütüne çok düşük miktarda geçebilir, ancak bebek için bir risk oluşturmaz.

Araç ve makine kullanımı:

EMLA Krem araç ve makine kullanım yeteneğini etkilemez.

EMLA Krem’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EMLA Krem’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Methemoglobinemiyi uyardığı bilinen ilaçlar (örneğin sülfonamidler),
 • Başka lokal anestezikler(uyuşturucu) ya da lokal anestezik yapısına benzer ilaçlar (örneğin tokainid),
 • Sınıf 111 antiaritmik ilaçlar (kalp düzenleyici ilaçlar, örneğin amiodaron)
 • Lİdokainin böbreklerden atılanını azaltan ilaçlar (örneğin, simetİdin veya betablokeörler)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EMLA nasıl kullanılır?

3. EMLA Krem nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Bu bölümde EMLA Krem ’in genel kullanım dozu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Doktorunuz almanız gereken doz miktarını belirleyecektir. Bu ilaçtan tam olarak yararlanmak istiyorsanız bu bölümde yer alan bilgileri takip ediniz.

Başlıktaki sivri uç kullanılarak tüpün koruyucu membranı delebilirsiniz.

 • EMLA Krem ’in deri üzerine uygulanması:

Deri üzerine İnce bir tabaka uygulayın. TegadcrmK veya plastik sargı gibi hava geçirmez bir madde ile üzerini örtünüz. Yaklaşık 2 g EMLA Krem için 5 g’lık tüpün yarısını kullanınız.

Derideki küçük alanlardaki girişimler, örneğin iğne batırılması ve lokal lezyonlann cerrahi tedavisi: En az 1 saat en fazla 5 saat boyunca yaklaşık 2 g uygulayınız.

Daha derin bir anestezinin gerektiği, örneğin deri kaybı olan bölgeye sağlam deriden alınan parçayı yerleştirme veya deri biyopsisi gibi, derideki geniş alanlardaki girişimler: En az 2 saat, en fazla 5 saat boyunca 10 cm2’ lik bölgeye yaklaşık 1.5-2 g uygulanır.

Geniş vücut alanlarındaki yeni traşlanmış deri yüzeyleri (maksimum önerilen tedavi alanı, 600 cm2-bu alan 30×20 cm’lik yaklaşık A4 boyutlarındaki bir kağıt büyüklüğüne karşılık gelir.): En az 1 saat, en fazla 5 saat boyunca yaklaşık 1 g/10 cm2,lik bölgeye uygulanır. Önerilen maksimum doz 60 g’dır.

 • EMLA Krem’İn bazı deri problemlerinde uygulanması

Atopik dermatit veya molluscum (deri üzerinde küçük yumrular oluşması ile belirgin hastalık) gibi deri problemleriniz var ise, 15-30 dakika gibi daha kısa bir uygulama süresi yeterli olabilir.

 • EMLA Krem ’in genital (üreme organı) mukoza membranına veya genital deriye uygulanması

Genital mukoza membranı: Genital siğillerin çıkarılması gibi lokal lezyonlann cerrahi tedavisinde : EMLA Krem cerrahi girişimden 5-10 dakika Önce doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır. Normal doz 5-10 dakikalık girişimler için 5-10 g EMLA Krem’dir. Uygulanan bölgenin üzeri kapatılmalıdır. Daha sonra hemen girişimde bulunulmalıdır.

Erkek genital derisi: Lokal anesteziğin uygulanmasından önce doktorunuzun belirttiği şekilde kullanılır. Normal doz 15 dakika boyunca 10 cm2,lik alan üzerine 1 g’dır.

Kadın genital derisi: Lokal anesteziğin uygulanmasından önce doktorunuzun belirttiği şekilde kullanılır. Normal doz 60 dakika boyunca 10 cm2’lik alan üzerine 1 -2 g’dır.

 • EMLA Krem ’in bacak ülserlerinde kullanımı

Krem bacak ülserlerinde uygulandıktan sonra üzeri hava geçirmeyecek şekilde plastik bir sargı ile sıkıca örtünüz. Uygulama süresi en az 30 dakikadır. 60 dakikalık bir uygulama daha fazla anestezi sağlayabilir. Kremi bir gazlı bez ile siliniz. Kremi temizledikten sonra hemen yıkama işlemine geçilmelidir.

Bacak ülserlerinde 10 m2’lik alana yaklaşık 1-2 g, en fazla lOgEMLA Krem kalın bir tabaka halinde uygulanır. EMLA Krem 1-2 aylık sürede 15 defadan daha fazla bacak ülserlerinin yıkanmasından önce uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu :

Deri üzerine, genital mukozaya yada genital deriye ve bacak ülserlerine sürerek uygulanır.

 Değişik yaş grupları:

 Çocuklarda kullanımı:

 • EMLA Krem ’İn deri üzerine uygulanması:

Derideki küçük alanlardaki girişimler, örneğin iğne batırılması ve lokal lezyonlann cerrahi tedavisinde uygulama süresi yaklaşık 1 saattir.

Yeni doğan ve 3 aylıktan küçük bebekler:

En fazla 10 cm2’ lik bölgeye en fazla 1 g krem uygulayınız. Uygulama süresi I saati aşmamalıdır.

3-11 aylık bebekler:

En fazla 20 cm ’ lik bölgeye en fazla 2 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 4 saat).

1 -5 yaş arası çocuklar:

En fazla 100 cm ’ lik bölgeye en fazla 10 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 5 saat).

6-11 yaş arası çocuklar:

En fazla 200 cm ’ lik bölgeye en fazla 20 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 5 saat).

 • EMLA Krem’in bazı deri problemlerinde uygulanması

Atopik dermatiti olan çocuklarda molluscanın çıkarılmasında 30 dakikalik EMLA Krem uygulaması önerilmektedir.

 • EMLA Krem ’in genital (üreme organı) mukoza membranına veya genital deriye uygulanması

EMLA Krem çocuklarda genital mukoza membranına uygulanmamalıdır.

Eğer EMLA Krem ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EMLA Krem kullandıysanız:

Yüksek miktarda kullandığınızda oluşabilecek belirtiler: Dudaklarda ve ağız çevresinde uyuşukluk, sersemlik, baş dönmesi ve bazen bulanık görme. Herhangi bir belirti olmasa bile eğer çok fazla miktarda EMLA Krem kullandıysanız derhal doktorunuz ile veya bir sağlık kurumunun acil bölümü ile görüşünüz. EMLA Krem’in doktor tarafından önerilen dozlarında toksik etki görülmemiştir.

Çok fazla miktarda EMLA Krem bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında, akut methemoglobinemi riski ortaya çıkar. Methemoglobinemi siyanoz (derinin gri-mavi renk alması) belirtisi ile anlaşılabilir. Böyle bir durum metilen mavisinin damar içine enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.

EMLA Krem ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EMLA yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EMLA Krem ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

EMLA Krem ’İn kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkarsa ve devam ederse doktorunuz ile görüşünüz. Bu reaksiyonlar genellikle kısa sürelidir ve zamanla etkileri azalır.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

; 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdaki belirtiler sizde de görülür ve devam ederse doktorunuza bildiriniz.

Yaygın görülen yan etkiler :

 • Uygulanan bölgede solukluk, kızarıklık ve şişlik (ödem).
 • İlk uygulama anında deride hafif yanma, kaşınma

Bunlar EMLA Krem ’in hafif yan etkileridir ve kısa süre içerisinde ortadan kaybolur.

Seyrek görülen yan etkiler:

 • Lokal anesteziklerde görülen alerjik reaksiyonlar (Bu reaksiyonların en ağır olanı anafılaktik şoktur.) EMLA Krem ‘de de seyrek olarak görülebilir.
 • Methemoglobinemi (derinin mavi-gri renge dönüşmesi)
 • Özellikle deri problemi olan çocuklarda (atopik dcrmatit veya mollusca) uygulama bölgesinde küçük kırmızı noktalar görülebilir.
 • EMLA Krem yanlışlıkla göze temas ederse gözde tahriş görülebilir.

Bunlar EMLA Krem’in seyrek görülen yan etkileridir. Bu etkilerden herhangi birini fark ederseniz EMKA Krem ’i kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza bildirin.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

EMLA nasıl saklanır?

5. EMLA Krem’in Saklanması

EMLA Krem ’İ çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30° C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız .

İlacı dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EMLA Krem ’i kullanmayınız. Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Eğer ambalajın hasar gördüğünü fark ederseniz EMLA Krem ’i kullanmayınız.

 

Ruhsat sahibi:

 

AstraZeneca PLC, İngiltere lisansı ile AstraZeneca İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 Levent-İSTANBUL

 

Üretim yeri:

 

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Küçükkanştıran 39780 Lüleburgaz

 

 

 

 

 

 

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.

EMLA kullanma talimatı?

EMLA %5 KREM KULLANMA TALİMATI

 

EMLA kısa ürün bilgisi?

EMLA %5 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ

EMLA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699874080502
ATC Kodu N01BB20
ATC Adı combinations 
Etkin Madde LIDOKAIN HCL + PRILOKAIN
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı VLD DANIŞMANLIK TIBBİ ÜRÜNLER VE TANITIM HİZMETLERİ A. Ş.
Birim Miktar 25
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

EMLA ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N01 – ANESTEZİKLER
 • N01B – LOKAL ANESTEZİKLER
 • N01BB – AMİDLER
 • N01BB20 – KOMBİNASYONLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz